Problemen met de netwerkconnectiviteit oplossen in Internet Explorer

Inleiding
In dit artikel is beschreven hoe u in Internet Explorer problemen met de netwerkconnectiviteit kunt oplossen:
Meer informatie

Stap 1. Microsoft Automatische probleemoplossing gebruiken

U kunt Microsoft Automatische probleemoplossing gebruiken als eerste stap om veelvoorkomende problemen met de netwerkverbinding in Internet Explorer vast te stellen en op te lossen. U moet beide probleemoplossingen uitvoeren om te bepalen of uw probleem is opgelost.
Problemen met de Windows Firewall-service automatisch opsporen en reparerenDe prestaties, veiligheid en beveiliging in Internet Explorer verbeteren
Als het probleem via deze Automatische probleemoplossingen is opgelost, kunt u dit artikel afsluiten. Als de probleemoplossingen uw verbindingsproblemen niet hebben opgelost, gaat u verder met Stap 2.

Stap 2. Het hulpprogramma Netwerkcontrole gebruiken

Het hulpprogramma Netwerkcontrole maakt deel uit van Windows Vista en is ontworpen om netwerkverbindingen te testen op fouten. Het hulpprogramma Netwerkcontrole kan tevens worden gebruikt om vast te stellen of aan het netwerk gerelateerde programma's correct werken. Volg de volgende stappen als u dit hulpprogramma wilt gebruiken om problemen met de netwerkconnectiviteit op te lossen:
 1. Open Internet Explorer en probeer de webpagina te openen die problemen met de netwerkconnectiviteit veroorzaakt.
 2. Klik op de pagina waarop een foutbericht van Internet Explorer wordt weergegeven op de koppeling Verbindingsproblemen vaststellen.
Het hulpprogramma Netwerkcontrole wordt uitgevoerd. Als het hulpprogramma is uitgevoerd, wordt een van de volgende resultaten gerapporteerd:
 • Het probleem is niet gevonden.
 • Er is een probleem in het register aangetroffen. Daarnaast geeft het hulpprogramma u richtlijnen over wat u verder kunt doen om het probleem op te lossen.
Als u het probleem met behulp van het hulpprogramma Newerkcontrole niet kunt oplossen, moet u het probleem handmatig oplossen. Ga hiertoe naar de sectie Het probleem handmatig oplossen.

Stap 3. Het probleem handmatig oplossen

Methode 1: Andere sites testen waarvan bekend is dat deze goed zijn

Start Internet Explorer en voer vervolgens een van de volgende adressen in in de adresbalk die boven in het browservenster wordt weergegeven:Als er geen problemen met de netwerkconnectiviteit optreden wanneer u een van deze adressen in de adresbalk typt, is het raadzaam om contact op te nemen met de eigenaar van de website, zodat u kunt aangeven waar het probleem optreedt. De website is mogelijk tijdelijk offline of er is sprake van andere problemen met de website.

Als u echter problemen met de netwerkconnectiviteit blijft ondervinden wanneer u een van deze adressen in de adresbalk typt, is er mogelijk sprake van een conflict met andere software die op uw systeem is geïnstalleerd. Ga in dat geval naar methode 2.

Methode 2: De netwerkverbinding controleren

Controleer of de kabels die de computer met internet of uw thuisnetwerk verbinden, goed zijn aangesloten. Controleer ook of de netwerkapparaten die uw computer gebruikt, zijn ingeschakeld en of deze correct werken. Volg vervolgens de volgende stappen om de netwerkconnectiviteit te controleren, afhankelijk van hetgeen op uw situatie van toepassing is.
Step 1: De externe connectiviteit van de DSL-modem, kabelmodem of inbelmodem controleren

