Update voor .NET Framework 4: maart 2011

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 2468871
In dit artikel Beschrijving van een algemene distributie Release (GDR) update voor Microsoft .NET Framework 4. Deze update bevat alle eerdere updatepakketten in de Microsoft Knowledge Base-artikelen die worden vermeld in de "Vervanging van hotfixes'sectie.

Deze update herstelt ook enkele problemen die niet zijn gedocumenteerd in een eerder uitgebrachte Knowledge Base-artikel. Zie voor meer informatie over deze problemen het "Meer informatie'sectie.
Hoe deze update te verkrijgen
Het volgende bestand kan worden gedownload vanaf het Microsoft Download Center:

DownloadenHet Microsoft .NET Framework 4-pakket nu downloaden.

Claim virusvrij
Microsoft heeft dit bestand op virussen getest met behulp van de meest actuele software voor virusdetectie die beschikbaar was op de datum waarop het bestand werd gepost. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het voorkomen.
foutcode '0x643' treedt op wanneer u deze update installeert
Raadpleeg andere methoden in het volgende Knowledge Base-artikel voor het oplossen van fout tijdens de installatie van het .NET Framework-update:

976982 Fout tijdens installatie van .NET framework-update: '0x80070643' of '0x643 ' wordt weergegeven
Problemen die in deze update worden opgelost
Dit zijn problemen die met dit updatepakket worden opgelost.

Probleem 1

Overweeg het volgende scenario:
 • U maakt een toepassing op basis van Visual Studio 2010-invoegtoepassing. De invoegtoepassing worden verschillende projecten met behulp van een achtergrondthread opgesomd.
 • U hebt een exemplaar van Microsoft Visual Studio 2010 en de invoegtoepassing uitvoeren.
 • Garbage collector wordt uitgevoerd.
In dit scenario wordt loopt het exemplaar van Visual Studio 2010.

Probleem 2


Overweeg het volgende scenario:
 • U ontwikkelt een toepassing op basis van .NET Framework 4-invoegtoepassing voor Microsoft Office Excel.
 • Uitvoeren van de invoegtoepassing en vervolgens de Application.WorkbookBeforeSave gebeurtenis zich voordoet.
In dit scenario wordt de parameter SaveAsUI in dit geval altijd ingesteld op de waarde TRUE .

Probleem 3

Als de focus is ingesteld op een venster van een Visual Studio 2010-toepassing als de computer in slaapstand, treedt een geheugenlek op wanneer de computer uit de slaapstand terugkeert.

Probleem 4

Wanneer een toepassing op basis van .NET Framework 4 Windows Presentation Foundation (WPF) probeert te laden van tekst uit een bestand .ttf, wordt de tekst niet correct weergegeven. Bovendien treedt een toegangsfout op en vervolgens de toepassing vastloopt.

Opmerking: De stacktrace er ongeveer als volgt:
06bdeafc 71086dd5 dwrite! TrueTypeRasterizer::Implementation::ReleaseSfntFragment () + 0x1f
06bdeb5c 7108d 327 dwrite! sfac_GetSbitBitmap () + 0x428
06bdec10 7108d4d8 dwrite! GetSbitComponent () + 0xb5

Probleem 5

Wanneer u een touch-manipulatie in een toepassing op basis van .NET Framework 4 WPF op een multitouch scherm uitvoert, wordt de toepassing vastloopt, of de *. vshost.exe proces vastloopt. De toepassing loopt bijvoorbeeld vast wanneer u probeert te Schuif omhoog of omlaag schuiven.

Probleem 6

Wanneer u meerdere items selecteren in het venster wachtende wijzigingen in de Visual Studio 2010, verdwijnt de Visual Studio IDE en niet wordt een Dr. Watson-fout gegenereerd.

Probleem 7

Overweeg het volgende scenario:
 • U kunt Visual Studio 2010 uitvoert op een 64-bits besturingssysteem.
 • Testen van een toepassing.
 • U kunt de beheerde foutopsporing assistenten (MDA).
 • U probeert te sluiten van de toepassing in de IDE.
In dit scenario wordt de raceOnRCWCleanup MDA niet correct wordt uitgevoerd.

Probleem 8

Als u in een toepassing op basis van .NET Framework 4 WPF bladert terwijl de tekst in een tabbesturingselement wordt geformatteerd, wordt de toepassing langzamer wordt uitgevoerd.

Probleem 9

Wanneer u een webpagina met de eigenschap targetFramework is ingesteld als .NET Framework op een Server Core host, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Beschrijving: Er is een fout opgetreden tijdens het verwerken van een configuratiebestand dat is vereist voor deze aanvraag. Bekijk de fout hieronder en wijzig het configuratiebestand op de juiste manier.

Parser-foutbericht: Het kenmerk 'targetFramework' in het <compilation>-element van het bestand Web.config wordt alleen naar doelversie 4.0 en hoger van het .NET Framework gebruikt (bijvoorbeeld '<compilation targetframework="4.0">'). Het kenmerk 'targetFramework' verwijst momenteel naar een versie die later is dan de geïnstalleerde versie van .NET Framework. Geef een geldig doelversie van .NET Framework of installeer de vereiste versie van .NET Framework.

Bronfout:
Regel 2:<configuration>
Regel 3:<system.web>
Regel 4:<compilation debug="false" targetframework=".NETFramework, version=v4.0"></compilation>
Regel 5: </system.web>regel 6:</configuration></compilation></compilation>

Probleem 10

Symptoom

Overweeg het volgende scenario:
 • U maakt een toepassing Visual Studio 2010 met een Dataset-database.
 • U kunt sommige tabellen uit Dataset Designer neerzetten.
 • U controleren de volgorde van de tabellen in de Dataset Designer.
In dit scenario worden de tabellen niet goed gesorteerd.

Oorzaak

Dit probleem treedt op vanwege een fout in de TableAdapterManager -klasse in Visual Studio 2010.

Probleem 11

Wanneer een client hierom de RESTful web-service in een .asmx of een .svc-bestand vraagt met behulp van de ASP.NET-pipeline en met de extensie minder URL verwerken, kan de status van de aanvraag onjuist worden gewijzigd.

Probleem 12

In de .NET Framework-4 hebben de methoden Application_Start en PreAppStart geen toegang tot de methode HttpUtility.HtmlEncode en de bijbehorende API's.

Probleem 13

Wanneer u een Microsoft Visual C# of Microsoft Visual Basic-toepassing wordt uitgevoerd probeert, wordt de toepassing niet uitgevoerd als een entiteit Data Model (EDM) verwijst naar een databaseproject. Bovendien werken de foutopsporingsfuncties van de toepassing niet.

