Hoe het Hosts-bestand opnieuw op de standaardwaarden kan worden ingesteld.

Van toepassing: Windows 8Windows 8.1Windows 7

Overzicht


Dit artikel helpt u om het Hosts-bestand opnieuw op de standaardwaarden in te stellen.
 

Wat is het Hosts-bestand

Het Hosts-bestand wordt door het besturingssysteem gebruikt om mensvriendelijke hostnamen toe te wijzen aan numerieke IP-adressen (Internet Protocol) die een host in een IP-netwerk identificeren en lokaliseren. Het hosts-bestand is een van de verschillende systeembronnen die netwerkknooppunten in een computernetwerk adresseren en is een veelvoorkomend onderdeel van de IP-implementatie van een besturingssysteem.

Het Hosts-bestand bevat tekstregels met IP-adressen in het eerste tekstveld, gevolgd door één of meer hostnamen. De velden zijn van elkaar gescheiden met een witruimte (hiervoor worden van oudsher tabs gebruikt, maar spaties zijn ook mogelijk). Commentaarregels kunnen worden opgenomen; deze worden aangeduid met het teken # op de eerste positie van de regel. Volledig lege regels in het bestand worden genegeerd.

Als het Hosts-standaardbestand is gewijzigd, kan het resetten enkele verbindingsproblemen helpen oplossen.

Oplossing


Ga als volgt te werk als u het Hosts-bestand opnieuw op de standaardwaarden wilt instellen, afhankelijk van het besturingssysteem:

Meer informatie


Ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

Microsoft heeft op 8 april 2014 de ondersteuning voor Windows XP beëindigd. Deze wijziging heeft invloed op uw software-updates en beveiligingsopties. Lees wat dit voor u betekent en hoe u beschermd kunt blijven.

Ondersteuning voor Windows Server 2003 is geëindigd op 14 juli 2015

Microsoft heeft op 14 juli 2015 de ondersteuning voor Windows Server 2003 beëindigd. Deze wijziging heeft invloed op uw software-updates en beveiligingsopties. Lees wat dit voor u betekent en hoe u beschermd kunt blijven.