Er treedt een fout op wanneer u een e-mailbericht in Outlook of Outlook Express verzendt of ontvangt

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over hoe u de beveiligingsinstellingen kunt verlagen of beveiligingsfuncties kunt uitschakelen op een computer. U kunt dat doen om een specifiek probleem te omzeilen. Voordat u deze wijzigingen aanbrengt, raden we u aan om de risico's te evalueren die gepaard gaan met de implementatie van deze methode in uw configuratie. Als u deze methode implementeert, dient u extra stappen te nemen om de computer te beschermen.
Samenvatting
Dit artikel vermeldt algemene methoden voor het oplossen van problemen die kunnen optreden bij het ontvangen of verzenden van e-mailberichten in Outlook of Outlook Express.

Probeer deze methoden als een van de volgende fouten optreedt:

Foutenlijst
Opmerking Als u het probleem niet met deze algemene methoden kunt oplossen, kunt u de alternatieve methoden die in de tabel vermeld staan proberen.
Foutberichten of foutcodesAlternatieve methoden
Kan geen verbinding maken omdat de doelcomputer de verbinding actief heeft geweigerd.
Kan de server niet vinden. (Account:accountnaam, POPserver:'e-mail', Foutnummer: 0x800ccc0d).
Bij taak 'servernaam - Verzenden en ontvangen' is een fout opgetreden (0x800ccc0f): 'De verbinding met de server is onderbroken. Neem contact op met de serverbeheerder of internetprovider (ISP) als u dit bericht blijft ontvangen. De reactie van de server was: ? K'.
De server heeft de verbinding onverwachts afgebroken. Mogelijke oorzaken zijn problemen met de server, netwerkproblemen of een te lange periode van inactiviteit. Account. accountnaam, Server: 'servernaam', Protocol: POP3, Server Response: '+OK', Poort: 110, Beveiligd (SSL): Geen, Foutnummer: 0x800ccc0f.
Bij taak 'SMTP-servernaam - Verzenden en ontvangen' is een fout opgetreden (0x80042109): 'Outlook kan geen verbinding maken met de SMTP-server voor uitgaande e-mail. Neem contact op met de serverbeheerder of internetprovider (ISP) als u dit bericht blijft ontvangen.'
Er is een time-out opgetreden tijdens het wachten op een antwoord van de ontvangende POP-server 0x8004210a.Verhoog de time-outinstelling van de server.
Er is een time-out opgetreden tijdens de communicatie met de server 0x800ccc19.Verhoog de time-outinstelling van de server.
Foutcodes: 0x800ccc15; 0x80042108; 0x800ccc0e; 0x800ccc0b; 0x800ccc79; 0x800ccc67; 0x80040900; 0x800ccc81; 0x80040119; 0x80040600.
Foutcode: 0x8007000cVoer het MAPI-hulpprogramma voor herstel uit.
Foutcode: 0x800C013bMaak het bestand Verzonden items.dbx opnieuw.
Foutcode: 0x8004210bControleer of de SMTP-e-mailadressen in de distributielijst juist zijn.
Oplossing
Gebruik een of meer van de volgende methoden om het probleem op te lossen: Na het voltooien van een methode, stuurt u een testbericht naar uzelf om te controleren of u e-mailberichten kunt verzenden en ontvangen zonder dat er een foutbericht volgt. Als er fouten blijven optreden, probeert u de volgende methode.

Methode 1: Zorg ervoor dat u verbonden bent met internet

Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Start een internetbrowser. Start bijvoorbeeld Internet Explorer.
 2. Typ een van de volgende adressen in de adresbalk en druk op Enter.
  • http://www.microsoft.com
  • http://www.msn.com
  Als er nog steeds problemen met de internetverbinding optreden, zie problemen met netwerkverbindingen in Internet Explorer oplossen.

Methode 2: Zorg dat de accountinstellingen in Outlook juist zijn

In de volgende artikelen in de Microsoft Knowledge Base wordt beschreven hoe u de accountinstellingen in verschillende versies van Outlook kunt controleren:

Methode 3: Verwijder verdachte e-mailberichten uit het Postvak IN

Verdachte e-mailberichten kunnen het ontvangen van foutberichten in Outlook blokkeren. Als u een verdacht e-mailbericht ontvangt, kunt u deze verwijderen met behulp van een van de volgende methoden:
 • Open uw Postvak IN via de webversie van het e-mailprogramma van uw internetprovider. Verwijder vervolgens de verdachte e-mailberichten.
 • Neem contact op met uw internetprovider met het verzoek de e-mailberichten te verwijderen.

