Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Problemen met onbekende apparaten oplossen die worden vermeld in Apparaatbeheer in Windows XP

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Klik op de volgende koppeling voor een Microsoft Windows 2000-versie van dit artikel: 244601. (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
Inleiding
Apparaatbeheer geeft een lijst van alle apparaten die zijn geïnstalleerd op een computer met Windows XP. Wanneer u apparaatinformatie bekijkt in Apparaatbeheer ziet u mogelijk een apparaat dat wordt weergegeven als Onbekend apparaat naast een geel vraagteken. Het kan moeilijk zijn om de oorzaak van dit onbekende apparaat vast te stellen, omdat er weinig indicaties zijn waarom het onbekende apparaat wordt gegenereerd. In dit artikel worden mogelijke redenen weergegeven waarom een onbekend apparaat wordt weergegeven in Apparaatbeheer.
Meer informatie
De belangrijkste reden dat Onbekend apparaat wordt weergegeven in uw Apparaatbeheer is dat u een apparaat hebt dat niet correct werkt. Om dit probleem te corrigeren dient u een bijgewerkt stuurprogramma voor het apparaat te verkrijgen.

Gebruik de volgende methoden om te zorgen dat Windows het apparaat herkent.

Methode 1: Windows Update

Ga naar de volgende Microsoft website om te zien of de website automatisch een bijgewerkt stuurprogramma voor uw apparaat ontdekt. Alle aanbevolen stuurprogramma's installeren.

Methode 2: Download en installeer het meest recente stuurprogramma via internet

Wanneer u een stuurprogramma downloadt via internet, dient u de Windows XP-versie van het stuurprogramma te installeren wanneer meerdere Windows-versies worden weergegeven. U kunt hiervoor een van de volgende methoden gebruiken:
 • Bezoek de website van de computerfabrikant als het apparaat werd geleverd met de computer.
 • Bezoek de website van de fabrikant van het apparaat als het apparaat is geïnstalleerd nadat u de computer hebt gekocht.
 • Ga naar de website van de fabrikant van het apparaat wanneer het apparaat vooraf is geïnstalleerd op de computer en de computerfabrikant geen bijgewerkt stuurprogramma heeft.
Zoek naar een gedeelte Stuurprogramma's of een gedeelte Downloaden op de website van de fabrikant en zoek vervolgens naar de apparaatnaam. Download en installeer de Windows XP-versie van het stuurprogramma.

Sectie voor de ervaren gebruiker

Deze sectie is bestemd voor ervaren computergebruikers. Als u niet vertrouwd bent met geavanceerde probleemoplossing, is het wellicht raadzaam iemand anders om hulp te vragen of om contact op te nemen met de ondersteuningsservice. Ga naar de volgende Microsoft-website voor informatie over hoe u dit doet:

Oorzaken van onbekende apparaten in Apparaatbeheer

 • Het apparaat heeft geen apparaatstuurprogramma:Wanneer een apparaatstuurprogramma niet beschikbaar is, geeft Apparaatbeheer het apparaat weer als Onbekend apparaat en wordt het apparaat in de tak Overige apparaten geplaatst. Dit is erg gebruikelijk met USB-apparaten (universal serial bus) en met 1394-samengestelde apparaten van het Institute of Electrical and Electronics Engineering (IEEE). Ook kan een status van Foutcode 1 of Foutcode 10 worden weergegeven wanneer u de eigenschappen van het apparaat bekijkt in Apparaatbeheer.

