U wordt onverwacht gevraagd uw referenties moet invoeren wanneer u een SharePoint Server-site vanaf een Windows-computer met een proxyserver geconfigureerd

Van toepassing: Windows Vista Enterprise 64-bit EditionWindows Vista Home Basic 64-bit EditionWindows Vista Home Premium 64-bit Edition

Symptomen


Overweeg het volgende scenario:
 • Op een computer met Windows Vista of Windows Server 2008, kunt u een proxy-server configureren in Windows Internet Explorer.
 • Met de Web Distributed Authoring and Versioning (WebDav)-protocol kunt u toegang krijgen tot een Microsoft Office SharePoint Server-site.
In dit scenario wordt u onverwacht uw referenties moet invoeren driemaal. U verwacht echter dat u direct toegang de site tot.

Bijvoorbeeld, moet u uw referenties invoeren driemaal de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 • U opent een Microsoft Office-bestand vanuit een SharePoint Server-site.
 • Om het te openen, kunt u een 2007 Microsoft Office system-programma gebruikt op een Windows Vista-clientcomputer met een proxy-server geconfigureerd.
Opmerkingen

Oorzaak


Internet Explorer gebruikt de WebClient-service in Windows Vista wanneer u Internet Explorer gebruikt voor toegang tot een bron van WebDAV. De WebClient-service gebruikt Windows HTTP Services (WinHTTP) i/o-bewerkingen op het netwerk met de externe host. Echter verzendt WinHTTP geen referenties van de gebruiker naar de SharePoint Server-site als de client toegang heeft tot de SharePoint Server-site via een proxy. Daarom de SharePoint Server-site wordt gevraagd gebruikersreferenties.

Oplossing


Er is een hotfix beschikbaar om dit probleem te verhelpen. Nadat u deze hotfix hebt toegepast, hebt u voor het maken van een registervermelding met de naam 'AuthForwardServerList'. Zie de sectie 'Registerinformatie' voor meer informatie.

Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld voor het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige hinder ondervindt van dit probleem, is het daarom raadzaam te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix gedownload kan worden, is er een sectie 'Hotfix downloaden' aan het begin van dit Knowledge Base-artikel. Als deze sectie niet wordt weergegeven, neem dan contact op met Microsoft Customer Service and Support om de hotfix te verkrijgen.

Opmerking Als er andere problemen optreden of als probleemoplossing is vereist, moet u wellicht een apart serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Voor een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Customer Service and Support of een afzonderlijk serviceverzoek maken, gaat u naar de volgende Microsoft-website:Opmerking Het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' geeft de talen weer waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal niet wordt weergegeven, is dit omdat een hotfix niet voor die taal beschikbaar is.

Belangrijke hotfixes voor Windows Vista en Windows Server 2008 worden opgenomen in dezelfde pakketten. Slechts één van deze producten kan echter worden vermeld op de pagina ' Hotfix '. Als u het hotfix-pakket voor Windows Vista en Windows Server 2008, selecteert u het product dat wordt vermeld op de pagina.

Vereisten

Deze hotfix moet de computer het volgende uitgevoerd:
 • Windows Vista
 • Windows Vista servicepack 1
 • Windows Server 2008

Opnieuw opstarten

U moet de computer opnieuw opstarten nadat u deze hotfix hebt toegepast.

Informatie over het vervangen van hotfixes

Deze hotfix vervangt geen andere hotfixes.

Informatie over het register

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het wijzigen van het register. Echter, er kunnen ernstige problemen optreden als u het register onjuist bewerkt. Daarom is het belangrijk de volgende stappen zorgvuldig te volgen. Als extra beveiliging maakt u een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Vervolgens kunt u het register herstellen als er een probleem optreedt. Voor meer informatie over hoe u een back-up van het register kunt maken en terugzetten, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
322756 het back-up maken en het register terugzetten in Windows
Als u deze hotfix, als volgt te werk:
 1. Klik op Start, type
  regedit in het vak Zoekopdracht starten en druk vervolgens op ENTER.
 2. Zoek en klik op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
 3. Wijs in het menu bewerken
  Nieuw, en klik vervolgens op Waarde met meerdere tekenreeksen.
 4. Typ AuthForwardServerListen druk op ENTER.
 5. Klik in het menu bewerken
  Wijzigen.
 6. Typ de URL van de SharePoint Server-site in het vak Waardegegevens en klik op OK.
  Opmerking U kunt ook een lijst met URL's typen in het vak Waardegegevens . Zie de sectie 'Voorbeeld URL-lijst' in dit artikel voor meer informatie.
 7. Sluit Register-editor.
Nadat u deze registervermelding hebt gemaakt, leest de WebClient-service de waarde van de vermelding. Als de clientcomputer probeert toegang te krijgen tot een URL die overeenkomt met een van de expressies in de lijst, de gebruikersreferenties worden verzonden om de gebruiker te verifiëren en de gebruiker wordt niet gevraagd om de referenties.