Probleem 14

Wanneer u SQL-providers gebruikt, worden de volgende problemen optreden:
 • Een uitzondering is opgetreden op de thread garbage collectie.
 • A Dr. Watson-fout optreedt en u ontvangt een foutbericht met de volgende strekking weergegeven:
  Toepassing: webdev.webserver20.exe
  Blamed symbool:
  SYSTEEM. GEGEVENS. NI. DLL-BESTAND! System.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.PrePush
  Uitzonderingscode: system.invalidoperationexception
  Sub-gebeurtenistype: Clr20r3
 • Het proces w3wp.exe vastloopt.

  Opmerking: Het proces w3wp.exe is een webhosting proces.

Probleem 15

Symptoom

Een parameter die wordt gebruikt voor toegang tot gegevens in een database van Microsoft SQL Server Compact Edition biedt geen ondersteuning voor de klasse SqlDataSource .

Oorzaak

Dit probleem treedt op omdat Microsoft SQL Server Compact Edition kan een parameter in de klasse SqlDataSource niet ondersteunen.

Probleem 16

Symptoom

Wanneer u een ASP.NET-webpagina wordt uitgevoerd, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
HttpContext.User moet een MyWindowsPrincipal zijn.

Oorzaak

Het probleem treedt op omdat de Extensionless URL -handler wordt doorgegeven de bovenliggende IHttpUser interface op de onderliggende aanvragen. De onderliggende aanvragen gaat daarom het verificatieproces.

Probleem 17

Overweeg het volgende scenario:
 • U hebt een project op basis van Visual Studio 2010 met een entiteit Data Model (EDM). De EDM verwijst naar een database die is van middelgrote of grote omvang. De database bevat bijvoorbeeld 500 tabellen.
 • U probeert te reverse-engineering toepassen op de tabellen.
In dit scenario wordt reverse-engineering de tabellen moet een lange tijd. Reverse-engineering 500 tabellen moet bijvoorbeeld 14 minuten.

Probleem 18

Overweeg het volgende scenario:
 • U installeert Beta Visual Studio 2010 Service Pack 1 (SP1) op een computer waarop Internet Information Services (IIS) 6.0 wordt uitgevoerd.
 • U instellen de isolatiemodus van IIS 5.0.
 • U een webpagina in IIS 6.0 als host.
In dit scenario wordt het volgende foutbericht weergegeven wanneer u probeert toegang te krijgen tot de webpagina:
503 - Service is niet beschikbaar.

Probleem 19

Nadat u een hotfix-pakket dat .NET Framework 4 van toepassing is, is het mogelijk dat alle services die worden gehost op Windows Process Activation Services (ook bekend als WAS) is uitgeschakeld. Bovendien kunnen niet de services opnieuw worden gestart totdat u de computer opnieuw opstart. Een voorbeeld van een service is een service WAS gehost Windows Communication Foundation (WCF).

Dit zijn de services activeren waarin dit probleem optreedt:
 • Niet-HTTP-activering
  • Message Queuing-activering
  • Activering van Named Pipes
  • TCP-activering
 • TCP-poort delen

Probleem 20

Overweeg het volgende scenario:
 • Hebt u een ASP.NET-website met een WCF-service. De website is bedoeld voor een eerdere versie van .NET Framework 4.
 • Klik niet op in de wizard website publiceren in Visual Studio 2010 schakelt u het selectievakje toestaan deze vooraf gecompileerde site worden bijgewerkt .
 • U publiceert de website.
 • Een client probeert toegang te krijgen tot de WCF-service.
In dit scenario wordt reageert de WCF-service niet op aanvragen van clients. Bovendien de. svc.compile bestand onjuist wordt verwezen naar de .NET Framework-4.

Opmerking: De. svc.compile-bestand wordt gegenereerd door het publicatieproces.

Probleem 21

Overweeg het volgende scenario:
 • U kunt de opdracht Windows.AutoHide binden aan een sneltoets.
 • U zich concentreren op een werkvenster ingeschakeld in Visual Studio 2010. Bijvoorbeeld de focus zich op het venster Solution Explorer.
 • U op de sneltoets drukt.
In dit scenario wordt het venster verborgen. Echter, wanneer u opnieuw op de toets drukt, het venster geeft geen resultaat als ingeschakeld.

Probleem 22

Wanneer u fouten opsporen in een toepassing met Visual Studio 2010, worden in het venster uitvoer veel uitgebreide berichten de volgende strekking weergegeven:
HR afkomstig is:-2147024774

Bronbestand: d:\iso_whid\x86fre\base\isolation\com\copyout.cpp, regel 1302

HR doorgegeven:-2147024774

Bronbestand: d:\iso_whid\x86fre\base\isolation\com\enumidentityattribute.cpp, regel 144

Probleem 23

Stel dat u een webtoepassing op een computer bouwen en publiceer vervolgens de toepassing op een andere computer. Wanneer u de toepassing toevoegen met Visual Studio 2010, kunnen geen beheerde methoden worden weergegeven om de ontbrekende symbolen voor assembly's.

Dit probleem treedt op omdat het bestand .pdb informatie over symbolen bevat wordt niet gekopieerd vanuit de map bin naar de schaduw-map kopiëren.

Probleem 24

U gebruikt de Mijn naamruimte in Visual Basic-project. Als u een expliciete verwijzing naar de Microsoft.VisualBasic.dll-component aan het project toevoegt, de Mijn naamruimte niet goed werkt. Bijvoorbeeld, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
'Application' is geen lid van 'Mijn'.

Probleem 25

Wanneer u een hotfix voor ASP.NET 4.0 installeert, wordt de opdracht aspnet_regiis – iru geactiveerd. Aantal ASP.NET-registersleutels worden vervolgens verwijderd.

Probleem 26

Wanneer u een bestand .xap via de Cassini in Visual Studio 2010 aanvraagt, is het MIME-type van het geretourneerde antwoord "application/octet-stream" in plaats van de verwachte "application/x-silverlight-toep."

27-probleem

In de Visual Studio 2010 IDE, kunt u de debugger koppelen aan een proces sqlservr.exe. U kunt een onderbrekingspunt instelt op een beheerde SQL-functie of op een beheerde opgeslagen procedure. Het symbool bestand correct wordt geladen en een effen rode stip wordt weergegeven. Visual Studio biedt echter niet afbreken op het onderbrekingspunt.

