Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Windows Update loopt vast wanneer u updates installeert in Windows 8, Windows 7 of Windows Vista

Symptomen
Wanneer u in Windows 8, Windows 7 of Windows Vista probeert updates te downloaden of installeren vanuit Windows Update, loopt de computer mogelijk vast. Als de computer tijdens de installatie vastloopt, wordt een bericht van de volgende strekking weergegeven:

Updates installeren X van Y. Schakel de computer niet uit.

Opmerking In dit bericht kunnen de tijdelijke aanduidingen X en Y voor elk willekeurig getal staan. Als u 16 updates installeert, wordt bijvoorbeeld mogelijk het volgende bericht weergegeven:
Updates installeren 4 van 16.

De computer kan ook vastlopen wanneer Windows Update op updates scant en er geen foutberichten worden weergegeven.

Een andere mogelijkheid is dat de computer vastloopt nadat het volgende bericht wordt weergegeven:

Configuratie van Windows voorbereiden.

Schakel de computer niet uit.

Oplossing
Gebruik, afhankelijk van uw besturingssysteem, een van de volgende methoden om dit probleem op te lossen.

Windows 8

Methode 1: De scan opnieuw uitvoeren

Als Windows Update vastloopt tijdens het scannen op updates en het scannen niet wordt voltooid, probeer dan de scan opnieuw uit te voeren. Als het scannen op updates nog steeds niet lukt, gaat u verder met methode 2.
Methode 2: De Windows Update-probleemoplosser uitvoeren


Als Windows Update tijdens het downloaden vastloopt, voert u de volgende methode uit. Als deze methode het probleem niet oplost, gaat u naar methode 3.
Het probleem voor mij oplossen

Als u het probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de koppeling Dit probleem oplossen. Klik vervolgens in het dialoogvenster Bestand downloaden op Uitvoeren en volg de stappen in de wizard Fix it.Opmerkingen
 • Deze wizard is mogelijk alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
 • Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de Fix it-oplossing opslaan op een flashstation of een cd en deze vervolgens uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.
Als u nog steeds problemen ondervindt bij het scannen op updates, kunt u ook vragen voorleggen aan andere gebruikers van de Microsoft Community. Klik hier als u een vraag wilt stellen of naar berichten van andere gebruikers wilt zoeken.
Methode 3: Een systeemherstel uitvoeren
Gebruik de volgende methode als u problemen ondervindt bij het installeren van Windows Updates. Als deze methode het probleem niet oplost, gaat u naar methode 4.

Opmerking Als de computer niet zodanig is geconfigureerd dat deze kan worden opgestart vanaf een cd of dvd of als Windows vooraf op uw computer is geïnstalleerd en u de cd of dvd niet hebt, raadpleeg dan de documentatie bij de computer voor instructies over hoe u verder kunt gaan.

Als u de computer start met behulp van de installatieschijf van Windows, kunt u tijdens het opstarten opties voor systeemherstel uitvoeren. Ga hiertoe als volgt te werk:
 1. Schakel uw computer handmatig uit door op de aan-uitknop te drukken.
 2. Start de computer op door op de aan-uitknop te drukken.
 3. Tik of klik in het aanmeldingsscherm op het energiepictogram in de rechterbenedenhoek.
 4. Druk op de knop Shift en tik of klik vervolgens op Opnieuw starten.
 5. Tik of klik op de pagina Een optie selecteren op Problemen oplossen en tik of klik vervolgens op Geavanceerde opties.
 6. Tik of klik op Systeemherstel. De computer wordt opnieuw opgestart in Systeemherstel. Selecteer uw account om verder te gaan.
 7. Tik of klik op de pagina Systeemherstel op Volgende.
 8. Als u wordt gevraagd op te geven welke schijf u wilt herstellen, selecteert u de vaste schijf en tikt of klikt u op Volgende.
 9. Tik of klik wanneer het herstelproces is voltooid op Opnieuw opstarten.
Methode 4: De pc vernieuwen


Opmerking Wanneer u het hulpprogramma 'Pc vernieuwen' gebruikt, wordt de huidige Windows-installatie op de computer hersteld naar de oorspronkelijke installatieversie. Bij deze methode moeten alle updates die niet in de installatie zijn opgenomen opnieuw worden geïnstalleerd. Toepassingen die u van een schijf of website hebt geïnstalleerd, worden verwijderd. U vindt een lijst met verwijderde toepassingen op het bureaublad.
 1. Schakel uw computer handmatig uit door op de aan-uitknop te drukken.
 2. Start de computer op door op de aan-uitknop te drukken.
 3. Tik of klik in het aanmeldingsscherm op het energiepictogram in de rechterbenedenhoek.
 4. Druk op de knop Shift en tik of klik vervolgens op Opnieuw starten.
 5. Tik of klik op de pagina Een optie selecteren op Problemen oplossen en tik of klik vervolgens op Geavanceerde opties.
 6. Tik of klik op Pc vernieuwen.
 7. Tik of klik bij Pc vernieuwen op Volgende.
 8. Volg de aanwijzingen op het scherm.