Methode 4: Controleer op de website van de fabrikant van uw antivirussoftware of er aanvullende suggesties zijn

Als uw antivirussoftware is voorzien van een functie waarmee e-mail wordt gescand, moet u de configuratie zodanig wijzigen dat Outlook of Outlook Express in combinatie met de antivirussoftware kunnen worden gebruikt. Mogelijk moet u de Norton AntiVirus Office-invoegtoepassing voor Outlook configureren.

Ga voor meer informatie over hoe u Outlook kunt laten samenwerken met uw antivirussoftware naar een van de volgende websites, afhankelijk van welke antivirussoftware u hebt geïnstalleerd:

Methode 5: Configureer de firewallsoftware zodanig dat Outlook toegang tot internet heeft

Waarschuwing Door deze methode kan uw computer of netwerk kwetsbaarder worden voor aanvallen door kwaadwillende gebruikers of schadelijke software, zoals virussen. Microsoft raadt deze methode niet aan, maar verschaft u deze informatie zodat u zelf kunt beslissen of u de methode al dan niet wilt uitvoeren. Het gebruik van deze methode is voor uw eigen risico.

Configureer de firewallsoftware zodanig dat de volgende bestanden toegang tot internet hebben:
 • Outlook.exe (voor Outlook)
 • Msimn.exe (voor Outlook Express)
Poort 25 wordt standaard voor uitgaande toegang gebruikt en poort 110 voor inkomende toegang. Als u niet zeker weet hoe de poorten moeten worden ingesteld, neem dan contact op met uw internetprovider of systeembeheerder.

Meer informatie over McAfee Personal Firewall en Norton Personal Firewall (Symantec)
Ga naar de McAfee-website voor meer instructies bij het configureren van McAfee Personal Firewall.

U kunt McAfee Personal Firewall ook verwijderen en opnieuw installeren. Door het verwijderen en opnieuw installeren van de firewall kunt u ervoor zorgen dat Outlook en Outlook Express weer internettoegang hebben, omdat de procedure opnieuw een programma-handtekeningenbestand maakt dat door de firewall wordt gebruikt.

Als u Norton Personal Firewall 2002, Norton Internet Security of Norton SystemWorks van Symantec hebt geïnstalleerd, neemt u contact op met de productondersteuning van Symantec voor een upgrade of een nieuwe configuratie om uw probleem op te lossen.

Methode 6: Herstel Outlook of Outlook Express

Het herstellen van Outlook of Outlook Express kan het probleem ook oplossen.


Opmerking Als Outlook Express van uw computer is verwijderd of als de installatie van Outlook Express is beschadigd, werkt Outlook 2000 niet naar behoren en kan het programma een van de foutberichten genereren die in de sectie "Meer informatie" worden vermeld. Zie voor meer informatie Outlook Express is vereist voor Outlook 2000.
Opmerking De volgende methoden gelden alleen voor Outlook.

Methode 7: Zorg dat uw e-mailprofiel goed functioneert (alleen Outlook)

Probeer een nieuw e-mailprofiel te maken om te testen of uw profiel goed functioneert. Als u e-mailberichten kunt verzenden en ontvangen met het nieuw gemaakte e-mailprofiel, dan moet u het nieuwe Outlook-profiel instellen als het standaardprofiel.

Stap 1: Zoek het standaard Outlook-gegevensbestand

 1. Klik in het Configuratiescherm op E-mail.
 2. Klik in het dialoogvenster E-mailconfiguratie - Outlook op Profielen weergeven.


 3. Selecteer uw huidige Outlook-profiel en klik op Eigenschappen.


 4. Klik in het dialoogvenster E-mailconfiguratie - Outlook op Gegevensbestanden.


 5. Selecteer het tabblad Gegevensbestanden in het dialoogvenster Accountinstellingen en noteer de naam en de locatie van het standaardgegevensbestand van uw profiel. (Een vinkje geeft het standaardgegevensbestand aan.)

