Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Microsoft Dynamics CRM 2011-updatepakket 6

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 2600640
Inleiding
Update Rollup 6 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 is beschikbaar. Dit artikel bevat de hotfixes en updates die in dit updatepakket zijn opgenomen. Dit updatepakket is beschikbaar voor alle talen die worden ondersteund door Microsoft Dynamics CRM 2011.
Meer informatie

Build-nummer en bestandsnamen voor dit updatepakket

Het build-nummer van de updatepakketten voor de volgende onderdelen is 5.0.9690.1992.
 • Microsoft Dynamics CRM 2011-Server
 • Microsoft Dynamics CRM 2011 voor Microsoft Office Outlook
 • Microsoft Dynamics CRM 2011 E-mail Router
 • Rapportbewerkingsuitbreiding van Microsoft Dynamics CRM 2011
 • Taalpakket voor Microsoft Dynamics CRM 2011
 • Microsoft Dynamics CRM 2011 Reporting Extensions
De namen voor de 32-bits versies van de updatepakketten zijn als volgt:
 • CRM2011-Client-KB2600640 -L-angID-i386.exe
 • CRM2011-Router-KB2600640 -LangID-i386.exe
 • CRM2011-biedingen-KB2600640 -LangID-i386.exe
 • CRM2011-Mui-KB2600640 -LangID-i386.exe
De bestandsnamen voor de 64-bits versies van de updatepakketten zijn als volgt:
 • CRM2011-Server-KB2600640 -LangID-amd64.exe
 • CRM2011-Client-KB2600640 -LangID-amd64.exe
 • CRM2011-Mui-KB2600640 -LangID-amd64.exe
 • CRM2011-Router-KB2600640 -LangID-amd64.exe
 • CRM2011-Srs-KB2600640 -LangID-amd64.3exe

Informatie over updatepakket

Update Rollup 6 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 is opnieuw uitgebracht voor lokale klanten op 20 januari 2012.

Updatepakket 6 werd oorspronkelijk uitgebracht op 12 januari 2012. Als u de eerdere versie hebt geïnstalleerd kun je voor het installeren van dit updatepakket via de oudere versie.

Als u de slipstream-pakketten die de volledige installaties met updatepakket 6 moet worden geïnstalleerd Zie krijgt deze KB, als u een fout bij het installeren van Update Rollup 6. MSPInstallAction is mislukt

Voor online klanten Verbeteringen in de infrastructuur worden gesteld naar CRM Online. Om deze reden worden updatepakketten niet toegepast op servers totdat de verbeteringen voltooid zijn. Via de pagina systeemmeldingen voor het venster systeem onderhoud, u krijgt van als uw organisatie wordt bijgewerkt naar de nieuwe infrastructuur. De meest recente updates wordt op dat moment toegepast.

Het volgende bestand kan worden gedownload vanaf het Microsoft Download Center:
DownloadenHet pakket 2600640 nu downloaden.Releasedatum: 20 januari 2012

Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel te bekijken in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Hoe Microsoft-ondersteuningsbestanden verkregen kunnen worden via online services
Microsoft heeft dit bestand gecontroleerd op virussen. Microsoft heeft de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum waarop het bestand werd geplaatst. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand voorkomen.

Installatie-informatie

Belangrijke opmerking
Een database die is gemaakt met Microsoft Dynamics CRM 2011 updatepakket 6 of een hogere versie kan niet worden geïmporteerd in een implementatie van Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 5 of een eerdere versie. Dit scenario wordt niet ondersteund.
Windows Update-installatie
U kunt Windows Update gebruiken om automatisch te installeren Update Rollup 6 voor Microsoft Dynamics CRM 2011. Update Rollup 6 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 zijn beschikbaar via Windows Update op 24 januari 2012.

Opmerking Updatepakket 6 kan niet worden verwijderd. Specifieke database updates worden in updatepakket 6 die kunt u verwijderen van updatepakket 6 niet toegepast. U moet back-up van uw databases voordat u deze update installeert.

U kunt Windows ook instellen om automatisch de aanbevolen updates installeren. Deze instelling kan niet-kritieke problemen oplossen en uw computerervaring verbeteren. Optionele updates worden niet gedownload of automatisch geïnstalleerd.

