Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

De functie Automatische updates configureren en gebruiken in Windows

Klik op de volgende koppeling voor een Microsoft Windows 2000-versie van dit artikel:327850.
Klik op de volgende koppeling voor een Microsoft Windows Millennium Edition-versie van dit artikel:268331.
Inleiding
In dit artikel wordt beschreven hoe u de functie Automatische updates zodanig in Windows kunt configureren dat u geïnformeerd wordt wanneer er belangrijke updates beschikbaar zijn voor uw computer. U kunt ook een planning opgeven voor de installatie van updates op uw computer.

Opmerking Gevorderde gebruikers en IT-professionals kunnen Automatische updates configureren met Groepsbeleid in een Active Directory-omgeving of met registerinstellingen in een niet-Active Directory-omgeving. Voor meer informatie over het configureren van de functie Automatische updates met een van deze methoden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
328010 Automatische updates instellen met Groepsbeleid of registerinstellingen

Speciale vereisten

De nieuwste versie van de functie Automatische updates gebruiken

In dit artikel wordt verondersteld dat u de nieuwste versie van de functie Automatische Updates gebruikt. De nieuwste functie Automatische updates is opgenomen in Windows XP Service Pack 2 en later, in Windows Vista, in Windows 7, in Windows 8 en in Windows 8.1. Voor meer informatie over de functie Automatische updates van Windows 8 en 8.1 gaat u naar de volgende website:Als u werkt met Windows XP Professional, Windows XP Home Edition of Windows XP 64-bits editie, verkrijgt u de nieuwste versie van de functie Automatische updates door Windows XP SP2 of Windows XP Service Pack 3 (SP3) te installeren. Als u werkt met Windows XP Professional, Windows XP Home Edition of Windows XP 64-bits editie, verkrijgt u de nieuwste versie van de functie Automatische updates door Windows XP SP2 of Windows XP Service Pack 3 (SP3) te installeren. Voor meer informatie over hoe u in het bezit kunt komen van SP2, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322389 Het nieuwste servicepack voor Windows XP ophalen
OpmerkingU moet Windows XP SP21a of Windows XP SP2 hebben geïnstalleerd voordat u Windows XP SP3 kunt installeren.

Aanmelden als beheerder

In Windows XP Home Edition moet u op de computer als beheerder zijn aangemeld om onderdelen te kunnen installeren of de instellingen van automatische updates te kunnen wijzigen. In Windows XP Professional moet u zijn aangemeld als beheerder of als lid van de groep Administrators. In Windows Vista en in Windows 7 wordt u gevraagd naar een beheerderswachtwoord of bevestiging.

OpmerkingAls uw computer is verbonden met een netwerk, kunnen bepaalde netwerkbeleidsinstellingen beletten dat de procedures in dit artikel worden uitgevoerd. Neem contact op met de netwerkbeheerder als u niet gemachtigd bent om deze procedures uit te voeren.

Automatische updates inschakelen en gebruiken

Automatische updates inschakelen Als u wilt dat wij de functie Automatische updates voor u inschakelen, gaat u naar de sectie "Een snelle oplossing". Als u er de voorkeur aan geeft om Automatische updates zelf in te schakelen, gaat u naar de sectie "Dit probleem zelf oplossen".

Hier is een eenvoudige oplossing

Als u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de knop Downloaden. Klik in het dialoogvenster Bestand downloaden op Uitvoeren of Openen en volg de stappen in de wizard van de snelle oplossing.
 • Deze wizard is mogelijk alleen beschikbaar in het Engels. De automatische herstelbewerking werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
 • Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de snelle oplossing opslaan op een flashstation of een cd, waarna u deze kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.

Zelf oplossen

Snelle oplossing 20179

Windows 8 en Windows 8.1

Ga als volgt te werk als u zelf Automatische updates wilt inschakelen:
 1. Open Windows Update door vanaf de rechterkant van het scherm te vegen (of, als u een muis gebruikt, door de rechterbenedenhoek van het scherm aan te wijzen en de muisaanwijzer omhoog te bewegen), tik of klik op Instellingen, tik of klik op Pc-instellingen wijzigen en tik of klik vervolgens op Bijwerken en herstellen.
 2. Tik of klik op Kiezen hoe updates worden geïnstalleerd.
 3. Kies onder Belangrijke updates de gewenste optie.
 4. Schakel onder Aanbevolen updates het selectievakje Aanbevolen updates op dezelfde manier ontvangen als belangrijke updates in en klik op Toepassen.

