Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Windows Installer 3.1 v2 (3.1.4000.2435) is beschikbaar

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Inleiding
Microsoft Windows Installer is een onderdeel van het Windows-besturingssysteem dat een standaardhulpprogramma vormt voor het installeren en verwijderen van software. Softwarefabrikanten kunnen hun producten zodanig instellen dat Windows Installer kan worden gebruikt om het installeren, onderhouden en verwijderen van software eenvoudig te maken.

ReleaseOperation System
Windows Installer 3.1Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3)
Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4)
Windows XP
Windows XP Service Pack 1 (SP1)
Windows XP Service Pack 2 (SP2)
Windows Server 2003
Windows Installer 3.1 v2
was released with
Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)
Windows Installer 4.5Windows Server 2008, 32-bit editions
Windows Server 2008, 64-bit editions
Windows Server 2008, Itanium-based editions
Windows Vista
Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
Windows XP Service Pack 2 (SP2)
Windows XP Service Pack 3 (SP3)
Windows Server 2003 SP1
Windows Server 2003 SP2
Windows Installer 5.0
was released with
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012
Windows 7
Windows 8
Windows Installer 3.1 v2 downloaden
Voordat u dit herdistribueerbare onderdeel kunt downloaden, moet u bepalen of u een 32-bits of 64-bits versie van Windows Server 2003 of van Windows XP gebruikt.

Resultaten automatische versiedetectie

U gebruikt een 32-bits besturingssysteem.
Opmerking Als de resultaten van de automatische detectie niet op het scherm worden weergegeven, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
827218 Vaststellen of op een computer een 32-bits of een 64-bits versie van het Windows-besturingssysteem wordt uitgevoerd

Het installatieprogramma downloaden voor alle versies van Windows behalve de 64-bits versies van Windows Server 2003 of de 64-bits versies van Windows XP

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

DownloadenHet pakket Windows Installer 3.1 Redistributable (v2) nu downloaden.

Releasedatum: 12 mei 2005

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden downloaden via onlineservices
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen voorkomen.

Opmerking Alleen de binaire versie voor het bestand Msi.dll file is bijgewerkt. Het versienummer is 3.1.4000.2435. Alle andere binaire bestanden van het pakket Windows Installer 3.1 (v2) blijven ongewijzigd en hebben de versie 3.1.4000.1823.

Het installatieprogramma downloaden voor alle 64-bits versies van Windows Server 2003 of de 64-bits versies van Windows XP

Het herdistribueerbare onderdeel is alleen bestemd voor 32-bits besturingssystemen. U kunt dit onderdeel niet installeren op een computer met de 64-bits versies van Windows Server 2003 of Windows XP.

U kunt het herdistribueerbare onderdeel van Windows Installer 3.0 installeren op Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) en op de release-versie van Windows Server 2003. Windows Installer 3.1 is opgenomen in Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1).

U kunt dit onderdeel niet installeren op de 32-bits en 64-bits versies van Windows Server 2003 SP1. Als u de 32-bits en 64-bits versies van Windows Server 2003 SP1 of de 64-bits versies van Windows XP wilt bijwerken, downloadt u de hotfix die is beschreven in artikel 898715 in plaats van het pakket 893803 (v2) in de Microsoft Knowledge Base. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over Windows Installer 3.1 (v2) GDR:
898715 Er is een update voor Windows Installer 3.1 beschikbaar voor Windows Server 2003 Service Pack 1 en voor de 64-bits edities van Windows XP
Versiegeschiedenis:
 • Microsoft Windows Installer 3,1: KB893803 versie 1.0 (11 april 2005)
 • Microsoft Windows Installer 3,1: KB893803 versie 2,0 (12 mei 2005)
  Windows Installer 3.1 (v2) herstelt het probleem dat in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt beschreven:
  898628Windows Installer wordt ongemerkt afgesloten nadat u de upgrade naar Windows Installer 3.1 hebt geïnstalleerd
Het versienummer is 3.1.4000.2435. Alle andere binaire bestanden van het pakket Windows Installer 3.1 (v2) blijven ongewijzigd en hebben de versie 3.1.4000.1823. Alle andere binaire bestanden van het Windows Installer 3.1-pakket (v2) blijven ongewijzigd; dit is versie 3.1.4000.1823.
Meer informatie

Nieuwe functies in Windows Installer 3.1

 • Nieuwe eigenschap UpdateTargetRTMProperty: Patchbestanden kunnen nu worden gebruikt voor zowel de originele basisrelease als voor de laatste servicepack-basis op het systeem.
 • Nieuwe MsiSetExternalUIRecord-API: Pakketten die gebruikmaken van een externe gebruikersinterface, kunnen nu berichten als records ontvangen in plaats van als tekenreeksen.
 • Nieuwe eigenschappen x64 en Msix64: Pakketten kunnen nu gebruikmaken van de eigenschappen x64 en Msix64 om ondersteuning voor besturingssystemen met x64-processors aan te duiden.
 • Nieuwe MsiNotifySidChange-API: U kunt deze API gebruiken om de Windows Installer-configuratie te upgraden als de SID (Security Identifier) van een gebruiker wordt gewijzigd.
 • Flyweight-patching is nu een functie die kan worden in- of uitgeschakeld: In Windows Installer 3.0 werd de nieuwe 'flyweight-patching'-functionaliteit geïntroduceerd. Deze functionaliteit was standaard voor alle patches ingeschakeld. Deze functionaliteit wordt nu door Windows Installer 3.1 uitgeschakeld, tenzij u deze expliciet inschakelt door de eigenschap OptimizedInstallMode in de tabel MsiPatchMetaData in te stellen.