Windows 7 en Windows Vista

Methode 1: De Windows Update-probleemoplosser uitvoeren
 Gebruik de volgende methode als de computer vastloopt wanneer u updates downloadt vanuit Windows Update. Als deze methode het probleem niet oplost, gaat u naar methode 2.


Het probleem voor mij oplossen

Als u het probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de koppeling Dit probleem oplossen voor uw versie van Windows. Klik vervolgens in het dialoogvenster Bestand downloaden op Uitvoeren en volg de stappen in de wizard Fix it.

Windows 7Windows Vista

Microsoft fix it banner
Met de probleemoplosser Veelvoorkomende problemen met Windows Update automatisch opsporen en oplossen wordt het probleem dat in dit artikel wordt beschreven, mogelijk automatisch opgelost.

Met deze probleemoplosser worden diverse problemen verholpen.
Meer informatie
Uitvoeren


Opmerkingen
 • Deze wizard is mogelijk alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
 • Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de Fix it-oplossing opslaan op een flashstation of een cd en deze vervolgens uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.

Dit probleem zelf oplossen

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak tevens een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register dan altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Een back-up van het register maken en het register terugzetten in Windows XP
Een back-up van het register maken (Voor Windows Vista)
Een back-up van het register maken (Voor Windows 7)


Ga als volgt te werk om de Windows Update-onderdelen te herstellen:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd en druk vervolgens op Enter.
 2. Typ in het opdrachtpromptvenster dat wordt weergegeven de tekst net stop bits en druk vervolgens op Enter.
 3. Typ net stop wuauserv en druk vervolgens op Enter.
 4. Verwijder de qmgr*.dat-bestanden. Typ hiervoor de volgende opdracht en druk vervolgens op Enter:
  Del "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr*.dat"
 5. Typ cd /d %windir%\system32 en druk vervolgens op Enter.
 6. Als u de BITS- en Windows Update-bestanden opnieuw wilt registreren, typt u de volgende opdrachten, waarbij u na het typen van elke opdracht op Enter drukt.
  • regsvr32.exe atl.dll
  • regsvr32.exe urlmon.dll
  • regsvr32.exe mshtml.dll
  • regsvr32.exe shdocvw.dll
  • regsvr32.exe browseui.dll
  • regsvr32.exe jscript.dll
  • regsvr32.exe vbscript.dll
  • regsvr32.exe scrrun.dll
  • regsvr32.exe msxml.dll
  • regsvr32.exe msxml3.dll
  • regsvr32.exe msxml6.dll
  • regsvr32.exe actxprxy.dll
  • regsvr32.exe softpub.dll
  • regsvr32.exe wintrust.dll
  • regsvr32.exe dssenh.dll
  • regsvr32.exe rsaenh.dll
  • regsvr32.exe gpkcsp.dll
  • regsvr32.exe sccbase.dll
  • regsvr32.exe slbcsp.dll
  • regsvr32.exe cryptdlg.dll
  • regsvr32.exe oleaut32.dll
  • regsvr32.exe ole32.dll
  • regsvr32.exe shell32.dll
  • regsvr32.exe initpki.dll
  • regsvr32.exe wuapi.dll
  • regsvr32.exe wuaueng.dll
  • regsvr32.exe wuaueng1.dll
  • regsvr32.exe wucltui.dll
  • regsvr32.exe wups.dll
  • regsvr32.exe wups2.dll
  • regsvr32.exe wuweb.dll
  • regsvr32.exe qmgr.dll
  • regsvr32.exe qmgrprxy.dll
  • regsvr32.exe wucltux.dll
  • regsvr32.exe muweb.dll
  • regsvr32.exe wuwebv.dll
 7. Herstel Winsock. Typ hiervoor netsh reset winsock en druk vervolgens op Enter.
 8. Als u met Windows XP werkt, stelt u de proxyinstelling in. Typ hiertoe proxycfg.exe -d bij de opdrachtprompt en druk op Enter.
 9. Als u de BITS- en Windows Update-services opnieuw wilt starten, typt u bij de opdrachtprompt de volgende opdrachten, waarbij u na het typen van elke opdracht op Enter drukt:
  • net start bits
  • net start wuauserv
 10. Als u werkt met Windows Vista of Windows 7, wist u de BITS-wachtrij. Typ hiervoor bitsadmin.exe /reset /allusers bij de opdrachtprompt en druk vervolgens op Enter.
 11. Installeer de meest recente Windows Update Agent. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
  949104 De recentste versie van Windows Update Agent ophalen voor het beheren van updates op een computer
 12. Start de computer opnieuw op.