 6. Klik op Sluiten.

Stap 2: Maak een nieuw Outlook-profiel

Nu u de naam en locatie van het standaardgegevensbestand van uw profiel weet, voert u slechts een van de volgende methoden uit om een nieuw Outlook-profiel te maken.

Video: Outlook verbinden met uw persoonlijke e-mailaccount (de video is in het Engels)

Methode A: Gebruik de automatische accountconfiguratie om een IMAP- of POP3-e-mailaccount te maken
Belangrijk Als uw e-mailserver zowel IMAP als POP3 ondersteunt, maakt de automatische accountconfiguratie standaard een IMAP-account. Om een POP3-account te maken, moet u de handmatige stappen uitvoeren. Als uw e-mailserver echter uitsluitend POP3 ondersteunt, wordt met Automatische accountconfiguratie een POP3-account gemaakt.
 1. Open het Configuratiescherm en klik op E-mail.
 2. Klik in het dialoogvenster E-mailconfiguratie - Outlook op Profielen weergeven.


 3. Klik op het tabblad Algemeen van het dialoogvenster E-mail op Toevoegen.


 4. Typ in het dialoogvenster Nieuw profiel een naam voor het nieuwe profiel en klik op OK.
 5. Typ in het dialoogvenster Nieuw account toevoegen uw e-mailaccountgegevens en klik op Volgende.


 6. Nadat uw account is geconfigureerd, klikt u op Voltooien.
Methode B: Maak handmatig een IMAP- of POP3-e-mailaccount
 1. Open het Configuratiescherm en klik op E-mail.
 2. Klik in het dialoogvenster E-mailconfiguratie - Outlook op Profielen weergeven.


 3. Klik op het tabblad Algemeen van het dialoogvenster E-mail op Toevoegen.


 4. Typ in het dialoogvenster Nieuw profiel een naam voor het nieuwe profiel en klik op OK.
 5. Selecteer in het dialoogvenster Nieuw account toevoegen de optie Serverinstellingen of extra servertypen handmatig configureren en klik op Volgende.


 6. Selecteer in het dialoogvenster Service kiezen de optie Internet-e-mail en klik op Volgende.


 7. Typ in het dialoogvenster Instellingen voor internet-e-mail uw accountgegevens.
 8. Klik op Accountinstellingen testen om uw account te testen.

  Opmerking
  Neem contact op met uw internetprovider als u niet zeker weet of u over de juiste accountgegevens beschikt.
 9. Selecteer Bestaand Outlook-gegevensbestand en klik op Bladeren.


 10. Zoek in het dialoogvenster Outlook-gegevensbestand openen het Outlook-gegevensbestand dat u eerder hebt opgezocht en selecteer het. Klik dan op OK.
 11. Klik op Volgende.
 12. Klik in het dialoogvenster Accountinstellingen testen op Sluiten.
 13. Klik op Voltooien.

Stap 3: Stel uw nieuwe Outlook-profiel in als het standaardprofiel

Als het nieuwe e-mailprofiel van Outlook goed functioneert, moet u het nieuwe Outlook-profiel instellen als het standaardprofiel en uw e-mailberichten verplaatsen naar het nieuwe profiel.
 1. Selecteer op het tabblad Algemeen van het dialoogvenster E-mail de optie Altijd dit profiel gebruiken.
 2. Klik op de vervolgkeuzelijst onder Altijd dit profiel gebruiken en selecteer het nieuwe profiel.
 3. Klik op OK om het dialoogvenster E-mail te sluiten.
 4. Exporteer uw e-mailberichten met de wizard Importeren en exporteren naar een Outlook-gegevensbestand (.pst) vanuit uw oude Outlook-profiel. Importeer vervolgens het Outlook-gegevensbestand (.pst) naar uw nieuwe Outlook-profiel.

  Opmerking
  Als u niet bekend bent met de Outlook-functie Importeren en exporteren, moet u de volgende artikelen lezen:

Methode 8: Start Outlook in de veilige modus (alleen Outlook)

Om Outlook in de veilige modus te starten, gaat u als volgt te werk, afhankelijk van welk besturingssysteem u hebt geïnstalleerd.