28-probleem


U uitvoeren een Visual Basic-toepassing met een Visual Basic-Core assemblage op een besturingssysteem dat niet over de uitvoering van Visual Basic. Als de toepassing een SyncLock-instructie in een variabele van het type Object bevat, wordt een foutbericht van de volgende strekking weergegeven:
Fout BC35000: gevraagde bewerking is niet beschikbaar omdat de runtime library functie 'Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.ObjectFlowControl.CheckForSyncLockOnValueType' niet is gedefinieerd.

Probleem 29

Als u een Visual Basic-toepassing met een Visual Basic-kern, kan niet de code die gebruikmaakt van constanten in de klasse Microsoft.VisualBasic.Constants goed werkt. Bijvoorbeeld, verschijnt het volgende foutbericht weergegeven wanneer de code wordt uitgevoerd:
Fout BC30059: constante expressie is vereist.
Dit probleem treedt op omdat de constanten worden ingesloten als gewone velden in plaats van als constante velden.

Probleem 30

U implementeert een op basis van .NET Framework 4 ASP.NET-website in een oude Code Access Security (CAS)-modus. U kunt de website configureren met een gedeeltelijk vertrouwen. Wanneer u voor het aanvragen van deze website, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
[SecurityException: verzoek om toelating van het type ' System.Security.Permissions.SecurityPermission, mscorlib, versie 4.0.0.0, Culture = neutral, PublicKeyToken =<Token id="">= ' is mislukt.] </Token>

31-probleem

U installeert de beveiligingsupdate die wordt beschreven in KB974417 als mappen in de GAC-map, met inbegrip van de assemblage System.EnterpriseServices.dll zijn vergrendeld of de assembly wordt gebruikt. In dit scenario mislukt de installatie van de security update en de computer beschadigd raakt.

Voor meer informatie over het probleem klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
2260913 FIX: .NET Framework bijgewerkt mislukken en enkele bestanden in de GAC kunnen worden verwijderd.

Probleem 32

Sommige onbeperkte beschouwt vanuit ASP.NET typen een risico kunnen komen die een gebruiker gedeeltelijk vertrouwen kan worden verhoogd als een gebruiker volledig vertrouwen.

Probleem 33

Het vereenvoudigde web application paradigma genaamd Plan 9 MVC wordt vaker dan ASP.NET vrijgegeven. Echter, vanaf versie 2 versies zijn niet ingesteld als volledig vertrouwd. Daarom werkt veel functies die volledig vertrouwen vereisen niet goed.

Deze update stelt de versies van 9 van plan bent later dan versie 2 van volledig vertrouwt.

Probleem 34


Een constante in een apparaatniveau opsommingstype in broncode verschilt van die in de specificatie.

De update wordt de constante op een consistente manier bijgehouden.

Probleem 35

Wanneer u de beveiligingsupdate die wordt beschreven in het volgende Knowledge Base-artikel installeert, wordt een service van Windows Communication Foundation (WCF) verbroken door de externe host. Dit probleem treedt op wanneer het beveiligingsniveau op hoog of Gemiddeld is ingesteld in het bestand Web.config van de WCF-service.
2449742 MS11-NNN: Beschrijving van de beveiligingsupdate voor Microsoft .NET Framework 2.0 servicepack 2 en Microsoft.NET Framework 3.5 servicepack 1 op Windows Vista SP2 en Windows Server 2008 SP2: 8 februari 2011

Functies die in dit updatepakket wordt geïntroduceerd

Dit updatepakket bevat de volgende functies die zijn gerelateerd aan de .NET Framework-4.

Functie 1

Dit updatepakket biedt ASP.NET ter ondersteuning van meerdere systemen voor IIS-configuratie in een ontwerpmodus. Daarom ondersteunt Visual Studio Web Designer IIS Express. Visual Studio Web Designer kunt bovendien andere Visual Studio-oplossing projecten richten verschillende versies van IIS.

Functie 2

Wanneer een schaduw cache assembly's die naar hetzelfde bestand wordt omgezet in een symbolische koppeling is gevalideerd, wordt de grootte van de assembly niet gecontroleerd. ASP.NET gebruikt daarom optimalisatie voor gedeelde webhosting.

Functie 3

Nieuwe syntaxis kunt u definiëren een TextBox-besturingselement HTML5 compatibel is. De volgende code definieert bijvoorbeeld een TextBox-besturingselement HTML5 compatibel is:
<asp:TextBox runat="server" type="some-HTML5-type" />

Functie 4

Een nieuwe schakeloptie is voor de Visual Basic-compiler waarmee bibliotheken te verwijderen van hun afhankelijkheid van de Visual Basic runtime toegevoegd. In eerdere versies van het .NET Framework heeft alle Visual Basic-toepassingen automatisch een runtime-afhankelijkheid toegevoegd. De afhankelijkheid is met de Visual Basic Runtime bibliotheekbestand, Microsoft.VisualBasic.dll. Met deze update kan een opdrachtregeloptie worden ingesteld op deze afhankelijkheid verwijderen. Voor sommige functies van Visual Basic Runtime is ingesloten in de toepassing en andere functies is niet meer beschikbaar wanneer de switch is ingesteld.

Functie 5

Wijzigingen in de ondersteuning voor draagbare bibliotheken. Deze wijzigingen omvatten API updates en wijzigingen van de binder. Deze update zorgt ervoor dat de CLR is binden aan draagbare bibliotheken zodat een één dll-bestand kan worden uitgevoerd op .NET Framework 4, Silverlight, Xbox of de Windows Phone. Deze update voegt openbare Silverlight APIs aan het .NET Framework 4 op dezelfde locatie. De API-handtekeningen blijft consistent over het platform. Alle wijzigingen zijn volledig compatibel en geen regeleinde wordt ingevoegd van de bestaande programmacode.
Meer informatie

Vereisten voor deze update

De volgende lijst bevat de vereisten voor de update:
 • Als u deze update hebt toegepast, moet u .NET Framework 4 of het .NET Framework 4 clientprofiel geïnstalleerd hebben.
 • Als u deze update installeert, moet u Windows Installer 3.1 of hoger zijn geïnstalleerd. Als u de meest recente versie van Windows Installer, gaat u naar de volgende Microsoft-website:

Opdrachtregelopties voor deze update

Zie het volgende document voor Windows Installer-opdrachtregelopties voor informatie over de verschillende opdrachtregelopties die door deze update worden ondersteund:

227091 Opdrachtregelparameters voor het hulpprogramma Microsoft Windows Installer

Ga naar de volgende website van Microsoft Developer Network (MSDN) voor meer informatie over Windows Installer:

Opnieuw opstarten

Deze update is niet vereist voor het systeem opnieuw op nadat u de update hebt toegepast, tenzij de bestanden die worden bijgewerkt, zijn vergrendeld of in gebruik zijn. Deze update opnieuw echter alle diensten in verband met Internet Information Services IIS gestart wanneer u deze update installeert.