Methode 2: Een systeemherstel uitvoeren
 Gebruik de volgende methode als u problemen ondervindt bij het installeren van updates vanuit Windows Updates. Als deze methode het probleem niet oplost, gaat u naar methode 3.

Opmerking U moet als beheerder bij Windows zijn aangemeld om deze methode te gebruiken. Vraag de systeembeheerder om hulp als de computer deel uitmaakt van een bedrijfsnetwerk. Ga naar de volgende Microsoft-website voor informatie over het als beheerder aanmelden bij Windows:
Opmerking Als de computer niet zodanig is geconfigureerd dat deze kan worden opgestart vanaf een cd of dvd of als Windows vooraf op uw computer is geïnstalleerd en u de cd of dvd niet hebt, raadpleeg dan de documentatie bij de computer voor instructies over hoe u verder kunt gaan.

Als u de computer start met behulp van de installatieschijf van Windows, kunt u tijdens het opstarten opties voor systeemherstel uitvoeren. Ga hiertoe als volgt te werk:
 1. Plaats de installatieschijf van Windows Vista of Windows 7 in het station en start de computer opnieuw op.
 2. Als wordt gevraagd of u wilt opstarten vanaf de schijf, drukt u op een willekeurige toets.
 3. Configureer wanneer u daarom wordt gevraagd de volgende opties en klik vervolgens op Volgende:
  • Te installeren taal
  • Indeling voor tijd en valuta
  • Toetsenbord of invoermethode
 4. Klik op Uw computer herstellen.
 5. Klik op de pagina Opties voor Systeemherstel op de versie van het Windows-besturingssysteem dat u wilt herstellen en klik op Volgende.
 6. Klik op de pagina Opties voor Systeemherstel op Systeemherstel.
 7. Klik op de pagina Systeemherstel op Volgende.
 8. Selecteer een herstelpunt met een datum waarvan u weet dat het besturingssysteem op dat moment correct werkte en klik vervolgens op Volgende.

  Het herstelpunt moet een datum hebben van vóór de eerste keer dat het probleem optrad. U kunt een datum selecteren door de optie Een ander herstelpunt selecteren te selecteren en vervolgens op Volgende te klikken.
 9. Als u wordt gevraagd op te geven welke schijf u wilt herstellen, selecteert u de vaste schijf en tikt of klikt u vervolgens op Volgende.
 10. Klik op de pagina Herstelpunt bevestigen op Voltooien.
 11. Klik wanneer het herstelproces is voltooid op Opnieuw opstarten.
Methode 3: Een interne upgrade uitvoeren
Als u een interne upgrade uitvoert, wordt de huidige Windows-installatie hersteld naar de versie van de installatie-dvd. Nadat u deze upgrade hebt uitgevoerd, moet u alle updates die niet op de installatie-dvd stonden opnieuw installeren.

Opmerking Als Windows vooraf op de computer was geïnstalleerd, raadpleeg dan de documentatie van de fabrikant voor informatie over het uitvoeren van een interne upgrade.

Opmerking We raden u ten zeerste aan een reservekopie te maken van al uw persoonlijke bestanden. Ga naar de volgende Microsoft-website voor informatie over het maken van reservekopieën van uw bestanden:
 1. Plaats de dvd van Windows 7 of Windows Vista in het dvd-station van de computer.
  • Opmerking Als de computer niet zodanig is geconfigureerd dat deze kan worden opgestart vanaf een cd of dvd of als Windows vooraf op uw computer is geïnstalleerd en u de cd of dvd niet hebt, raadpleeg dan de documentatie bij de computer voor instructies over hoe u verder kunt gaan.
 2. Klik in het installatievenster op Nu installeren.
  • Opmerking Als Windows de dvd niet automatisch herkent, voert u de volgende stappen uit:
   1. Klik op Start en typ vervolgens in het vak Zoekopdracht starten de tekst Station:\setup.exe.

    Opmerking De tijdelijke aanduiding Station staat voor de stationsletter van het dvd-station van de computer. Dit is meestal D.
   2. Klik in de lijst Programma's op Setup.exe.
   3. Klik in het installatievenster op Nu installeren.
 3. Klik op Ga naar de meest recente updates voor installatie (aanbevolen).
 4. Typ indien u hierom wordt gevraagd de cd- of dvd-code.
 5. Selecteer op de pagina Windows installeren het besturingssysteem als u een upgrade wilt uitvoeren.
 6. Klik op Ja om de licentievoorwaarden voor Microsoft-software te accepteren.
 7. Klik in het scherm Welk type installatie wilt u uitvoeren? op Upgrade.
 8. Start de computer opnieuw op zodra de installatie is voltooid.


Meer informatie
Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over het oplossen van veelvoorkomende problemen met Windows Update-installaties:
Eigenschappen

Artikel-id: 2700567 - Laatst bijgewerkt: 08/21/2013 17:21:00 - Revisie: 18.0

Microsoft Windows Update

 • consumertargetwinfy13 KB2700567
Feedback