Het hulpprogramma Regsvr32 gebruiken en de oorzaak van Regsvr32-foutberichten achterhalen

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Als uw foutbericht niet in dit artikel wordt beschreven, kunt u voor gedetailleerde uitleg over foutberichten, aanbevolen acties en aanvullende ondersteuningsbronnen terecht op de TechNet-pagina Events and Errors (Fouten en foutberichten).
Samenvatting
Regsvr32 is een opdrachtregelprogramma voor het registreren van OLE-besturingselementen, zoals DLL's en ActiveX-besturingselementen, in het Windows-register, of om de registratie daarvan ongedaan te maken. Regsvr32.exe is in Windows XP en latere versies van Windows geïnstalleerd in de map %systemroot%\System32.

Opmerking 64-bits versies van het Windows-besturingssysteem bevatten twee versies van het bestand Regsv32.exe:
 • De 64-bits versie is %systemroot%\System32\regsvr32.exe.
 • De 32-bits versie is %systemroot%\SysWoW64\regsvr32.exe.
De syntaxis van de opdracht Regsvr32
U kunt voor RegSvr32.exe de volgende opdrachtregelopties gebruiken:
Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] <DLL-naam>

/u - Registratie server ongedaan maken
/i – Roep DllInstall aan en geef een optionele [cmdline] door; verwijder DLL-bestand bij gebruik met /u
/n - DllRegisterServer niet aanroepen; deze optie moet in combinatie met /i worden gebruikt
/s – Stil; geef geen berichtvakken weer
Algemene oplossingen voor fouten met Regsvr32
Probeer een van de volgende methoden als u een Regsvr32-foutbericht ontvangt:
 • Methode 1: Voer de opdracht Regsvr32 opnieuw uit vanaf een opdrachtprompt met verhoogde rechten

  Ga als volgt te werk om een opdrachtprompt met verhoogde rechten te openen:
  In Windows 8.1 en Windows 8
  Veeg vanaf de rechterkant van het scherm en tik vervolgens op Zoeken. Of wijs, als u een muis gebruikt, de rechterbenedenhoek van het scherm aan en klik vervolgens op Zoeken. Typ Opdrachtprompt in het vak Zoeken, klik met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt en klik vervolgens op Als administrator uitvoeren. Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u het wachtwoord in of klikt u op Toestaan.
  Windows 7 en Windows Vista
  Klik op Start, typ Opdrachtprompt of cmd in het vak Zoeken, klik met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt en vervolgens op Uitvoeren als beheerder. Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u het wachtwoord in of klikt u op Toestaan.
  Windows XP
  Meld u aan met een beheerdersaccount of met een account met beheerdersrechten en open een Opdrachtprompt-venster.
 • Methode 2: Een 32-bits DLL registreren op een 64-bits versie van Windows met een 32-bits versie van Regsvr32

  Ga als volgt te werk als bij het registreren van een 32-bits DLL op een 64-bits versie van Windows een foutbericht wordt weergegeven:
  1. Open een opdrachtprompt met verhoogde rechten.
  2. Als de 32-bits DLL in de map %systemroot%\System32 staat, moet u deze verplaatsen naar de map %systemroot%\SysWoW64.
  3. Voer de volgende opdracht uit:
   %systemroot%\SysWoW64\regsvr32 <volledige pad van het DLL-bestand>
Foutberichten van regsvr32

Foutberichten van Regsvr32.exe in Windows Vista en latere versies van Windows

Hierna volgt een lijst met foutberichten van RegSvr32 en mogelijke oorzaken:
OndersteuningOorzaak
Ongeldige vlag '%1'. Controleer het gebruik van de opdracht en probeer het opnieuw.U hebt een ongeldige combinatie van schakelopties doorgegeven op de opdrachtregel voor regsvr32.exe.
Deze opdracht is alleen geldig als een Microsoft Visual Studio-project met een OLE-ActiveX-besturingselement is geopend.Regsvr32.exe is geactiveerd door Visual Studio, maar er zijn geen modules op de opdrachtregel opgegeven.
U dient de naam van een binair bestand op te geven als u een module wilt registreren.Regsvr32.exe is geactiveerd zonder modules op te geven op de opdrachtregel.
De opdracht OleInitialize kan niet worden uitgevoerd. Uw computer heeft mogelijk weinig geheugen beschikbaar. Sluit alle geopende programma's en probeer het vervolgens opnieuw.Regsvr32 moet de COM-bibliotheek initialiseren voordat de benodigde COM-bibliotheekfuncties kunnen worden aangeroepen. De initialisatie van de bibliotheek moet weer ongedaan worden gemaakt wanneer de bibliotheek wordt afgesloten. Deze foutberichten worden weergegeven als een poging om de COM-bibliotheek te initialiseren of de initialisatie ervan ongedaan te maken mislukt.
Kan module '%1" niet laden.\n\n Zorg ervoor dat het binaire bestand in het opgegeven pad is opgeslagen, of spoor de fout op door te zoeken naar problemen met het binaire bestand of hiervan afhankelijke DLL-bestanden.\n\n%2.Er is een fout opgetreden tijdens het laden van een module die op de opdrachtregel is opgegeven. De fouttekst wordt in het bericht weergegeven.
Module '%1' is geladen, maar het toegangspunt %2 is niet gevonden.\n\nZorg ervoor dat '%1' een geldig DLL- of OCX-bestand is en probeer het vervolgens opnieuw.Het vereiste toegangspunt is niet gevonden in de module die op de opdrachtregel is opgegeven. Dit probleem kan zich voordoen als de toegangspunten niet correct zijn geëxporteerd uit de module of als de module geen DLL- of OCX-bestand is.
Module '%1' is geladen maar de aanroep naar %2 is mislukt met foutcode %3.\n\nVoor meer informatie over dit probleem kunt u online naar deze foutcode zoeken.Er is een fout opgetreden bij het aanroepen van het toegangspunt in de module die op de opdrachtregel is opgegeven. De fouttekst wordt in het bericht weergegeven.
Module '%1' is mogelijk niet compatibel met de versie van Windows die wordt uitgevoerd. Controleer of de module compatibel is met een x86- (32-bits) of x64- (64-bits) versie van regsvr32.exe.Deze fout kan bijvoorbeeld optreden als Regsvr32.exe wordt uitgevoerd op een x86-computer terwijl de module op de opdrachtregel een 64-bits module is.