Vervanging van hotfixes

Deze update vervangt de volgende hotfixes:
2183292 FIX: Foutbericht 'Fout bij verzenden van e-mail' wanneer u een e-mailbericht verzendt met behulp van .NET Framework 4-toepassing die gebruikmaakt van de klasse 'System.Net.Mail.SmtpClient' als de e-mailbijlage groter dan 3 MB is

2413613 Een snelmenu lijkt ver weg van de muisaanwijzer tijdens het uitvoeren van een Windows Presentation Foundation-toepassing die is gebaseerd op .NET Framework 4

2298853 FIX: Visual Studio 2010 fout: ' fout 1 MSB4014: de build onverwacht gestopt vanwege een interne fout "

2461678 Een toepassing op basis van .NET Framework 4 WPF loopt vast als het bronobject van een gegevensbinding in een besturingselement is een element dat buiten het naambereik van het besturingselement is gedefinieerd

2484841 FIX: Een .NET Framework 4.0 gebaseerde WPF toepassing reageert niet meer als u met de rechtermuisknop op een besturingselement voor het openen van een pop-upbesturingselement


Informatie over de detectie

Het pakket v2 van dit Knowledge Base-artikel maakt de dezelfde detectie sleutels als het pakket v1. Dit is een bekend probleem voor deze update. Als uw toepassing afhankelijk van de v2-versie van deze update is, kunt u de volgende registersubsleutels op basis van het .NET Framework 4-profiel dat is geïnstalleerd op uw computer controleren. Vervolgens kunt u bepalen of de v2-versie van de update KB2468871 is geïnstalleerd op uw computer.

Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik op Start, klik op uitvoeren, type Regedit, en druk vervolgens op ENTER.
 2. Zoek en klik vervolgens op een van de volgende registersubsleutels, afhankelijk van uw besturingssysteem en architectuur:
  • Voor alle ondersteunde x 86-versies van Windows, bekijk een van de volgende subsleutels:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile\KB2468871\
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Extended\KB2468871\
  • Voor alle ondersteunde x 64-versies van Windows, bekijk een van de volgende subsleutels:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile\KB2468871\
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Extended\KB2468871\

Informatie over bestanden

De algemene versie van deze update wordt een Microsoft Windows Installer-pakket gebruikt om de update te installeren. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC) in de volgende tabel. Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt de datum naar lokale tijd geconverteerd. Om het verschil tussen UTC en lokale tijd, gebruikt u het tabblad tijdzone in het onderdeel datum en tijd in het Configuratiescherm.