Controleer het volgende als u een externe modem gebruikt:
 1. Controleer of de kabel die de modem met de wand verbindt goed is aangesloten. De kabel is zeer waarschijnlijk aangesloten op een telefoonaansluiting of een kabelaansluiting.
 2. Controleer of de kabel waarmee de computer met de modem is verbonden aan beide uiteinden stevig is bevestigd en ga na of de connector op de afzonderlijke uiteinden in de juiste positie is geklikt wanneer het een kabelnetwerk betreft. Een netwerkkabel lijkt op een telefoonkabel, maar is mogelijk dikker en de connectors op de uiteinden zijn breder.
 3. Als de kabel die de externe modem met de computer verbindt een USB-kabel is, moet u een aantal aanvullende controles uitvoeren. Een USB-kabel heeft andere connectors op de afzonderlijke uiteinden van de kabel. De connector op het ene uiteinde is plat en rechthoekig, terwijl de connector op het andere uiteinde vierkant is, waarbij er twee van de hoeken van hoeken zijn voorzien. Probeer het volgende als u een USB-verbinding wilt controleren:
  1. Probeer of u de USB-hub kunt overslaan als de modem met behulp van een USB-hub met de computer is verbonden. U kunt de USB-hub overslaan door de kabel van het apparaat rechtstreeks in een van de USB-poorten op de computer te steken.
  2. Probeer als de modem is aangesloten op een van de poorten aan de voorzijde van uw computer om de USB-kabel aan te sluiten op een van de poorten aan de achterzijde van de computer. Sommige computers voorzien de USB-poorten aan de voorzijde niet van een toereikende hoeveelheid stroom. Dit kan leiden tot problemen met de verbinding met de modem.
Stap 2: De interne modemapparaatverbindingen controleren
Als de modem die wordt gebruikt voor het verbinden met internet zich in de computer bevindt, dient er slechts één kabel uit het modemapparaat te komen. Controleer of beide uiteinden van de kabel die de modem met de wandaansluiting verbindt goed zijn aangesloten. De kabel is zeer waarschijnlijk aangesloten op een telefoonaansluiting of een kabelaansluiting.
Stap 3: De connectiviteit van het thuisnetwerk controleren
Als de computer via een thuisnetwerk verbinding met internet maakt, is het raadzaam om de items in de volgende lijst te controleren, afhankelijk van hetgeen op uw situatie van toepassing is.

Methode 4: Andere connectiviteitsproblemen of aan het netwerk gerelateerde problemen

Eén mogelijke oorzaak van de problemen met de netwerkconnectiviteit is dat er sprake is van een probleem met het netwerk of de internetverbinding die u gebruikt. U kunt de volgende stappen voor probleemoplossing gebruiken om te testen of dit het geval is:
Stap 1. De modem of router opnieuw opstarten
Het kan voorkomen dat de IP-instellingen of de netwerkconfiguratie die u van uw internetprovider hebt ontvangen niet juist zijn of dat deze moeten worden bijgewerkt. Soms is er sprake van problemen met de verbinding tussen de modem en de internetprovider. U moet het apparaat opnieuw opstarten om de instellingen op de modem of router bij te werken. Wanneer u het apparaat opnieuw opstart, wordt er tevens een nieuwe verbinding met de internetprovider tot stand gebracht. Gebruik een van de volgende methoden om de modem opnieuw op te starten, afhankelijk van het type modem dat u gebruikt.

Externe modems

Volg de volgende stappen als u een externe modem opnieuw wilt opstarten:
 1. Koppel de kabel los die de computer of router met de modem verbindt. Dit is mogelijk een USB-kabel of een netwerkkabel.
 2. Schakel de modem uit. Als de modem niet van een aan/uit-schakelaar is voorzien, verwijdert u de voedingskabel uit de achterzijde van de modem of u koppelt deze los van de wandcontactaansluiting.
 3. Wacht een aantal minuten, schakel de modem in, sluit de kabel van de computer of router opnieuw op de modem aan en start vervolgens de computer opnieuw op.
 4. Test de verbinding opnieuw en controleer of u toegang tot internet hebt.
Ga naar stap 2 als er nog steeds sprake is van problemen met de netwerkconnectiviteit.