Opmerkingen
 • U moet de WebClient-service opnieuw nadat u het register wijzigen.
 • Kunt u de wijziging in het register op een later besturingssysteem Windows ook toepassen (Er is geen specifieke hotfix vereist, alleen de registerwijziging).

Voorbeeld URL-lijst

Hier volgt een voorbeeld-URL-lijst:
https://*.Contoso.comhttp://*.dns.live.com
*.microsoft.com
https://172.169.4.6
Met deze URL-lijst kunt de WebClient-service voor het verzenden van de referenties via de volgende kanalen:
 • Gecodeerd kanaal tot een onderliggend domein van een domein waarvan de naam Contoso.com is
 • Een niet-beveiligd kanaal tot een onderliggend domein van een domein waarvan de naam dns.live.com is
 • Een kanaal met een server waarvan de naam met eindigt '. microsoft.com '
 • Een gecodeerd kanaal met een host met IP-adres 172.169.4.6 is
Opmerking Nadat u deze lijst met URL's configureren, verifiëren de referenties automatisch aan de WebDAV-servers, zelfs als deze servers op het Internet.

Te vermijden in de lijst URL

 • Voeg een sterretje (*) aan het einde van een URL. Wanneer u dit doet, kan dit leiden tot een beveiligingsrisico. Gebruik bijvoorbeeld niet de volgende URL:
  http://*.dns.live.*
 • Voeg een sterretje (*) voor of na een tekenreeks. Wanneer u dit doet, kunnen de WebClient-service gebruikersreferenties kunt verzenden naar meerdere servers. Zie bijvoorbeeld de volgende voorbeelden:
  • U kunt de volgende URL toevoegen aan de lijst:
   http://*Contoso.com

   In dit voorbeeld verzendt de service ook referenties van de gebruiker naar http://any_extra_charactersContoso.com
  • U kunt de volgende URL toevoegen aan de lijst:
   http://Contoso*.com
   In dit voorbeeld verzendt de service ook referenties van de gebruiker naar http://Contosoany_extra_characters.com
 • In de lijst URL, UNC-naam van een host niet te gebruiken. Gebruik bijvoorbeeld niet de volgende naam:
  *.contoso.com@SSL
 • In de lijst URL Neem niet de share-naam of het nummer van de poort moet worden gebruikt. Bijvoorbeeld: gebruik niet het volgende:
  • http://*.dns.live.com/DavShare
  • http://*dns.live.com:80
 • Gebruik IPv6 niet in de lijst met URL's.
Belangrijk Deze lijst met URL's heeft geen invloed op de beveiligingsinstellingen voor de zone. Deze URL-lijst wordt alleen gebruikt voor het specifieke doel van de referenties voor de WebDAV-servers doorsturen. De lijst moet worden gemaakt als restrictief mogelijk om te voorkomen dat eventuele beveiligingsproblemen. Aangezien er geen specifieke deny-lijst, worden de referenties ook doorgestuurd naar alle servers die voldoen aan deze lijst.

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken (of recentere bestandskenmerken) die in de volgende tabel worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Om het verschil tussen UTC en lokale tijd op te zoeken, gebruikt u het tabblad tijdzone in het onderdeel datum en tijd in het Configuratiescherm.