Windows 8.1 Windows 8, Windows 7 of Windows Vista
 1. In Windows 8.1 of Windows 8 veegt u vanaf de rechterkant van het scherm en tikt u vervolgens op Zoeken. Of wijs, als u een muis gebruikt, de rechterbenedenhoek van het scherm aan en klik vervolgens op Zoeken. In Windows 7 of Windows Vista klikt u op Start.
 2. In het vak Zoeken typt u outlook.exe /safe.
 3. Druk op ENTER.
Windows Server 2003, Windows 2000 of Windows XP
 1. Klik op Start.
 2. Klik op Uitvoeren.
 3. Typ outlook.exe /safe.
 4. Klik op OK.
Als er een melding verschijnt die aangeeft dat het e-mailprofiel beschadigd is of dat er conflicterende toepassingen of invoegtoepassingen van derden zijn geïnstalleerd, volgt u de stappen in methode 3 om een nieuw e-mailprofiel te maken.

Methode 9: Voer het Hulpprogramma voor het Postvak IN uit om uw PST-bestand te herstellen (alleen Outlook)

Een PST-bestand is een bestand met persoonlijke mappen waarin uw e-mailberichten, contactgegevens, notities, agenda-items en andere gegevens zijn opgeslagen. Als het PST-bestand beschadigd is kunt u mogelijk geen e-mailberichten in Outlook verzenden of ontvangen.

U kunt dit probleem oplossen door uw bestand met persoonlijke mappen (.pst) van Outlook te herstellen.

Methode 10: Ruim e-mailberichten die vastzitten in het Postvak UIT op (alleen Outlook)

Klik op uw Postvak UIT en controleer of er nog e-mailberichten in vastzitten. Als er berichten vastzitten in het Postvak UIT, gaat u als volgt te werk om deze berichten wissen:
 1. Open in Outlook het tabblad Verzenden/ontvangen en klik op Offline werken.

  Opmerking
  Hiermee zal Outlook helemaal stoppen met het verzenden van e-mailberichten.
 2. Selecteer het Postvak UIT. U kunt nu een van de volgende acties ondernemen:
  • Het bericht verplaatsen: Verplaats het bericht naar de map Concepten. U kunt het bericht naar de map Concepten slepen, maar u kunt ook met de rechtermuisknop op het bericht klikken, Verplaatsen selecteren, Andere map selecteren en vervolgens de map Concepten kiezen in de lijst.

   Opmerking Hiermee kunt u het grote e-mailbericht openen en verwijderen, groter of kleiner maken en opnieuw toevoegen aan de bijlagen voordat u het e-mailbericht opnieuw probeert te verzenden.
  • Het bericht verwijderen: Klik met de rechtermuisknop op het bericht en selecteer vervolgens Verwijderen.

  Belangrijk
  Als u het bericht "Outlook verzendt het bericht" ontvangt, moet u Outlook sluiten en wachten tot het wordt afgesloten Mogelijk moet u Taakbeheer in Windows gebruiken om te controleren of het proces van Outlook.exe voltooid is. Start Outlook opnieuw en herhaal stap 2.
 3. Open het tabblad Verzenden/ontvangen en verwijder de markering van Offline werken.
Meer informatie

Producten van derden die dit probleem kunnen veroorzaken

Producten van derden waarvan bekend is dat ze dit probleem kunnen veroorzaken:
 • Marketscore (Netsetter) Internet Accelerator
 • Net Nanny
 • Panicware Pop-Up Stopper

Voer het MAPI-hulpprogramma voor herstel uit (alleen Outlook)

Als het bestand Mapi32.dll beschadigd of onjuist is, kunt u het volgende foutbericht ontvangen als u berichten in Outlook verzendt of ontvangt:

Bij taak Verzenden en ontvangen is een fout (0x8007000E) opgetreden: Onvoldoende geheugen of systeembronnen. Sluit enkele vensters en probeer het opnieuw.

U kunt dit probleem oplossen door MAPI-hulpprogramma voor herstel (Fixmapi.exe) uit te voeren. Het bestand Fixmapi.exe bevindt zich meestal in een van de volgende mappen:
 • C:\Winnt\System32
 • C:\Windows\System32

Het bestand Verzonden items.dbx opnieuw maken (alleen Outlook Express)

Als het bestand Verzonden items.dbx beschadigd is, ontvangt u mogelijk een foutbericht als u een bericht in Outlook Express verzendt:

Er is een onbekende fout opgetreden. Protocol: SMTP, Port: 0, Beveiligd (SSL): Geen, Foutnummer: 0x800C013B.

