Hotfixpakket (build 4.3.2195.0) is beschikbaar voor Microsoft Identity Manager 2016

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 3134725
Inleiding
Een hotfixpakket (build 4.3.2195.0) is beschikbaar voor Microsoft Identity Manager (MIM) 2016. Dit pakket worden bepaalde problemen opgelost en sommige functies die worden beschreven in de sectie 'Meer informatie' wordt toegevoegd.

Update-informatie

Er is een ondersteunde update beschikbaar van Microsoft Support. Het is raadzaam dat alle klanten deze update op hun productiesystemen toepassen.

Ondersteuning van Microsoft

Als u deze update downloaden van Microsoft Support, is er aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload'. Als deze sectie niet wordt weergegeven, neem dan contact op met Microsoft Customer Service and Support om de hotfix te verkrijgen. Bovendien kunt u de update via Microsoft Update of Microsoft Update-catalogus.

Opmerking Als er andere problemen optreden of als probleemoplossing is vereist, moet u wellicht een apart serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Voor een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Customer Service and Support of voor het indienen van een afzonderlijk serviceverzoek, gaat u naar de volgende Microsoft-website: Opmerking Het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' geeft de talen weer waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal niet wordt weergegeven, is dit omdat een hotfix niet voor die taal beschikbaar is.

Bekende problemen in deze update

Tijdsynchronisatie-Service

Nadat u deze update hebt geïnstalleerd, uitbreidingen van de regels en aangepaste management-agents (MAs) die zijn gebaseerd op Extensible MA (ECMA1 of ECMA 2.0) kunnen niet worden uitgevoerd en kunnen leiden tot een uitvoeringsstatus van "gestopt-extensie-dll-load." Dit probleem treedt op wanneer u deze extensies regels of aangepaste MAs uitvoert nadat u het configuratiebestand (.config) voor een van de volgende processen wijzigen:
 • MIIServer.exe
 • Mmsscrpt.exe
 • Dllhost.exe
Zo bewerkt u het bestand MIIServer.exe.config om de grootte van de batch standaard voor het verwerken van sync posten voor de FIM Service MA.

In dit geval vervangt het installatieprogramma synchronisatie-engine voor deze update opzettelijk het configuratiebestand om te voorkomen dat de wijzigingen verwijderd. Omdat het bestand niet vervangen, posten die voor deze update vereist zijn niet aanwezig zijn in de bestanden en het synchronisatieprogramma eventuele regels extensie DLL's niet geladen wanneer de motor wordt uitgevoerd een volledige Import of Delta Sync profiel uitvoert.

U kunt dit probleem oplossen door de volgende stappen uit te voeren:
 1. Maak een reservekopie van het bestand MIIServer.exe.config.
 2. Open het bestand MIIServer.exe.config in een teksteditor of Microsoft Visual Studio.
 3. De <runtime>-sectie vinden in het bestand MIIServer.exe.config en vervolgens vervangen door de inhoud van de sectie <dependentAssembly>het volgende:

  </dependentAssembly></runtime>
  <dependentAssembly><assemblyIdentity name="Microsoft.MetadirectoryServicesEx" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" />    <bindingRedirect oldVersion="3.3.0.0-4.1.3.0" newVersion="4.1.4.0" /></dependentAssembly>
 4. De wijzigingen in het bestand wilt opslaan.
 5. Zoek het bestand Mmsscrpt.exe.config in dezelfde map en de Dllhost.exe.config in de bovenliggende map. Herhaal stap 1 tot en met 4 voor deze twee bestanden.
 6. Start de synchronisatieservice Forefront identiteitsbeheer (FIMSynchronizationService).
 7. Controleer of de extensies van de regels en aangepaste agenten nu werken zoals verwacht.

Vereisten

Als u deze update toepast, moet u Microsoft Identity Manager 2016 4.3.1935.0 of een latere versie geïnstalleerd hebben.