Opmerkingen over bestandsinformatie in Windows Vista en Windows Server 2008

 • De bestanden die betrekking hebben op een specifiek product, specifieke mijlpaal (RTM, SPn) kunnen controleren of het bestand zoals aangegeven in de volgende tabel worden geïdentificeerd.
  VersieProductMijlpaalServicestructuur
  6.0.6000.20xxxWindowsRTMLDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 en Windows Server 2008 SP1
  SP1LDR
 • Service Pack 1 is geïntegreerd in Windows Server 2008. Daarom betrekking op Windows Vista. RTM-mijlpaalbestanden hebben een versienummer 6.0.0000.xxxxxx.
 • De MANIFEST-bestanden (.manifest) en MUM-bestanden (.mum) voor elke omgeving zijn geïnstalleerd, worden afzonderlijk vermeld . MUM- en MANIFEST-bestanden- en de bijbehorende beveiligingscatalogusbestanden (.cat)-bestanden zijn van cruciaal belang voor het behoud van de status van het bijgewerkte onderdeel. De beveiligingscatalogusbestanden (kenmerken niet worden vermeld) zijn ondertekend met een digitale handtekening van Microsoft.
Voor alle ondersteunde 32-bits versies van Windows Vista en Windows Server 2008
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Davclnt.dll6.0.6000.2091254,27209-Sep-200803:19x86
Davclnt.dll6.0.6001.2226054,27209-Sep-200805:27x86
Mrxdav.sys6.0.6000.20912113,15209-Sep-200800:48x86
Mrxdav.sys6.0.6001.22260113,66409-Sep-200802:54x86
Webclnt.dll6.0.6000.20912197,63209-Sep-200803:23x86
Webclnt.dll6.0.6001.22260198,65609-Sep-200805:27x86
Voor alle ondersteunde 64-bits versies van Windows Vista en Windows Server 2008
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Davclnt.dll6.0.6000.2091272,70409-Sep-200803:38x64
Davclnt.dll6.0.6001.2226072,70409-Sep-200804:46x64
Mrxdav.sys6.0.6000.20912137,72809-Sep-200801:12x64
Mrxdav.sys6.0.6001.22260137,72809-Sep-200802:02x64
Webclnt.dll6.0.6000.20912215,04009-Sep-200803:43x64
Webclnt.dll6.0.6001.22260216,57609-Sep-200804:47x64
Mrxdav.sys6.0.6001.22260113,66409-Sep-200802:54x86
Davclnt.dll6.0.6000.2091254,27209-Sep-200803:19x86
Davclnt.dll6.0.6001.2226054,27209-Sep-200805:27x86
Webclnt.dll6.0.6000.20912197,63209-Sep-200803:23x86
Webclnt.dll6.0.6001.22260198,65609-Sep-200805:27x86

Status


Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Meer informatie


Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

824684 beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates voor Microsoft te beschrijven