Hernoem het bestand Verzonden items.dbx van de e-mailbestanden van Outlook Express om dit probleem op te lossen. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik op Start, wijs Zoeken aan en klik op Bestanden of mappen.
 2. Typ Verzonden items.dbx in het vak Naam.
 3. Klik in het vak Zoeken in op de primaire vaste schijf (meestal C) en klik op Nu zoeken.
 4. Klik met de rechtermuisknop op het bestand Verzonden items.dbx en kies Naam wijzigen.
 5. Typ Verzonden items.old en klik vervolgens op OK.
 6. Start Outlook Express opnieuw. Deze actie maakt automatisch een nieuw bestand Verzonden items.dbx.

Alle SMTP-e-mailadressen in een distributielijst controleren (alleen Outlook)

Als één SMTP-adres in een distributielijst beschadigd is of onjuist is samengesteld, kan de fout 0x8004210b optreden. U moet alle e-mailadressen in de distributielijst onderzoeken om er zeker van te zijn dat ze correct zijn. Daarnaast kunt u aparte testberichten verzenden naar elk lid van de distributielijst om na te gaan welke e-mailadressen ongeldig zijn.

De time-outinstelling van de server vergroten

Als het foutbericht wordt vergezeld door een time-outbericht kunt u het probleem mogelijk oplossen door de time-outinstelling van de server in Outlook of Outlook Express te vergroten. Volg de toepasselijke methode voor uw versie van Outlook of Outlook Express als u de time-outinstelling voor de server wilt instellen op een hogere waarde.
Outlook 2013 en Outlook 2010
 1. Start Outlook.
 2. Klik op het tabblad Bestand op Info.
 3. Klik op Accountinstellingen en selecteer vervolgens Accountinstellingen in de lijst.
 4. Klik om de POP3-account te selecteren en klik op Wijzigen.
 5. Klik op Meer instellingen.
 6. Klik op het tabblad Geavanceerd.
 7. Verhoog de waarde voor de servertime-out stapsgewijs tot het probleem is opgelost.
Outlook 2007
 1. Start Outlook.
 2. Open het menu Extra en klik op Accountinstellingen.
 3. Klik om de POP3-account te selecteren en klik op Wijzigen.
 4. Klik op Meer instellingen.
 5. Open het tabblad Geavanceerd.
 6. Verhoog de waarde voor de servertime-out stapsgewijs tot het probleem is opgelost.
Outlook 2003 en Outlook 2002
 1. Start Outlook.
 2. Klik in het menu Extra op E-mailaccounts.
 3. Klik op Bestaande e-mailaccounts weergeven of wijzigen en klik op Volgende.
 4. Klik op uw POP3-account en vervolgens op Wijzigen.
 5. Klik op Meer instellingen.
 6. Open het tabblad Geavanceerd.
 7. Verhoog de waarde voor de servertime-out stapsgewijs tot het probleem is opgelost.
Outlook 2000 Corporate of Workgroup mode (CW)
 1. Start Outlook.
 2. Open het menu Extra en klik op Services.
 3. Klik op het tabblad Services op Internet-e-mail en klik vervolgens op Eigenschappen.
 4. Open het tabblad Geavanceerd.
 5. Verhoog de waarde voor de servertime-out stapsgewijs tot het probleem is opgelost.
Outlook 2000 Internet Mail Only (IMO)
 1. Start Outlook.
 2. Open het menu Extra en klik op Accounts.
 3. Selecteer de gewenste account en klik op Eigenschappen.
 4. Open het tabblad Geavanceerd.
 5. Verhoog de waarde voor de servertime-out stapsgewijs tot het probleem is opgelost.
Outlook Express 6.0 en 5.x
 1. Start Outlook Express.
 2. Open het menu Extra en klik op Accounts.
 3. Klik op het tabblad E-mail.
 4. Klik op uw POP3-account en vervolgens op Eigenschappen.
 5. Open het tabblad Geavanceerd.
 6. Verhoog de waarde voor de servertime-out stapsgewijs tot het probleem is opgelost.
Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
ol2003 ol2002
Eigenschappen

Artikel-id: 813514 - Laatst bijgewerkt: 11/21/2015 13:26:00 - Revisie: 10.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook Express 5.5

 • kbresolve kbtshoot kbsendmail kbemail kberrmsg kbprb kbcip kbsmbportal KB813514
Feedback