Windows schoon opstarten

Opmerking

Alsu door het probleem niet meer kunt opstarten in Windows, kunt u de stappen in dit artikel niet volgen. Nadat het apparaat enkele keren geprobeerd heeft om opnieuw op te starten, worden er herstelopties voor Windows weergegeven. U kunt deze opties gebruiken om te proberen het probleem op te lossen. Klik op een koppeling hieronder die overeenkomt met uw versie van Windows:

 

Samenvatting

Met schoon opstarten wordt Windows met een minimum aan stuurprogramma's en opstartprogramma's opgestart, zodat u kunt bepalen welk achtergrondprogramma conflicteert met uw game of programma.  Dit is vergelijkbaar met Windows starten in de veilige modus, maar biedt u meer controle over welke services en programma's bij het opstarten worden uitgevoerd om u te helpen de oorzaak van een probleem te isoleren.

Schoon opstarten

Deze stappen zien er op het eerste gezicht misschien ingewikkeld uit, maar als u ze in deze volgorde stap voor stap opvolgt, kunt u weer op weg komen.

Ga als volgt te werk om schoon opstarten uit te voeren in Windows 10.  Een schone start uitvoeren voor Windows 7, Windows 8 en Windows 8.1

 1. Meld u als beheerder aan op de computer.  Als u geen beheerdersaccount hebt, kunt u er een maken.  Maak een lokale gebruikers- of beheerdersaccount in Windows 10.

 2. Typ msconfig in het zoekvak op de taakbalk en selecteer Systeemconfiguratie uit de resultaten.

Zoekresultaat - Systeemconfiguratie

Belangrijk Als de computer verbonden is met een netwerk, kunnen bepaalde netwerkbeleidsinstellingen de uitvoering van deze stappen verhinderen. Gebruik alleen het hulpprogramma voor systeemconfiguratie om de geavanceerde opstartopties op de computer te wijzigen met richtlijnen van een ondersteuningstechnicus van Microsoft.  Als u het hulpprogramma voor systeemconfiguratie gebruikt, kan de computer onbruikbaar worden.

 1. Selecteer op het tabblad Services van Systeemconfiguratie, Alle Microsoft-services verbergen en selecteer vervolgens Alles uitschakelen.
  Systeemconfiguratie - Tabblad Services - Selectievakje Alle Microsoft-services verbergen ingeschakeld - Alles uitschakelen

 2. Op het tabblad Opstarten van Systeemconfiguratie selecteert u Taakbeheer openen.
  Systeemconfiguratie - Tabblad Opstarten - Knop Taakbeheer openen

 3. Voor elk opstart-item onder Opstarten in Taakbeheer, selecteert u het item en vervolgens Uitschakelen.

  Taakbeheer - Tabblad Opstarten

 4. Sluit Taakbeheer.

 5. Selecteer op het tabblad Opstarten van de SysteemconfiguratieOK.  Wanneer u de computer opnieuw opstart, bevindt deze zich in een schone opstartomgeving.  Volg de stappen voor probleemoplossing om uw toepassing te installeren, te verwijderen of uit te voeren.  Uw computer kan tijdelijk wat functionaliteit verliezen in een schone opstartomgeving.  Reset de computer om normaal te starten na probleemoplossing bij schoon opstarten en hervat de functionaliteit.

 

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en selecteer vervolgens Zoeken. Of als u een muis gebruikt, richt u met de muisaanwijzer naar de rechterhoek onderaan het scherm en selecteert u vervolgens Zoeken.

 2. Typ msconfig in het zoekvak en selecteer vervolgens msconfig
  Zoekvak - msconfig

 3. Selecteer op het tabblad Services van SysteemconfiguratieAlle Microsoft-services verbergen en selecteer vervolgens Alles uitschakelen.Systeemconfiguratie - Tabblad Services - Selectievakje Alle Microsoft-services verbergen ingeschakeld - Alles uitschakelen

Belangrijk Als de computer met een netwerk is verbonden, kunnen bepaalde netwerkbeleidsinstellingen de uitvoering van deze stappen verhinderen. Gebruik alleen het hulpprogramma voor systeemconfiguratie om de geavanceerde opstartopties op de computer te wijzigen met richtlijnen van een ondersteuningstechnicus van Microsoft.  Als u het hulpprogramma voor systeemconfiguratie gebruikt, kan de computer onbruikbaar worden.

