Dumpchk.exe gebruiken om een geheugendumpbestand te controleren

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Klik op 156280 voor een Microsoft Windows NT- en Microsoft Windows 2000-versie van dit artikel.
Samenvatting
In dit artikel wordt Dumpchk.exe beschreven. Dit is een opdrachtregelprogramma dat u kunt gebruiken om te controleren of op correcte wijze een geheugendumpbestand is gemaakt. Voor Dumpchk is geen toegang tot symbolen vereist.
Meer informatie
Dumpchk bevindt zich op de cd-rom van Windows XP. Installeer de ondersteuningsprogramma's door Setup.exe uit te voeren in de map Support\Tools op de cd-rom. Standaard wordt Dumpchk.exe geïnstalleerd in de map Program Files\Support Tools.

Dumpchk biedt de volgende opdrachtregelopties:
  DUMPCHK [opties] <CrashDumpFile>   -? Hiermee wordt de syntaxis van de opdracht weergegeven.   -p Hiermee wordt alleen de header afgedrukt (zonder validatie).   -v Hiermee wordt de uitgebreide modus aangegeven.   -q Hiermee wordt een snelle test uitgevoerd. Niet beschikbaar in Windows XP.				
In de Windows XP-versie van Dumpchk.exe zijn de volgende extra opties beschikbaar:
  -c Hiermee wordt een validatie van de dump uitgevoerd.  -x Hiermee vindt extra bestandsvalidatie plaats. Dit neemt enkele minuten in beslag.  -e Hiermee wordt de dump onderzocht.  -y <Pad> Hiermee wordt het zoekpad voor symbolen ingesteld voor een dumponderzoek.    Als het zoekpad voor symbolen leeg is, wordt de cd-rom    gebruikt voor symbolen.  -b <Pad> Hiermee wordt het zoekpad voor afbeeldingen ingesteld voor een dumponderzoek.    Als het zoekpad voor symbolen leeg is, wordt %SystemRoot%\System32    gebruikt voor symbolen.  -k <Bestand> Hiermee wordt de naam van de kernel ingesteld op Bestand.  -k <Bestand> Hiermee wordt de naam van de HAL ingesteld op Bestand.				
Met Dumpchk wordt basisinformatie uit het geheugendumpbestand weergegeven, waarna alle virtuele en fysieke adressen in het bestand worden gecontroleerd. Als er fouten worden gevonden in het geheugendumpbestand, worden deze gemeld door Dumpchk. Hieronder volgt een voorbeeld van de uitvoer van een opdracht van Dumpchk:
  Filename . . . . . . .Memory.dmp  Signature. . . . . . .PAGE  ValidDump. . . . . . .DUMP  MajorVersion . . . . .free system  MinorVersion . . . . .1057  DirectoryTableBase . .0x00030000  PfnDataBase. . . . . .0xffbae000  PsLoadedModuleList . .0x801463d0  PsActiveProcessHead. .0x801462c8  MachineImageType . . .i386  NumberProcessors . . .1  BugCheckCode . . . . .0xc000021a  BugCheckParameter1 . .0xe131d948  BugCheckParameter2 . .0x00000000  BugCheckParameter3 . .0x00000000  BugCheckParameter4 . .0x00000000  ExceptionCode. . . . .0x80000003  ExceptionFlags . . . .0x00000001  ExceptionAddress . . .0x80146e1c  NumberOfRuns . . . . .0x3  NumberOfPages. . . . .0x1f5e  Run #1   BasePage . . . . . .0x1   PageCount. . . . . .0x9e  Run #2   BasePage . . . . . .0x100   PageCount. . . . . .0xec0  Run #3   BasePage . . . . . .0x1000   PageCount. . . . . .0x1000  **************  **************--> Validating the integrity of the PsLoadedModuleList  **************  **************  **************--> Performing a complete check (^C to end)  **************  **************  **************--> Validating all physical addresses  **************  **************  **************--> Validating all virtual addresses  **************  **************  **************--> This dump file is good!  **************				
Als er een fout optreedt in enig gedeelte van de uitvoer, is het dumpbestand beschadigd en kan geen analyse worden uitgevoerd.

In dit voorbeeld vormt het volgende gedeelte van de Dumpchk-uitvoer de belangrijkste informatie (vanuit het oogpunt van foutopsporing):
  MajorVersion . . . . .free system  MinorVersion . . . . .1057  MachineImageType . . .i386  NumberProcessors . . .1  BugCheckCode . . . . .0xc000021a  BugCheckParameter1 . .0xe131d948  BugCheckParameter2 . .0x00000000  BugCheckParameter3 . .0x00000000  BugCheckParameter4 . .0x00000000				
U kunt deze informatie gebruiken om te bepalen welke 'kernel Stop'-fout is opgetreden en, tot op zeker hoogte, welke versie van Windows werd gebruikt.
dump check
Eigenschappen

Artikel-id: 315271 - Laatst bijgewerkt: 12/01/2007 02:23:00 - Revisie: 2.2

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbhowto kbinfo kbenv KB315271
Feedback