Interne modems

Als u een interne modem opnieuw wilt opstarten, moet u de computer opnieuw opstarten. Ga naar stap 2 als er nog steeds sprake is van problemen met de netwerkconnectiviteit nadat u de computer opnieuw hebt opgestart.
Stap 2. De firewall- of de routerinstellingen controleren
Als u via een router verbinding met internet maakt, is er mogelijk sprake van een probleem met de configuratie-instellingen. Dit houdt in dat deze moeten worden bijgewerkt. Als u wilt vast stellen of een probleem met de netwerkconnectiviteit wordt veroorzaakt door een foutieve configuratie of door een probleem met de router, kunt u de router overslaan en kunt u de computer rechtstreeks op de modem aansluiten.

Waarschuwing Als u uw computer rechtstreeks met internet verbindt, is deze mogelijk kwetswaar voor aanvallen. Zorg ervoor dat er een firewall is geïnstalleerd en dat de firewall op uw computer is ingeschakeld om de computer tegen aanvallen te beschermen. Zie de sectie Windows Firewall voor meer informatie over de Windows-firewall die deel uitmaakt van Windows Vista.

Windows Firewall

Windows Vista omvat firewallsoftware met de naam Windows Firewall. De Windows-firewall is standaard ingeschakeld. Het is echter belangrijk dat u toch controleert of de Windows-firewall is ingeschakeld voordat u op uw computer een verbinding met internet tot stand brengt. Volg de volgende stappen als u wilt controleren of de Windows-firewall is ingeschakeld:
 1. Klik op Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.
 2. Typ beveiliging in het zoekvak dat rechts boven in de hoek van het Configuratiescherm wordt weergegeven.
 3. Klik in de zoekresultaten die worden weergegeven op het pictogram of de koppeling voor Beveiligingscentrum. In het venster dat wordt geopend, worden vier balken met de namen Firewall, Automatische updates, Beveiliging tegen ongewenste software en Andere beveiligingsinstellingen weergegeven.
 4. Klik met de rechtermuisknop op de balk Firewall om deze uit te vouwen. De uitgevouwen balk wordt op een van de volgende drie wijzen weergegeven:
  1. Als de balk Firewall groen wordt weergegeven, is de firewall ingeschakeld.
  2. Als de balk Firewall rood is, wordt mogelijk het bericht Windows Firewall is uitgeschakeld weergegeven. Klik op de optie voor Nu inschakelen als u Windows Firewall wilt inschakelen, zodat de balk Firewall in Beveiligingscentrum groen wordt.
  3. Als de balk Firewall rood is en als er in het bericht een probleem wordt beschreven met een firewallprogramma van derden, is het raadzaam om de computer los te koppelen van het netwerk en om vervolgens contact op te nemen met de leverancier van het firewallprogramma voor meer informatie over hoe u het firewallprogramma kunt inschakelen.
Ga naar de volgende websites voor meer informatie over de Windows-firewall in Windows Vista: Test Internet Explorer nadat u de computer rechtstreeks op de modem hebt aangesloten. Als u nu toegang hebt tot websites die daarvoor niet werden weergegeven , moet u contact opnemen met de fabrikant van de router voor hulp bij het configureren van het apparaat. Ga naar stap drie als u nog steeds geen toegang tot de desbetreffende websites hebt.
Stap 3. De apparaatcompatibiliteit controleren
Een modem of een netwerkadapter werkt uitsluitend correct in Windows Vista als deze compatibel is met Windows Vista. Daarnaast moeten er apparaatstuurprogramma's zijn geïnstalleerd die door Windows Vista kunnen worden gebruikt om met het apparaat te communiceren. Als u wilt controleren of de modem of de netwerkadapter die u gebruikt compatibel is met Windows Vista, moet u nagaan welk adaptermodel er in de computer is geïnstalleerd. Volg hiertoe de volgende stappen:
 1. Klik op Start, typ apparaatbeheer in het vak Zoekopdracht starten en druk op ENTER.
 2. Klik in de resultaten die worden weergegeven op de vermelding Apparaatbeheer.
 3. Vouw de vermelding uit voor het type apparaat waarnaar u zoekt. Vouw bijvoorbeeld het item Netwerkadapters uit.