Windows Vista en Windows 7

Ga als volgt te werk als u zelf Automatische updates wilt inschakelen:
 1. Klik op Start, typ Windows Update in het zoekvak en klik vervolgens op Windows Update in de lijst Programma's.
 2. Klik in het linkerdeelvenster op Instellingen wijzigen.
 3. Selecteer de gewenste optie.
 4. Schakel onder Aanbevolen updates het selectievakje Aanbevolen updates op dezelfde manier ontvangen als belangrijke updates of Aanbevolen updates opnemen wanneer updates worden gemeld, gedownload en geïnstalleerd in en klik op OK.

Windows XP

Ga als volgt te werk als u zelf Automatische updates wilt inschakelen:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren typ: sysdm.cplen druk op ENTER.
 2. Open het tabblad Automatische updates en klik op een van de volgende opties. We raden u aan de optie Automatisch (aanbevolen) Automatisch aanbevolen updates voor mijn computer downloaden en deze installeren in te schakelen.
  • Automatisch (aanbevolen) Automatisch aanbevolen updates voor mijn computer downloaden en deze installeren

   Als u deze optie selecteert, detecteert Windows wanneer u online bent en wordt uw internetverbinding gebruikt om op de website Windows Update of op de website Microsoft Update te zoeken naar updates die op uw computer van toepassing zijn. Updates worden automatisch op de achtergrond gedownload. Tijdens dit proces krijgt u geen melding en wordt u niet onderbroken. In het systeemvak van de taakbalk verschijnt een pictogram wanneer de updates worden gedownload. Wijs met de muisaanwijzer naar het pictogram als u de downloadstatus wilt bekijken. Wanneer het downloaden is voltooid, wordt een ander bericht in het systeemvak weergegeven zodat u kunt zien welke updates ingepland staan om te worden geïnstalleerd.
   • Selecteer de dag en het tijdstip waarop u wilt dat de geplande updates worden gedownload en geïnstalleerd. U kunt automatische updates op elk tijdstip van de dag plannen. De updates kunnen echter alleen worden geïnstalleerd als de computer op het geplande tijdstip is ingeschakeld.
   • U kunt ervoor kiezen om de updates te installeren zodra ze zijn gedownload. Dit doet u door op het downloadbericht (of het updatepictogram) te klikken en vervolgens op Installeren te klikken. Als u de updates niet wilt installeren zodra ze zijn gedownload, wordt de installatie gestart op het door u ingestelde tijdstip.
  • Updates downloaden, maar ik bepaal wanneer de updates worden geïnstalleerd

   Als u deze optie selecteert, detecteert Windows wanneer u online bent en wordt uw internetverbinding gebruikt om updates automatisch te downloaden van de website Windows Update of de website Microsoft Update. In het systeemvak van de taakbalk verschijnt een pictogram wanneer de updates worden gedownload. Wijs met de muisaanwijzer naar het pictogram als u de downloadstatus wilt bekijken. Wanneer het downloaden is voltooid, wordt een ander bericht in het systeemvak weergegeven zodat u kunt zien welke updates ingepland staan om te worden geïnstalleerd.
   • Als u de gedownloade update wilt installeren, klikt u op het bericht (of het updatepictogram) en klikt u op Installeren om de update te installeren.
   • Als u een gedownloade update niet wilt installeren, klikt u op Details. Schakel vervolgens het selectievakje uit naast de update die u wilt weigeren.
  • Kennisgeving over updates ontvangen, maar de updates niet automatisch downloaden of installeren

   Als u deze optie selecteert, detecteert Windows wanneer u online bent en wordt uw internetverbinding gebruikt om automatisch te zoeken naar updates op de website Windows Update of de website Microsoft Update. Het pictogram Automatische updates wordt samen met een bericht weergegeven in het systeemvak van de taakbalk wanneer u nieuwe updates kunt downloaden of installeren.
   • Klik op het pictogram of het bericht om de updates weer te geven. Als u een geselecteerde update niet wilt downloaden, schakelt u het selectievakje uit naast de update die u wilt weigeren. Klik op Downloaden om de geselecteerde updates te downloaden. Terwijl de updates worden gedownload, blijft het pictogram Automatische updates zichtbaar in het systeemvak van de taakbalk. Wijs met de muisaanwijzer naar het pictogram als u de downloadstatus wilt bekijken.
   • Wanneer het downloaden is voltooid, wordt met een ander bericht in het systeemvak aangegeven dat de updates kunnen worden geïnstalleerd. Klik op het pictogram Automatische updates of op het bericht en klik op Installeren om de updates te installeren.
 3. Klik op OK.
Voor meer informatie over het plannen van Automatische updates klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
327838 Procedure: Automatische updates plannen in Windows XP, Windows 2000 of Windows Server 2003

Door Windows herinnerd worden aan updates die nog niet zijn gedownload

Als u Automatische updates zodanig instelt dat u wordt geïnformeerd voordat updates worden gedownload of geïnstalleerd, wordt u geïnformeerd via een pictogram en een bericht in het systeemvak van uw taakbalk.

