Hulpprogramma voor Microsoft .NET Framework is beschikbaar

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 2698555
Inleiding
Het hulpprogramma Microsoft .NET Framework detecteert voorkomende problemen met de installatie van Microsoft .NET Framework of updates. Het hulpprogramma probeert deze problemen oplossen door bekende correcties toe te passen of door de beschadigde installaties van de ondersteunde versies van .NET Framework hersteld. Het hulpprogramma heeft een eenvoudig te gebruiken wizard-gebruikersinterface (UI). Ondersteunt ook capaciteit met meer geavanceerde opties.

Microsoft heeft de volgende bijgewerkte versie van het hulpprogramma Microsoft .NET Framework uitgebracht.
Nieuwste versie
Laatst bijgewerkt op: 04/13/2016
Release: v1.3
Versie: 4.6.01528.0
Ondersteunde talen: Engels (Verenigde Staten)

Wijzigingen die zijn opgenomen in de release v1.3

 • Het hulpprogramma biedt nu ondersteuning voor het .NET Framework 4.6.1, .NET Framework 4.6 en .NET Framework 4.5.2. Vaststelling en herstellen zijn daarom ook van toepassing voor deze producten.
  • De tool ondersteunt alle functies van de vorige release als-is.

Opmerkingen
 • Het hulpprogramma voor het .NET Framework is alleen beschikbaar in het Engels.
 • De ondersteunde platforms en .NET Framework-versies worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Informatie over downloaden

De meest recente versie van het hulpprogramma voor het .NET Framework is beschikbaar voor downloaden vanaf de volgende website van Microsoft Download Center:

Opdrachtregelopties ondersteund voor dit programma

Standaard optieBeschrijving van de optieGebruik
/? OF/helpGeeft help-informatie.NetFxRepairTool.exe /?
/qOF/quietStille modus. Geen gebruikersinteractie is vereist en het hulpprogramma probeert alle oplossingen/reparaties en het logboekbestand wordt opgeslagen.
Opties '/q/q"en"/p"zijn die elkaar wederzijds uitsluiten.
NetFxRepairTool.exe /q
/p OF/passiveInstallatie zonder toezicht. Alleen de voortgangsbalk wordt weergegeven.
Opties '/q/q"en"/p"zijn die elkaar wederzijds uitsluiten.
/P NetFxRepairTool.exe
/a OF/addsourceOff line herstelmodus. Redistributable Setup-bestanden die nodig voor reparatie zijn worden gekopieerd van een netwerk-share of map pad dat is opgegeven door de vlag "/addsource/addsource". Dit moet in het algemeen worden gebruikt wanneer het gereedschap in een omgeving van de verbinding is verbroken of vergrendelde werkt.NetFxRepairTool.exe /apad naar map>

Voorbeeld:
NetFxRepairTool.exe /a "\\SharePc\ShareFolder"
/r OF/herstellenHerstelbewerking kan desgewenst met bereik als een reeks opgegeven product basislijnen. Als deze optie niet is opgegeven, probeert het hulpprogramma voor het herstellen van alle ondersteunde versies van .NET Framework zijn geïnstalleerd.
De "/repair" optie kan ook worden gebruikt samen met de waarde "None" toe te passen alleen correcties en herstellen voor elk product basislijn overslaan. Wanneer deze optie wordt gebruikt samen met de waarde "None", mag vervolgens de optie "/addsource/addsource" niet worden opgegeven.
Deze optie geldt alleen in de stille en de passieve modus.
NetFxRepairTool.exe/rversion1 gedefinieerd>;versie 2>

Ondersteunde Versiewaarden: .net35, .net4, .net45, .net451, .net452, .net46, .net461 geen

Voorbeelden:
NetFxRepairTool.exe/q/r .net4
NetFxRepairTool.exe/q/r .net35;. net45
/l OF /logsDesgewenst stelt het gewenste pad voor de logboekbestanden cab (FixDotNet*.cab) die door het hulpprogramma worden gegenereerd. Standaard (dat is deze optie niet opgeeft) locatie van het CAB-bestand is de map op het bureaublad van de huidige gebruiker.NetFxRepairTool.exe/lpad naar map>