  Opmerking Naar welk specifiek type apparaat u moet zoeken, is afhankelijk van de wijze waarop deze computer verbinding met internet maakt. Als u bijvoorbeeld via een draadloze verbinding verbinding met internet maakt, moet u zoeken naar een draadloze netwerkadapter en moet u het item Netwerkadapters uitvouwen.
 4. Noteer de vermeldingen die onder Netwerkadapters worden weergegeven.
 5. Start Internet Explorer op een andere computer.
 6. Type het volgende adres en druk vervolgens op ENTER:
  http://whql.microsoft.com/hcl/
 7. Zoek naar de netwerkadapter die u tijdens stap 4 hebt genoteerd. Uit de informatie die in deze website is vervat, zal blijken of de netwerkadapter wel of niet compatibel is met Windows Vista.
Als u niet kunt bepalen welk type modem of netwerkadapter er in uw computer is geïnstalleerd of als u niet kunt vaststellen of er sprake is van een probleem met het weergegeven apparaat, is het raadzaam om contact op te nemen met de OEM of de hardwareleverancier waarbij u deze adapter hebt aangeschaft.

Ga naar de volgende website voor informatie over de hardwarefabrikant:Als het apparaat waarnaar u op zoek bent een interne DSL-modem of een interne kabelmodem betreft, is het raadzaam dat u contact opneem met de internetprovider die de modem beschikbaar heeft gesteld. Problemen waarop u kunt stuiten, zijn mogelijk:
 • De modem of de netwerkadapter ontbreekt in Apparaatbeheer.
 • De modem of de netwerkadapter wordt weergegeven als een Onbekend apparaat of met een algemene naam, zoals Ethernet-adapter of PCI Simple Communications-controller.
 • De modem of de netwerkadapter wordt gemarkeerd met een rode X of een geel uitroepteken.
Ga naar stap 4 als er nog steeds sprake is van problemen met de netwerkconnectiviteit nadat u hebt gecontroleerd of de netwerkadapter compatibel is met Windows Vista en of de recentste stuurprogramma's voor het apparaat zijn geïnstalleerd.
Stap 4. Een herstelpunt voor Systeemherstel maken voordat u het Winsock-protocol opnieuw instelt
Belangrijk Voordat u de stappen volgt die zijn beschreven in de sectie Het Winsock-protocol opnieuw instellen, is het raadzaam om het hulpprogramma Systeemherstel te gebruiken, zodat u een herstelpunt op de computer kunt maken. U kunt op deze wijze de computer opnieuw instellen op een configuratie die dateert van voor het moment waarop de wijzigingen zijn aangebracht voor het geval dat de desbetreffende wijzigingen nieuwe problemen creëren.

Een herstelpunt voor Systeemherstel maken

Volg de volgende stappen als u met Systeemherstel een herstelpunt wilt maken:
 1. Klik op Start, klik met de rechtermuisknop op Computer en klik vervolgens op Eigenschappen.
 2. Klik in het taakvenster op de koppeling Systeembeveiliging. Als u naar een beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of klikt u op Doorgaan.
 3. Klik op de knop Maken die rechts onder in het dialoogvenster Systeemeigenschappen wordt weergegeven.
 4. Typ een toepasselijke beschrijving in het vak in dialoogvenster Systeembeveiliging. Typ bijvoorbeeld Computer voorafgaande aan de netwerkwijzigingen en klik vervolgens op Maken.
 5. Zodra het herstelpunt is gemaakt, wordt de volgende melding weergegeven:
  Het herstelpunt is gemaakt.
 6. Klik tweemaal op OK.
Het Winsock-protocol opnieuw instellen

Een andere mogelijke oorzaak van problemen met de netwerkconnectiviteit is een foutieve configuratie of beschadiging van het Winsock-protocol op de computer. Dit protocol wordt door Windows gebruikt om met andere computers te communiceren, evenals voor de toegang tot bronnen op internet, zoals e-mail en websites. Als er sprake is van een probleem met Winsock, heeft Windows Vista geen toegang meer tot internet.