Aanvullende bestandsinformatie voor Windows Vista en Windows Server 2008

Extra bestanden voor alle ondersteunde 32-bits versies van Windows Vista en Windows Server 2008
BestandsnaamPackage_1_for_kb956943~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,777
Datum (UTC)09-Sep-2008
Tijd (UTC)17:46
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_2_for_kb956943~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte2,163
Datum (UTC)09-Sep-2008
Tijd (UTC)17:46
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_3_for_kb956943~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte2,228
Datum (UTC)09-Sep-2008
Tijd (UTC)17:46
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_4_for_kb956943~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte2,228
Datum (UTC)09-Sep-2008
Tijd (UTC)17:46
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb956943_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,408
Datum (UTC)09-Sep-2008
Tijd (UTC)17:46
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb956943_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,641
Datum (UTC)09-Sep-2008
Tijd (UTC)17:46
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb956943_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,712
Datum (UTC)09-Sep-2008
Tijd (UTC)17:46
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb956943_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,408
Datum (UTC)09-Sep-2008
Tijd (UTC)17:46
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb956943_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,431
Datum (UTC)09-Sep-2008
Tijd (UTC)17:46
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamX86_2526aa671a8ec10afa24a6c947c9b5a6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22260_none_670037d6948904f3.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,059
Datum (UTC)09-Sep-2008
Tijd (UTC)17:46
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamX86_8381892dfe4ac8ab1093a88c75fa500e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22260_none_697defb4bd448d13.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte709
Datum (UTC)09-Sep-2008
Tijd (UTC)17:46
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamX86_95d9fa924e502c42b94287474b6af9c8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20912_none_72d0b8881974dc43.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,412
Datum (UTC)09-Sep-2008
Tijd (UTC)17:46
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamX86_e97c4508b44361df6452e70a74fd9289_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22260_none_309500a2085c725e.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,412
Datum (UTC)09-Sep-2008
Tijd (UTC)17:46
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamX86_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20912_none_9267fbd86e3c924a.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte5,069
Datum (UTC)09-Sep-2008
Tijd (UTC)04:14
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamX86_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22260_none_941628686b8d7f1b.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte5,069
Datum (UTC)09-Sep-2008
Tijd (UTC)06:18
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamX86_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20912_none_134577d0e1b8fc60.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte13,639
Datum (UTC)09-Sep-2008
Tijd (UTC)04:11
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamX86_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22260_none_14f3a460df09e931.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte13,642
Datum (UTC)09-Sep-2008
Tijd (UTC)06:16
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamX86_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20912_none_53c05c55cfaefb47.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte6,904
Datum (UTC)09-Sep-2008
Tijd (UTC)04:15
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamX86_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22260_none_556e88e5ccffe818.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte6,904
Datum (UTC)09-Sep-2008
Tijd (UTC)06:20
PlatformNiet van toepassing
Extra bestanden voor alle ondersteunde 64-bits versies van Windows Vista en Windows Server 2008
BestandsnaamAmd64_5d7d2dcfd309e11fbe96cddf600e0b29_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22260_none_df54047a69e613ff.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte2,126
Datum (UTC)09-Sep-2008
Tijd (UTC)17:46
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamAmd64_bf21b62b21e63f03896eb8dac6514a49_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20912_none_f99db9dc3774f694.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte2,126
Datum (UTC)09-Sep-2008
Tijd (UTC)17:46
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamAmd64_ccafe47bd7b3464011998163182c41e8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22260_none_0244cc26a0c95135.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte2,478
Datum (UTC)09-Sep-2008
Tijd (UTC)17:46
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamAmd64_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20912_none_ee86975c269a0380.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte5,087
Datum (UTC)09-Sep-2008
Tijd (UTC)03:59
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamAmd64_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22260_none_f034c3ec23eaf051.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte5,087
Datum (UTC)09-Sep-2008
Tijd (UTC)05:05
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamAmd64_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20912_none_6f6413549a166d96.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte13,903
Datum (UTC)09-Sep-2008
Tijd (UTC)03:55
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamAmd64_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22260_none_71123fe497675a67.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte13,906
Datum (UTC)09-Sep-2008
Tijd (UTC)05:01
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamAmd64_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20912_none_afdef7d9880c6c7d.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte6,934
Datum (UTC)09-Sep-2008
Tijd (UTC)04:01
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamAmd64_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22260_none_b18d2469855d594e.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte6,934
Datum (UTC)09-Sep-2008
Tijd (UTC)05:07
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_1_for_kb956943~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte2,860
Datum (UTC)09-Sep-2008
Tijd (UTC)17:46
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_2_for_kb956943~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte2,922
Datum (UTC)09-Sep-2008
Tijd (UTC)17:46
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_3_for_kb956943~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte2,696
Datum (UTC)09-Sep-2008
Tijd (UTC)17:46
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb956943_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,416
Datum (UTC)09-Sep-2008
Tijd (UTC)17:46
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb956943_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1.375
Datum (UTC)09-Sep-2008
Tijd (UTC)17:46
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb956943_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,721
Datum (UTC)09-Sep-2008
Tijd (UTC)17:46
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb956943_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,416
Datum (UTC)09-Sep-2008
Tijd (UTC)17:46
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb956943_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,438
Datum (UTC)09-Sep-2008
Tijd (UTC)17:46
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamWow64_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22260_none_7b66ea36cbc81c62.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte8,609
Datum (UTC)09-Sep-2008
Tijd (UTC)06:06
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamX86_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20912_none_9267fbd86e3c924a.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte5,069
Datum (UTC)09-Sep-2008
Tijd (UTC)04:14
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamX86_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22260_none_941628686b8d7f1b.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte5,069
Datum (UTC)09-Sep-2008
Tijd (UTC)06:18
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamX86_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20912_none_53c05c55cfaefb47.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte6,904
Datum (UTC)09-Sep-2008
Tijd (UTC)04:15
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamX86_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22260_none_556e88e5ccffe818.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte6,904
Datum (UTC)09-Sep-2008
Tijd (UTC)06:20
PlatformNiet van toepassing