Voor implementaties van de BHOLD van de BHOLD FIM integratie module of Connector voor toegang, moet u dit hotfix-combinatiepakket (4.3.2195.0) geïnstalleerd op uw servers MIM voordat u een update toepast op de modules BHOLD hebben.

Opnieuw opstarten

U moet de computer opnieuw opstarten na het toepassen van de Add-ins en extensies (Fimaddinsextensions_xnnhet pakket _kb3134725.msp). U moet ook de onderdelen van de server opnieuw opstarten.

Informatie over vervanging

Deze update vervangt update 3092179 (build 4.3.2064.0) voor Microsoft Identity Manager 2016.

Bestandsinformatie

De algemene versie van deze update heeft de bestandskenmerken (of recentere bestandskenmerken) die in de volgende tabel worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Om het verschil tussen UTC en lokale tijd op te zoeken, gebruikt u het tabblad tijdzone in het onderdeel datum en tijd in het Configuratiescherm.

BestandsnaamDatumTijdBestandsgrootte (Bytes)
AccessManagementConnector.msi12-Feb-201609:43671,744
Invoegtoepassingen en extensions.zip-Apr 2016-Apr 201613:2525,346,203
BholdAnalytics 5.0.3355.0_Release.msi12-Feb-201609:322,707,456
BholdAttestation 5.0.3355.0_Release.msi12-Feb-201610:203,280,896
BholdCore 5.0.3355.0_Release.msi12-Feb-201609:215,021,696
BholdFIMIntegration 5.0.3355.0_Release.msi12-Feb-201609:563,534,848
BholdModelGenerator 5.0.3355.0_Release.msi12-Feb-201610:313,252,224
BholdReporting 5.0.3355.0_Release.msi12-Feb-201621:491,998,848
FIMAddinsExtensions_x64_KB3134725.msp-Apr 2016-Apr 201602:152,555,904
FIMAddinsExtensions_x86_KB3134725.msp-Apr 2016-Apr 2016: 31:312,293,760
FIMCMBulkClient_x86_KB3134725.msp-Apr 2016-Apr 2016: 31:314,722,688
FIMCMClient_x64_KB3134725.msp-Apr 2016-Apr 201621:495,722,112
FIMCMClient_x86_KB3134725.msp-Apr 2016-Apr 2016: 31:315,492,736
FIMCM_x64_KB3134725.msp-Apr 2016-Apr 201621:4918,313,216
FIMCM_x86_KB3134725.msp-Apr 2016-Apr 2016: 31:3118,157,568
FIMService_x64_KB3134725.msp-Apr 2016-Apr 201621:4919,267,584
FIMSyncService_x64_KB3134725.msp2-Apr-201621:4914,893,056
TAAL Packs.zip-Apr 2016-Apr 201613:40132,805,849


Meer informatie

Problemen die worden opgelost of functies die in deze update zijn toegevoegd

Deze update corrigeert de volgende problemen, of voegt de volgende functies die niet eerder zijn gedocumenteerd in de Microsoft Knowledge Base.

Beheer van bevoorrechte toegang (PAM)

Probleem 1
Enkele groepslidmaatschappen kunnen niet worden verwijderd door de component MIM service na de verloopperiode PAM aanvraag. Deze hotfix verhelpt verlopen groepslidmaatschappen te verwijderen.

Opmerking Als u de PAM-module gebruikt, dit is een belangrijke update en moet worden geïnstalleerd in alle omgevingen.

Probleem 2
Een gebruiker PAM is de NetBIOS-naam is opgeslagen in de-Database en de PAM-gebruiker kunt aanmelden op de Portal.
Probleem 3
MIM Monitor fouten optreden wanneer u de NetBIOS-naam voor de bronnengroepen.
Probleem 4
De cmdlets New-PAMGroup en Nieuwe PAMUser accepteren geen FQDN-naam (Fully Qualified Domain Name) van het domein.