Voor meer informatie over de typen updates die door Microsoft worden gepubliceerd, gaat u naar de volgende Microsoft-websites:U installeert updatepakket 6 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 met behulp van Windows Update, de volgende stappen uit:
 1. Klik op Start en typ Update in het vak Zoekopdracht starten. Klik in de lijst met resultaten op Windows Update.
 2. Klik in het navigatievenster op controleren op updates en wacht terwijl Windows controleert op de nieuwste updates voor uw computer.
 3. Als u een bericht ontvangt waarin wordt gemeld dat belangrijke updates beschikbaar zijn, of dat u vraagt bericht te bekijken van belangrijke updates, kunt u de belangrijke updates weergeven en selecteren die u kunt installeren.
 4. Klik in de lijst op een belangrijke update voor meer informatie. Schakel het selectievakje in voor de updates die u wilt installeren en klik vervolgens op OK.
 5. Klik op updates installeren.
 6. Lees en accepteer de licentievoorwaarden en klik op Voltooien (als de update vereist is voor deze actie). Als u om een beheerderswachtwoord wordt gevraagd, typt u het wachtwoord. Als u om bevestiging wordt gevraagd, moet u een bevestiging geven.
Handmatige installatie
Om handmatig te installeren Update Rollup 6 voor Microsoft Dynamics CRM 2011, de volgende stappen uit:
 1. Ga naar de volgende website van Microsoft Update-catalogus:
 2. Typ 2600640 in het zoekvak en klik vervolgens op Zoeken.
 3. Klik op Add de update toevoegen aan het winkelmandje.
 4. Klik op downloaden.
 5. Klik op Bladerenen geeft u de map waarnaar u de update downloaden.
 6. Klik op Doorgaanen klik vervolgens op akkoord de licentievoorwaarden voor Microsoft-Software accepteren.
 7. Wanneer de update is gedownload naar de locatie die u hebt opgegeven, klikt u op sluiten.
Voor meer informatie over de Microsoft Update-catalogus, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
323166 Het downloaden van updates, stuurprogramma's en hotfixes van de Windows Update-catalogus

Meer installatie-informatie

 • Nadat u dit updatepakket hebt geïnstalleerd, sluit alle bestaande CRM-sessies en start een nieuwe CRM-sessie om de wijzigingen.
 • Wanneer u een taalpakket opgeheven inrichten, teruggezet de taalinstellingen van alle Microsoft Dynamics CRM-gebruikers die werken met die taal op de standaardtaal. Het inrichtingsproces opnieuw de taalinstellingen van gebruikers niet bijgewerkt. Daarom moeten gebruikers opnieuw hun taalinstellingen in het gedeelte persoonlijke opties instellen wanneer ze zich aanmelden bij Microsoft Dynamics CRM 2011.

Vereisten

U hebt Microsoft Dynamics CRM 2011 bouwen 5.0.9688.583 geïnstalleerd om dit updatepakket toepast.

Voor meer informatie over Microsoft Dynamics CRM 2011 build 5.0.9688.583, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
2461082 Er is een update voor Microsoft Dynamics CRM 2011 Release Candidate beschikbaar

Opnieuw opstarten

Als u dit wordt gevraagd start u de computer opnieuw nadat u het pakket hebt toegepast.

Informatie over verwijderen

U kunt updatepakket 6 niet verwijderen. Specifieke database updates worden in updatepakket 6 die kunt u verwijderen van updatepakket 6 niet toegepast. U moet back-up van uw databases voordat u deze update installeert.

Dynamics CRM Q4 Service-Update

Updatepakket 6 bevat ook functies Dynamics CRM Q4 Service bijwerken. Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over de functies voor Dynamics CRM Q4 Service-Update:

Problemen die worden opgelost in updatepakket 6 voor Microsoft Dynamics CRM 2011

Updatepakket 6 is een cumulatief updatepakket dat alle correcties voor de problemen die zijn opgenomen in updatepakket 1 tot en met 5 van Update Rollup bevat.

Voor meer informatie over eerdere updatepakketten en de problemen die ze oplossen, klikt u op de volgende artikelnummers om de artikelen in de Microsoft Knowledge Base:
2466084 Updatepakket 1 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 is beschikbaar
2466086 Updatepakket 2 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 is beschikbaar
2547347 Updatepakket 3 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 is beschikbaar
2556767 Update Rollup 4 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 is beschikbaar
2567454 5-updatepakket voor Microsoft Dynamics CRM 2011 is beschikbaar

Updatepakket 6 bevat de volgende aanvullende correcties en updates:
 • Nadat u de installatiekopie zelfreparerende Setup (SHS) met behulp van het MSP-bestand dat is opgenomen in Update Rollup 5 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 maakt, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

  CString::LoadString(7407) is mislukt.