  Opmerking De meeste USB- en IEEE 1394-apparaten functioneren correct zonder aanvullende apparaatstuurprogramma's, omdat ze worden geconfigureerd door de stuurprogramma's die worden meegeleverd met Windows voor deze bustypen. Er is echter een extra apparaatstuurprogramma nodig als het apparaat niet voldoet aan de vereisten van de gedefinieerde en meegeleverde Windows-stuurprogramma's. Als het apparaat niet kan worden geïdentificeerd door de bus, wordt het apparaat geïnterpreteerd als een gecombineerd apparaat en als zodanig gemeld in Apparaatbeheer.
 • U gebruikt een Microsoft Windows 98 of Microsoft Windows 95 Device Driver:U kunt bestanden voor virtuele apparaatstuurprogramma's (.vxd) die gebruikelijk zijn voor stuurprogramme's voor Windows 98 of Windows 95 in Windows XP. Als u deze bestanden probeert te installeren op uw computer met Windows XP, wordt het apparaat mogelijk aangeduid als onbekend in Apparaatbeheer. Dit treedt met name op wanneer de fabrikant van het apparaatstuurprogramma niet correct differentieert tussen de twee stuurprogramma's of veronderstelt dat Windows XP gebruik kan maken van .vxd-bestanden voor Windows 98 of Windows 95.
 • Niet-herkende apparaat-ID:Elk apparaat heeft een speciale id die wordt gebruikt door Plug en Play. Deze identifier kan verschillende typen omvatten, zoals leverancier-ID, apparaat-ID, subsysteem-ID, subsysteemleverancier-ID of revisie-ID. Als een apparaat-ID niet aanwezig is of uw Windows XP-gebaseerde computer de apparaat-ID niet herkent, wordt het apparaat mogelijk als onbekend vermeld in Apparaatbeheer.

  Opmerking Softwareprogramma's waarvoor virtuele haken in hardware zijn vereist kunnen deze apparaten maken. Daarnaast kunnen ook apparaten die een brug vormen tussen bustypen, zoals een apparaatstuurprogramma waarmee een parallelle-poortapparaat een SCSI- of een AT Attachment Packet Interface-bus (ATAPI) kan emuleren, een onbekend-apparaatrespons genereren in Apparaatbeheer.
 • Defecte Hardware of Firmware:Defecte hardware of firmware kan ertoe leiden dat een apparaat worden weergegeven als Onbekend apparaat in Apparaatbeheer. Apparaatstuurprogramma's die uitsluitend uit software bestaan, geven geen apparaat-id weer, en er is geen standaardmethode voor het installeren van deze apparaten. Sommige fabrikanten installeren het apparaat via het installatieprogramma InstallShield of een vergelijkbare methode. Software die is geïnstalleerd door andere methoden wordt mogelijk niet volledig verwijderd wanneer het apparaat wordt verwijderd in Apparaatbeheer. U moet daarom misschien het register controleren om na te gaan of alle vermeldingen zijn verwijderd.

Problemen oplossen voor ervaren gebruikers

Softwareproblemen oplossen
Gebruik een van de volgende methoden om vast te stellen of een onbekend apparaat wordt gemaakt door software:
 • Start de computer op in de veilige modus

  Hoewel het geen 100 procent betrouwbare methode is kan het opstarten van uw computer in de veilige modus een van de eenvoudigste manieren zijn om vast te stellen of het onbekende apparaat wordt veroorzaakt door software.

  Als u de computer wilt opstarten in de veilige modus, drukt u op F8 nadat u de computer opnieuw hebt opgestart. Gebruik in het Windows-menu Geavanceerde opties dat wordt weergegeven de pijltoetsen om Veilige modus te selecteren en druk op ENTER. Als het onbekende apparaat niet meer wordt weergegeven in Apparaatbeheer, is het onbekende apparaat waarschijnlijk geen hardware.
 • Controleer de map Opstarten

  Als u denkt dat een bepaald programma de oorzaak is van het weergeven van het onbekende apparaat, controleert u de map Opstarten op de computer om te bekijken welke programma's zijn geconfigureerd om te wordt gestart bij het opstarten van de computer. De opstartmap bevindt op de volgende locatie op uw vaste schijf, waarbij C het station is waarop Windows is geïnstalleerd en gebruikersprofiel uw gebruikersprofiel is:
  C:\Documents and Settings\gebruikersprofiel\Start Menu\Programs
 • Gebruik het hulpprogramma Systeeminfo

  Het hulpprogramma Systeeminfo kan handig zijn wanneer u de oorzaak van een onbekend apparaat moet vaststellen.