Als u de update niet meteen wilt downloaden of installeren, klikt u op het pictogram Automatische updates of op het bericht in het systeemvak van de taakbalk en klikt u in het dialoogvenster Automatische updates op Help mij herinneren. In het dialoogvenster Herinnering kunt u opgeven na hoeveel tijd een herinnering moet worden weergegeven.

Als de herinnering het downloaden betreft, ontvangt u alleen een herinneringsbericht als u bent verbonden met internet. Als de herinnering het installeren betreft, ontvangt u een herinneringsbericht op basis van de planning die u opgeeft.

Het downloaden onderbreken of hervatten

Als het downloaden eenmaal is gestart, kunt u het op elk moment onderbreken of hervatten. Als u de internetverbinding verbreekt of de computer opnieuw opstart nadat u het downloaden hebt onderbroken, wordt het downloaden automatisch hervat zodra u weer met internet verbonden bent.

Het downloaden onderbreken of hervatten:
 1. Klik tijdens het downloaden op het pictogram in het systeemvak en klik op Onderbreken.
 2. Wanneer u het downloaden wilt hervatten, klikt u op het pictogram Automatische updates en selecteert u Hervatten.

Geweigerde updates herstellen

Als u een bepaalde update op dat moment niet wilt downloaden, kunt u Automatische updates vragen om de update opnieuw aan te bieden. Geweigerde updates herstellen:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren typ: sysdm.cplen druk op Enter.
 2. Open het tabblad Automatische updates en klik op Eerder verborgen updates opnieuw aanbieden.
 3. Klik op Ja als u geweigerde updates wilt herstellen.

Automatische updates uitschakelen

Als u de automatische updates wilt uitschakelen, gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren typ: sysdm.cplen druk op Enter.
 2. Open het tabblad Automatische updates en klik op Automatische updates uitschakelen.
 3. Klik op OK.
Volgende stappen
Als u het probleem niet via deze stappen hebt kunnen oplossen, kunt u op de Microsoft Customer Support Services-website andere oplossingen zoeken voor het probleem. Een aantal van de diensten die op de websites van Microsoft Customer Support Services worden geboden, zijn:
 • Doorzoekbare Knowledge Base: hiermee kunt u zoeken naar technische ondersteuning en zelfhulpmiddelen voor Microsoft-producten.
 • Solution Centers: hier kunt u productspecifieke veelgestelde vragen en veelvoorkomende problemen bekijken.
 • Overige ondersteuningsopties: u kunt vragen stellen via het web, contact opnemen met ondersteuning van Microsoft of feedback geven.
Meer informatie

Bestanden bijwerken met Windows Update of Microsoft Update

Als u besluit geen gebruik te maken van Automatische updates, kunt u toch specifieke updates installeren vanaf de website Windows Update of de website Microsoft Update. Windows Update en Microsoft Update bevatten een catalogus met items zoals stuurprogramma's, oplossingen voor beveiligingsproblemen, belangrijke updates, actuele Help-bestanden en internetproducten die u kunt downloaden om uw computer up-to-date te houden.

Ga als volgt te werk als u uw systeembestanden wilt bijwerken met de nieuwste belangrijke updates via de website Windows Update of via de website Microsoft Update:
 1. Start Microsoft Internet Explorer.
 2. Klik op Windows Update in het menu Extra.
 3. Klik op Ja als u wordt gevraagd of u eventuele vereiste software wilt installeren.

  De startpagina van Windows Update of Microsoft Update verschijnt.
 4. Klik op Snelle installatie (aanbevolen): Essentiële updates voor de computer. Via Windows Update of via Microsoft Update wordt nagegaan of er nog belangrijke updates beschikbaar zijn voor uw computer.
 5. Klik op Installeren als u alle beschikbare belangrijke updates wilt installeren.
U kunt ook de catalogus van Windows Update of Microsoft Update doorzoeken op updates die u later kunt downloaden en installeren op een of meer computers met Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows 2000, Windows XP of Microsoft Windows Server 2003 op uw thuis- of bedrijfsnetwerk.

Opmerking Het verdient aanbeveling om alleen updates uit de catalogus van Windows Update of Microsoft Update te downloaden als u een geavanceerde gebruiker of beheerder bent. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het gebruik van de Windows Update-catalogus:
323166 Updates met stuurprogramma's en hotfixes downloaden via de Windows Update-catalogus
repareren corrigeren
Eigenschappen

Artikel-id: 306525 - Laatst bijgewerkt: 07/28/2016 14:03:00 - Revisie: 13.0

Microsoft Update

 • kbwindowsupdatev6 kbenv kbhowtomaster kbupdate kbmsifixme kbfixme KB306525
Feedback