 1. Op het tabblad Opstarten van Systeemconfiguratie, selecteert u Taakbeheer openenSysteemconfiguratie - Tabblad Opstarten - Knop Taakbeheer openen

 2. Selecteer Opstarten in Taakbeheer, selecteer vervolgens het item voor elk opstart-item en selecteer vervolgens Uitschakelen.
  Taakbeheer - Tabblad Opstarten - Uitschakelen

 3. Sluit Taakbeheer.

 4. Op het tabblad Opstarten van Systeemconfiguratie selecteert u OK en vervolgens start u de computer opnieuw op.  Systeemconfiguratie - Tabblad Opstarten - OK

De computer wordt opnieuw opgestart in een schone opstartomgeving.  Volg de stappen voor probleemoplossing om uw toepassing te installeren, te verwijderen of uit te voeren.  De computer verliest mogelijk tijdelijk bepaalde functies in een schone opstartomgeving, maar de functionaliteit komt wel weer terug.  Voltooi het oplossen van problemen en reset de computer om normaal te starten.

 

 

 1. Meld u bij de computer aan met een account dat beheerdersbevoegdheden heeft.

 2. Selecteer Start, typ msconfig.exe in het vak Zoekopdracht starten en druk vervolgens op Enter om het hulpprogramma voor systeemconfiguratie te starten.
  Opmerking Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of een bevestiging, typt u het wachtwoord of geeft u een bevestiging.
  Vak Zoekopdracht starten - msconfig.exe

 3. Selecteer op het tabblad AlgemeenSelectief opstarten en schakel vervolgens Opstartonderdelen laden uit. (Het selectievakje Originele Boot.ini gebruiken is niet beschikbaar.)
  Systeemconfiguratie - Tabblad Algemeen - Optie Selectief opstarten ingeschakeldBelangrijk Als de computer is aangesloten op een netwerk, kunnen netwerkbeleidsinstellingen u mogelijk verhinderen deze stappen te volgen. Gebruik alleen het hulpprogramma voor systeemconfiguratie om de geavanceerde opstartopties op de computer te wijzigen met richtlijnen van een ondersteuningstechnicus van Microsoft.  Als u het hulpprogramma voor systeemconfiguratie gebruikt, kan de computer onbruikbaar worden.

 4. Selecteer op het tabblad ServicesAlle Microsoft-services verbergen en selecteer vervolgens Alles uitschakelen.
  Systeemconfiguratie - Tabblad Services - Selectievakje Alle Microsoft-services verbergen ingeschakeld 
  Opmerking Deze stap zorgt ervoor dat de Microsoft-services actief blijven. Dit zijn onder meer services voor netwerkgebruik, Plug en Play, het vastleggen van gebeurtenissen en foutrapportage. Als u deze services uitschakelt, kunt u mogelijk alle herstelpunten permanent verwijderen. Doe dit niet als u het hulpprogramma Systeemherstel wilt gebruiken in combinatie met bestaande herstelpunten.

 5. Selecteer OK en vervolgens Opnieuw opstarten.  De computer wordt opnieuw opgestart in een schone opstartomgeving.  Volg de stappen voor probleemoplossing om uw toepassing te installeren, te verwijderen of uit te voeren.  De computer verliest mogelijk tijdelijk bepaalde functies in een schone opstartomgeving, maar de functionaliteit komt wel weer terug.  Voltooi het oplossen van problemen en reset de computer om normaal te starten.

