Microsoft Office 2007-pakketten verwijderen

Samenvatting
Dit artikel bevat methoden die u kunt volgen om Microsoft Office 2007-suites te verwijderen.

Wilt u een andere versie van Microsoft Office verwijderen?

Klik voor meer informatie over het verwijderen van andere versies van Microsoft Office, op de koppeling die overeenkomt met uw versie van Office:

Microsoft Office 2010-pakketten verwijderen
Microsoft Office 2003-pakketten verwijderen
Microsoft Office voor Mac 2011 verwijderen
Microsoft Office voor Mac 2008 verwijderen
Oplossing
We raden u aan de methoden in dit artikel in de aangegeven volgorde uit te voeren. Als u een van de methoden voor het verwijderen van Office eerder tevergeefs hebt uitgevoerd, kunt u direct naar een van de volgende methoden in deze lijst gaan:

Methode 1: Microsoft Office 2007-suites verwijderen vanuit het Configuratiescherm

Ga als volgt te werk om Microsoft Office 2007 te verwijderen vanuit het Configuratiescherm:
 1. Open Programma's en onderdelen vanuit het Configuratiescherm.
 2. Zoek het item Microsoft Office op in de lijst met geïnstalleerde programma's.
 3. Selecteer deze en klik vervolgens op Installatie ongedaan maken (of Verwijderen in Windows XP).
 4. Herhaal deze stap als u meerdere Office-producten in de lijst ziet.
 5. Start de computer opnieuw op.

Methode 2: Microsoft Office 2007-suites verwijderen met Easy Fix

Opmerking Door de Easy Fix-oplossing worden de Office-programma's die afzonderlijk op uw computer zijn geïnstalleerd niet verwijderd. Als u bijvoorbeeld Microsoft Office Professional 2007 en Microsoft Office Visio 2007 hebt, verwijdert de Easy Fix-oplossing alleen Microsoft Office Professional 2007. Visio 2007 wordt niet verwijderd. 
Daarnaast moet u bij gebruik van een van de onderstaande Easy Fix-oplossingen de computer opnieuw opstarten.

Klik op de knop Downloaden als u de 2007 Microsoft Office-suite automatisch wilt verwijderen. Klik in het dialoogvenster Bestand downloaden op Uitvoeren of Openen en volg de stappen in de Easy Fix-wizard.
 • De Easy Fix-oplossing voor Microsoft Office 2007-suites verwijdert alle Office 2007-edities. Hieronder vallen ook alle Office 2007-evaluatieversies.
 • Als u een Windows 64-bits besturingssysteem hebt, moet u de Easy Fix-oplossing downloaden, opslaan op het bureaublad en uitvoeren op de computer door erop te dubbelklikken. Als u de oplossing rechtstreeks vanuit het artikel uitvoert, zal de oplossing niet correct worden uitgevoerd.
 • Deze wizard is mogelijk alleen beschikbaar in het Engels. De automatische herstelbewerking werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
Voor Windows 8


Voor Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 of Windows XP

Methode 3: Microsoft Office 2007-suites handmatig verwijderen

Opmerking: Voor deze methode moet u zijn aangemeld met een administrator-account. Als uw computer deel uitmaakt van een netwerk, moet u mogelijk de systeembeheerder om hulp vragen. Als u niet zeker weet of u bent aangemeld met een administrator-account, kunt u Uw gebruikersaccounttype vaststellen in Windows raadplegen voor hulp.

Bij deze methode moet u eerst verborgen bestanden en mappen weergeven. Volg hiertoe de volgende stappen:
 1. Open Windows Verkenner.
 2. Klik in het menu Extra op Mapopties. Druk in Windows 7 of Vista op Alt om de menubalk weer te geven.
 3. Open het tabblad Weergave.
 4. Klik in het deelvenster Geavanceerde instellingen onder Verborgen bestanden en mappen op Verborgen bestanden en mappen weergeven.
 5. Schakel Extensies voor bekende bestandstypen verbergen uit.
 6. Klik op OK en sluit de vensters.