Waarschuwing Programma's die toegang hebben tot internet of internet controleren, zoals antivirussoftware, firewalls of proxyclients, kunnen op een negatieve wijze worden invloed wanneer u het Winsock-protocol opnieuw instelt. Als er een programma is dat na het volgen van deze stappen niet meer functioneert, moet u het programma mogelijk verwijderen en vervolgens opnieuw installeren om de functionaliteit te herstellen of u moet het programma mogelijk repareren met behulp van het installatieprogramma van de desbetreffende toepassing.

Stel nadat het herstelpunt is gemaakt de configuratie van het Winsock-protocol opnieuw in op de standaardinstellingen. Als u de configuratie van het Winsock-protocol door ons wilt laten herstellen, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u er de voorkeur aan geeft om dit zelf te doen, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.

Methode 5: Automatische probleemoplossing in Windows 7

De probleemoplossers van Windows 7 gebruiken
Windows 7 omvat standaard de volgende Internet Explorer-probleemoplossers voor nieuwe installaties:
 • Prestaties van Internet Explorer
 • Internet Explorer Beveiliging
Internet Explorer-probleemoplossers uitvoeren
 1. Sluit alle programma's af.
 2. Klik op Start en vervolgens op Configuratiescherm.
 3. Klik onder Systeem en Beveiliging op Problemen detecteren en oplossen.
 4. Klik in het deelvenster Taken op Alles weergegeven.
 5. Klik op Prestaties van Internet Explorer.
 6. Klik in het nieuwe venster op Volgende.
  Opmerking De probleemoplosser wordt uitgevoerd en corrigeert alle gevonden problemen automatisch.
 7. Klik op Sluiten.
Het probleem voor mij oplossen
Klik op de koppeling Dit probleem oplossen als u de configuratie van het Winsock-protocol automatisch opnieuw wilt instellen. Klik vervolgens op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.
Opmerkingen
 • Deze Fix it-oplossing werkt niet in Windows 7. Volg Methode 4 uit de vorige sectie als u werkt met een computer waarop een versie van Windows 7 wordt uitgevoerd.
 • Deze wizard is mogelijk alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
 • Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de Fix it-oplossing opslaan op een flashstation of een cd, zodat u deze software kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.


Ga vervolgens naar de sectie Is het probleem opgelost?
Dit probleem zelf oplossen
Volg hiertoe de volgende stappen:
 1. Klik op Start, en typ cmd in het vak Zoekopdracht starten.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de cmd-vermelding die in de zoekresultaten wordt weergegeven en klik vervolgens op Uitvoeren als administrator. Als u naar een beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of klikt u op Doorgaan.
 3. Typ het volgende bij de opdrachtprompt en druk op ENTER:
  netsh winsock reset
  Vervolgens wordt het volgende bericht weergegeven:
  De Winsock-catalogus is opnieuw ingesteld. De computer dient opnieuw te worden opgestart om het opnieuw instellen te voltooien.
 4. Start de computer opnieuw op.
Opmerking Als het bericht Toegang geweigerd wordt weergegeven in plaats van het bericht dat in stap 3 wordt vermeld, is de opdrachtprompt niet met de juiste rechten geopend. Sluit in dit geval het opdrachtpromptvenster en herhaal de stappen 1 tot en met 3. Zorg ervoor dat u stap 2 op de juiste wijze uitvoert.

Is het probleem opgelost?
Test Internet Explorer opnieuw om te controleren of de problemen met de netwerkconnectiviteit nog steeds optreden. Als er nog steeds sprake is van problemen met de netwerkconnectiviteit, moet u de inhoud van het Hosts-bestand controleren.