 • Wanneer u een upgrade van Microsoft Dynamics CRM 4.0 naar Microsoft Dynamics CRM 2011, mislukt de upgrade bij de methode ComponentCollector.RetrieveDependencyNodes op het RetrieveMultiple-verzoek.
 • Traag tijdens de upgrade naar Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • Als u toegang de pagina voor Microsoft Dynamics CRM 2011 mobiele URL tot en probeer het maken van een account, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

  Er is een onverwachte fout opgetreden.

 • Wanneer u Microsoft Silverlight en bronnen op het web, worden de formulieren worden niet weergegeven zoals verwacht. Dit probleem treedt op wanneer het selectievakje dit tabblad standaard uitvouwen tabblad eigenschap niet is geselecteerd.
 • Stel dat u de volgende volledige naamindeling voor uw organisatie:
  • Achternaam, voornaam, middelste voorletter
  Wanneer u een contactpersoon maken met alleen een achternaam bevat, wordt nog een komma (,) achter de naam van de contactpersoon weergegeven.
 • Stel dat u klikt op Eigenschappen wijzigen in het veld Opmerking over artikel (artikel) van een eenheid van het artikel. Wanneer u het dialoogvenster Formulier Editor sluit, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

  Microsoft Dynamics CRM is een fout opgetreden.

 • Als het veld Omschrijving wordt toegevoegd aan een activiteitsweergave voor e-mailactiviteiten, HTML-code weergegeven in de rasterkolom en in de knopinfo.
 • Stel dat u een HTML-web-bron die een verwijzing naar de pagina "ClientGlobalContext.js.aspx" in het navigatiedeelvenster van een formulier bevat toevoegen. Wanneer u de bron van de webpagina opnieuw opent, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

  Microsoft Dynamics CRM is een fout opgetreden.

 • Als u de agenda vanuit het gebied Mijn werk opent , beweegt Microsoft Dynamics CRM 2011 niet naar het eerste uur van de werkdag.
 • Overweeg het volgende scenario:
  • Bent u in een omgeving met bovenliggende en onderliggende business units.
  • U maakt een e-mailsjabloon op het bovenliggende niveau.
  • U stelt de e-mailsjabloon kan worden weergegeven op het onderliggende niveau.
  • Een gebruiker probeert een e-mailbericht maken in de onderliggende niveau business unit.
  In dit scenario niet de gebruiker de e-mailsjabloon gebruiken voor het maken van het e-mailbericht.
 • Wanneer u de functie planning in een afspraak in Microsoft Dynamics CRM 2011 met Internet Explorer 9 gebruikt, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

  Kan geen code uitvoeren vanuit script vrijgegeven.

 • Wanneer u een oplossing in Microsoft Dynamics CRM Online exporteert, wordt u niet gevraagd om het bestand opent of opslaat.
 • Nadat u een oplossing met aangepaste weergaven hebt geïmporteerd, is het standaardattribuut voor weergave onjuist ingesteld op de bestaande weergaven of nieuwe weergaven.
 • Wanneer u een wijziging in een aanpassing aanbrengt en klik vervolgens op Alle aanpassingen publiceert, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

  Niet-verwerkte uitzondering.

 • Wanneer u de invoegtoepassing PersistMatchCode in Microsoft Dynamics CRM Online uitvoert, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

  Algemene SQL-fout.

 • Wanneer u gegevens importeert, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

  Een SQL Server-fout is opgetreden. Probeer deze bewerking opnieuw. Als het probleem zich blijft voordoen, controleert u de Microsoft Dynamics CRM-Community voor oplossingen of neem contact op met uw beheerder van Microsoft Dynamics CRM-organisaties. Ten slotte, u kunt contact opnemen met Microsoft Support.