 

 

Een toepassing installeren, verwijderen of uitvoeren

Nadat u de computer opnieuw hebt opgestart, hebt u een opgeschoonde omgeving. Ga vervolgens op een van de volgende manieren te werk, afhankelijk van uw situatie:

 

Opmerking Als de fout 'de Windows Installer-service kan niet worden geopend' wordt weergegeven tijdens de installatie of verwijdering, hebt u meer informatie nodig. Windows Installer starten wanneer geen systeemservices zijn geladen.  Installeer of verwijder vervolgens opnieuw het programma of de update.

Als de installatie of verwijdering is gelukt, is het probleem opgelost en kunt u beginnen zoals gewoonlijk. De computer resetten om te starten zoals gewoonlijk 

Als de installatie of het verwijderen weer mislukt, betekent dit dat het probleem niet wordt veroorzaakt door een storing van een toepassing of service. Wellicht moet u contact opnemen met de fabrikant van het programma voor meer gerichte ondersteuning.
 

 

Als het programma goed werkt, wordt dit probleem veroorzaakt door een storing van een toepassing of service.  U kunt achterhalen welke toepassing of service het probleem veroorzaakt.   De oorzaak van het probleem vaststellen door schoon op te starten

Als het programma nog steeds niet naar behoren werkt, wordt dit probleem niet veroorzaakt door een storing van een toepassing of service. Wellicht moet u contact opnemen met de fabrikant van het programma voor een meer gerichte ondersteuning.

De oorzaak van het probleem achterhalen nadat u een schone start hebt uitgevoerd

Als uw probleem niet optreedt terwijl de computer is opgestart in een opgeschoonde omgeving, dan kunt u bepalen welke opstarttoepassing of service het probleem veroorzaakt door deze systematisch in of uit te schakelen en de computer opnieuw op te starten.  Door elke keer één service of opstart-item in te schakelen en de computer opnieuw op te starten, vindt u uiteindelijk wel de problematische service of toepassing. Het is echter veel efficiënter om telkens de helft van de toepassingen of services te testen zodat u deze items kunt elimineren als de mogelijke oorzaak bij elke nieuwe opstart van de computer.  U kunt vervolgens dit proces herhalen totdat u het probleem hebt geïsoleerd.  Ga hiervoor als volgt te werk:

 

 1. Meld u bij de computer aan met een account dat beheerdersbevoegdheden heeft. Als u geen beheerdersaccount hebt, kunt u er een maken.Een lokale gebruikers- of beheerdersaccount in Windows 10 aanmaken

 2. Voor Windows 10 typt u msconfig in het zoekvak op de taakbalk.  (In Windows 8 of 8.1 veegt u vanaf de rechterhoek van het scherm en selecteert u vervolgens Zoeken. Of als u een muis gebruikt, richt u naar de rechteronderhoek van het scherm en selecteert u vervolgens Zoeken.  Typ msconfig in het zoekvak.)

 3. Selecteer msconfig of Systeemconfiguratie in de zoekresultaten.

 4. Selecteer Services en selecteer vervolgens Alle Microsoft-services verbergen.

 5. Schakel elk van de selectievakjes in de bovenste helft van de lijst Service in.

 6. Selecteer OK en vervolgens Opnieuw opstarten.

 7. Controleer of het probleem zich nog steeds voordoet nadat de computer opnieuw is opgestart.

  • Als het probleem zich blijft voordoen, is een van de geselecteerde items de problematische service.  Herhaal stappen 1 tot en met 6, maar wis in stap 5 de onderste helft van de selectievakjes in de lijst Service die u in uw laatste test hebt geselecteerd.

  • Als het probleem niet optreedt, veroorzaken de geselecteerde items het probleem niet. Herhaal stappen 1 tot en met 6, maar schakel in stap 5 de bovenste helft van de selectievakjes in die u in de lijst Service in de laatste test hebt uitgeschakeld.

  • Herhaal de stappen totdat u ofwel het probleem hebt geïsoleerd tot één service, of totdat u hebt bepaald dat geen van de services het probleem veroorzaakt.  Als het probleem zich voordoet wanneer slechts één service is ingeschakeld in de lijst Service, gaat u naar stap 10. Ga naar stap 8 als geen van de services het probleem veroorzaken.