De inhoud van het Hosts-bestand controleren
Een Hosts-bestand wordt door TCP/IP gebruikt om te voorzien in een methode om een specifiek internetadres aan een IP-adres te koppelen. Hoewel dit bestand voor tal van legitieme doelen kan worden gebruikt, kan schadelijke software, zoals ongewenste programma's en spyware, dit bestand gebruiken voor dubieuze doeleinden. Vermeldingen die via schadelijke software in het bestand Hosts worden opgenomen, hebben tot doel om te voorkomen dat u bepaalde websites kunt openen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat wordt voorkomen dat u toegang hebt tot de website waarop u uw antivirusdefinities kunt bijwerken of die toegang geeft tot updates. Dit kan ertoe leiden dat de veiligheid van de computer in het geding is. Daarnaast hebt u geen toegang tot hulpprogramma's die u kunt gebruiken om het probleem te verhelpen.

Opmerking In sommige gevallen worden er mogelijk legitieme vermeldingen toegevoegd door systeembeheerders of wellicht hebt u de vermeldingen zelf toegevoegd. Als u de naam van een Hosts-bestand wijzigt, werken de koppelingen in het desbetreffende bestand niet meer. Neem contact op met de systeem- of netwerkbeheerder voor meer informatie.

Als u wilt vaststellen of de problemen met de netwerkconnectiviteit waarvan er sprake is, worden veroorzaakt door vermeldingen in het bestand Hosts, moet u het bestand zoeken en moet u vervolgens de naam van het bestand wijzigen, zodat de vermeldingen in het bestand niet meer worden gebruikt.
Als u het Hosts-bestand automatisch op de standaardwaarden wilt laten instellen, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u het Hosts-bestand zelf opnieuw op de standaardwaarden wilt instellen, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.
Het probleem voor mij oplossen
Klik op de knop of koppeling Het probleem oplossen als u het Hosts-bestand automatisch op de standaardwaarden wilt laten instellen. Klik op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.

Opmerking Deze wizard is alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.

Opmerking Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de Fix it-oplossing opslaan op een flashstation of een cd, zodat u deze software kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.

Ga vervolgens naar de hierna weergegeven sectie Is het probleem opgelost?

Dit probleem zelf oplossen

Volg de volgende stappen als u het bestand Hosts zelf opnieuw op de standaardwaarden wilt instellen:
 1. Klik op Start, typ stuurprogramma's in het vak Zoekopdracht starten en druk op ENTER.
 2. Klik in de resultaten die worden weergegeven op de vermelding voor stuurprogramma's. Het pictogram naast stuurprogramma's is een map.
 3. Er wordt een venster geopend, waarbij er in de adresbalk boven aan het scherm Windows > system32 > drivers wordt weergegeven. Dubbelklik op de map etc.
 4. Zoek het Hosts-bestand, klik met de rechtermuisknop op het Hosts-bestand en klik op Naam wijzigen.
 5. Typ oldhosts en druk op ENTER. Als het volgende foutbericht wordt weergegeven, klikt u op Doorgaan:
  U moet deze bewerking bevestigen.
  Als u naar een beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of klikt u op Doorgaan.
 6. Start de computer opnieuw op, zodat de wijzigingen van kracht worden.
 7. Test Internet Explorer.
Controleer of de configuratie van het Winsock-protocol en het HOSTS-bestand opnieuw is ingesteld. Als het probleem is opgelost, bent u klaar met deze sectie. Als het Winsock-protocol of het HOSTS-bestand niet opnieuw is ingesteld, kunt u contact opnemen met de ondersteuning.
ie repareren corrigeren
Eigenschappen

Artikel-id: 936211 - Laatst bijgewerkt: 09/28/2011 08:29:00 - Revisie: 3.0

Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista

 • kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbexpertiseinter kbnetworkcard kbbrowse kbmodem kbnetworkconnectivity kbnetwork_ispspecific kbnetwork_routerissues kbnetwork_checkcables kbadapter kbhowto kbmatsfixme KB936211
Feedback