Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Beschrijving van het zelfstandige installatieprogramma voor Windows Update in Windows

Inleiding
In dit artikel wordt het zelfstandige installatieprogramma voor Windows Update (Wusa.exe) in de volgende Windows-besturingssystemen beschreven:
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows 8
 • Windows Server 2012

Het bestand Wusa.exe bevindt zich in de map %windir%\System32. Het zelfstandige installatieprogramma voor Windows Update gebruikt de API voor Windows Update Agent om updatepakketten te installeren. Updatepakketten hebben de bestandsnaamextensie .MSU. Deze extensie is standaard gekoppeld aan het zelfstandige installatieprogramma voor Windows Update.
Meer informatie
Een MSU-bestand heeft de volgende inhoud.

InhoudBeschrijving
Windows Update-metagegevensBeschrijving van elk updatepakket in het MSU-bestand.

Een of meer CAB-bestandenElk CAB-bestand vertegenwoordigt één update.

Een XML-bestandDit XML-bestand beschrijft het MSU-updatepakket. Wusa.exe gebruikt het XML-bestand wanneer u een installatie zonder toezicht van de update uitvoert met het hulpprogramma Pakketbeheer (Pkgmgr.exe).

U downloadt bijvoorbeeld hotfix 934307. Het bestand Windows6.0-KB934307-x86.msu file staat in de map C:\934307. U typt de volgende opdracht bij de opdrachtprompt om het MSU-bestand uit te pakken naar een tijdelijke map:

expand -f:* "C:\934307\Windows6.0-KB934307-x86.msu" %TEMP%

Vervolgens typt u de volgende opdracht bij de opdrachtprompt:

pkgmgr.exe /n:%TEMP%\Windows6.0-KB934307-x86.xml

Een eigenschappenbestandDit bestand bevat tekenreekseigenschappen die worden gebruikt door Wusa.exe. Dit bestand bevat bijvoorbeeld de titel van het bijbehorende Microsoft Knowledge Base-artikel.


Als u Wusa.exe gebruikt om een update-pakket te installeren, pakt Wusa.exe de inhoud van het .msu-bestand uit naar een tijdelijke map. Vervolgensworden de volgende stappen uitgevoerd door Wusa.exe:
 1. Wusa.exe gebruikt de metagegevens voor Windows Update in het MSU-bestand om te zoeken naar geschikte updates.
 2. Wusa.exe kopieert de inhoud van geschikte updates naar de Windows Update-sandbox. De Windows Update-sandbox is een beveiligde map.
 3. Wusa.exe roept de juiste functie in de API voor Windows Update Agent aan, afhankelijk van de modus waarin u Wusa.exe hebt gestart.
 4. Wanneer de Windows Update-wizard de installatie heeft voltooid, retourneert de API een status. Vervolgens werkt Wusa.exe synchroon samen met de API voor Windows Update Agent.
Opmerking Elke update in een MSU-updatepakket wordt in een afzonderlijke sessie geïnstalleerd. Er is echter maar één exemplaar van Wusa.exe actief. De inhoud van de updates in msu-bestanden wordt niet gewijzigd door Wusa.exe. Op basis van de inhoud van de update voert Windows Update de vereiste acties uit.

Wanneer u Wusa.exe start in de interactieve modus, verschijnt er een welkomstscherm met algemene informatie over de update. Als u aangeeft dat u de update wilt installeren, roept Wusa.exe de juiste functie in de API voor Windows Update Agent aan om de Windows Update-wizard te starten. De Windows Update-wizard geeft vervolgens de voorwaarden van de Microsoft-gebruiksrechtovereenkomst voor het updatepakket weer. Wusa.exe roept de API voor Windows Update Agent aan om de installatie verder uit te voeren. Vervolgens wacht Wusa.exe totdat de Windows Update-wizard de installatie heeft voltooid.

Als u een MSU-updatepakket wilt installeren met Wusa.exe, moet u het volledige pad van het bestand opgeven.

Als het bestand Windows6.0-KB934307-x86.msu bijvoorbeeld in de map D:\934307 staat, typt u de volgende opdracht bij een opdrachtprompt en drukt u op Enter om het pakket te installeren:
wusa.exe d:\934307\Windows6.0-KB934307-x86.msu
U kunt ook dubbelklikken op het MSU-bestand om het updatepakket te installeren.

Met Wusa.exe kunt u een update verwijderen in Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8 en Windows Server 2012.