Problemen die in Windows Installer 3.1 zijn opgelost

 • Windows Installer slaat nu nultekens ("[~]") correct op in het logboekbestand wanneer deze tekens worden gebruikt in een registerwaardemarkering of in een serviceafhankelijkheid.
 • De functie MsiGetFileHash werkt nu correct voor zeer grote bestanden zonder versienummer. Dergelijke bestanden kunnen ongeveer 2 GB groot zijn.
 • De eigenschap MediaSrcProp van een patch is nu ingesteld op de originele startlocatie wanneer de patch is geïnstalleerd. De eigenschap MediaSrcProp is ingesteld op de patchlocatie in de cache voor daaropvolgende transacties.
 • De voortgangsbalk werkt nu correct, ook als het pakket meer dan 2 GB aan bestanden installeert.
 • Het patchen van losse onderdelen werkt nu.
 • Doelinformatie voor een aangepaste actie wordt niet meer in een logboekbestand opgeslagen wanneer het de aangepaste actie niet lukt om het doel te verbergen.
 • Fout 1642 (ERROR_PATCH_TARGET_NOT_FOUND) wordt geretourneerd, ook als er slechts één niet-toepasbare Windows Installer 2.0-achtige patch wordt toegepast.
 • Als u een volledige Windows Installer 2.0-achtige patch installeert die bijbehorende bestanden bevat, hoeft u geen toegang meer te hebben tot de bronmedia.
 • Windows Installer 3.1 handelt het scenario nu correct af waarbij een beperkt updatepakket wordt geïnstalleerd als er ook een verouderde of reeds vervangen patch bestaat.
 • Windows Installer 3.1 ondersteunt nu de toepassing van patches voor pakketten met veel bestanden. (Kolom Volgorde van bestandstabel bevat waarden die groter zijn dan 32767.)
 • Windows Installer 3.1 verzendt nu INSTALLSTART_ACTIONSTART-berichten voor alle acties.
 • In Windows Installer 3.0 en eerdere versies bestond het probleem dat als u meerdere belangrijke upgradepatches toepaste, daarna volgende installaties soms mislukten. Dit probleem is nu opgelost.
 • De patch-sequencer wijst niet meer ten onrechte een geldige patch af tijdens het patchen van een installatiekopie.
 • Windows Installer 3.1 slaat niet meer aangepaste acties van het script over die zijn aangemerkt als asynchroon.

Probleem dat in Windows Installer 3.1 (v2) is opgelost

 • Windows Installer wordt niet meer ongemerkt afgesloten als de installer probeert een bestand te updaten dat wordt beveiligd door de Windows-functie Bestandsbeveiliging.
Probleemoplossing
Klik voor informatie over het oplossen van problemen met Windows Installer op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
907749 Basisstappen voor probleemoplossing voor Windows Installer
886630 Foutbericht wanneer u probeert een programma te installeren dat gebruikmaakt van Windows Installer in Windows XP
823116 Fout 1913 wanneer u een programma installeert op Windows XP
314852 Logboekregistratie van Windows Installer inschakelen in Windows XP
Als u problemen ondervindt met het installeren van een bepaalde toepassing, of het nu gaat om een Microsoft-toepassing of een toepassing van derden, zoekt u naar bekende installatieproblemen in het leesmij-bestand van de toepassing. U kunt ook in de Microsoft Knowledge Base zoeken naar artikelen die specifiek betrekking hebben op uw toepassing.
Referenties
Voor meer informatie klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
897026 De actie AppSearch kapt ten onrechte een REG_MULTI_SZ-waarde af die een nulwaarde bevat in Windows Installer
897027 In het gebeurtenislogboekbestand wordt een bericht opgeslagen als u het herdistribueerbare Windows Installer 3.0-pakket probeert te installeren op een computer met een latere versie van Windows Installer
894439 Beschrijving van flyweight-patching in Microsoft Windows Installer 3.0
Ga naar de volgende MSDN-website (Microsoft Developer Network) voor meer informatie:
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst voor overige aandachtspunten.
Eigenschappen

Artikel-id: 893803 - Laatst bijgewerkt: 10/01/2013 02:13:00 - Revisie: 3.0

Microsoft Windows Installer 3.1, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbresolve kbinfo KB893803
Feedback