 • Wanneer u een record met records in Microsoft Dynamics CRM 2011 en Microsoft Dynamics CRM Online Principal Object Access (POA) verwijdert, worden de records niet verwijderd uit de tabel POA.
 • Wanneer u probeert uit te voeren van een proces van Bulk verwijderen uit het frame Mijn weergaven , wordt het volgende foutbericht weergegeven:

  Record is niet beschikbaar. De gevraagde record is niet gevonden of u hebt niet voldoende rechten om deze te bekijken.

 • U kunt het hulpprogramma OrgDBOrgSettings niet gebruiken met een organisatie die een dubbele naam in Microsoft Dynamics CRM Online heeft.
 • Wanneer u Microsoft Dynamics CRM-oplossingen importeert, worden trapsgewijze SQL-functies niet opnieuw opgebouwd.
 • Wanneer u gefilterde weergaven voor activiteiten in rapporten of ISV-toepassingen uitvoert, worden de gefilterde weergaven gedeelde records niet weergegeven.
 • Dubbele indexen worden gemaakt voor de sluiting van de order, de sluiting van verkoopkans en Letter activiteiten in de tabel ActivityPointerBase.
 • Een aantal Knowledge Base (KB)-artikel automatisch gegenereerde bevat achtervoegsel onverwacht in Microsoft Dynamics CRM 2011.
  OpmerkingWanneer u updatepakket 6 installeert, wordt de instelling van de SkipSuffixOnKBArticles verplaatst naar de tabel Orgdborgsettings. Als het achtervoegsel uit het nummer van het KB-artikel verwijderen, moet u de instelling inschakelen met het hulpprogramma Orgdborgsettings.
 • Sommige constructors BusinessEntityMoniker, EntityExpression en bedrijfsentiteit gebruik niet het bestaande kader voor de organisatie.
 • Stel dat u een rapport maken met behulp van de rapportwizard in Microsoft Dynamics CRM 2011. Wanneer u een draaitabel die in het rapport wordt geëxporteerd naar een Excel-werkblad invoegt, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

  De naam van het draaitabelrapport is niet geldig. Als u een draaitabelrapport wilt maken, moet u gegevens die zijn georganiseerd als een lijst met kolommen met labels. Als u de naam van een veld in een draaitabel wijzigt, moet u een nieuwe naam voor het veld typen.

 • Stel dat u Microsoft Dynamics CRM-front-end-servers in een omgeving met taakverdeling load. Wanneer een knooppunt in de installatie mislukt of niet bereikbaar is, kunt u een rapport FetchXML niet uitvoeren.
 • Het niveau voor vastleggen voor sporen van Exchange Web Service (EWS) is ingesteld op standaarduitgebreid.
 • U kunt regels naar postbussen van gebruikers in een omgeving met Microsoft Exchange 2010 niet implementeren wanneer de CA's van Exchange server en de Exchange-postbus rollen niet op dezelfde server zijn.
 • Stel dat u de machtigingen voor documenten en de toegang tot de SharePoint-website voor een Microsoft Dynamics CRM-beveiligingsrol verwijderen. Wanneer u zich als een gebruiker die de rol heeft aanmeldt, wordt het gedeelte "documenten" nog steeds weergegeven op de navigatiebalk. Ook wanneer u de sectie 'documenten' klikt, verschijnt een machtigingen foutbericht.
 • Wanneer u de waarde van de hoeveelheid probeert door een script toe te voegen aan de gebeurtenis OnLoad in het formulier verkoopkans wijzigen, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

  De waarde in het vak aantal is gewijzigd van "1.0000000000" naar "1.00000" als gevolg van een update voor de decimalen in het product wordt ondersteund.

 • De pagina OrganizationData.svc werkt niet nadat u instellen dat de regel van de vorderingen en een regel voor de claim in Microsoft Dynamics CRM-claims en IFD setup uitsluiten.
 • Wanneer u een naam met dubbel-byte tekens voor een kortingslijst te configureren probeert, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

  Dubbele Record: Een record met deze waarden al bestaat. Een dubbele record kan niet worden gemaakt. Selecteer een of meer unieke waarden en probeer het opnieuw.

 • Wanneer u een dynamische marketinglijst maken met behulp van een filter en het filter bevat een opzoekveld dat een n: n-relatie met een aangepaste entiteit vertegenwoordigt, is het filter verandert niet de marktlijst die u maakt.
 • Opgeslagen query's retourneren geen gegevens op dynamische marketinglijsten.
 • Wanneer een partylist type cel wordt geëxporteerd naar een Excel-werkblad de puntkomma (;) in het partylist type cel wordt een regel gemaakt onverwacht.
 • Wanneer het uitvoeren van een bewerking in een formulier voor een tweede keer uw wordt het volgende foutbericht weergegeven:

  Toegang geweigerd.