Voor de GDR-vertakking van de .NET Framework-4

Voor Microsoft .NET Framework 4 x 86-edtions:
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.23330,04806-Apr-201123:16x86
Aspnet_wp.exe4.0.30319.23332,59206-Apr-201123:16x86
CLR.dll4.0.30319.2336,735,17606-Apr-201123:48x86
Clrjit.dll4.0.30319.233385,86406-Apr-201123:48x86
Microsoft.build.Tasks.v4.0.dll4.0.30319.2331,069,93606-Apr-201123:16x86
Microsoft.csharp.targetsNiet van toepassing13,03122-mrt-201111:17Niet van toepassing
Microsoft.Data.Entity.build.Tasks.dll4.0.30319.23339,80806-Apr-201123:16x86
Microsoft.VisualBasic.targetsNiet van toepassing13,63022-mrt-201111:17Niet van toepassing
Microsoft_build_commontypes.xsdNiet van toepassing195,80422-mrt-201111:17Niet van toepassing
Mscordacwks.dll4.0.30319.2331,142,10406-Apr-201123:48x86
Mscordbi.dll4.0.30319.233955,72806-Apr-201123:48x86
Mscorlib.dll4.0.30319.2335,197,64806-Apr-201123:48x86
Nlssorting.dll4.0.30319.23356,65606-Apr-201123:48x86
Presentationcore.dll4.0.30319.2333,788,12806-Apr-201123:48x86
Presentationframework.dll4.0.30319.2336,428,52006-Apr-201123:48x86
ServiceModelReg.exe4.0.30319.233191,84006-Apr-201123:48x86
Sos.dll4.0.30319.233517,44806-Apr-201123:48x86
System.Core.dll4.0.30319.2331,354,58406-Apr-201123:48x86
System.Data.Entity.design.dll4.0.30319.233810,35206-Apr-201123:16x86
System.dll4.0.30319.2333,510,60006-Apr-201123:48x86
System.NET.dll4.0.30319.233236,88006-Apr-201123:48x86
System.ServiceModel.Activation.dll4.0.30319.233175,99206-Apr-201123:16x86
System.ServiceModel.dll4.0.30319.2336,097,25606-Apr-201123:48x86
System.ServiceModel.Web.dll4.0.30319.233326,00006-Apr-201123:16x86
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.2331,862,50406-Apr-201123:16x86
System.XML.Serialization.dll4.0.30319.23311,12006-Apr-201123:48x86
System_design.dll4.0.30319.2335,097,30406-Apr-201123:16x86
System_web.dll4.0.30319.2335,226,83206-Apr-201123:16x86
System_xml.dll4.0.30319.2332,207,56806-Apr-201123:48x86
Webengine.dll4.0.30319.23314,16006-Apr-201123:16x86
Webengine4.dll4.0.30319.233495,44006-Apr-201123:16x86
Windowsbase.dll4.0.30319.2331,368,92006-Apr-201123:48x86
Wpfgfx.dll4.0.30319.2331,663,32006-Apr-201123:48x86
Wpftxt.dll4.0.30319.233916,31206-Apr-201123:48x86
_023.VBC.exe10.0.30319.2332,261,83206-Apr-201123:48x86
Voor Microsoft .NET Framework 4 x 64-edities:
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.23329,02407-Apr-201100:26x64
Aspnet_wp.exe4.0.30319.23340,78407-Apr-201100:26x64
CLR.dll4.0.30319.2339,800,00807-Apr-201100:45x64
Microsoft.build.Tasks.v4.0.dll4.0.30319.2331,069,93606-Apr-201123:16x86
Microsoft.Data.Entity.build.Tasks.dll4.0.30319.23339,80806-Apr-201123:16x86
Microsoft_build_commontypes.xsdNiet van toepassing195,80404-mrt-201105:18Niet van toepassing
Mscordacwks.dll4.0.30319.2331,513,81607-Apr-201100:45x64
Mscordbi.dll4.0.30319.2331,453,39207-Apr-201100:45x64
Mscorlib.dll4.0.30319.2334,967,24807-Apr-201100:45x64
Nlssorting.dll4.0.30319.23367,92007-Apr-201100:45x64
Presentationcore.dll4.0.30319.2333,824,48007-Apr-201100:45x64
Presentationframework.dll4.0.30319.2336,428,52006-Apr-201123:48x86
ServiceModelReg.exe4.0.30319.233260,44807-Apr-201100:45x64
Sos.dll4.0.30319.233597,83207-Apr-201100:45x64
System.Core.dll4.0.30319.2331,354,58406-Apr-201123:48x86
System.Data.Entity.design.dll4.0.30319.233810,35206-Apr-201123:16x86
System.dll4.0.30319.2333,510,60006-Apr-201123:48x86
System.NET.dll4.0.30319.233236,88006-Apr-201123:48x86
System.ServiceModel.Activation.dll4.0.30319.233175,99206-Apr-201123:16x86
System.ServiceModel.dll4.0.30319.2336,097,25606-Apr-201123:48x86
System.ServiceModel.Web.dll4.0.30319.233326,00006-Apr-201123:16x86
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.2331,862,50406-Apr-201123:16x86
System.XML.Serialization.dll4.0.30319.23311,12006-Apr-201123:48x86
System_design.dll4.0.30319.2335,097,30406-Apr-201123:16x86
System_web.dll4.0.30319.2335,196,11207-Apr-201100:26x64
System_xml.dll4.0.30319.2332,207,56806-Apr-201123:48x86
Webengine.dll4.0.30319.23315,69607-Apr-201100:26x64
Webengine4.dll4.0.30319.233720,72007-Apr-201100:26x64
Windowsbase.dll4.0.30319.2331,368,92006-Apr-201123:48x86
Wpfgfx.dll4.0.30319.2332,153,81607-Apr-201100:45x64
Wpftxt.dll4.0.30319.2331,221,46407-Apr-201100:45x64
_023.VBC.exe10.0.30319.2333,235,65607-Apr-201100:45x64
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.23330,04806-Apr-201123:16x86
Aspnet_wp.exe4.0.30319.23332,59206-Apr-201123:16x86
CLR.dll4.0.30319.2336,735,17606-Apr-201123:48x86
Clrjit.dll4.0.30319.233385,86406-Apr-201123:48x86
Microsoft.build.Tasks.v4.0.dll4.0.30319.2331,069,93606-Apr-201123:16x86
Microsoft.csharp.targetsNiet van toepassing13,03122-mrt-201111:17Niet van toepassing
Microsoft.Data.Entity.build.Tasks.dll4.0.30319.23339,80806-Apr-201123:16x86
Microsoft.VisualBasic.targetsNiet van toepassing13,63022-mrt-201111:17Niet van toepassing
Microsoft_build_commontypes.xsdNiet van toepassing195,80404-mrt-201105:18Niet van toepassing
Mscordacwks.dll4.0.30319.2331,142,10406-Apr-201123:48x86
Mscordbi.dll4.0.30319.233955,72806-Apr-201123:48x86
Mscorlib.dll4.0.30319.2335,197,64806-Apr-201123:48x86
Nlssorting.dll4.0.30319.23356,65606-Apr-201123:48x86