Opmerking U kunt Wusa.exe niet gebruiken om updates uit Windows Vista of Windows Server 2008 te verwijderen. U kunt Windows Defender Softwareverkenner gebruiken om de updates handmatig te verwijderen. Ga voor meer informatie over Softwareverkenner naar de volgende Microsoft-website:
U kunt de volgende schakelopties opgeven voor Wusa.exe.

SchakeloptieBeschrijving
/?, /h, /helpDe beschikbare Help-informatie weergeven.

/quietWusa.exe uitvoeren in de stille modus, zonder tussenkomst van de gebruiker. Als u Wusa.exe uitvoert in de stille modus, wordt de installatie zonder tussenkomst van de gebruiker voltooid. De computer wordt zo nodig opnieuw opgestart.

Als het bestand Windows6.0-KB934307-x86.msu bijvoorbeeld in de map D:\934307 staat, typt u de volgende opdracht bij een opdrachtprompt en drukt u op Enter om het pakket zonder tussenkomst van de gebruiker te installeren:

wusa.exe d:\934307\Windows6.0-KB934307-x86.msu /quiet

Opmerking Als u deze schakeloptie gebruikt, wordt de gebruiksrechtovereenkomst niet weergegeven.

/norestartVoorkomen dat Wusa.exe de computer opnieuw opstart. De schakeloptie /norestart wordt genegeerd als de schakeloptie /quiet ontbreekt. Als u Wusa.exe uitvoert met deze twee schakelopties, moet u het besturingssysteem handmatig opnieuw starten wanneer de installatie is voltooid (en dit is vereist voor de installatie).

Als het bestand Windows6.0-KB934307-x86.msu bijvoorbeeld in de map D:\934307 staat, typt u de volgende opdracht bij een opdrachtprompt en drukt u op Enter om het pakket te installeren:

wusa.exe D:\934307\Windows6.0-KB934307-x86.msu /quiet /norestart
/uninstallHiermee verwijdert u het opgegeven pakket of het KB-nummer.

/kbHiermee geeft u het KB-nummer op van het pakket dat u wilt verwijderen. Kan alleen samen met de schakeloptie /uninstall worden doorgegeven.

/extractDe inhoud van het pakket wordt uitgepakt in een doelmap.

/warnrestartWanneer deze schakeloptie wordt gecombineerd met de schakeloptie /quiet, wordt gevraagd of u de computer opnieuw wilt opstarten bij het installeren of verwijderen van een update.

/forcerestartWanneer deze schakeloptie wordt gecombineerd met de schakeloptie /quiet, worden toepassingen geforceerd gesloten en wordt de computer opnieuw opgestart.


Opmerking U kunt de MSU-bestanden in een offline-installatiekopie installeren met behulp van de optie DISM.exe /Add-Package in combinatie met de OPK (OEM Preinstallation Kit) van Windows 7 of Windows 8 of de AIK (Automated Installation Kit) van Windows. Ga voor meer informatie naar de volgende Microsoft TechNet-website:


Ga als volgt te werk om het gebeurtenislogboek van het zelfstandige installatieprogramma voor Windows Update weer te geven:
 1. Klik op StartStartknop, typ systeemlogboek in het vak Zoekopdracht starten en klik vervolgens op systeemlogboek in de lijst Programma's. Typ in Windows 8 en Windows Server 2012 op het Startscherm systeemlogboek, klik op Instellingen en vervolgens op Gebeurtenislogboeken weergeven onder Instellingen.

  Beveiligingsschild Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u het wachtwoord of klikt u op Doorgaan.

 2. Vouw in Logboeken het onderdeel Windows-logboeken uit en klik op Installatie.

  Installatiegebeurtenissen worden in het middelste deelvenster weergegeven.

 3. Klik in het deelvenster Acties op Huidig logboek filteren.

 4. Schakel in de lijst Bronnen van gebeurtenissen het selectievakje WUSA in en klik op OK.
Referenties
Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over de API voor Windows Update Agent:
Eigenschappen

Artikel-id: 934307 - Laatst bijgewerkt: 07/28/2016 14:03:00 - Revisie: 5.0

Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Starter, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard

 • kbinfo kbhowto kbexpertiseinter KB934307
Feedback
img style="display:none;" onerror="var m=document.createElement('meta');m.name='ms.dqp0';m.content='true';document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(m);" onload="var m=document.createElement('meta');m.name='ms.dqp0';m.content='false';document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(m);" src="http://c1.microsoft.com/c.gif?"> <img alt="" width="1" height="1" src="https://c.microsoft.com/trans_pixel.aspx">