 • In de Microsoft Dynamics CRM-client voor Outlook, worden de volgende polling-intervallen bijgewerkt om prestaties te verbeteren:
  • Regionale Manager (15 minuten)
  • Notification Manager (30 minuten)
  • MAPI-Sync – niet-ABP (60 minuten)
  • MAPI-Sync – ABP (4 uur)
  • MAPI-Sync – Sitemap (4 uur)
  • MAPI-Sync-metagegevens (4 uur)
 • De Microsoft Office Outlook-client loopt vast wanneer u naar een activiteitsweergave met de kolom Type activiteit in de weergavedefinitie overschakelt.
 • De Expect100Continue .NET instelling moet worden uitgeschakeld wanneer de verificatiemethode niet Active Directory.
 • De pagina Edit.aspx moet vooraf worden geladen formulier laadtijden te verbeteren.
 • Overweeg het volgende scenario:
  • U opent een formulier.
  • U het formaat van het formulier te vullen het scherm.
  • U opent en sluit het formulier meerdere keren.
  In dit scenario wordt het formulier groter totdat het uit de onderkant en de zijkanten van het scherm wordt uitgebreid.
 • Als Microsoft Visual C++ Redist-pakket of een latere versie is vooraf geïnstalleerd op een computer, mislukt de installatie van de Microsoft Dynamics CRM-client.
 • Onjuiste tijd wordt weergegeven in de knopinfo voor een afspraak of serviceactiviteit in de serviceagenda. De tijd die wordt weergegeven is enkele uren voor of na de werkelijke tijd van de afspraak en is afhankelijk van de tijdzone-instellingen in Microsoft Dynamics CRM en de tijdzone van de server waarop Microsoft Dynamics CRM is geïnstalleerd.
 • Linten worden in Internet Explorer 8 of hoger niet weergegeven zodra u een formulier in Microsoft Dynamics CRM opent.
 • Wanneer u een uitnodiging voor Microsoft Dynamics CRM Online accepteren, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

  De Windows Live ID xxxx.xxxx@healthiergeneration.org, beschikt niet over een actieve uitnodiging voor Microsoft Dynamics CRM Online. Als u wilt afmelden bij deze Windows Live ID en meld u opnieuw aan de juiste op Windows Live ID voor de uitnodiging, klikt u op Afmelden.

 • Wanneer er meerdere Outlook-filters, wordt de knop bijhouden in CRM wordt niet weergegeven in Outlook-contactpersonen of in andere Entiteitstypen gesynchroniseerde. Dit probleem treedt op wanneer een van de filters wordt uitgeschakeld.
 • Nadat het losmaken van een weergave in een Microsoft Office Outlook-client, worden de records niet naar een verwisselbaar weergave geretourneerd.
 • E-mailberichten worden niet verzonden vanuit Outlook wanneer u de e-mailberichten in het postvak uit bewerkt. Dit probleem treedt op wanneer de client voor Microsoft Dynamics CRM 2011 is geconfigureerd. Nadat de configuratie van de Microsoft Dynamics CRM is verwijderd, kunnen u e-mailberichten bewerkt en verzonden vanuit de Outbox.
 • Overweeg het volgende scenario:
  • U opent de Microsoft Dynamics CRM 2011-client voor Outlook.
  • Op de Werkplek, vouw Mijn werk en klik vervolgens op importeren.
  • U opent een voltooide importeren, en klikt u op de records volledig geïmporteerd, gedeeltelijk geïmporteerd of mislukt.
  • U sluit het dialoogvenster.
  In dit scenario wordt het volgende foutbericht weergegeven:

  Microsoft Dynamics CRM is een fout opgetreden.

 • Wanneer u een e-mailbericht in Outlook bijgehouden en dat e-mailbericht vervolgens in een aanvraag of verkoopkans in Outlook omzetten, wordt de e-mailactiviteit in Microsoft Dynamics CRM niet gekoppeld aan de nieuwe aanvraag die u maakt.
 • Als u op Betreft instellen in Microsoft Dynamic CRM-client voor Outlook, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

  Fout: Er is een fout opgetreden.