Presentationcore.dll4.0.30319.2333,788,12806-Apr-201123:48x86
Presentationframework.dll4.0.30319.2336,428,52006-Apr-201123:48x86
ServiceModelReg.exe4.0.30319.233191,84006-Apr-201123:48x86
Sos.dll4.0.30319.233517,44806-Apr-201123:48x86
System.Core.dll4.0.30319.2331,354,58406-Apr-201123:48x86
System.Data.Entity.design.dll4.0.30319.233810,35206-Apr-201123:16x86
System.dll4.0.30319.2333,510,60006-Apr-201123:48x86
System.NET.dll4.0.30319.233236,88006-Apr-201123:48x86
System.ServiceModel.Activation.dll4.0.30319.233175,99206-Apr-201123:16x86
System.ServiceModel.dll4.0.30319.2336,097,25606-Apr-201123:48x86
System.ServiceModel.Web.dll4.0.30319.233326,00006-Apr-201123:16x86
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.2331,862,50406-Apr-201123:16x86
System.XML.Serialization.dll4.0.30319.23311,12006-Apr-201123:48x86
System_design.dll4.0.30319.2335,097,30406-Apr-201123:16x86
System_web.dll4.0.30319.2335,226,83206-Apr-201123:16x86
System_xml.dll4.0.30319.2332,207,56806-Apr-201123:48x86
Webengine.dll4.0.30319.23314,16006-Apr-201123:16x86
Webengine4.dll4.0.30319.233495,44006-Apr-201123:16x86
Windowsbase.dll4.0.30319.2331,368,92006-Apr-201123:48x86
Wpfgfx.dll4.0.30319.2331,663,32006-Apr-201123:48x86
Wpftxt.dll4.0.30319.233916,31206-Apr-201123:48x86
_023.VBC.exe10.0.30319.2332,261,83206-Apr-201123:48x86
Voor Microsoft .NET Framework 4 IA-64-edtions:
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.23329,02407-Apr-201101:26IA-64
Aspnet_wp.exe4.0.30319.23380,20807-Apr-201101:26IA-64
CLR.dll4.0.30319.23319,388,23207-Apr-201101:48IA-64
Microsoft.build.Tasks.v4.0.dll4.0.30319.2331,069,93606-Apr-201123:16x86
Microsoft.Data.Entity.build.Tasks.dll4.0.30319.23339,80806-Apr-201123:16x86
Microsoft_build_commontypes.xsdNiet van toepassing195,80422-mrt-201107:13Niet van toepassing
Mscordacwks.dll4.0.30319.2333,757,40007-Apr-201101:48IA-64
Mscordbi.dll4.0.30319.2333,293,52007-Apr-201101:48IA-64
Mscorlib.dll4.0.30319.2334,466,00007-Apr-201101:48IA-64
Nlssorting.dll4.0.30319.233144,20807-Apr-201101:48IA-64
ServiceModelReg.exe4.0.30319.233543,07207-Apr-201101:48IA-64
Sos.dll4.0.30319.2331,203,52807-Apr-201101:48IA-64
System.Data.Entity.design.dll4.0.30319.233810,35206-Apr-201123:16x86
System.dll4.0.30319.2333,510,60006-Apr-201123:48x86
System.NET.dll4.0.30319.233236,88006-Apr-201123:48x86
System.ServiceModel.Activation.dll4.0.30319.233175,99206-Apr-201123:16x86
System.ServiceModel.dll4.0.30319.2336,097,25606-Apr-201123:48x86
System.ServiceModel.Web.dll4.0.30319.233326,00006-Apr-201123:16x86
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.2331,862,50406-Apr-201123:16x86
System.XML.Serialization.dll4.0.30319.23311,12006-Apr-201123:48x86
System_design.dll4.0.30319.2335,097,30406-Apr-201123:16x86
System_web.dll4.0.30319.2334,815,18407-Apr-201101:26IA-64
System_xml.dll4.0.30319.2332,207,56806-Apr-201123:48x86
Webengine.dll4.0.30319.23325,42407-Apr-201101:26IA-64
Webengine4.dll4.0.30319.2331,340,75207-Apr-201101:26IA-64
_023.VBC.exe10.0.30319.2336,428,48807-Apr-201101:48IA-64
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.23330,04806-Apr-201123:16x86
Aspnet_wp.exe4.0.30319.23332,59206-Apr-201123:16x86
CLR.dll4.0.30319.2336,735,17606-Apr-201123:48x86
Clrjit.dll4.0.30319.233385,86406-Apr-201123:48x86
Microsoft.build.Tasks.v4.0.dll4.0.30319.2331,069,93606-Apr-201123:16x86
Microsoft.csharp.targetsNiet van toepassing13,03122-mrt-201111:17Niet van toepassing
Microsoft.Data.Entity.build.Tasks.dll4.0.30319.23339,80806-Apr-201123:16x86
Microsoft.VisualBasic.targetsNiet van toepassing13,63022-mrt-201111:17Niet van toepassing
Microsoft_build_commontypes.xsdNiet van toepassing195,80422-mrt-201107:13Niet van toepassing
Mscordacwks.dll4.0.30319.2331,142,10406-Apr-201123:48x86
Mscordbi.dll4.0.30319.233955,72806-Apr-201123:48x86
Mscorlib.dll4.0.30319.2335,197,64806-Apr-201123:48x86
Nlssorting.dll4.0.30319.23356,65606-Apr-201123:48x86
Presentationcore_x86.dll4.0.30319.2333,788,12806-Apr-201123:48x86
Presentationframework_x86.dll4.0.30319.2336,428,52006-Apr-201123:48x86
ServiceModelReg.exe4.0.30319.233191,84006-Apr-201123:48x86
Sos.dll4.0.30319.233517,44806-Apr-201123:48x86
System.Core.dll4.0.30319.2331,354,58406-Apr-201123:48x86
System.Data.Entity.design.dll4.0.30319.233810,35206-Apr-201123:16x86
System.dll4.0.30319.2333,510,60006-Apr-201123:48x86
System.NET.dll4.0.30319.233236,88006-Apr-201123:48x86
System.ServiceModel.Activation.dll4.0.30319.233175,99206-Apr-201123:16x86
System.ServiceModel.dll4.0.30319.2336,097,25606-Apr-201123:48x86
System.ServiceModel.Web.dll4.0.30319.233326,00006-Apr-201123:16x86
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.2331,862,50406-Apr-201123:16x86
System.XML.Serialization.dll4.0.30319.23311,12006-Apr-201123:48x86
System_design.dll4.0.30319.2335,097,30406-Apr-201123:16x86
System_web.dll4.0.30319.2335,226,83206-Apr-201123:16x86
System_xml.dll4.0.30319.2332,207,56806-Apr-201123:48x86
Webengine.dll4.0.30319.23314,16006-Apr-201123:16x86
Webengine4.dll4.0.30319.233495,44006-Apr-201123:16x86
Windowsbase.dll4.0.30319.2331,368,92006-Apr-201123:48x86
Wpfgfx.dll4.0.30319.2331,663,32006-Apr-201123:48x86
Wpftxt.dll4.0.30319.233916,31206-Apr-201123:48x86
_023.VBC.exe10.0.30319.2332,261,83206-Apr-201123:48x86