MIM-ins en extensies

Probleem 1
De goedkeuring van knoppen in de Outlook-invoegtoepassing verdwijnen bij sommige interacties UI.

Probleem 2
U ontvangt een foutbericht 'Vereisten voor de installatie niet gehaald' als u probeert te installeren op de MIM-invoegtoepassing voor Outlook op een computer waarop Outlook 2016 geïnstalleerd.


Certificaatbeheer MIM

Probleem 1
Het rapport profiel sjabloon instellingen wordt onjuiste informatie weergegeven. Dat Rollover PINCODE is ingeschakeld en dat de aanvankelijke waarde Admin PIN is ingesteld, zelfs als dit niet juist is worden weergegeven. Ook als de instelling van de Diversificatie van Admin-sleutel is ingeschakeld, wordt deze niet weergegeven in de lijst profiel sjabloon instellingen.

Probleem 2
'Ondersteuning voor FIM CM certificaten aanvragen' invoegtoepassing geen profielen maken voor externe certificaten die zijn gemaakt buiten MIM certificaat Management (CM).

Probleem 3
Deze hotfix werkt het MIM CM CA module tracering en logboekregistratie, die verschilt van CM Server toepassingen tracering CA-modules zijn geïnstalleerd op de server met AD CS.

Het gebruik van de CA-modules voor tracering

CM-servertoepassing verschilt CA module tracering omdat CA-modules kunnen worden geïnstalleerd op een afzonderlijke computer.

Logboeklocatie

Gebeurtenissen kunnen worden weergegeven in het logboek Microsoft\IdentityManagement\CertificateManagement\Admin. Standaard schrijven CA-modules ook berichten naar de map % temp % (meestal C:\Windows\TEMP). Om de locatie van het logboekbestand wijzigen, geeft u het nieuwe pad van het bestand in het register. Controleer of de map bestaat en schrijfbaar door de Certificeringsinstantie.

Het wijzigen van de locatie zich
 1. Ga naar HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\CertSvc\Configuration in het register.
 2. Een nieuwe locatie in de registerwaarde ClmCATrace definiëren.
 3. De Certificeringsinstantie opnieuw te starten.

Trace-switch voor ExitModule
De registerlocatie van het:
HKEY_LOCAL_MACHINE \System\CurrentControlSet\Services\CertSvc\Configuration\<CA name>\ExitModules\Clm.Exit

Naam: Microsoft.Clm.ExitModule
Waardegegevens: De gegevens zijn de volgende: Verbose| Info| Waarschuwing| Fout


Trace-switch voor PolicyModule
De registerlocatie van het:
HKEY_LOCAL_MACHINE \System\CurrentControlSet\Services\CertSvc\Configuration\<CA name>\PolicyModules\Clm.Policy

Naam: Microsoft.Clm.PolicyModule
Waardegegevens: De waardegegevens kunnen een van de volgende waarden zijn: Verbose| Info| Waarschuwing| Fout


Trace-switch voor PolicyModule Plug-ins
De registerlocatie van het:
HKEY_LOCAL_MACHINE \System\CurrentControlSet\Services\CertSvc\Configuration\<CA name>\PolicyModules\Clm.Policy\<plugin’s name>

Naam: Microsoft.Clm.PolicyModulePlugins
Waardegegevens: De waardegegevens kunnen een van de volgende waarden zijn: Verbose| Info| Waarschuwing| Fout


Opmerking Als sleutel is gedefinieerd, is standaardwaarde Info. Nadat de Trace-Switch is gewijzigd, start opnieuw op de Certificeringsinstantie.

Probleem 4
'Ondersteuning voor FIM CM certificaten aanvragen' invoegtoepassing geen profielen maken voor externe certificaten die zijn gemaakt buiten de MIM CM.

Probleem 5
Certificaatinschrijving mislukt wanneer de Duitse landinstellingen worden gebruikt.

