De navigatie wordt geannuleerd wanneer u naar webpagina's gaat die zich in verschillende beveiligingszones van Internet Explorer bevinden.

Symptomen

Nadat u beveiligingsupdate 961260 (MS09-002) hebt geïnstalleerd op een computer waarop Windows Vista of Windows Server 2008 wordt uitgevoerd, treedt er mogelijk een probleem op wanneer u sommige webpagina's bezoekt die zich in verschillende beveiligingszones van Internet Explorer bevinden. Wanneer het probleem zich voordoet, wordt er een bericht van de volgende strekking weergegeven:


Navigatie naar de webpagina is geannuleerd
Dit probleem treedt op als de navigatie er de oorzaak van is dat de instellingen voor de Beveiligde modus worden ingesteld op Uitgeschakeld. U kunt nagaan in welke beveiligingszone van Internet Explorer een webpagina zich bevindt door dit te controleren op de statusbalk die onder aan het Internet Explorer 7-venster wordt weergegeven.

Oorzaak

Dit probleem treedt op omdat de instellingen voor de Beveiligde modus worden gewijzigd wanneer bepaalde webpagina's zijn geconfigureerd in het gebied Vertrouwde websites van het tabblad Beveiliging van het dialoogvenster Internetopties. De Beveiligde modus is standaard uitgeschakeld voor websites die in het gebied Vertrouwde websites zijn geconfigureerd.

Oplossing

Informatie over de beveiligingsupdate

U kunt dit probleem oplossen door de meest recente cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer te installeren. U kunt de meest recente updates installeren vanaf de volgende website van Microsoft: Bezoek de volgende Microsoft-website voor meer technische informatie over de meest recente cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer: Opmerking Deze beveiligingsupdate is voor het eerst opgenomen in 963027 (MS09-014). Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
963027 MS09-014: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer
Opmerking Als u eerder een van de volgende eerder in dit artikel beschreven tijdelijke oplossingen hebt toegepast, moet u de desbetreffende tijdelijke oplossing verwijderen.

Methode 3 ongedaan maken: Schakel de Beveiligde modus uit voor de zone Vertrouwde websites

 1. Klik op Start knop Start , typ Internetopties in het vak Zoekopdracht starten en klik vervolgens op Internetopties in de lijst Programma's.
 2. Klik op het tabblad Beveiliging en klik vervolgens op Vertrouwde websites in de sectie Selecteer voor welke zone u de instellingen wilt weergeven of wijzigen.
 3. Schakel het selectievakje Beveiligde modus inschakelen (hiervoor moet Internet Explorer opnieuw worden gestart) uit en klik vervolgens op OK.
 4. Start Internet Explorer opnieuw.

Methode 4 ongedaan maken: Bewerk het register, zodat een sleutel voor functiebesturing wordt uitgeschakeld waarmee deze functionaliteit kan worden ingeschakeld. Deze functionaliteit is geïntroduceerd in beveiligingsupdate 961260 (MS09-002)

Hiertoe moet u de DWORD-waarde met de naam iexplore.exe aanpassen en de waarde instellen op 0:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_RESTRICT_ABOUT_PROTOCOL


Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Procedure: Een back-up van het register maken en het register bewerken en terugzetten in Windows XP en Windows Server 2003
 1. Klik op Start knop Start , typ regedit in het vak Zoekopdracht starten en klik vervolgens op regedit.exe in de lijst Programma's.


   Machtiging Gebruikersaccountbeheer Als u wordt gevraagd naar een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u uw wachtwoord of klikt u op Doorgaan.
 2. Selecteer de volgende registersubsleutel:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_RESTRICT_ABOUT_PROTOCOL
  Opmerking Als de subsleutel FEATURE_RESTRICT_ABOUT_PROTOCOL niet bestaat, hoeft u niet verder te gaan omdat de desbetreffende tijdelijke oplossing niet op de computer is toegepast.
 3. Klik in het detailvenster met de rechtermuisknop op iexplore.exe en kies Aanpassen.
 4. Typ 1 in het vak Waardegegevens en klik op OK.
 5. Sluit Register-editor af.
 6. Start Internet Explorer opnieuw.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie Van toepassing op.

Meer informatie

Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie over beveiligingsupdate 961260 (MS09-002):

961260 MS09-002: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer

Eigenschappen

Artikel-id: 967941 - Laatst bijgewerkt: 18 mei 2011 - Revisie: 1

Feedback