Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Microsoft-ondersteuningsbestanden via onlineservices downloaden

Samenvatting
In dit artikel wordt uitgelegd hoe u in het bezit kunt komen van stuurprogramma's, software-updates en andere ondersteuningsbestanden van Microsoft door deze te downloaden van het Microsoft Downloadcentrum. Ga voor meer informatie naar de volgende Microsoft-website:Opmerking Dit artikel bevat geen informatie over het oplossen van downloadproblemen. In dit artikel wordt alleen uitgelegd hoe u bestanden kunt downloaden van het Microsoft Downloadcentrum.

Het Microsoft Downloadcentrum voorziet in:
 • Stuurprogramma's, servicepacks, updates, hotfixes en andere ondersteuningsbestanden van Microsoft.
 • Eén beginpunt voor alle downloadbare bestanden.
 • De mogelijkheid de gehele Microsoft.com-site te doorzoeken op downloadbare bestanden.
 • Verkorte zoektijd voor deze bestanden.

Bestandstypen die beschikbaar zijn voor downloaden

Dit artikel bevat informatie over de volgende bestandstypen:
 • Windows-bestanden (.EXE)
 • Archiefbestanden (.ZIP)
 • MS-DOS-bestanden (.EXE)
 • Macintosh-bestanden (.HQX, .BIN of .SEA)
Meer informatie

Algemene instructies voor het downloaden

De bestanden die door Microsoft op onlinediensten worden geplaatst, zijn gewoonlijk gecomprimeerde, zelfuitpakkende bestanden.

Opmerking Kleine bestanden zijn mogelijk niet gecomprimeerd. Deze bestanden worden weergegeven met de oorspronkelijke extensies en worden niet automatisch uitgepakt.

32-bits en 64-bits besturingssystemen

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie om te controleren of u een 32-bits of 64-bits versie van Windows gebruikt:
827218 Bepalen of op uw computer een 32-bits of een 64-bits versie van Windows is geïnstalleerd

Windows-bestanden (.EXE)

Bestanden die voor Windows zijn ontworpen, hebben de extensie .EXE. Dit zijn gecomprimeerde, zelfuitpakkende bestanden. Ga als volgt te werk om deze EXE-bestanden te downloaden en uit te pakken:
 1. Zoek het bestand dat u wilt downloaden. Als u niet zeker weet welk bestand u moet downloaden, kunt u het bestand zoeken via Microsoft Downloadcentrum:
 2. Als u downloadt naar diskette, moet u een lege geformatteerde diskette gebruiken. Als u downloadt naar de vaste schijf, maakt u een nieuwe map waarin u het bestand tijdelijk kunt opslaan en het kunt uitpakken.

  Let op Download bestanden niet rechtstreeks naar de Windows-map. Daardoor kunnen bestanden worden overschreven die nodig zijn voor een juiste werking van uw computer.
 3. Volg de door uw internetprovider gehanteerde downloadprocedure voor het bestand dat u in stap 1 hebt vastgesteld. Download het bestand naar een diskette of een nieuwe map.
 4. Zoek het bestand in de map waarnaar het is gedownload en dubbelklik op het bestand om de installatieprocedure te starten.
Sommige EXE-bestanden zijn gecomprimeerd met het bestandscompressieprogramma PKWare. Ga als volgt te werk om deze EXE-bestanden te downloaden en uit te pakken:
 1. Zoek het bestand dat u wilt downloaden. Als u niet zeker weet welk bestand u moet downloaden, kunt u het bestand zoeken via het Microsoft Downloadcentrum:
 2. Als u downloadt naar diskette, moet u een lege geformatteerde diskette gebruiken. Als u downloadt naar de vaste schijf, maakt u een nieuwe map waarin u het bestand tijdelijk kunt opslaan en het kunt uitpakken.

  Let op Download bestanden niet rechtstreeks naar de Windows-map. Daardoor zouden bestanden kunnen worden overschreven die nodig zijn voor een juiste werking van uw computer.
 3. Volg de door uw internetprovider gehanteerde downloadprocedure voor het bestand dat u in stap 1 hebt vastgesteld. Download het bestand naar een diskette of een nieuwe map.
 4. Als u de inhoud van het zelfuitpakkende EXE-bestand wilt uitpakken nadat u het bestand hebt gedownload, klikt u op Start, klikt u op Uitvoeren en typt u de volgende opdracht:
  <pad\bestandsnaam> -d
  In deze opdracht vervangt u <pad\bestandsnaam> door de locatie van de map en de naam van het gedownloade bestand.

  Als u bijvoorbeeld het bestand Voorbeeld.exe hebt gedownload naar de map C:\Download, typt u de volgende opdracht:
  C:\Download\Voorbeeld.exe -d
  Opmerking Hoewel u kunt dubbelklikken op een zelfuitpakkend EXE-bestand om de inhoud ervan uit te pakken, zorgt u er met deze stap voor dat de bestandsstructuur van een recursief gecomprimeerd bestand behouden blijft.
Als u problemen hebt met het uitpakken van gedownloade bestanden, kunt u ze nogmaals downloaden.