  Dit probleem treedt op wanneer er geen toegang tot accounts.
 • Overweeg het volgende scenario:
  • U start Outlook.
  • U opent de contactpersonenmap.
  • U opent het postvak in en open de contactpersonenmap opnieuw.
  In dit scenario duurt het langer voor de eerste keer opent u de contactpersonenmap.
 • U kunt de waarde opslaan in een selectievakje in een afspraak in Microsoft Dynamics CRM-client voor Outlook.
 • Wanneer u de weergave "Mijn ontvangen E-mails met onopgeloste afzenders" in de Microsoft Dynamics CRM-client voor Outlook gebruikt, loopt Outlook vast.
 • De SQL-query voor het exporteren van gegevens naar Excel-werkbladen moet worden uitgeschakeld in Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • De controlegeschiedenis-weergave bevat onjuiste gegevens nadat u één veld tegelijk bijwerken.
 • Internet Information Services (IIS) installeren voor enkele seconden tijdens piekuren.
 • Wanneer u een project groot importeren verwijdert probeert, wordt de verwijdering geblokkeerd.
 • Na het importeren van een groot aantal records in de contactpersoon is bijzonder traag in de standaardweergave van het raster.
 • De instelling van de SkipGettingRecordCountForPaging wordt toegevoegd aan de Orgdborgsettings. Als de instelling is ingesteld op true, de "select COUNT(*) als [#TotalRecordCount]" query overgeslagen en het totale aantal records in een weergave niet geretourneerd.
 • Een aangepast foutbericht wordt niet weergegeven wanneer de plug-ins niet tijdens het bericht toewijzen.
 • Tijdzone-informatie wordt bijgewerkt voor noordelijke winter 2011-2012.
 • Als u op Afhankelijkheden weergeven in de gebruikersentiteit in het raster onderdelen van oplossingen in Microsoft Dynamics CRM 2011, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

  Fout: De uitzondering van het type 'System.Web.HttpUnhandledException' is opgetreden.
  Foutnummer: 0x80040216
  Foutbericht: Er moet een DependencyNode voor de object-id.

 • Overweeg het volgende scenario:
  • U maakt een aangepaste entiteit.
  • Maak geen relatie tussen de entiteit en activiteiten. In plaats daarvan maakt u een relatie waarin een activiteitstype het bovenliggende object van de aangepaste entiteit wordt.
  • U maakt een relatie waarin de aangepaste entiteit het bovenliggende object van het activiteitstype is.
  In dit scenario wordt bestaat een kringrelatie structuur. Dit zorgt ervoor dat Microsoft Dynamics CRM 2011 crash.
 • Als twee systeementiteiten via een aangepaste relatie zijn gerelateerd, kunt u een beheerde oplossing die een aangepaste relatie tussen dezelfde twee systeementiteiten niet importeren.
 • Stel dat u een organisatie met een Multilingual User Interface Pack (MUI hebt) geïnstalleerd en het MUI-pakket is ingesteld op Alle talen. Wanneer u een rapport in de organisatie importeren, ziet u een foutbericht. Bovendien wordt het rapport niet bijgewerkt.
 • Stel dat u beschikt over een invoegtoepassing van Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wanneer u de invoegtoepassing op het bericht GrantAccess in de asynchrone modus voor een entiteit registreren en vervolgens een record te delen, treedt er een uitzonderingsfout op. Wanneer de invoegtoepassing wil asynchroon worden uitgevoerd, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
  Uitzondering: System.Runtime.Serialization.SerializationException: fout in regel 1 positie 916. Element 'http://XXXX'bevat gegevens van een type dat wordt toegewezen aan de naam'http://XXXX'. De deserializer heeft geen kennis van elk type dat is toegewezen aan deze naam. Overweeg het gebruik van een DataContractResolver of het type overeenkomt met 'PrincipalAccess' aan de lijst met bekende typen - bijvoorbeeld via het KnownTypeAttribute-kenmerk of toe te voegen aan de lijst met bekende typen doorgegeven aan DataContractSerializer toevoegen.
 • Het dashboard ondersteuning weergegeven resultaten niet in Microsoft Dynamics CRM Online. U kunt geen bovendien gebruiker uitnodigingen verzenden.
 • U niet opslaan als een e-mailadres met het apenstaartje (@) of rechte aanhalingstekens ("") in het lokale gedeelte.
 • Rapporten bevatten een onjuiste tijdstempel.
 • U kan niet aanmelden bij een organisatie na het importeren van aanpassingen. Dit probleem treedt op wanneer de aanpassingen een ongeldige Sitemap bevatten. De Sitemap XSD-bestand moet worden bijgewerkt om te verifiëren dat het kenmerk van de entiteit een niet-lege tekenreeks heeft.
 • De taal provisioning taak mislukt en wordt het volgende foutbericht weergegeven:

  Proces: CrmAsyncService - Crm-uitzondering: Bericht: de LocalizedLabel eenheid of onderdeel heeft geprobeerd om een overgang van een ongeldige status.

 • Er treedt een geheugenlek op wanneer u de navigatie van de zijde van bronnen op het web laden. Bovendien treedt een geheugenlek op wanneer u de volgende pagina's laadt:
  • Agenda
  • Aankondigingen
  • Dynamics Marketplace
  • Resource Center

Hotfixes en updates die u moet inschakelen of handmatig configureren

Update Rollup 6 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 bevat de volgende hotfixes en updates die u moet inschakelen of handmatig configureren. Als u deze hotfixes of updates wilt inschakelen of configureren op de server waarop Microsoft Dynamics CRM 2011 wordt uitgevoerd, volgt u de instructies in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel. Het artikel bevat stappen die u kunt uitvoeren voordat u updatepakket 2 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 installeert als u de functionaliteit van de releaseversie van Microsoft Dynamics CRM 2011 wilt behouden:
2664150 Stappen voor het opschonen van de tabel PrincipalObjectAccess wordt bijgewerkt in Microsoft Dynamics CRM 2011 nadat updatepakket 6 is toegepast


2741514 Trage prestaties bij het vastzetten van weergaven in Microsoft Dynamics CRM


5-updatepakket voor Microsoft Dynamics CRM 2011 geen hotfixes of updates die u handmatig moet configureren.

Update Rollup 4 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 geen hotfixes of updates die u handmatig moet configureren.

Updatepakket 3 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 geen hotfixes of updates die u handmatig moet configureren.

Update Rollup 2 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 bevat de volgende hotfixes en updates die u moet inschakelen of handmatig configureren. Als u deze hotfixes of updates wilt inschakelen of configureren op de server waarop Microsoft Dynamics CRM 2011 wordt uitgevoerd, volgt u de instructies in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel. Het artikel bevat stappen die u kunt uitvoeren voordat u updatepakket 2 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 installeert als u de functionaliteit van de releaseversie van Microsoft Dynamics CRM 2011 wilt behouden:
2535245 Traag wanneer u RetrieveMultiple-query's uitvoeren op grote gegevenssets in Microsoft Dynamics CRM 2011
Updatepakket 1 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 geen hotfixes of updates die u handmatig moet configureren.

Hotfixes en updates die zijn uitgebracht als afzonderlijke correcties

De volgende fouten zijn opgelost en bezorgd als kritiek op aanvraag (COD) worden opgelost:
 • Wanneer u Microsoft Dynamics CRM met Claims via Internet Facing Deployment (IFD) wordt ingeschakeld, worden de 404-foutpagina's willekeurig gegenereerd.
 • Wanneer u een aangepaste opzoekveld snel vinden lijst met velden in de weergave Snelzoeken in de Microsoft Dynamics CRM-client voor Outlook hebt toegevoegd, wordt het aangepaste veld geen records weergegeven.
 • Als u records van de ene gebruiker aan een andere gebruiker in Microsoft Dynamics CRM 2011 toewijst, bijzonder traag. Bovendien het toewijzingsproces kan een time-out optreden.
 • Microsoft Office Outlook loopt vast wanneer u snel tussen verschillende records voor Microsoft Dynamics CRM-Account schakelen.
 • Wanneer u afspraken in Outlook opslaan, traag.
 • Stel u opportunities afsluiten met behulp van een Microsoft CRM software development kit (SDK) op de Microsoft CRM-client voor Outlook off line. Wanneer u de client wijzigen in on line zijn probeert, treedt er een fout afspelen op.
 • Wanneer u voor het configureren van de Microsoft Dynamics CRM-client voor Outlook met 5 voor Update Rollup voor Microsoft Dynamics CRM 2011 is geïnstalleerd, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

  LDAP-server is niet beschikbaar.