Foutberichten van Regsvr32.exe in Windows XP

De volgende tabel bevat foutberichten van RegSvr32 en mogelijke oorzaken:
FoutberichtOorzaak
Niet-herkende vlag: /invalid_flagU hebt een ongeldige combinatie van vlaggen of schakelopties ingevoerd.
Geen DLL-naam opgegeven.U hebt niet de naam van een DLL-bestand opgenomen.
Het bestand DLL-naam is geladen, maar het toegangspunt DllRegisterServer of DllUnregisterServer is niet gevonden.Het opgegeven DLL-bestand is geen DLL- of OCX-bestand. Dit foutbericht wordt weergeven als u bijvoorbeeld regsvr32 wjview.exe typt.
Het bestand DLL-naam is geen uitvoerbaar bestand en er is geen registratiehelper voor dit type bestand geregistreerd.Het opgegeven DLL-bestand is geen uitvoerbaar bestand (.EXE, .DLL of .OCX). Dit foutbericht wordt weergeven als u bijvoorbeeld regsvr32 autoexec.bat typt.
Het bestand DLL-naam kan niet automatisch worden geregistreerd, of in het geheugen bevindt zich een beschadigde versie van het bestand.Dit foutbericht wordt weergeven als u bijvoorbeeld regsvr32 icwdial.dll typt, omdat het bestand Icwdial.dll niet automatisch kan worden geregistreerd. Als u vermoedt dat zich in het geheugen een beschadigde versie van het opgegeven DLL-bestand bevindt, kunt u de computer opnieuw opstarten of u kunt de oorspronkelijke versie van het bestand opnieuw uitpakken.
OleInitialize mislukt (of OleUninitialize mislukt)Regsvr32 moet de COM-bibliotheek initialiseren voordat de benodigde COM-bibliotheekfuncties kunnen worden aangeroepen. De initialisatie van de bibliotheek moet weer ongedaan worden gemaakt wanneer de bibliotheek wordt afgesloten. Deze foutberichten worden weergegeven als een poging om de COM-bibliotheek te initialiseren of de initialisatie ervan ongedaan te maken mislukt. Het bestand Ole32.dll is bijvoorbeeld beschadigd of de versie van dit bestand is onjuist.
LoadLibrary("DLL-naam") is mislukt. GetlastError retourneert 0x00000485Van Winerror.h, 0x00000485 = 1157 (ERROR_DLL_NOT_FOUND). Dit betekent dat een van de bibliotheekbestanden die nodig zijn om de toepassing uit te voeren, niet kan worden gevonden. Als u bijvoorbeeld regsvr32 missing.dll typt, wordt dit foutbericht weergegeven als het bestand Missing.dll niet kan worden gevonden.
LoadLibrary("DLL-naam") is mislukt. GetlastError retourneert 0x00000002Van Winerror.h, 0x00000002 = 2 (ERROR_FILE_NOT_FOUND). Dit betekent dat het opgegeven bestand niet is gevonden. Met andere woorden, een afhankelijk DLL-bestand is niet gevonden. Dit foutbericht wordt weergeven als u bijvoorbeeld regsvr32 icwdial.dll typt, waarbij Tapi32.dll (een afhankelijkheid) ontbreekt.
LoadLibrary ("dskmaint.dll") is mislukt. GetlastError retourneert 0x000001fVan Winerror.h, 0x000001f = 31 (ERROR_GEN_FAILURE). Dit betekent dat een apparaat dat op het systeem is aangesloten, niet werkt. Dit probleem doet zich voor als u probeert een DLL-bestand van Win16 te registreren. Dit foutbericht wordt bijvoorbeeld weergegeven als u regsvr32 dskmaint.dll typt.
DllRegisterServer (of DllUnregisterServer) in DLL-naam is mislukt. De geretourneerde code is: tekenreeksZoek in het bestand Winerror.h naar de tekenreeks uit het bericht.
regsrv32
Eigenschappen

Artikel-id: 249873 - Laatst bijgewerkt: 06/30/2016 13:08:00 - Revisie: 15.0

Windows 10 Pro, released in July 2015, Windows 10 Enterprise, released in July 2015, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro

 • kbresolve kbenv kberrmsg kbinfo kbkern32dll KB249873
Feedback