Voorbeeld:
NetFxRepairTool.exe/l "% temp %"
/c OF /collectonlyLogboek collectie alleen-lezenmodus. In deze modus kan voor het verzamelen van Logboeken relevant zijn voor de installatie van .NET Framework, wat nuttig is voor het oplossen van problemen. Reparatie of correctie bewerkingen worden niet uitgevoerd wanneer u deze optie opgeeft.
Deze optie is alleen van toepassing in de stille en passieve modus en alle andere bewerkingen worden onderdrukt.
NetFxRepairTool.exe/q/c
OF
NetFxRepairTool.exe /p/c
/n OF /noceipconsentNiet deelnemen aan het feedback-informatie naar Microsoft verzonden. Standaard (niet de vlag geven), wordt ervan uitgegaan dat de gebruiker heeft zich aangemeld gebruiksgegevens naar Microsoft te verzenden.
Deze optie geldt alleen in de stille en de passieve modus.
NetFxRepairTool.exe /q / n
OF
NetFxRepairTool.exe /p/n
Meer informatie

Opties voor het gereedschap Reparatie

Het hulpprogramma voor het .NET Framework volgt op een proces van vier stappen:
 1. Problemen met setup probeert
 2. De oplossingen van toepassing is (hiervoor is toestemming van de gebruiker)
 3. Gericht op alle geïnstalleerde versies van .NET Framework herstellen
 4. Logboeken worden verzameld (hiervoor is toestemming van de gebruiker)
Het hulpprogramma kan een of meer wijzigingen aanbrengen in de geïnstalleerde versie van .NET Framework. Het kan bijvoorbeeld corrigeren van de status van Windows Installer op de computer, de discretionary access control list (DACL) voor bepaalde mappen opnieuw of oplossen van problemen met betrekking tot de registratie van een update ongeldig of beschadigd.

Off line ondersteuning

Het reparatieprogramma voor .NET Framework biedt een optie voor het herstellen van de versies van .NET Framework die zijn geïnstalleerd op de computer (stap 3 van de procedure in de sectie 'het hulpprogramma-opties). Het hulpprogramma vereist de bestanden van deze versies beschikbaar zijn op het moment van reparatie. Standaard wordt met het hulpprogramma deze pakketten van Internet downloadt tijdens de reparatie. Als uw computer heeft weinig of geen Internet-verbinding, moet u off line-modus voor de reparatie. Geef hiervoor de addsource samen met het pad van de map met de bestanden, zoals in het volgende voorbeeld :
NetfxRepairTool.exe /addsource \\SHARE_PC\SHARE_FOLDER
Als het reparatieprogramma niet kan de vereiste vinden gedistribueerd in de opgegeven map, het probeert het bestand te downloaden vanaf het Internet. Het hulpprogramma niet als een vereist bestand kan niet worden gedownload. De volgende tabel worden de herdistribueerbare bestanden van .NET Framework.

Versie- enArchitectuurNaam van installatiebestandURL
Het .NET Framework 4.6.1x86, x64NDP461-KB3102436-x86-x64-AllOS-ENU.exehttp://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=671743
Het .NET Framework 4.6x86, x64NDP46-KB3045557-x86-x64-AllOS-ENU.exehttp://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=528232
Het .NET Framework 4.5.2x86, x64NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU.exehttp://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=328855
Het .NET Framework 4.5.1x86, x64NDP451-KB2858728-x86-x64-AllOS-ENU.exehttp://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=321332
Het .NET Framework 4.5x86, x64dotNetFx45_Full_x86_x64.exehttp://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=255995
Het .NET Framework 3.5 SP1, .NET Framework 3.0 SP2 en .NET Framework 2.0 SP2 (als het .NET Framework 3.0 en 3.5 zijn geïnstalleerd)x86, x64dotnetfx35.exehttp://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=259762
Het profiel van .NET Framework 4 Clientx86dotNetFx40_Client_x86.exehttp://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=247966
Het profiel van .NET Framework 4 Clientx86, x64dotNetFx40_Client_x86_x64.exehttp://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=247965
Het .NET Framework 4 volledigex86dotNetFx40_Full_x86.exehttp://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=247964
Het .NET Framework 4 volledigex86, x64dotNetFx40_Full_x86_x64.exehttp://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=247962
.NET Framework 2.0 SP2 (indien versies 3.0 en 3.5 zijn niet geïnstalleerd)x64NetFx20SP2_x64.exehttp://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=259767
.NET Framework 2.0 SP2 (indien versies 3.0 en 3.5 zijn niet geïnstalleerd)x86NetFx20SP2_x86.exehttp://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=259766