  Ga als volgt te werk om het hulpprogramma Systeeminfo te gebruiken om een lijst weer te geven van programma's die worden gestart bij het opstarten van de computer.
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ msinfo32 en klik op OK.
  2. Vouw Software-omgeving uit en dubbelklik vervolgens op Opstartprogramma's.

   Er wordt een lijst weergegeven van de programma's die zijn geconfigureerd om te worden gestart bij het opstarten van de computer.

   Controleer het gebeurtenissenlogboek op fouten met betrekking tot deze programma's. Als u een fout vindt die betrekking heeft op een programma in deze lijst, verwijdert u het programma. Wanneer een programma een onbekend apparaat veroorzaakt, is dit niet noodzakelijkerwijs een indicatie dat het programma niet werkt, tenzij het programma afhankelijk is van het apparaat om te kunnen worden opgestart.

  Ga als volgt te werk om met behulp van het hulpprogramma Systeeminfo een lijst weer te geven van apparaten waarbij sprake is van een probleem.
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ msinfo32 en klik op OK.
  2. Vouw Onderdelen uit, en dubbelklik vervolgens op Probleemapparatuur.

   Een lijst van de apparaten die zijn geïnstalleerd op uw computer en waarvoor mogelijk een probleem is opgetreden, wordt als volgt weergegeven in het detailvenster:
   • In de kolom Apparaat wordt de gebruikelijke naam voor het apparaat weergegeven, of de naam van het bijbehorende apparaatstuurprogramma.
   • In de kolom PNP-apparaat-ID worden apparaat-ID's weergegeven, zoals Peripheral Component Interconnect-ID (PCI), ISA-ID, een ID voor een ander bustype of een onbekend type ID.
   • In de kolom Foutcode wordt de foutcode vermeld die is gekoppeld aan dit specifieke probleem. Vaak kunt u via de foutcode van Apparaatbeheer vaststellen waardoor het onbekende apparaat is veroorzaakt. Als uw computer bijvoorbeeld een foutbericht "Onjuist of ontbrekend apparaatstuurprogramma" genereert, kunnen drie soorten vermeldingen worden weergegeven onder Probleemapparatuur, afhankelijk van het apparaattype:
    • Id van PCI PNP-apparaat:

     Apparaatnaam | PCI\VEN_00000&DEV_0000&SUBSYS_00000000&REV_00\0&0000 | Foutcode
    • Id van ISA PnP-apparaat:

     Apparaatnaam | ?\PNP0000\0
    • Defect of incompatibel apparaatstuurprogramma:

     Apparaatnaam | ROOT\UNKNOWN\0000
 • Lees het bestand Setupapi.log

  Als het apparaat een betekenisvolle naam heeft, gebruikt u de informatie in het bestand Setupapi.log om de oorzaak van een onbekend apparaat vast te stellen. Het bestand Setupapi.log bevindt zich standaard in de map % SystemRoot %.

  Soms kan de weergegeven apparaatnaam misleidend zijn. Zo kan een apparaat in Apparaatbeheer worden aangeduid als serieel apparaat, terwijl het in werkelijkheid geen betrekking heeft op een seriële poort. Dit gebeurt gewoonlijk als een gedeeltelijke Plug en Play-id beschikbaar is, die in Apparaatbeheer wordt geïnterpreteerd als een serieel apparaat. Deze interpretatie kan het gevolg zijn van een compatibele id die wordt opgegeven door het apparaat. Dit kan worden gecorrigeerd door het opstartprogramma op te sporen dat mogelijk niet correct werkt.