 8. Selecteer Opstarten en vervolgens de bovenste helft van de selectievakjes in de lijst Item voor opstarten.

 9. Selecteer OK en vervolgens Opnieuw opstarten.

  • Als het probleem opnieuw optreedt, herhaalt u stap 8, maar deze keer schakelt u de onderste helft van de selectievakjes uit in de lijst Item voor opstarten die u in uw laatste test hebt ingeschakeld.

  • Als het probleem niet opnieuw optreedt, herhaalt u stap 8 en schakelt u de bovenste helft van de selectievakjes in die u in de lijst Item voor opstarten in de laatste test hebt uitgeschakeld.

  • Als het probleem nog steeds optreedt wanneer in de lijst Item voor opstarten slechts één item voor opstarten is ingeschakeld, dan is dat ingeschakelde item voor opstarten de oorzaak van het probleem. Ga in dat geval naar stap 10. Als dit probleem niet door een opstart-item wordt veroorzaakt, is er mogelijk een probleem met een Microsoft-service.  De service herstellen, resetten of Windows opnieuw installeren

 10. Nadat u hebt vastgesteld welk item voor opstarten of welke service het probleem veroorzaakt, neemt u contact op met de fabrikant van het programma om uit te zoeken of het probleem kan worden opgelost. Of voer Windows uit en laat het problematische item uitgeschakeld.  Voer hiervoor het hulpprogramma systeemconfiguratie uit en schakel uw services en opstart-items in, maar schakel het selectievakje voor het problematische item uit.

 

 1. Meld u bij de computer aan met een account dat beheerdersbevoegdheden heeft.

 2. Selecteer Start, typ msconfig.exe in het vak Zoekopdracht starten en druk vervolgens op Enter om het hulpprogramma voor systeemconfiguratie te starten.
  Opmerking Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of een bevestiging, typt u het wachtwoord of geeft u een bevestiging.
  Vak Zoekopdracht starten - msconfig.exe

 3. Selecteer het tabblad Services en vervolgens Alle Microsoft-services verbergen.

 4. Selecteer de bovenste helft van de selectievakjes in de lijst Service.

 5. Selecteer OK en vervolgens Opnieuw opstarten.

 6. Controleer of het probleem zich nog steeds voordoet nadat de computer opnieuw is opgestart.

  • Als het probleem opnieuw optreedt, herhaalt u stap 1 tot en met 5, maar in stap 4 schakelt u de onderste helft van de selectievakjes uit in de lijst Service die u in uw laatste test hebt ingeschakeld.

  • Als het probleem niet optreedt, veroorzaken de geselecteerde items het probleem niet. Herhaal stappen 1 tot en met 5, maar schakel in stap 4 de bovenste helft van de selectievakjes in die u in de lijst Service in de laatste test hebt uitgeschakeld.

  • Als het probleem nog steeds optreedt nadat in de lijst Service slechts één service is ingeschakeld, dan is die ingeschakelde service de oorzaak van het probleem. Ga naar stap 9. Ga naar stap 7 als dit probleem niet door een service wordt veroorzaakt.

 7. Selecteer Opstarten en selecteer vervolgens de bovenste helft van de selectievakjes in de lijst Opstart-item
  Systeemconfiguratie - Tabblad Opstarten

 8. Selecteer OK en vervolgens Opnieuw opstarten.

  • Als het probleem opnieuw optreedt, herhaalt u stap 7, maar deze keer schakelt u de onderste helft van de selectievakjes uit in de lijst Opstart-item die u in uw laatste test hebt ingeschakeld.

  • Als het probleem niet opnieuw optreedt, herhaalt u stap 7 en schakelt u de bovenste helft van de resterende uitgeschakelde selectievakjes in de lijst Item voor opstarten weer in. Herhaal deze stappen totdat alle selectievakjes zijn ingeschakeld.

  • Als het probleem nog steeds optreedt nadat er slechts één opstartitem is geselecteerd in de lijst Item voor opstarten, dan is dat ingeschakelde opstartitem de oorzaak van het probleem. Ga naar stap 10. Als het probleem niet wordt veroorzaakt door een item voor opstarten, is een Microsoft-service waarschijnlijk de oorzaak van het probleem. Om de service te herstellen, raadt Microsoft aan om Windows opnieuw in te stellen of te installeren.