 • Overweeg het volgende scenario:
  • U wijzigt het filter van de groep gegevens op het gebied van Mijn taken om te nemen extra filters in de vervaldatum datumveld.
  • U maakt een taak in de toepassing die voldoet aan het filter mijn taken en de vervaldatum bevat criteria datum.
  • U kunt deze taak synchroniseren met de Microsoft Dynamics CRM-client voor Outlook.
  • U kunt de taak verwijderen vanuit de toepassing.
  • U synchroniseren de taak opnieuw met de Microsoft Dynamics CRM-client voor Outlook.
  In dit scenario wordt het volgende foutbericht weergegeven:

  Er is een fout opgetreden. Probeer deze bewerking opnieuw. Controleer de Microsoft Dynamics CRM-Community als het probleem zich blijft voordoen.

 • Stel dat twee records een dubbele e-mailadres. U hebt toegang tot slechts één van de twee records vanwege de configuratie van machtigingen. In dit geval, wanneer u probeert een e-mailbericht verzenden naar de record waarnaar u kunt beschikken, het e-mailbericht niet verzonden. Daarnaast wordt een foutbericht van de volgende strekking:

  CRM-uitzondering: Bericht: SecLib::AccessCheckEx is mislukt. Geretourneerd hr =-2147187962, object-id: ed22c90f-269 c-e011-98b4-00155d516fbe, OwnerId: 3618883d-c 509-e011-98b4-00155d516fbe, OwnerIdType: 8 en CallingUser: ebc6a2c7-259 c-e011-98b4-00155d516fbe. ObjectTypeCode: 2, objectBusinessUnitId: 4a9246dd-7285-e011-ab97-00155d52100d, AccessRights: ReadAccess, ErrorCode:-2147187962.

 • Stel dat de Microsoft Dynamics CRM-client voor Outlook is geconfigureerd met de URL IFD. In dit geval wordt u niet gevraagd om referenties als de opgeslagen referenties die u hebt niet meer geldig zijn.
 • Rapporten in Microsoft Dynamics CRM-client voor Outlook kan niet worden uitgevoerd als de verificatie vorderingen is ingeschakeld.
 • Wanneer u in de Microsoft Dynamics CRM-webclient bladert met behulp van Internet Explorer 9, wordt in Internet Explorer buitensporige geheugen verbruikt. Daarom is bijzonder traag.
 • De rasterweergaven van het onderliggende records niet worden geladen.
 • Wanneer u de wachtrij wijzigen nadat u een snelle zoekactie in een wachtrij uitvoeren, wordt een scriptfout optreedt.
 • Wanneer u een weergave in Microsoft Dynamics CRM-client voor Outlook vastmaken, het tabblad voor de weergave wordt onthouden tussen sessies en de gegevens voor de weergave lokaal wordt opgeslagen.
 • Bij het synchroniseren van een terugkerende afspraak die een geannuleerde vergadering bevat en de geannuleerde vergadering wordt niet verwijderd uit de agenda, loopt Outlook vast.
 • Stel u hebt een asynchrone invoegtoepassing of een werkstroom die is geregistreerd op de update van een wachtrij-item. Wanneer de wachtrij-item wordt gerouteerd via een Microsoft Dynamics CRM 4.0 SDK eindpunt route verzoek in Microsoft Dynamics CRM 2011, mislukt de aanvraag route.
 • Rapporten kunnen niet worden weergegeven voor gebruikers in de bovenste niveau business unit nadat EnableRetrieveMultipleOptimization DWORD-waarde van de registervermelding is ingesteld op 2.
 • Velden met meerdere regels tekst in een e-mailsjabloon in Microsoft Dynamics CRM 2011 zijn opgenomen, regeleinden in het tekstvak met meerdere regels velden niet correct zijn opgemaakt.

Informatie over updatepakket 6 bestanden bijwerken
Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 2600640 - Laatst bijgewerkt: 05/14/2014 06:09:00 - Revisie: 5.0

Microsoft Dynamics CRM 2011

 • kbqfe kbfix kbmbsmigrate kbexpertiseinter atdownload kberrmsg kbsurveynew kbmt KB2600640 KbMtnl
Feedback