Voor de LDR-vertakking van de .NET Framework-4

Voor Microsoft .NET Framework 4 x 86-edtions:
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.45030,04802-Apr-201109:36x86
Aspnet_wp.exe4.0.30319.45032,59202-Apr-201109:36x86
CLR.dll4.0.30319.4506,735,17601-Apr-201119:26x86
Clrjit.dll4.0.30319.450385,86401-Apr-201119:26x86
Microsoft.build.Tasks.v4.0.dll4.0.30319.4501,069,93602-Apr-201109:36x86
Microsoft.csharp.targetsNiet van toepassing13,03101-mrt-201107:32Niet van toepassing
Microsoft.Data.Entity.build.Tasks.dll4.0.30319.45039,80802-Apr-201109:36x86
Microsoft.VisualBasic.targetsNiet van toepassing13,63001-mrt-201107:32Niet van toepassing
Microsoft_build_commontypes.xsdNiet van toepassing195,80401-mrt-201107:32Niet van toepassing
Mscordacwks.dll4.0.30319.4501,142,61601-Apr-201119:26x86
Mscordbi.dll4.0.30319.450955,21601-Apr-201119:26x86
Mscorlib.dll4.0.30319.4505,197,64801-Apr-201119:26x86
Nlssorting.dll4.0.30319.45056,14401-Apr-201119:26x86
Presentationcore.dll4.0.30319.4503,789,15201-Apr-201119:26x86
Presentationframework.dll4.0.30319.4506,431,08001-Apr-201119:26x86
ServiceModelReg.exe4.0.30319.450191,84001-Apr-201119:26x86
Setup.exe10.0.30319.45078,15201-Apr-201113:13x86
Setupengine.dll10.0.30319.450809,30401-Apr-201113:13x86
SetupUI.dll10.0.30319.450295,24801-Apr-201113:13x86
Sos.dll4.0.30319.450516,93601-Apr-201119:26x86
System.Core.dll4.0.30319.4501,354,58401-Apr-201119:26x86
System.Data.Entity.design.dll4.0.30319.450810,35202-Apr-201109:36x86
System.dll4.0.30319.4503,511,11201-Apr-201119:26x86
System.NET.dll4.0.30319.450236,88001-Apr-201119:26x86
System.ServiceModel.Activation.dll4.0.30319.450175,99202-Apr-201109:36x86
System.ServiceModel.dll4.0.30319.4506,100,32801-Apr-201119:26x86
System.ServiceModel.Web.dll4.0.30319.450326,00002-Apr-201109:36x86
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.4501,862,50402-Apr-201109:36x86
System.XML.Serialization.dll4.0.30319.45011,12001-Apr-201119:26x86
System_design.dll4.0.30319.4505,097,81602-Apr-201109:36x86
System_web.dll4.0.30319.4505,227,34402-Apr-201109:36x86
System_xml.dll4.0.30319.4502,207,56801-Apr-201119:26x86
Webengine.dll4.0.30319.45014,16002-Apr-201109:36x86
Webengine4.dll4.0.30319.450495,44002-Apr-201109:36x86
Windowsbase.dll4.0.30319.4501,371,48001-Apr-201119:26x86
Wpfgfx.dll4.0.30319.4501,663,32001-Apr-201119:26x86
Wpftxt.dll4.0.30319.450916,31201-Apr-201119:26x86
_023.VBC.exe10.0.30319.4502,261,32001-Apr-201119:26x86
Voor Microsoft .NET Framework 4 x 64-edtions:
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.45029,02402-Apr-201110:07x64
Aspnet_wp.exe4.0.30319.45040,78402-Apr-201110:07x64
CLR.dll4.0.30319.4509,801,54402-Apr-201101:52x64
Microsoft.build.Tasks.v4.0.dll4.0.30319.4501,069,93602-Apr-201109:36x86
Microsoft.Data.Entity.build.Tasks.dll4.0.30319.45039,80802-Apr-201109:36x86
Microsoft_build_commontypes.xsdNiet van toepassing195,80415-Feb-201104:30Niet van toepassing
Mscordacwks.dll4.0.30319.4501,514,84002-Apr-201101:52x64
Mscordbi.dll4.0.30319.4501,453,39202-Apr-201101:52x64
Mscorlib.dll4.0.30319.4504,967,24802-Apr-201101:52x64
Nlssorting.dll4.0.30319.45067,40802-Apr-201101:52x64
Presentationcore.dll4.0.30319.4503,824,99202-Apr-201101:52x64
Presentationframework.dll4.0.30319.4506,431,08001-Apr-201119:26x86
ServiceModelReg.exe4.0.30319.450260,44802-Apr-201101:52x64
Sos.dll4.0.30319.450597,83202-Apr-201101:52x64
System.Core.dll4.0.30319.4501,354,58401-Apr-201119:26x86
System.Data.Entity.design.dll4.0.30319.450810,35202-Apr-201109:36x86
System.dll4.0.30319.4503,511,11201-Apr-201119:26x86
System.NET.dll4.0.30319.450236,88001-Apr-201119:26x86
System.ServiceModel.Activation.dll4.0.30319.450175,99202-Apr-201109:36x86
System.ServiceModel.dll4.0.30319.4506,100,32801-Apr-201119:26x86
System.ServiceModel.Web.dll4.0.30319.450326,00002-Apr-201109:36x86
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.4501,862,50402-Apr-201109:36x86
System.XML.Serialization.dll4.0.30319.45011,12001-Apr-201119:26x86
System_design.dll4.0.30319.4505,097,81602-Apr-201109:36x86
System_web.dll4.0.30319.4505,196,62402-Apr-201110:07x64
System_xml.dll4.0.30319.4502,207,56801-Apr-201119:26x86
Webengine.dll4.0.30319.45015,69602-Apr-201110:07x64
Webengine4.dll4.0.30319.450720,72002-Apr-201110:07x64
Windowsbase.dll4.0.30319.4501,371,48001-Apr-201119:26x86
Wpfgfx.dll4.0.30319.4502,153,81602-Apr-201101:52x64
Wpftxt.dll4.0.30319.4501,221,46402-Apr-201101:52x64
_023.VBC.exe10.0.30319.4503,236,16802-Apr-201101:52x64
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.45030,04802-Apr-201109:36x86
Aspnet_wp.exe4.0.30319.45032,59202-Apr-201109:36x86
CLR.dll4.0.30319.4506,735,17601-Apr-201119:26x86
Clrjit.dll4.0.30319.450385,86401-Apr-201119:26x86
Microsoft.build.Tasks.v4.0.dll4.0.30319.4501,069,93602-Apr-201109:36x86
Microsoft.csharp.targetsNiet van toepassing13,03101-mrt-201107:32Niet van toepassing
Microsoft.Data.Entity.build.Tasks.dll4.0.30319.45039,80802-Apr-201109:36x86
Microsoft.VisualBasic.targetsNiet van toepassing13,63001-mrt-201107:32Niet van toepassing
Microsoft_build_commontypes.xsdNiet van toepassing195,80415-Feb-201104:30Niet van toepassing
Mscordacwks.dll4.0.30319.4501,142,61601-Apr-201119:26x86
Mscordbi.dll4.0.30319.450955,21601-Apr-201119:26x86
Mscorlib.dll4.0.30319.4505,197,64801-Apr-201119:26x86
Nlssorting.dll4.0.30319.45056,14401-Apr-201119:26x86
Presentationcore.dll4.0.30319.4503,789,15201-Apr-201119:26x86
Presentationframework.dll4.0.30319.4506,431,08001-Apr-201119:26x86
ServiceModelReg.exe4.0.30319.450191,84001-Apr-201119:26x86
Setup.exe10.0.30319.45078,15201-Apr-201113:13x86
