Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Microsoft Dynamics CRM 4.0 updates en hotfixes

INLEIDING
In dit artikel worden de updates en hotfixes besproken die beschikbaar zijn voor Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Meer informatie

Het laatste cummulatieve updatepakket voor Microsoft Dynamics CRM 4.0

In de volgende tabel staat het laatste cummulatieve updatepakket voor Microsoft Dynamics 4.0. Dit cumulatieve updatepakket bevat alle hotfixes die voor beperkte distributie vrijgegeven zijn. De cumulatieve update bevat tevens alle eerdere updatepakketten.
ArtikelnummerArtikeltitelReleasedatum
2028381Updatepakket 12 voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 is beschikbaar29 juli 2010

Updates voor algemene distributie

De volgende tabel bevat de updates die zijn vrijgegeven voor algemene distributie. Klik op de koppeling van het specifieke artikel naast de update om het in de tabel vermelde artikel in de Microsoft Knowledge Base in te zien. Als u een of meer van de updates in dit artikel wilt downloaden, gaat u naar de volgende Microsoft-website:
ArtikelnummerArtikeltitelReleasedatum
948917Het kunt u installatie-updates voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 verkrijgen. 28 februari 2008
948593Foutbericht bij het installeren van de Microsoft Dynamics CRM 4.0-server: "Microsoft.Crm.CrmArgumentException: Ongeldige domeinnaam. Domeinnaam is ongeldig of niet bereikbaar" 28 februari 2008
948041Er is een update voor de Helpbestanden voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 uitgebracht op 7 maart 20087 maart 2008
955921Er is een update voor de Helpbestanden voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 uitgebracht op 26 september 2008 (955921)26 september 2008
952858Updatepakket 1 voor Microsoft CRM 4.0 is beschikbaar24 november 2008
959419Updatepakket 2 voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 is beschikbaar15 januari 2009
961768Updatepakket 3 voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 is beschikbaar12 maart 2009
968176Updatepakket 4 voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 is beschikbaar7 mei 2009
970141Updatepakket 5 voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 is beschikbaar2 juli 2009
970148Updatepakket 6 voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 is beschikbaar27 augustus 2009
971782Updatepakket 7 voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 is beschikbaar22 oktober 2009
975995Updatepakket 8 voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 is beschikbaar17 december 2009
977650Updatepakket 9 voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 is beschikbaar11 februari 2010
979347Updatepakket 10 voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 is beschikbaar8 april 2010
981328Updatepakket 11 voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 is beschikbaar3 juni 2010

