Foutbericht wanneer u het programma start of met een document werkt in Word 2003 of Word 2002

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Wanneer u Microsoft Word start of met een document werkt, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Er is een fout opgetreden in Microsoft Word en het programma moet worden afgesloten. Onze excuses voor het ongemak.


Als u ergens mee bezig was, zijn de gegevens waaraan u werkte, mogelijk verloren gegaan.

Start Microsoft Word opnieuw.

Wij verzoeken u dit probleem bij Microsoft te melden.

Wij hebben een foutenrapport gemaakt dat u kunt verzenden, zodat wij Microsoft Word verder kunnen verbeteren. Wij zullen dit rapport vertrouwelijk en anoniem behandelen.

Als u dit foutenrapport wilt weergeven, klikt u hier.
In dit artikel wordt beschreven hoe u de juiste probleembeschrijving en -oplossing kunt vaststellen wanneer dit foutbericht verschijnt.
Meer informatie
Microsoft Word biedt u de mogelijkheid de foutinformatie te verzamelen en naar Microsoft te sturen. Nu wordt het dialoogvenster met het foutbericht weergegeven dat is beschreven in de sectie 'Samenvatting' van dit artikel (dat niet specifiek bedoeld is voor het Microsoft Windows-besturingssysteem dat u gebruikt).

De fouthandtekening bevat informatie over de fout, zoals de naam het programma, de naam van de fout en de modulenaam. Deze informatie wordt door Microsoft gebruikt om Microsoft-producten verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Als u beschikt over een internetverbinding, kunt u de informatie rechtstreeks naar Microsoft zenden met behulp van het Office-hulpprogramma Foutenrapportage voor toepassingen. Als u besluit deze informatie te rapporteren, controleert het hulpprogramma of er een oplossing voor het probleem voorhanden is. Als dat het geval is, wordt u de desbetreffende informatie toegezonden.

Voor meer informatie over rapportage door de eindgebruiker en privacy, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
283768Office XP: Privacybeleid voor eindgebruikers in hulpprogramma voor foutenrapportage voor Microsoft-toepassingen
Als u het Office-hulpprogramma Foutenrapportage voor toepassingen niet wilt gebruiken, kunt u de informatie in de handtekening van de fout gebruiken om rechtstreeks in de Microsoft Knowledge Base naar een oplossing van het probleem te zoeken.

De oplossing vinden

Ga als volgt te werk om een oplossing te vinden voor het foutbericht dat is beschreven in de sectie 'Symptomen' van dit artikel.

Stap 1: Zoek het specifieke foutbericht

Ga als volgt te werk om in de Microsoft Knowledge Base te zoeken naar de specifieke fout:
 1. Klik in het dialoogvenster met het foutbericht (dat is beschreven in de sectie 'Symptomen' van dit artikel), op de koppeling 'klikt u hier'.
 2. In de sectie Handtekening van fout wordt het foutbericht weergegeven, zoals in het volgende voorbeeld:
    Naam toep. Versie toep. Naam module Versie module  Verschuiving  ------------------------------------------------------------------------  winword.exe   10.0.2627.0   winword.exe   10.0.2627.0   0032a96d					
 3. Noteer de specifieke details van de fouthandtekening. Let hierbij vooral op de waarden voor Naam toep., Naam module en Verschuiving.
 4. Typ http://support.microsoft.com/default.aspx op de adresregel van uw webbrowser en druk op ENTER.
 5. Selecteer KB Engels in het vak Zoeken.
 6. Typ in het vak Zoeken naar de waarden die u hebt genoteerd voor Naam toep., Naam module en Verschuiving. Bij het voorbeeld van de fouthandtekening in stap b zou u winword.exe 0032a96d typen.

  Opmerking Als de toepassingsnaam en modulenaam gelijk zijn, hoeft u alleen de waarden te typen die u hebt genoteerd voor Naam module en Verschuiving.
 7. Klik op Zoeken.
 8. Als er zoekresultaten worden weergegeven, klikt u op de koppeling van het artikel dat wordt vermeld.
Als het probleem waarmee u te maken hebt, niet in de lijst wordt vermeld, gaat u verder met stap 2.

Stap 2: Isoleer mogelijke oorzaken van de fout

Gebruik een systematische aanpak om verschillende foutberichten en problemen op te lossen in Microsoft Word. Als u meer informatie hierover wilt, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322743Procedure: Problemen in Word 2002 oplossen
Als het probleem nog steeds niet is opgelost, gaat u verder met stap 3.

Stap 3: Gebruik een geautomatiseerde zoekactie om andere mogelijke oorzaken van de fout te vinden

Klik op de volgende koppeling voor een overzicht met artikelen over bekende problemen waarbij dit foutbericht wordt weergegeven. De artikelen bevatten tevens de oplossing of tijdelijke oplossing voor het desbetreffende probleem. Als het probleem waarmee u te maken hebt, niet wordt weergegeven in het overzicht en niet is opgelost door de eerdere stappen, gaat u verder met stap 4.

Stap 4: Verzoek om hulp bij Microsoft

Het verdient aanbeveling de informatie voor de fouthandtekening uit 'Stap 1: Zoek het specifieke foutbericht', te noteren omdat een medewerker van de technische ondersteuning van Microsoft u deze informatie kan vragen wanneer u hulp aanvraagt.Voor meer informatie over het gebruik van het dialoogvenster voor foutenrapportage klikt u op het onderstaande artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
289508De handtekening weergeven van foutenrapportage voor Office-toepassingen als de toepassing onverwacht wordt afgesloten
Zorg dat u bij de computer bent en de desbetreffende productinformatie bij de hand hebt, wanneer u belt of een e-mailbericht stuurt. U zult de volgende informatie moeten verstrekken:
 • Het versienummer van het Microsoft-product dat u gebruikt.
 • Het type hardware dat u gebruikt, inclusief de netwerkhardware (indien van toepassing), en de gebruikte verwerkingsomgeving.
 • De inhoud van de bestanden Config.sys en Autoexec.bat, en de netwerkconfiguratiebestanden (indien van toepassing).
 • De precieze tekst van de berichten die op het scherm verschijnen.
 • Een beschrijving van wat er gebeurde en wat u aan het doen was toen het probleem optrad.
 • Het minimale aantal stappen om het probleem te reproduceren.
 • De stappen die u al hebt ondernomen om het probleem op te lossen.
Voor meer informatie over het aanvragen van hulp bij het oplossen van problemen met Microsoft Word klikt u op Microsoft Word Help in het menu Help. Typ technische ondersteuning in de Office-assistent of de Antwoordwizard en klik op Zoeken om de gevonden onderwerpen weer te geven.

Voor meer informatie over de ondersteuningsservices van Microsoft klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
102344Microsoft Product Support-opties V en A
inf ipf
Eigenschappen

Artikel-id: 296493 - Laatst bijgewerkt: 12/06/2015 02:13:38 - Revisie: 4.0

Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbprb KB296493
Feedback