 9. Nadat u hebt vastgesteld welk item voor opstarten of welke service het probleem veroorzaakt, neemt u contact op met de fabrikant van het programma om uit te zoeken of het probleem kan worden opgelost. Of voer Windows uit en laat het problematische item uitgeschakeld.  (Voer het hulpprogramma Systeemconfiguratie uit en schakel uw Services en Opstartitems in, maar schakel het selectievakje voor het problematische item uit.)

De computer zodanig instellen dat deze normaal opstart na het oplossen van een probleem met een schone start

Voer deze stappen uit om de normale systeemstart te herstellen nadat u de problemen hebt opgelost.

 

 1. In Windows 10 typt u in het zoekvak in de taakbalk msconfig. (In Windows 8 of 8.1 veegt u vanaf de rechterrand van het scherm en selecteert u vervolgens Zoeken. Of als u een muis gebruikt, richt u met de muisaanwijzer naar de rechterhoek onderaan het scherm en klikt u vervolgens op Zoeken.  Typ msconfig.)

 2. Selecteer msconfig of Systeemconfiguratie in de zoekresultaten.

 3. Op het tabblad Algemeen selecteert u Normale Opstartprocedure.

 4. Selecteer Services, schakel het selectievakje naast Alle Microsoft-services verbergen uit en selecteer vervolgens Alles inschakelen.

 5. Selecteer Opstarten en vervolgens Taakbeheer openen.

 6. Schakel in Taakbeheer alle opstartprogramma's in en selecteer vervolgens OK.

 7. Klik op Opnieuw opstarten wanneer u wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten.

 

 

 1. Klik op Start, typ msconfig.exe in het vak Zoekopdracht starten en druk vervolgens op Enter.
  Opmerking Als er naar een beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of klikt u op Doorgaan.

 2. Op het tabblad Algemeen klikt u op Normale Opstartprocedure en selecteert u vervolgens OK.

 3. Klik op Opnieuw opstarten wanneer u wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten.

 

Windows Installer starten wanneer geen systeemservices zijn geladen

Als u een installatieprogramma uitvoert zonder de Windows Installer-service te starten, kan het volgende foutbericht worden weergegeven:

Geen toegang tot de Windows Installer-service. Neem contact op met het ondersteunend personeel om er zeker van te zijn dat de Windows Installer-service juist is geregistreerd.

De Windows Installer-service wordt niet gestart als u het selectievakje Systeemservices laden in het hulpprogramma voor systeemconfiguratie uitschakelt. Als u de Windows Installer-service wilt gebruiken wanneer geen systeemservices zijn geladen, start u de service handmatig. Ga hiervoor als volgt te werk:

 

 1. Typ in Windows 10 in het zoekvak op de taakbalk computer management.  (In Windows 8 of 8.1 veegt u vanaf de rechterrand van het scherm en selecteert u vervolgens Zoeken. Of als u een muis gebruikt, richt u met de muisaanwijzer naar de rechterhoek onderaan het scherm en klikt u vervolgens op Zoeken.  Typ computer management.)

 2. Klik met de rechtermuisknop of veeg omlaag op Computerbeheer in de zoekresultaten en selecteer vervolgens Beheren.

 3. Selecteer Services en toepassingen in de consolestructuur en vervolgens Services.

 4. Klik in het detailvenster met de rechtermuisknop of veeg omlaag op Windows Installer en selecteer vervolgens Starten.

 

 1. Klik op Start, klik met de rechtermuisknop op Computer en klik vervolgens op Beheren.
  Opmerking Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of een bevestiging, typt u het wachtwoord of geeft u een bevestiging.

 2. Klik in de consolestructuur op Services en toepassingen en vervolgens op Services.

 3. Klik in het deelvenster met de rechtermuisknop op Windows Installer en vervolgens op Starten.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×