Stille modus en passieve modus

De functies van het hulpprogramma kunnen worden geautomatiseerd door het hulpprogramma uitvoeren in stille modus of passieve modus. Dit heeft het voordeel dat er geen tussenkomst van de gebruiker voor het hulpprogramma uit te voeren. Dit is vooral handig bij grote implementaties in welk systeem beheerders kunnen het hulpprogramma (via de opdrachtregel) configureren en verzamelen ook Logboeken in opgegeven locaties.

Het verzamelen van gegevens

Hulpprogramma voor het .NET Framework verzamelt informatie over het gebruik van gereedschap naast de van diagnostische installatiegegevens. De informatie over het gebruik wordt gebruikt voor het verbeteren van de kwaliteit van het hulpprogramma voor het .NET Framework en de gegevens van de installatie wordt gebruikt voor het verbeteren van de installatie van .NET Framework. Deze informatie wordt niet gebruikt voor marketing of verkocht aan derden. Lees de privacyverklaring van Microsoft .NET Framework Repair Tool voor meer informatie. Met deze instructie kunt u downloaden vanaf de volgende website van Microsoft Download Center:Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via online services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gescand. Microsoft gebruikt de meest actuele software voor virusdetectie die beschikbaar was op de datum waarop het bestand werd gepost. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand verhinderen.

Opmerking De functie gegevens verzamelen maakt een gecomprimeerd cab-bestand van de logboekbestanden van de installatie van .NET Framework. Nadat het hulpprogramma verwerkt de logboeken, wordt een CAB-bestand met de naam 'FixDotNet*.cab' of iets dergelijks wordt gemaakt en wordt opgeslagen op het bureaublad van de gebruiker (als deze wordt uitgevoerd in een UI-modus) of naar een opgegeven locatie. Als u in de wizard op Voltooien klikt, wordt het CAB-bestand waarin de logboeken naar Microsoft verzonden.

Het bestand FixDotNet*.cab wordt op het bureaublad (of een opgegeven locatie) blijft ongeacht of u besluit de gegevens naar Microsoft te verzenden.

Als u gebruikt de ' / q ' optie, we raden u ook de optie / Logboeken"de logboeken opslaan naar een specifieke locatie of op een netwerkshare voor het ondersteunen van bedrijfsmatige scenario's gebruiken.

Wanneer u op 'Voltooien' in de wizard klikt, wordt het hulpprogramma het CAB-bestand waarin u de logboeken van Microsoft verzonden.

Eerdere versies


Release versie 1.2

Ondersteunde talen: Engels (Verenigde Staten)

Stille modus en de passieve modus ondersteuning via de opdrachtregel voor het hulpprogramma is toegevoegd. Nu hoeft de tool niet u alleen uitvoeren in de UI-modus. Daarom kan de taak worden geautomatiseerd.

Het hulpprogramma biedt nu ondersteuning voor het .NET Framework 4.5 en .NET Framework 4.5.1. Vaststelling en herstellen zijn daarom ook van toepassing voor deze producten.

Een nieuwe, optionele opdrachtregeloptie wordt toegevoegd aan het herstel van een specifieke .NET Framework-versies te negeren de herstelling van andere geïnstalleerde versies tegelijkertijd inschakelen.

Het logboekbestand van het hulpprogramma worden gegenereerd kan nu worden eventueel opgeslagen in een door de gebruiker opgegeven locatie met behulp van een opdrachtregeloptie. Deze nieuwe optie heeft voorrang op de standaardlocatie de huidige gebruiker bureaublad in UI-modus % temp % map en in de Stille/passieve modus is.

Een nieuwe optie kunt u het hulpprogramma uitgevoerd in de modus alleen-collectie aanmelden zonder toepassing van eventuele correcties of reparaties. De optie biedt de flexibiliteit om te verzamelen en de logboeken te onderzoeken voordat u werkelijk worden opgelost.