Hotfixes met een beperkte distributie

De volgende tabel bevat Microsoft Dynamics CRM-hotfixes die voor een beperkte distributie vrijgegeven zijn. Een hotfix is bedoeld om uitsluitend het probleem te corrigeren dat wordt besproken in het bijbehorende Microsoft Knowledge Base-artikel. Om een hotfix te verkrijgen, klikt u op het artikelnummer voor toegang tot de koppeling naar Microsoft Customer Support Services. Een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Product Support Services en informatie over kosten van ondersteuning vindt u op de volgende website van Microsoft:
ArtikelnummerArtikeltitelReleasedatum
946649Foutbericht bij het ophalen van CRM schema's van een CRM 4.0-Web Service: "401 Onbevoegd"14 februari 2008
948045Outlook reageert niet meer wanneer u een Outlook-contactpersoon in de Microsoft Dynamics CRM 4.0-client voor Outlook traceert.5 maart 2008
948035Correctie: De knoppen 'Nieuwe Record' en "Bestaand record toevoegen" ontbreken in Microsoft Dynamics CRM 4.0.12 maart 2008
948876Internet Explorer reageert niet meer als u Microsoft Dynamics CRM 4.0 Webclient gebruikt om een e-mail met een lange tekst op te slaan of te verzenden.12 maart 2008
949141Foutbericht als u klikt op "Weergeven in CRM" nadat u een afspraak heeft gemaakt in de Microsoft Dynamics CRM 4.0 client voor Outlook: "Ten minste één geadresseerde kan niet worden omgezet in een record in het systeem"12 maart 2008
948005De OnSave gebeurteniscode of de OnLoad gebeurteniscode wordt niet getriggerd nadat u een stap in een werkstroomregel in Microsoft Dynamics CRM 4.0 wijzigt.12 maart 2008
948155Een datum of een tijdstip kan voor bepaalde tijdzones in Microsoft Dynamics CRM 4.0 niet geconverteerd worden naar UTC-tijd.13 maart 2008
947860Correctie: Foutbericht als uw de antwoordberichten van het SetStateEmailRequest-object gebruikt om e-mailberichten in te stellen als voltooid in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Crm uitzondering: Bericht: Het opgegeven afzendertype wordt niet ondersteund'13 maart 2008
948008Een nieuwe opvolgingsactiviteit is nog steeds het eigendom van de oorsponkelijke gebruiker nadat u in Microsoft Dynamics CRM 4.0 de gebruiker wijzigt.13 maart 2008
948157Foutbericht bij het maken van een nieuwe record of het openen van een bestaand record in Microsoft Dynamics CRM 4.0: 'Ongeldig argument'16 maart 2008
948002De gestarte tijd en de voltooide tijd zijn onjuist in werkstromen op een entiteitrecord in Microsoft Dynamics CRM 4.0.17 maart 2008
948122De verzameling van geïnstalleerde gelokaliseerde labels is onvolledig als u gebruik maakt van de Microsoft Dynamics CRM 4.0 metadata-webservice om de verzameling op te halen.19 maart 2008
947401Foutbericht als u aanpassingen naar een Microsoft Dynamics CRM 4.0-organisatie importeert: "Id's mogen niet langer dan 50 tekens zijn."19 maart 2008
949086U ontvangt Outlook synchronisatieberichten als u een gedeelde agenda of een gedeelde map met contactpersonen bekijkt in Microsoft Dynamics CRM 4.0 client voor Outlook.1 april 2008
951179Foutbericht wanneer u offline wilt gaan in de Microsoft Dynamics CRM-client voor Outlook met offline Access: 'De gegevens voor entiteit (naam entiteit) kunnen niet worden verplaatst' 6 april 2008
949569De duplicaatdetectiefunctie kan duplicate records niet waarnemen als u een invoegtoepassingsmodule gebruikt die ouder is dan de update, tijdens het updateproces in Microsoft Dynamics CRM 4.0.17 april 2008
948121Outlook kan ophouden te reageren als u Outlook afsluit, in Microsoft Dynamics CRM 4.0 client voor Outlook offline gaat of online gaat in Microsoft Dynamics CRM 4.0 client voor Outlook.17 april 2008
951180 Foutbericht wanneer u Microsoft Dynamics CRM 3.0 naar Microsoft Dynamics CRM 4.0 bijwerkt: "Actie Microsoft.Crm.Setup.Server.InstallDatabaseAction is mislukt. De objectverwijzing is niet op een exemplaar van een object ingesteld" 25 april 2008
948746Foutbericht wanneer u een invoegtoepassing op een niet-standaard organisatieversie in Microsoft Dynamics CRM 4.0 uitvoert: "De aanvraag is mislukt met HTTP status 401 onbevoegd"27 april 2008
948298De lijst met records in het dialoogvenster Records opzoeken wordt niet gefilterd door een nieuw contact in Microsoft Dynamics CRM 4.0.27 april 2008
948629Foutbericht wanneer u offline wilt gaan in de Microsoft Dynamics CRM-client voor Outlook met offline Access: "Gegevens niet worden verplaatst van entiteit 'Invoegtoepassing-assembly' tijdens actie Invoegen, countRows=[Number]" 27 april 2008
948172Foutbericht bij het verwijderen van een wachtrij-item uit een wachtrij in Microsoft Dynamics CRM 4.0: 'Record is niet beschikbaar'3 mei 2008
948588Foutbericht bij het importeren van aanpassingen in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Mislukt: bulkoperation: Ongeldig argument" 4 mei 2008
951884Microsoft.crm.Application.Hoster.exe-service stopt uitvoeren als u Microsoft Dynamics CRM 4.0 client voor Outlook met offline-toegang uitvoert.5 mei 2008
950229Foutbericht bij poging tot toevoegen product aan een kans in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Is een fout opgetreden tijdens de prijsbepaling van een itemregel"6 mei 2008
949347De knop "Naar boven verplaatsen" en de knop "Naar beneden verplaatsen" zijn niet beschikbaar als u de pagina Kenmerk opent voor een bit-type kenmerk in Microsoft Dynamics 4.0. 6 mei 2008
949925 Een serviceaanvraag wordt niet toegewezen aan een gebruiker, wanneer u klikt op Toewijzen in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 12 mei 2008
