Vaststellen en herstellen van Winsock2-beschadiging in Windows Server 2003, Windows XP en Windows Vista

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Symptomen
Als u probeert het IP-adres vrij te geven en te vernieuwen met behulp van het programma Ipconfig (Ipconfig.exe), wordt een van de volgende foutberichten weergegeven:
Bericht 1
Er is een fout opgetreden bij het vernieuwen van deze interface: 'internet': Er is geprobeerd een bewerking uit te voeren op iets anders dan een socket.
Bericht 2
Er is een fout opgetreden bij het vernieuwen van deze LAN-verbindingsinterface: de aangevraagde serviceprovider kan niet worden geladen of geïnitialiseerd.
Wanneer u Internet Explorer start, kan het zijn dat een foutbericht van de volgende strekking wordt weergegeven:
De pagina kan niet worden weergegeven
Tijdens het werken met de computer wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Initialisatie van functie INITHELPERDLL in IPMONTR.DLL is mislukt met foutcode 10107
Het is ook mogelijk dat u geen IP-adres of APIPA-adres (Automatic Private IP Addressing) hebt en dat u wel IP-pakketten ontvangt, maar niet verstuurt.

Wanneer u de opdracht ipconfig /renew uitvoert, worden de volgende foutberichten weergegeven.

Bericht 1
Er is een fout opgetreden bij het vernieuwen van deze LAN-verbindingsinterface: er is geprobeerd een bewerking uit te voeren op iets anders dan een socket. Unable to contact driver Error code 2.
Bericht 2
De bewerking is mislukt aangezien geen enkele adapter de status heeft die vereist is voor deze bewerking.
Bericht 3
De mislukte bewerking wordt niet ondersteund voor het type object waarnaar wordt verwezen.
Wanneer u in Apparaatbeheer op Verborgen apparaten weergeven klikt, wordt het TCP/IP-protocolstuurprogramma als uitgeschakeld weergegeven onder Stuurprogramma's die niet Plug en Play-compatibel zijn en verschijnt foutcode 24.

Wanneer u een inbelverbinding tot stand wilt brengen, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Fout 720: Geen PPP-beheerprotocollen geconfigureerd
Oorzaak
Deze problemen kunnen optreden als de Winsock-registersleutels beschadigd zijn.

Handmatige stappen voor gebruikers van Windows XP om te bepalen of de Winsock2-sleutel beschadigd is

Gebruik een van de volgende methoden om vast te stellen of de symptomen worden veroorzaakt door een probleem met de Winsock2-sleutel.

Methode 1: Het hulpprogramma Netdiag gebruiken

U kunt Netdiag alleen gebruiken als de Microsoft Windows XP-ondersteuningsprogramma's zijn geïnstalleerd. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

Opmerkingen
 • Als de ondersteuningsprogramma's al zijn geïnstalleerd, gaat u naar de tweede procedure in deze sectie.
 • Ga naar methode 2 als de ondersteuningsprogramma's niet zijn geïnstalleerd en u niet beschikt over de installatie-cd van Windows XP.
 1. Plaats de installatie-cd van Windows XP en open de map Support\Tools.
 2. Dubbelklik op het bestand Setup.exe.
 3. Volg de aanwijzingen op het scherm totdat het scherm Selecteer een installatietype wordt weergegeven.
 4. Selecteer in dit scherm de optie Volledig en klik op Volgende.
Ga als volgt te werk nadat de installatie is voltooid:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ command en klik op OK.
 2. Typ netdiag /test:winsock en druk op Enter.
Het hulpprogramma Netdiag retourneert de testresultaten voor verschillende netwerkonderdelen, waaronder Winsock. U kunt meer details van de test weergeven door /v toe te voegen aan het einde van de netdiag-opdracht: netdiag /test:winsock /v

Methode 2: Het programma MSinfo32 gebruiken

Opmerking Gebruik deze methode alleen als u niet over de installatie-cd van Windows XP beschikt en de ondersteuningsprogramma's niet zijn geïnstalleerd.
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ Msinfo32 en klik op OK.
 2. Vouw Onderdelen en Netwerk uit en klik op Protocol.
 3. Rechts worden nu tien secties weergegeven voor Protocol. De namen van de secties zijn als volgt wanneer de Winsock2-sleutel onbeschadigd is:
  • MSAFD Tcpip [TCP/IP]
  • MSAFD Tcpip [UDP/IP]
  • RSVP UDP Service Provider
  • RSVP TCP Service Provider
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  Als op uw computer andere namen worden weergegeven dan in deze lijst, is de Winsock2-sleutel beschadigd of is er een invoegtoepassing van een andere leverancier, zoals proxysoftware, geïnstalleerd.
Als er een invoegtoepassing van een andere leverancier is geïnstalleerd, wordt de naam van de toepassing weergegeven in de plaats van de letters 'MSAFD' in de lijst.