  Het uitsluitend verwijderen van het onbekende apparaat in Apparaatbeheer werkt niet als een softwareprogramma de oorzaak is van het onbekende apparaat. U moet het programma verwijderen en vervolgens de computer opnieuw opstarten. Als het onbekende apparaat nog steeds wordt weergegeven in Apparaatbeheer nadat u de computer hebt opgestart in de veilige modus, neemt u contact op met Microsoft Customer Support Services voor hulp bij het verwijderen van het apparaat.
Problemen met hardware oplossen
Gebruik een van de volgende methoden om de oorzaak van een onbekend apparaat vast te stellen:
 • Verwijder hardwareapparaten van de computer

  Verwijder de hardwareapparaten één voor één totdat het onbekende apparaat niet meer wordt weergegeven in Apparaatbeheer. Bedenk dat deze methode tijdrovend zijn kan en niet altijd betrouwbaar is.
 • Controleer of het apparaatstuurprogramma digitaal is ondertekend

  Als u een apparaatstuurprogramma installeert en Windows detecteert dat dit niet digitaal is ondertekend, kan een waarschuwingsbericht worden weergegeven met de mogelijkheid om de installatie te annuleren of voort te zetten. Dit bericht wordt alleen weergegeven als de computer is geconfigureerd voor het weergeven van een waarschuwingsbericht als een installatieprogramma probeert een apparaatstuurprogramma zonder digitale handtekening te installeren.

  Opmerking Een apparaatstuurprogramma dat digitaal is ondertekend, kan nog steeds worden vermeld als een onbekend apparaat in Apparaatbeheer.

  Ga naar de volgende Microsoft-website voor informatie over het ondertekenen van stuurprogramma's voor Windows:
U kunt de installatie van apparaatstuurprogramma's zonder digitale handtekening blokkeren. Kies voor deze aanpak als u opzettelijke pogingen om de computer te destabiliseren wilt voorkomen. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ control sysdm.cpl in het vak Openen en klik op OK.
 2. Open het tabblad Hardware.
 3. Klik onder Stuurprogramma's op Handtekeningverificatie en klik vervolgens op Blokkeren - Nooit niet-ondertekende stuurprogramma's installeren.
 4. Klik tweemaal op OK.
Gebruik een van de volgende methoden om een lijst weer te geven van apparaatstuurprogramma's op de computer die niet digitaal zijn ondertekend:
 • Bekijk het bestand Setupapi.log.

  Zoek naar vermeldingen die lijken op de onderstaande:
  Het bestand (C:\Windows\inf\ntapm.inf) is niet digitaal ondertekend, stuurprogrammadatum wordt genegeerd.
  Bezig met installeren van sectie epatapi_inst vanaf C:\documents and settings\gebruikersnaam\my documents\parallel port test drivers\epatapnt.inf
  Een niet-getekend of onjuist getekend stuurprogramma (C:\documents and settings\gebruikersnaam\mijn documenten\parallel port test drivers\epatapnt.inf) is geïnstalleerd voor Parallel ATAPI Adapter. Fout 0xe000022f: Het niet-Microsoft INF-bestand bevat geen digitale-handtekeninggegevens.
  Bezig met het kopiëren van bestand C:\documents and settings\gebruikersnaam\mijn documenten\parallel port test drivers\epatapnt.mpd naar C:\Windows\System32\DRIVERS\epatapnt.mpd.
  Een niet-getekend of onjuist getekend stuurprogramma (C:\documents and settings\gebruikersnaam\mijn documenten\parallel port test drivers\epatapnt.mpd) is geïnstalleerd voor Parallel ATAPI Adapter. Fout 0xe000022f: Het INF van derden bevat geen informatie over digitale handtekeningen.
 • Het hulpprogramma File Signature Verification

