TCP/IP opnieuw instellen met behulp van het hulpprogramma NetShell

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 299357
Samenvatting
U kunt TCP/IP opnieuw instellen als er problemen met de internetverbinding zijn. In dit artikel worden twee manieren beschreven op TCP/IP opnieuw in te stellen. Als u wilt dat TCP/IP usreset u, gaat u naar de "Hier is een eenvoudige oplossing'sectie. Als u toreset TCP/IP handmatig wilt, gaat u naar de "Het probleem zelf oplossen'sectie.

Hier is een eenvoudige oplossing

Toreset TCP/IP automatisch, klikt u op de knopdownloaden . Klik op uitvoeren of openenin het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard gemakkelijk herstellen.
 • Mogelijk is de wizard alleen in het Engels. De automatische oplossing werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
 • Als u niet op de computer bent waarop het probleem zich voordoet, slaat u de eenvoudige oplossing op een flash-station of een CD op en voert u deze later uit op de computer waarop het probleem optreedt.
Voor Windows 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows 7, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2


Voor Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 of Windows Server 2003

Het probleem zelf oplossen

Ga als volgt te werk om TCP/IP handmatig opnieuw in te stellen:

Opmerking U moet zijn aangemeld bij de computer als een beheerder om de stappen uit te voeren.

Voor Windows 8 en Windows 8.1
 1. Op de Start scherm, typt uCMD. Klik in de zoekresultaten met de rechtermuisknop op opdrachtprompt en klik vervolgens op Als administrator uitvoeren.
 2. Voer de volgende opdracht bij de opdrachtprompt in en druk vervolgens op Enter:
  netsh int ip reset c:\resetlog.txt
  Opmerking Als u niet een pad voor het logboekbestand wilt opgeven, moet u in plaats daarvan de volgende opdracht uitvoeren:
  netsh int ip reset 
 3. Start de computer opnieuw op.
Voor Windows 7 en Windows Vista

 1. U opent een opdrachtprompt, klikt u op Start en typ cmd in het vak Zoeken in programma's en bestanden .
 2. Klik onder Programma's met de rechtermuisknop op het pictogram CMD.exe en klik vervolgens op Als administrator uitvoeren.
 3. Wanneer het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer wordt geopend, klikt u op Ja.
 4. Voer de volgende opdracht bij de opdrachtprompt in en druk vervolgens op Enter:
  netsh int ip reset c:\resetlog.txt
  Opmerking Als u niet een pad voor het logboekbestand wilt opgeven, moet u in plaats daarvan de volgende opdracht uitvoeren:
  netsh int ip reset resetlog.txt
 5. Start de computer opnieuw op.
Voor Windows XP
 1. Om een opdrachtprompt te openen, klikt u op Start en vervolgens op Uitvoeren. Voer de volgende opdracht in het vak Openen in en druk vervolgens op ENTER:
  cmd
 2. Voer de volgende opdracht bij de opdrachtprompt in en druk vervolgens op Enter:
  netsh int ip reset c:\resetlog.txt
  Opmerking Als u niet een pad voor het logboekbestand wilt opgeven, moet u in plaats daarvan de volgende opdracht uitvoeren:
  netsh int ip reset resetlog.txt
 3. Start de computer opnieuw op.

Wanneer u de opdracht reset uitvoert, worden de volgende registersleutels overschreven die door TCP/IP worden gebruikt:
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCP\Parameters
Dit heeft hetzelfde effect als het verwijderen en opnieuw installeren van TCP/IP. Om de opdracht handmatig uit te voeren, moet u een naam opgeven voor het logboekbestand waarin de acties van netsh worden vastgelegd. (Dit bestand is aangeduid als "resetlog.txt" in de handmatige procedures die eerder in deze sectie werden beschreven.)


Meer informatie

Is het probleem hiermee opgelost?

Controleer of het probleem is verholpen. Als het is, bent u klaar met dit artikel. Als het probleem niet is verholpen, kunt u Neem contact op met ondersteuning.