Setupengine.dll10.0.30319.450809,30401-Apr-201113:13x86
SetupUI.dll10.0.30319.450295,24801-Apr-201113:13x86
Sos.dll4.0.30319.450516,93601-Apr-201119:26x86
System.Core.dll4.0.30319.4501,354,58401-Apr-201119:26x86
System.Data.Entity.design.dll4.0.30319.450810,35202-Apr-201109:36x86
System.dll4.0.30319.4503,511,11201-Apr-201119:26x86
System.NET.dll4.0.30319.450236,88001-Apr-201119:26x86
System.ServiceModel.Activation.dll4.0.30319.450175,99202-Apr-201109:36x86
System.ServiceModel.dll4.0.30319.4506,100,32801-Apr-201119:26x86
System.ServiceModel.Web.dll4.0.30319.450326,00002-Apr-201109:36x86
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.4501,862,50402-Apr-201109:36x86
System.XML.Serialization.dll4.0.30319.45011,12001-Apr-201119:26x86
System_design.dll4.0.30319.4505,097,81602-Apr-201109:36x86
System_web.dll4.0.30319.4505,227,34402-Apr-201109:36x86
System_xml.dll4.0.30319.4502,207,56801-Apr-201119:26x86
Webengine.dll4.0.30319.45014,16002-Apr-201109:36x86
Webengine4.dll4.0.30319.450495,44002-Apr-201109:36x86
Windowsbase.dll4.0.30319.4501,371,48001-Apr-201119:26x86
Wpfgfx.dll4.0.30319.4501,663,32001-Apr-201119:26x86
Wpftxt.dll4.0.30319.450916,31201-Apr-201119:26x86
_023.VBC.exe10.0.30319.4502,261,32001-Apr-201119:26x86
Voor Microsoft .NET Framework 4 IA-64-edtions
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.45029,02402-Apr-201110:33IA-64
Aspnet_wp.exe4.0.30319.45080,20802-Apr-201110:33IA-64
CLR.dll4.0.30319.45019,388,74402-Apr-201108:22IA-64
Microsoft.build.Tasks.v4.0.dll4.0.30319.4501,069,93602-Apr-201109:36x86
Microsoft.Data.Entity.build.Tasks.dll4.0.30319.45039,80802-Apr-201109:36x86
Microsoft_build_commontypes.xsdNiet van toepassing195,80411-Feb-201122:48Niet van toepassing
Mscordacwks.dll4.0.30319.4503,758,42402-Apr-201108:22IA-64
Mscordbi.dll4.0.30319.4503,293,52002-Apr-201108:22IA-64
Mscorlib.dll4.0.30319.4504,466,00002-Apr-201108:22IA-64
Nlssorting.dll4.0.30319.450143,18402-Apr-201108:22IA-64
ServiceModelReg.exe4.0.30319.450543,07202-Apr-201108:22IA-64
Setup.exe10.0.30319.45078,15201-Apr-201113:13x86
Setupengine.dll10.0.30319.450809,30401-Apr-201113:13x86
SetupUI.dll10.0.30319.450295,24801-Apr-201113:13x86
Sos.dll4.0.30319.4501,203,01602-Apr-201108:22IA-64
System.Core.dll4.0.30319.4501,354,58401-Apr-201119:26x86
System.Data.Entity.design.dll4.0.30319.450810,35202-Apr-201109:36x86
System.dll4.0.30319.4503,511,11201-Apr-201119:26x86
System.NET.dll4.0.30319.450236,88001-Apr-201119:26x86
System.ServiceModel.Activation.dll4.0.30319.450175,99202-Apr-201109:36x86
System.ServiceModel.dll4.0.30319.4506,100,32801-Apr-201119:26x86
System.ServiceModel.Web.dll4.0.30319.450326,00002-Apr-201109:36x86
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.4501,862,50402-Apr-201109:36x86
System.XML.Serialization.dll4.0.30319.45011,12001-Apr-201119:26x86
System_design.dll4.0.30319.4505,097,81602-Apr-201109:36x86
System_web.dll4.0.30319.4504,815,69602-Apr-201110:33IA-64
System_xml.dll4.0.30319.4502,207,56801-Apr-201119:26x86
Webengine.dll4.0.30319.45025,42402-Apr-201110:33IA-64
Webengine4.dll4.0.30319.4501,340,75202-Apr-201110:33IA-64
_023.VBC.exe10.0.30319.4506,429,00002-Apr-201108:22IA-64
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.45030,04802-Apr-201109:36x86
Aspnet_wp.exe4.0.30319.45032,59202-Apr-201109:36x86
CLR.dll4.0.30319.4506,735,17601-Apr-201119:26x86
Clrjit.dll4.0.30319.450385,86401-Apr-201119:26x86
Microsoft.build.Tasks.v4.0.dll4.0.30319.4501,069,93602-Apr-201109:36x86
Microsoft.csharp.targetsNiet van toepassing13,03101-mrt-201107:32Niet van toepassing
Microsoft.Data.Entity.build.Tasks.dll4.0.30319.45039,80802-Apr-201109:36x86
Microsoft.VisualBasic.targetsNiet van toepassing13,63001-mrt-201107:32Niet van toepassing
Microsoft_build_commontypes.xsdNiet van toepassing195,80411-Feb-201122:48Niet van toepassing
Mscordacwks.dll4.0.30319.4501,142,61601-Apr-201119:26x86
Mscordbi.dll4.0.30319.450955,21601-Apr-201119:26x86
Mscorlib.dll4.0.30319.4505,197,64801-Apr-201119:26x86
Nlssorting.dll4.0.30319.45056,14401-Apr-201119:26x86
Presentationcore.dll4.0.30319.4503,789,15201-Apr-201119:26x86
Presentationframework.dll4.0.30319.4506,431,08001-Apr-201119:26x86
ServiceModelReg.exe4.0.30319.450191,84001-Apr-201119:26x86
Sos.dll4.0.30319.450516,93601-Apr-201119:26x86
System.Core.dll4.0.30319.4501,354,58401-Apr-201119:26x86
System.Data.Entity.design.dll4.0.30319.450810,35202-Apr-201109:36x86
System.dll4.0.30319.4503,511,11201-Apr-201119:26x86
System.NET.dll4.0.30319.450236,88001-Apr-201119:26x86
System.ServiceModel.Activation.dll4.0.30319.450175,99202-Apr-201109:36x86
System.ServiceModel.dll4.0.30319.4506,100,32801-Apr-201119:26x86
System.ServiceModel.Web.dll4.0.30319.450326,00002-Apr-201109:36x86
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.4501,862,50402-Apr-201109:36x86
System.XML.Serialization.dll4.0.30319.45011,12001-Apr-201119:26x86
System_design.dll4.0.30319.4505,097,81602-Apr-201109:36x86
System_web.dll4.0.30319.4505,227,34402-Apr-201109:36x86
System_xml.dll4.0.30319.4502,207,56801-Apr-201119:26x86
Webengine.dll4.0.30319.45014,16002-Apr-201109:36x86
Webengine4.dll4.0.30319.450495,44002-Apr-201109:36x86
Windowsbase.dll4.0.30319.4501,371,48001-Apr-201119:26x86
Wpfgfx.dll4.0.30319.4501,663,32001-Apr-201119:26x86
Wpftxt.dll4.0.30319.450916,31201-Apr-201119:26x86
_023.VBC.exe10.0.30319.4502,261,32001-Apr-201119:26x86

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

속성

문서 ID: 2468871 - 마지막 검토: 04/24/2015 18:20:00 - 수정: 18.0

Microsoft .NET Framework 4.0

 • kbqfe kbfix atdownload kbdownload_freecontent kbupdate kbconsumer kbquadranttechsupp kbmt KB2468871 KbMtnl
피드백