Als de lijst meer dan tien secties bevat, zijn er invoegtoepassingen van andere leveranciers geïnstalleerd.

Als de lijst minder dan tien secties bevat, ontbreken er gegevens.

Opmerking Deze vermeldingen hebben betrekking op een installatie met alleen het TCP/IP-protocol. U kunt een werkende Winsock hebben en extra vermeldingen zien als er een ander protocol is geïnstalleerd. Als u bijvoorbeeld NWLink IPX/SPX installeert, ziet u 7 extra secties, op een totaal van 17. Hieronder ziet u een voorbeeldkop van een van de nieuwe secties:
MSAFD nwlnkipx [IPX]
Bovendien beginnen alle nieuwe secties die het resultaat zijn van het installeren van NWLink IPX/SPX, met 'MSAFD'. Er zijn dus nog maar twee secties die niet met deze letters beginnen.

Als de Netdiag-test mislukt, of als u met Msinfo32 hebt vastgesteld dat Winsock beschadigd is, moet u de Winsock2-sleutel repareren met de stappen uit de volgende sectie.

Als u de Winsock-instellingen door ons wilt laten herstellen, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u er de voorkeur aan geeft de Winsock-instellingen zelf te herstellen, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.
Het probleem voor mij oplossen
Als u de Winsock-instellingen automatisch wilt laten herstellen, klikt u op de knop of koppeling Dit probleem oplossen. Klik op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.


Opmerking Deze wizard is alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.

Opmerking Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de Fix it-oplossing opslaan op een flashstation of een cd, zodat u deze software kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.

Ga vervolgens naar de sectie Is het probleem opgelost?.
Oplossing

Handmatige stappen om een beschadiging van Winsock2 te repareren

Instructies voor Windows XP met Service Pack 2

Als u Winsock wilt repareren nadat u Windows XP Service Pack 2 (SP2) hebt geïnstalleerd, typt u netsh winsock reset bij de opdrachtprompt en drukt u op Enter.

Opmerking Start na het uitvoeren van deze opdracht de computer opnieuw op. Bovendien is er voor computers met Windows XP SP2 een nieuwe opdracht, netsh, waarmee de Winsock-sleutel opnieuw kan worden gemaakt. Ga voor meer informatie naar de volgende website: Waarschuwing Programma's die toegang hebben tot internet of internet volgen, zoals antivirussoftware, firewalls of proxyclients, kunnen een negatieve invloed ondervinden van de opdracht netsh winsock reset. Als u een programma hebt dat niet meer correct werkt nadat u deze oplossing hebt toegepast, moet u het programma opnieuw installeren.

Opmerking Als het probleem door deze stappen niet wordt opgelost, voert u de stappen in de volgende sectie uit.

Instructies voor Windows XP zonder Service Pack 2

Als u Winsock wilt repareren zonder dat u Windows XP Service Pack 2 hebt geïnstalleerd, verwijdert u de beschadigde registersleutels en installeert u het TCP/IP-protocol opnieuw.
Stap 1: Verwijder de beschadigde registersleutels.
Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak tevens een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register dan altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows


Klik voor meer informatie over het maken van een back-up van het register op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322756 Een back-up van het register maken en het register terugzetten in Windows XP en Windows Vista
 1. Klik op Start en klik vervolgens op Uitvoeren.
 2. Typ regedit in het vak Openen en klik op OK.
 3. Klik in de Register-editor met de rechtermuisknop op de volgende sleutels en klik op Verwijderen:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2
 4. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd de opdracht te bevestigen.
Opmerking Start de computer opnieuw op nadat u de Winsock-sleutels hebt verwijderd. Windows XP maakt dan nieuwe shell-vermeldingen voor die twee sleutels. Als u de computer niet opnieuw opstart na het verwijderen van de Winsock-sleutels, werkt de volgende stap niet goed.
Stap 2: TCP/IP installeren
 1. Klik met de rechtermuisknop op de netwerkverbinding en klik op Eigenschappen.
 2. Klik op Installeren
 3. Klik op Protocol en klik op Toevoegen.
 4. Klik op Diskette.
 5. Typ C:\Windows\inf en klik op OK.
 6. Klik in de lijst met beschikbare protocollen op Internet Protocol (TCP/IP) en klik op OK.

  Als Internet-protocol (TCP/IP) niet wordt weergegeven, voert u deze stappen uit:
  1. Klik op Start en klik op Zoeken.
  2. Klik in het deelvenster Zoekassistent op Geavanceerde opties.
  3. Schakel de drie volgende selectievakjes in:
   • Zoeken in systeemmappen
   • Zoeken in verborgen bestanden en mappen
   • Zoeken in submappen
  4. Typ nettcpip.inf in het vak De volledige of gedeeltelijke bestandsnaam en klik op Zoeken.
  5. Klik in het resultatenvenster met de rechtermuisknop op Nettcpip.inf en klik op Installeren.
 7. Start de computer opnieuw op.