MIM tijdsynchronisatie-Service

Probleem 1
Een export-alleen op basis van het bestand ECMA2-connector kan verwijderde objecten niet exporteren.

Probleem 2
Het kenmerk msDS-UserPasswordExpiryTimeComputed wordt weergegeven als een kenmerk beschikbaar op het tabblad Kenmerken selecteren van de management-agent voor Active Directory Domain Services (AD DS). De msDS-UserPasswordExpiryTimeComputed is een berekende kenmerk in AD DS en wordt niet herkend door de importbewerking. Op deze update, wordt het kenmerk verwijderd uit de lijst met beschikbare kenmerken in de management-agent.

Probleem 3
Tijdens de fase 'Import Server configureren' in de synchronisatieservice MIM (MIISClient), soms ook hangen in het dialoogvenster Configuratie importeren .

Probleem 4
Meer dan een profiel voor uitvoering met een synchronisatietaak uitgevoerd op hetzelfde moment mogelijk beschadiging van gegevens.

Opmerking Een bericht wordt weergegeven met een foutcode 0x8023063D.

Probleem 5
Na een bindend terugzetten van Active Directory-objecten, delta-import van Active Directory Management Agent (AD-MA) per ongeluk worden gedetecteerd en ervan als verwijderd.

Probleem 6
Deze update voegt de mogelijkheid om te overschrijven synchronisatie-engine wordt de GUID profiel uitvoeren na het exporteren en importeren van de serverconfiguratie wijzigen.

Opmerking Deze update voegt een speciale registersubsleutel de GUID's "bewaren"-modus inschakelen. Om te schakelen "bewaren"-modus, het volgende maken:
De registerlocatie van het:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Forefront Identity Manager\2010\Synchronization Service

Tekenreeksnaam: KeepEqualRunPrGuids
Waardegegevens: True


Probleem 7
Deze update wordt de functionaliteit van de AD-MA configuratie cmdlets voor het verwerken van meerdere partities kunnen worden uitgebreid.

Opmerking Set MIISADMAConfiguration is uitgebreid met ' – partities met een puntkomma (;) voor.

Gebruik
Set MIISADMAConfiguration - MAName MA_NAME -Forest FORESTNAAM -Referenties (Get-referentie) - partities ' DC = contoso, DC = com; DC = ForestDnsZones, DC = contoso, DC = com "


Probleem 8
Deze update voegt een nieuwe cmdlet Add-MIISADMARunProfileStep.

Opmerking Run profiel stap 'volledige import' toegewezen aan de partitie wordt toegevoegd ' DC = CONTOSO, DC = COM' aan het profiel uitvoeren met de naam 'ADMA_FULLIMPORT' van het management agent AD_MA. Als een profiel uitvoeren met deze naam bestaat, wordt deze gemaakt. De management agent moet al bestaan.

Mogelijke waarden van de parameter StepType (korte of lange één kunnen worden gebruikt):
 • "FI", "VOLLEDIGE IMPORT"
 • "FS", "VOLLEDIGE SYNCHRONISATIE"
 • "FIFS", "VOLLEDIGE IMPORT EN VOLLEDIGE SYNCHRONISATIE"
 • "FID 'S', 'VOLLEDIGE IMPORT EN DELTASYNCHRONISATIE '
 • "DI", 'DELTA-IMPORT'
 • "DS", "DELTASYNCHRONISATIE"
 • "DIDS", "IMPORT DELTA EN DELTASYNCHRONISATIE"
 • 'EXP', 'EXPORT'

Gebruik
Toevoegen-MIISADMARunProfileStep - MAName 'AD_MA'-partitie ' DC = CONTOSO, DC = COM "- StepType 'FI' - profielnaam 'ADMA_FULLIMPORT'

Probleem 9
MmsScrpt.exe loopt vast vanwege het binaire bestand met een ongeldige ingangspunt. De meest voorkomende fout weergegeven wordt een 'Toegangsfout'.