Nieuwe, optionele ondersteuning wordt toegevoegd aan de kunt u niet deelnemen aan een gegevensverzameling in stille modus of passieve modus. Misschien alle functies nog steeds worden behouden als aan de bovenkant en we kunnen alleen de functies in de lijst van 1.2.The is van versie 1.2 'Nieuw wijzigingen opgenomen in versie 1.2' sectie weergegeven samenvatten.

Release: v1.1
Ondersteunde talen: Engels (Verenigde Staten)
Uitgebreide ondersteuning voor het .NET Framework 3.5 SP1 (inclusief .NET Framework 3.0 SP2 en .NET Framework 2.0 SP2) v1.1 vrijgeven. Release v1.1 ook off line ondersteuning toegevoegd voor computers met een beperkt of geen verbinding met Internet.

Release: v1.0
Ondersteunde talen: Engels (Verenigde Staten)
V1.0 release is de eerste versie van het hulpprogramma dat ondersteuning voor het .NET Framework 4 en de updates had.

Configuraties waarin dit probleem optreedt

U kunt het hulpprogramma voor het .NET Framework setup problemen voor de volgende configuraties:
 • Het .NET Framework 4.6.1 op de volgende besturingssystemen:
  • Windows 7 servicepack 1 (SP1)
  • Windows Server 2008 R2 servicepack 1 (SP1)
 • Het .NET Framework 4.6 op de volgende besturingssystemen:
  • Windows Vista servicepack 2 (SP2)
  • Windows Server 2008 servicepack 2 (SP2)
  • Windows 7 servicepack 1 (SP1)
  • Windows Server 2008 R2 servicepack 1 (SP1)
 • Het .NET Framework 4.5.2 op de volgende besturingssystemen:
  • Windows 7 servicepack 1 (SP1)
  • Windows Vista servicepack 2 (SP2)
  • Windows Server 2008 servicepack 2 (SP2)
  • Windows Server 2008 R2 servicepack 1 (SP1)
 • Het .NET Framework 4.5.1 op de volgende besturingssystemen:
  • Windows Vista servicepack 2 (SP2)
  • Windows Server 2008 servicepack 2 (SP2)
  • Windows 7 servicepack 1 (SP1)
  • Windows Server 2008 R2 servicepack 1 (SP1)
 • .NET Framework 4.5 in de volgende besturingssystemen:
  • Windows Vista servicepack 2 (SP2)
  • Windows Server 2008 servicepack 2 (SP2)
  • Windows 7 servicepack 1 (SP1)
  • Windows Server 2008 R2 servicepack 1 (SP1)
 • .NET Framework 4 op de volgende besturingssystemen:
  • Windows XP servicepack 3 (SP3)
  • Windows Server 2003 servicepack 2 (SP2)
  • Windows Vista servicepack 2 (SP2)
  • Windows Server 2008 servicepack 2 (SP2)
  • Windows 7
  • Windows 7 servicepack 1 (SP1)
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 servicepack 1 (SP1)
 • Het .NET Framework 3.5 SP1 op de volgende besturingssystemen:
  • Windows XP servicepack 3 (SP3)
  • Windows Server 2003 servicepack 2 (SP2)
  • Windows Server 2003 R2 servicepack 2 (SP2)
  • Windows Vista servicepack 2 (SP2)
  • Windows Server 2008 servicepack 2 (SP2)
 • Het .NET Framework 3.0 SP2 op de volgende besturingssystemen:
  • Windows XP servicepack 3 (SP3)
  • Windows Server 2003 servicepack 2 (SP2)
  • Windows Server 2003 R2 servicepack 2 (SP2)
 • Het .NET Framework 2.0 SP2 op de volgende besturingssystemen:
  • Windows XP servicepack 3 (SP3)
  • Windows Server 2003 servicepack 2 (SP2)
  • Windows Server 2003 R2 servicepack 2 (SP2)

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 2698555 - Laatst bijgewerkt: 04/15/2016 19:33:00 - Revisie: 4.0

 • kbexpertiseinter kbsurveynew atdownload kbmt KB2698555 KbMtnl
Feedback