Handmatige stappen voor gebruikers van Windows Vista om vast te stellen of de Winsock2-sleutel beschadigd is

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ Msinfo32 en klik op OK.
 2. Vouw Onderdelen en Netwerk uit en klik op Protocol.
 3. Onder Protocol worden tien secties weergegeven. De namen van de secties zijn als volgt wanneer de Winsock2-sleutel onbeschadigd is:
  • MSAFD Tcpip [TCP/IP]
  • MSAFD Tcpip [UDP/IP]
  • MSAFD Tcpip [TCP/IPv6]
  • MSAFD Tcpip [UDP/IPv6]
  • RSVP UDP Service Provider
  • RSVP TCP Service Provider
  • RSVP UDPv6 Service Provider
  • RSVP TCPv6 Service Provider
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  Als op uw computer andere namen worden weergegeven dan in deze lijst, is de Winsock2-sleutel beschadigd of is er een invoegtoepassing van een andere leverancier, zoals proxysoftware, geïnstalleerd.
Als er een invoegtoepassing van een andere leverancier is geïnstalleerd, wordt de naam van de toepassing weergegeven in de plaats van de letters 'MSAFD' in de lijst.

Als de lijst meer dan tien secties bevat, zijn er invoegtoepassingen van andere leveranciers geïnstalleerd.

Als de lijst minder dan tien secties bevat, ontbreken er gegevens.

Opmerking Deze vermeldingen hebben betrekking op een installatie met alleen het TCP/IP-protocol. U kunt een werkende Winsock hebben en extra vermeldingen zien als er een ander protocol is geïnstalleerd. Als u bijvoorbeeld NWLink IPX/SPX installeert, ziet u 7 extra secties, op een totaal van 17. Hieronder ziet u een voorbeeldkop van een van de nieuwe secties:
MSAFD nwlnkipx [IPX]
Bovendien beginnen alle nieuwe secties die het resultaat zijn van het installeren van NWLink IPX/SPX, met 'MSAFD'. Er zijn dus nog maar twee secties die niet met deze letters beginnen.

Als de netdiag-test mislukt, of als u met Msinfo32 hebt vastgesteld dat Winsock beschadigd is, moet u de Winsock2-sleutel repareren met de stappen uit de volgende sectie.

Handmatige stappen voor gebruikers van Windows Vista om een beschadiging van Winsock2 te repareren

Winsock-beschadigingen kunnen verbindingsproblemen veroorzaken. Ga als volgt te werk om dit probleem in Windows Vista op te lossen met behulp van Netwerkcontrole:
 1. Klik op Start en klik op Netwerk.
 2. Klik op Netwerkcentrum.
 3. Klik in het vak Netwerkcentrum op Diagnose en herstel.
Opmerking U kunt het Netwerkcentrum ook openen vanuit het Configuratiescherm.

Winsock opnieuw instellen voor Windows Vista

Als u Winsock opnieuw wilt instellen voor Windows Vista, voert u de volgende stappen uit:
 1. Klik op Start, typ cmd in het vak Zoekopdracht starten, klik met de rechtermuisknop op cmd.exe, klik op Als administrator uitvoeren en klik op Doorgaan.
 2. Typ netsh winsock reset bij de opdrachtprompt en druk op Enter.

  Opmerking Als u de opdracht verkeerd typt, wordt een foutbericht weergegeven. Typ de opdracht opnieuw: Nadat de opdracht is uitgevoerd, wordt een bevestiging weergegeven, gevolgd door een nieuwe opdrachtprompt. Ga vervolgens naar stap 3.
 3. Typ exit en druk op Enter.


Is het probleem opgelost?

Controleer of Winsock opnieuw is ingesteld. Als Winsock opnieuw is ingesteld, bent u klaar met deze sectie. Als Winsock niet opnieuw is ingesteld, kunt u contact opnemen met de ondersteuning.
Soortgelijke problemen en oplossingen
Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
936211 Problemen met netwerkverbindingen in Internet Explorer oplossen
Ga voor meer informatie over het oplossen van problemen met netwerk- en internetverbindingen in Windows Vista naar de volgende Microsoft-website:
fixit fix it
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst voor overige aandachtspunten.
Eigenschappen

Artikel-id: 811259 - Laatst bijgewerkt: 06/10/2013 02:20:00 - Revisie: 1.1

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate

 • kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbresolve kbhowto kbacwsurvey kbnetwork kberrmsg kbprb KB811259
Feedback