Video: Microsoft Office Suite handmatig verwijderen (de video is in het Engels)

Een video waarin u kunt zien hoe u de installatie van Office 2010 in Windows 7 handmatig kunt verwijderen. U kunt deze video raadplegen bij het uitvoeren van de handmatige stappen om uw Office 2007-suite te verwijderen.
Stap 1: Verwijder alle overgebleven Windows Installer-pakketten van 2007 Microsoft Office system
 1. Open de map %windir%\Installer. Klik hiertoe op Start, klik op Uitvoeren, typ %windir%\Installer, en klik vervolgens op OK.
 2. Open het menu Beeld en klik op Details kiezen.
 3. Schakel het selectievakje Onderwerp in, typ 340 in het vak Breedte van geselecteerde kolom (in pixels) en klik op OK.
  Opmerking Het kan enkele minuten duren voordat de onderwerpen naast de MSI-bestanden worden weergegeven.
 4. Wijs in het menu Beeld de optie Sorteren op aan in Windows 7 of Vista, of wijs Pictogrammen schikken aan in Windows XP en klik vervolgens op Onderwerp.
 5. Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven, klikt u op Doorgaan.
 6. Zoek elk MSI-bestand met het onderwerp 'Microsoft Office <productnaam> 2007', klik met de rechtermuisknop op het MSI-bestand en klik op Verwijderen.
  Opmerking De tijdelijke aanduiding <productnaam> is de naam van het Microsoft Office 2007-product.
Stap 2: Stop de service Office Source Engine
 1. Open het venster Services. Klik hiertoe op Start, klik op Uitvoeren, typ services.msc en klik op OK.
 2. Bepaal in het venster Services of de service Office Source Engine wordt uitgevoerd (dan staat er 'Gestart' in de kolom Status). Als deze service wordt uitgevoerd, klikt u met de rechtermuisknop op Office Source Engine en klikt u vervolgens op Stoppen.
 3. Sluit het venster Services.
Stap 3: Verwijder eventueel achtergebleven 2007 Microsoft Office-installatiemappen.
 1. Open de map %CommonProgramFiles%\Microsoft Shared. Klik hiertoe op Start, klik op Uitvoeren, typ %CommonProgramFiles%\Microsoft Shared en klik op OK.
  Opmerking Op een computer met een 64-bits versie van Windows 7 of Vista typt u %CommonProgramFiles(x86)%\Microsoft Shared en klikt u vervolgens op OK.
 2. Als de volgende mappen worden weergegeven, verwijdert u deze:
  • Office12
  • Source Engine
 3. Open de map %ProgramFiles%\Microsoft Office. Klik hiertoe op Start, klik op Uitvoeren, typ %ProgramFiles%\Microsoft Office en klik op OK.
  Opmerking Op een computer met een 64-bits versie van Windows 7 of Vista typt u %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office en klikt u vervolgens op OK.
 4. Verwijder de map Office12.
 5. Zoek in de hoofdmap van elk vaste-schijfstation naar de map MSOCache en open deze. Als u deze map niet ziet, moet u verborgen bestanden en mappen weergeven.
 6. Open de map Alle gebruikers in de map MSOCache en verwijder alle mappen met de tekst 0FF1CE}- in de mapnaam.
  Opmerking Deze tekst bevat de cijfers nul en één in plaats van de letters O en I.
  Bijvoorbeeld {90140000-001B-0409-0000-0000000FF1CE}-C.
Stap 4: Verwijder eventueel achtergebleven 2007 Microsoft Office-installatiebestanden
 1. Open de map %AppData%\Microsoft\Templates. Klik hiertoe op Start, klik op Uitvoeren, typ %appdata%\microsoft\templates en klik op OK.
 2. Verwijder de volgende bestanden:
  • Normal.dotm
  • Normalemail.dotm
 3. Open de map %AppData%\Microsoft\Document Building Blocks. Klik hiertoe op Start, klik op Uitvoeren, typ %appdata%\microsoft\document building blocks en klik op OK.
 4. Open de gevonden submap in de map Document Building Blocks.
  Opmerking De titel van de submap bestaat uit een viercijferig getal, dat staat voor de taal van het Microsoft Office-pakket.
 5. Verwijder het bestand Building blocks.dotx.
 6. Sluit alle programma's voordat u de resterende stappen volgt.
 7. Open de map %Temp%. Klik hiertoe op Start, klik op uitvoeren, typ %temp% en klik vervolgens op OK.
 8. Open het menu Bewerken en klik op Alles selecteren.
 9. Open het menu Bestand en klik op Verwijderen.
 10. Open de map %AllUsersprofile%\Application Data\Microsoft\Office\Data. Klik hiertoe op Start, klik op uitvoeren, typ %AllUsersprofile%\Application Data\Microsoft\Office\Data en klik vervolgens op OK.
 11. Verwijder (uitsluitend) het bestand opa12.dat.
Stap 5: Verwijder de registersubsleutels van 2007 Microsoft Office system
.Belangrijk Volg de stappen in deze sectie zorgvuldig. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er grote problemen optreden. Voordat u wijzigingen aanbrengt, maakt u een back-up van het register, dat u kunt terugzetten in het geval er zich problemen voordoen.