Probleem 10
De PowerShell-cmdlet Import-MIISServerConfig is niet toegestaan voor het overslaan van het Management Agent tijdens het importeren van de configuratie.

MIM-Portal

Probleem 1
Deze update kunt aanpassingen door de besturingselementen weergegeven en verborgen op basis van de status van het e-mailbericht het selectievakje inschakelen.

Een extra kenmerk om configuratiegegevens van het RCDC is opgenomen in deze update. Het element Nu gebeurtenis kan een Parameters -kenmerk hebben. Voor de RCDC van de groep voor de gebeurtenis OnChangeEmailEnabling mogen zij een door komma's gescheiden (hoofdlettergevoelig) lijst met besturingselementen weergeven of verbergen.

Hier is een kleine steekproef (onderdeel van RCDC) om aan te tonen hoe het werkt:
<my:Control my:Name="EmailEnabling" my:TypeName="UocCheckBox" my:Caption="%SYMBOL_EmailEnablingCaption_END%" my:Description="%SYMBOL_EmailEnablingDescription_END%" my:AutoPostback="true" my:RightsLevel="{Binding Source=rights, Path=Email}">    <my:Properties>     <my:Property my:Name="Text" my:Value="%SYMBOL_EmailEnablingValue_END%"/>    </my:Properties>    <my:Events>

Opmerking Als het kenmerk niet opgenomen is, wordt er niets gewijzigd ten opzichte van het vorige gedrag.

Probleem 2
Deze update voegt de mogelijkheid om volledig de koptekst van de portal aanpassen.

Opmerking De portal koptekstsectie vervangen door aangepaste HTML-inhoud (door het bestand CustomPortalHeader.html naar de map met aanpassingen ).

Probleem 3
Alle ondersteunde talen en culturen wordt gelokaliseerd zijn goed sommige zijn gemeld, moeten voor bepaalde specifieke cultuur lokalisatie-instellingen niet correct worden gelokaliseerd.

Probleem 4
De Portal controleert niet of de inhoud van het geüploade image bestanden. De Portal kan echter de inhoud van een afbeelding controleren. Zodat deze verificatie gebruiker maken en gebruikers bewerken RCDC moet worden gewijzigd door de eigenschap optie toe te voegen aan het type van UocFileUpload zoals in het volgende voorbeeld:
<my:Property my:name="ValidateImage" my:value="true"></my:Property>


MIM-Service

Probleem 1
De 4.3.2064.0 tijdens de upgrade van de database mislukt de hotfixinstallatie van de als naam van de FIM-Service niet de standaardnaam van FIMService is.

Probleem 2
Impasses kunnen optreden tijdens de evaluatie van een aanvraag als een complexe Set schema is geïmplementeerd.

Probleem 3
De configuratie van back-upprogramma werkt niet in het MIM.

BHOLD

Probleem 1
De functie applicationdeletealias wordt toegevoegd voor de webservice BHOLD.

De naam van de functie met ARGs mag worden doorgegeven als een argument voor de methode ExecuteXml .

Opmerkingen
 • gebruikers-id en applicationid zijn verplichte argumenten
 • alias is een optioneel argument. De functie verwijdert zonder de alias argument expliciet gedefinieerd, alle aliassen voor een paar app-gebruiker.

Probleem 2
Fout bevat BHOLD Core in de tabel LogItems op rollen verwijderen uit een bovenliggende.

Ondersteuning voor talen

Probleem 1
De nieuwe Servische cultuur sr-Latn-RS is beschikbaar voor de volgende onderdelen:
 • MIM-Service
 • MIM-Clients
 • Certificaatbeheer

Referenties
Meer informatie over de terminologie Microsoft gebruikt om softwareupdates te beschrijven.

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 3134725 - Laatst bijgewerkt: 04/22/2016 22:12:00 - Revisie: 4.0

Microsoft Identity Manager 2016

 • kbqfe kbsurveynew kbautohotfix kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB3134725 KbMtnl
Feedback