Voorbeeldlogboekbestand voor NETSH INT IP RESET

Hier volgt een voorbeeld van het logbestand dat door netsh wordt gegenereerd wanneer de opdracht IP reset wordt toegepast. Het werkelijke logboekbestand kan variëren, afhankelijk van de configuratie van de computer. Als de TCP/IP-registersleutels van de oorspronkelijke configuratie niet is gewijzigd, is er mogelijk geen acties vastgelegd in het bestand.
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp\Parameters\Options\15\RegLocation      old REG_MULTI_SZ =        SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\?\DhcpDomain        SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TcpIp\Parameters\DhcpDomainadded  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\NetbiosOptionsadded  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\NetbiosOptionsreset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\NameServerList      old REG_MULTI_SZ =        10.1.1.2deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\EnableLmhostsadded  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\AddressTypeadded  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\DefaultGatewayMetricadded  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\DisableDynamicUpdatedeleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\DontAddDefaultGatewayreset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\EnableDhcp      old REG_DWORD = 0added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\NameServeradded  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\RawIpAllowedProtocolsadded  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\TcpAllowedPortsadded  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\UdpAllowedPortsadded  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\DisableDynamicUpdatereset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\EnableDhcp      old REG_DWORD = 0reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAddress      old REG_MULTI_SZ =        12.12.12.12deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAutoconfigurationAddressdeleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAutoconfigurationMaskdeleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAutoconfigurationSeedreset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\RawIpAllowedProtocols      old REG_MULTI_SZ =        0reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\SubnetMask      old REG_MULTI_SZ =        255.255.255.0reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\TcpAllowedPorts      old REG_MULTI_SZ =        0reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\UdpAllowedPorts      old REG_MULTI_SZ =        0added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\AddressTypeadded  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\DefaultGatewayMetricadded  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\DisableDynamicUpdatedeleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\DontAddDefaultGatewayreset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\EnableDhcp      old REG_DWORD = 0added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\NameServeradded  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\RawIpAllowedProtocolsadded  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\TcpAllowedPortsadded  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\UdpAllowedPortsreset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\DefaultGateway      old REG_MULTI_SZ =        10.1.1.2        reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\DefaultGatewayMetric      old REG_MULTI_SZ =        0        added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\DisableDynamicUpdatereset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\EnableDhcp      old REG_DWORD = 0reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAddress      old REG_MULTI_SZ =        10.1.1.1        deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAutoconfigurationAddressdeleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAutoconfigurationMaskdeleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAutoconfigurationSeedreset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\NameServer      old REG_SZ = 10.1.1.2,10.1.1.3reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\RawIpAllowedProtocols      old REG_MULTI_SZ =        0reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\SubnetMask      old REG_MULTI_SZ =        255.255.255.0        reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\TcpAllowedPorts      old REG_MULTI_SZ =        0reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\UdpAllowedPorts      old REG_MULTI_SZ =        0deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DontAddDefaultGatewayDefaultdeleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableIcmpRedirectdeleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableSecurityFiltersdeleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\SearchListdeleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\UseDomainNameDevolution<completed>Note In Windows Server 2003 Service Pack 1, you can use the netsh winsock reset command to repair Winsock. 
Voor meer informatie klikt u op de volgende artikelnummers om de artikelen in de Microsoft Knowledge Base te bekijken:
314067 Het oplossen van TCP/IP-verbindingen in Windows XP
811259 Het bepalen en herstellen van Winsock2-beschadiging in Windows Server 2003, Windows XP en Windows Vista
314053 TCP/IP- en NBT-configuratieparameters voor Windows XP

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Savybės

Straipsnio ID: 299357 – Paskutinė peržiūra: 09/18/2016 02:44:00 – Peržiūra: 27.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Basic, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1

 • kbmsifixme kbfixme kbhowto kbenv kbnetwork kbcip kbprodselector kbconsumer kbmt KB299357 KbMtnl
Atsiliepimai