Zoek de registersubsleutels van Office 2007 op en verwijder deze. Volg hiertoe de volgende stappen:
 1. Open de Register-editor. Klik hiertoe op Start en op Uitvoeren. Typ regedit en klik op OK.
 2. Ga naar de volgende registersubsleutel en klik erop:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0
 3. Open het menu Bestand, klik op Exporteren, typ DeletedKey01 en klik op Opslaan.
 4. Klik in het menu Bewerken op Verwijderen en bevestig vervolgens door op Ja te klikken.
 5. Herhaal deze stappen (2 t/m 4) voor elke registersubsleutel in de volgende lijst. Verhoog de naam van de geëxporteerde sleutel voor elke subsleutel met 1.
  Typ bijvoorbeeld DeletedKey02 voor de tweede sleutel, DeletedKey03 voor de derde sleutel, enzovoort.

Registersleutels die verwijderd moeten worden in de 32-bits versies van Microsoft Windows
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\12.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Delivery\SourceEngine\Downloads\*0FF1CE}-*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*0FF1CE*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Upgrade Codes\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ose
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Win32Assemblies\*Office12*
Registersleutels die verwijderd moeten worden in de 64-bits versies van Microsoft Windows
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\12.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Delivery\SourceEngine\Downloads\*0FF1CE}-*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*0FF1CE*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ose
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Win32Asemblies\*Office12*
Opmerking Het sterretje (*) in de volgende registersleutels staat voor een of meer tekens in de naam van de subsleutel.

Ga door met het verwijderen van de relevante registersleutels.
 1. Open de Register-editor en zoek de volgende subsleutel:

  Voor 32-bits versies: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
  Voor 64-bits: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall

 2. Open het menu Bestand, klik op Exporteren, typ UninstallKey01 en klik op Opslaan.
 3. Klik onder de subsleutel Uninstall die u in stap 1 hebt gevonden op elke subsleutel en ga na of de volgende waarde aan de subsleutel is toegewezen:
  • Naam: UninstallString
  • Gegevens: file_namepath\Office Setup Controller\Setup.exe path

   Opmerking De aanduiding file_name staat voor de naam van een installatieprogramma en de aanduiding path staat voor het pad naar het bestand.
 4. Als de subsleutel de naam en gegevens bevat die in stap 3 zijn beschreven, opent u het menu Bewerken en klikt u op Verwijderen. Ga anders naar stap 5.
 5. Herhaal stap 3 en 4, totdat alle subsleutels met de naam en gegevens uit stap 3 zijn verwijderd.
 6. Sluit de Register-editor.
Stap 6: Start de computer opnieuw op.
Start de computer opnieuw op. Als het verwijderen is gelukt, bent u klaar en kunt als u dat wilt Microsoft Office system opnieuw installeren.
OFF2007 Office2007 Office 2007 cleansweep clean sweep manual manually fixit fix it remove uninstall control panel
Eigenschappen

Artikel-id: 928218 - Laatst bijgewerkt: 10/29/2015 11:36:00 - Revisie: 13.0

Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Office Basic 2007

 • kbexpertiseinter kberrmsg kbregistry kbsetup kbinstallation kbtshoot kbprb kbfixme kbmsifixme kbcip KB928218
Feedback