Archiefbestanden (.ZIP)

Bestanden die zijn ontworpen voor het archiveren van meerdere bestanden, hebben de extensie .ZIP. Deze bestanden zijn gecomprimeerd. Dergelijke ZIP-bestanden worden automatisch gecomprimeerd en uitgepakt in Windows XP en in Windows Vista. U hoeft voor deze bestanden dus niet het programma WinZip te gebruiken.

Ga voor meer informatie over WinZip naar de volgende website van Nico Mak Computing, Inc.:Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.

Ga als volgt te werk om deze ZIP-bestanden te downloaden en uit te pakken:
 1. Zoek het bestand dat u wilt downloaden. Als u niet zeker weet welk bestand u moet downloaden, kunt u het bestand zoeken via het Microsoft Downloadcentrum:
 2. Als u downloadt naar diskette, moet u een lege geformatteerde diskette gebruiken. Als u downloadt naar de vaste schijf, maakt u een nieuwe map waarin u het bestand tijdelijk kunt opslaan en het kunt uitpakken.

  Let op Download bestanden niet rechtstreeks naar de Windows-map. Daardoor zouden bestanden kunnen worden overschreven die nodig zijn voor een juiste werking van uw computer.
 3. Volg de door uw internetprovider gehanteerde downloadprocedure voor het bestand dat u in stap 1 hebt vastgesteld. Download het bestand naar een diskette of een nieuwe map.
 4. Zoek het bestand in de map waarnaar het is gedownload en dubbelklik op het bestand om het te openen.

MS-DOS-bestanden (.EXE)

Deze EXE-bestanden zijn gecomprimeerd met het bestandscompressieprogramma PKWare. Ga als volgt te werk om deze EXE-bestanden te downloaden en uit te pakken:
 1. Zoek het bestand dat u wilt downloaden. Als u niet zeker weet welk bestand u moet downloaden, kunt u het bestand zoeken via het Microsoft Downloadcentrum:
 2. Als u downloadt naar diskette, moet u een lege geformatteerde diskette gebruiken. Als u downloadt naar de vaste schijf, maakt u een nieuwe map waarin u het bestand tijdelijk kunt opslaan en het kunt uitpakken.

  Let op Download bestanden niet rechtstreeks naar de Windows-map. Daardoor zouden bestanden kunnen worden overschreven die nodig zijn voor een juiste werking van uw computer.
 3. Volg de door uw internetprovider gehanteerde downloadprocedure voor het bestand dat u in stap 1 hebt vastgesteld. Download het bestand naar een diskette of een nieuwe map.
 4. Als u de inhoud van het zelfuitpakkende EXE-bestand wilt uitpakken nadat u het bestand hebt gedownload, klikt u op Start, klikt u op Uitvoeren en typt u de volgende opdracht:
  <pad\bestandsnaam> -d
  In deze opdracht vervangt u <pad\bestandsnaam> door de locatie van de map en de naam van het gedownloade bestand.

  Als u bijvoorbeeld het bestand Voorbeeld.exe hebt gedownload naar de map C:\Download, typt u de volgende opdracht:
  C:\Download\Voorbeeld.exe -d
  Opmerking Hoewel u kunt dubbelklikken op een zelfuitpakkend EXE-bestand om de inhoud ervan uit te pakken, zorgt u er met deze stap voor dat de bestandsstructuur van een recursief gecomprimeerd bestand behouden blijft.
Als u problemen hebt met het uitpakken van gedownloade bestanden, kunt u ze nogmaals downloaden.

Macintosh-bestanden (.HQX, .BIN of .SEA)

Als het een bestand voor de Macintosh betreft, heeft het bestand de extensie .HQX of .BIN. Een HQX-bestand is een tekstbestand in BinHex 4.0-indeling en een BIN-bestand is een bestand in MacBinary-indeling.

Wanneer u het HQX- of BIN-bestand downloadt, moet u dit decoderen met Stuffit Expander voor Windows van Aladdin Systems of met een ander hulpprogramma dat overweg kan met de indeling BinHex of MacBinary, zoals BinHex 4.0 of CompactPro. Door het decoderen wordt het HQX- of BIN-bestand naar een Installer-bestand geconverteerd. Dubbelklik vervolgens op het Installer-bestand om de inhoud ervan te installeren.

Het HQX- of BIN-bestand kan ook worden gedecodeerd naar een gecomprimeerd SEA-bestand in binaire indeling. Als u de inhoud van dit bestand wilt uitpakken, dubbelklikt u op het pictogram <bestandsnaam>.sea.
Meer informatie
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
wdl windows driver library softlib data how to get policy download
Eigenschappen

Artikel-id: 119591 - Laatst bijgewerkt: 03/11/2008 09:53:57 - Revisie: 2.3

Customer Service and Support Information

 • kmcustomerservice kbresolve kbpubtypekc kbhowto KB119591
Feedback