  Met het hulpprogramma voor handtekeningcontrole (File Signature Verification), kunt u alle niet-ondertekende stuurprogramma's weergeven die op uw computer zijn geïnstalleerd. Er wordt een logboek Sigverif.txt gemaakt dat zich in de map %SystemRoot% bevindt. U kunt dit bestand weergeven met elke teksteditor (zoals Kladblok). Ga als volgt te werk om het hulpprogramma voor handtekeningcontrole te gebruiken om een lijst weer te geven van apparaten die niet digitaal zijn ondertekend:
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ sigverif en klik vervolgens op OK.
  2. Klik op Geavanceerd, klik op het tabblad Zoeken en klik vervolgens op Zoeken naar andere bestanden zonder digitale handtekening.
  3. Schakel het selectievakje Inclusief onderliggende mappen in en klik op Bladeren.
  4. Zoek en selecteer de map %SystemRoot%\System32\Drivers, klik twee keer op OK en klik vervolgens op Start.
  Bekijk de lijst en neem vervolgens contact op met de fabrikant van het stuurprogramma voor informatie over hoe u in het bezit kunt komen van een bijgewerkt, digitaal ondertekend stuurprogramma.
USB-apparaten die zijn gebaseerd op eerdere versies van de USB-specificatie veroorzaken mogelijk fantoomapparaten die worden weergegeven wanneer het apparaat wordt aangesloten, en die weer verdwijnen wanneer het apparaat wordt losgekoppeld. Ook is het mogelijk dat het apparaat prima werkt, maar een ontkoppeld onbekend apparaat veroorzaakt. Dit wordt meestal veroorzaakt door verouderde of onjuist geconfigureerde firmware. Neem in dat geval contact op met de fabrikant van het apparaat voor bijgewerkte firmware.

Een fantoomapparaat kan ontstaan als u handmatig een stuurprogramma installeert voor een Plug en Play-apparaat dat al is gedetecteerd en geïnstalleerd door de computer. U kunt dit probleem oplossen door het fantoomapparaat verwijderen.

Vergelijkbare problemen en oplossingen voor geavanceerde gebruikers

Voor meer informatie over het beheren van apparaten in Windows XP via Apparaatbeheer, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
283658 Het gebruik van Apparaatbeheer in Windows XP
307970 Apparaten configureren met Apparaatbeheer in Windows XP
304514 Apparaatbeheer configureren voor de weergave van gedetailleerde informatie
310126 Apparaatconflicten oplossen met Apparaatbeheer
283361 In Apparaatbeheer blijft de vermelding van een apparaat bestaan nadat u probeert het apparaat te verwijderen
310123 Verklaring van foutcodes die door Apparaatbeheer worden gegenereerd in Microsoft Windows XP Professional
Als u meer informatie wilt over het hulpprogramma Systeeminfo, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
308549 Beschrijving van het hulpprogramma Windows XP Systeeminfo (Msinfo32.exe)
300887 Schakelopties van Systeeminfo (MSINFO32) gebruiken
Als u meer informatie wilt over het oplossen van problemen met behulp van het hulpprogramma Msconfig, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
310560 Configuratieproblemen oplossen met behulp van het hulpprogramma voor systeemconfiguratie in Windows XP
Als de hier vermelde artikelen geen soelaas bieden bij het oplossen van het probleem of als u te maken hebt met symptomen die verschillen van de in dit artikel beschreven symptomen, wordt u aangeraden naar meer informatie te zoeken in de Microsoft Knowledge Base. Als u de Microsoft Knowledge Base wilt raadplegen, bezoekt u de volgende website van Microsoft: Typ vervolgens de tekst van het weergegeven foutbericht of typ een omschrijving van het probleem in het veld Zoeken op Microsoft Support.

De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
devmgr firewire
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst voor overige aandachtspunten.
Eigenschappen

Artikel-id: 314464 - Laatst bijgewerkt: 06/07/2013 08:03:00 - Revisie: 1.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbresolve kb3rdparty kberrmsg kbhardware kbhw kbinfo kbtool kbtshoot KB314464
Feedback