952945Het tabblad Privacy op de pagina Persoonlijke opties instellen bevat geen koppeling naar de privacyverklaring over foutrapportage in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 12 mei 2008
951718U ontvangt scriptfoutberichten als u door pagina´s bladert onder de map Microsoft Dynamics CRM, in de Microsoft Dynamics CRM 4.0 client voor Outlook.15 mei 2008
948604Foutbericht wanneer u probeert een taal in te stellen in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Kan geen dubbele sleutel rij in de object 'dbo.LocalizedLabel' met een unieke index 'ndx_LocalizedLabel_ForSingleSelect' invoegen". 19 mei 2008
952724U kunt geen enkel e-mailbericht in de mappen bekijken, nadat u de Microsoft Dynamics CRM 4.0 On-Premise-client voor Outlook hebt geïnstalleerd. 19 mei 2008
951301 Foutbericht wanneer u offline wilt gaan in de Microsoft Dynamics CRM voor Microsoft Office Outlook met offline Access: "Er is een SQL Server-fout opgetreden. Probeer deze actie opnieuw vanwege geconfigureerde trapsgewijze instellingen" 29 mei 2008
947978Sommige tekenreeksvariabelen worden niet doorgevoerd naar een aangepast webformulier, nadat u een aangepaste webpagine ingesteld hebt als standaard startpagina in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 29 mei 2008
951206Een FetchXML-instructie met daarin de <Link-Entity>-instructie kan mogelijk onjuiste gegevens terugsturen in Microsoft Dynamics CRM 4.029 mei 2008
953185De functie Hervatten werkt niet zoals verwacht als u de functie uitvoert voor taak voor de status van contracten bijwerken in de Turkse versie van Microsoft Dynamics CRM 4.0. 29 mei 2008
950202De vertaalde etiketten verdwijnen als u een nieuwe waarde toevoegd aan een selectielijstveld van een kenmerk voor een entiteit in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 3 juni 2008
951477Foutbericht als u de functionaliteit "Direct e-mail verzenden" uitvoert middels het gebruik van een door de gebruiker gedefinieerde zoekopdracht in Microsoft Dynamics CRM 4.0: 'U bent niet gemachtigd voor toegang tot de record of de record bestaat niet' 3 juni 2008
949719Foutbericht als u een ontvangen e-mailbericht traceert of als u een getraceerd e-mailbericht in Microsoft Dynamics CRM 4.0 verstuurd: 'Er is een fout opgetreden tijdens het promoveren van dit item naar Microsoft Dynamics CRM' 5 juni 2008
947818Een veld zonder naam verschijnt op het tabblad Afhankelijkheden van niet-gebeurtenissen in het dialoogveld Formuliereigenschappen nadat u een nieuwe aangepaste entiteit in Microsoft Dynamics CRM 4.0 creëert. 5 juni 2008
950006Een e-mailactiviteit is niet toegevoegd aan een aanvraag als u de e-mailactiviteit naar een aanvraag omzet in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 5 juni 2008
952925Foutbericht wanneer u een gebruiker toevoegt aan de Microsoft Dynamics CRM 4.0 van een vertrouwd domein: 'Er is een fout opgetreden. Probeer deze actie opnieuw' 9 juni 2008
951274Foutbericht wanneer u probeert om een organisatie te importeren in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Uitzondering System.DirectoryServices.DirectoryServicesCOMException (0x80072030): Dit object bevindt zich niet op de server" 9 juni 2008
950414Foutbericht wanneer u een e-mailbericht promoveert vanuit de Microsoft Dynamics CRM 4.0-webclient voor Outlook: 'Er is een fout opgetreden tijdens het promoveren van een e-mailbericht van Microsoft CRM' 9 juni 2008
951502U kunt een e-mailbericht die verzonden is door een gebruiker van Microsoft Dynamics CRM 4.0 niet openen. 16 juni 2008
951919Een workflowregel wordt niet voortgezet, hoewel aan de voorwaarden "Wachten op" in Microsoft Dynamics CRM 4.0 wordt voldaan. 17 juni 2008
951197Het veld "ModifiedBy" van een record wordt niet automatisch ingesteld als u een gebruiker in- of uitschakeld in Microsoft Dynamics CRM 3.0. 18 juni 2008
952149Het etiket Man en Vrouw zijn onjuist vertaald in de Tsjechische versie van Microsoft Dynamics CRM 4.0 (952149). 18 juni 2008
950542Synchrone plug-ins reageren niet op gebeurtenissen die worden geactiveerd in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 19 juni 2008
949068Het veld Betreft in een e-mailactiviteit bevat geen waarde als u een sjabloon gebruik dat een veld Betreft bevat, in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 21 juni 2008
952018Een POP3-provider verstuurt honderden kopieën van hetzelfde e-mailbericht naar een Microsoft Dynamics CRM 4.0-database. 24 juni 2008
950374De tekst verschijnt op een enkele regel als u de pagina Voorbeeld opent voor een activiteit in Microsoft Dynamics CRM 4.0.16 juli 2008
955049Foutbericht wanneer u offline wilt gaan in de Microsoft Dynamics CRM 4.0-client voor Outlook: "Mislukte verplaatsingsgegevens voor de entiteit "Opgeslagen weergave" tijdens actie Invoegen, countRows = 13"16 juli 2008
952019Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-Mail Router-service stopt de verwerking van e-mailberichten na een bepaalde tijd.16 juli 2008
951711Er is een update beschikbaar voor de omschakeling tussen zomer- en wintertijd van 2008 in Israël voor Microsoft Dynamics CRM 3.0 en voor de Microsoft Dynamics CRM 3.0-client van Outlook21 juli 2008
951098De weergave Jaar van de weergave MiniAgenda geeft de datum onjuist weer als u de keuzeoptie "Weeknummers in Agendaweergave" op het formulier Regionale opties klant - Persoonlijke opties in Microsoft Dynamics CRM 4.0 aankruist.23 juli 2008
948843De computer kan langzaam gaan draaien tijdens het uitvoeren of bewerken van werkstromen in de Microsoft Dynamics CRM 4.0.24 juli 2008
950175U kunt Outlook niet zoals verwacht gebruiken, totdat u alle invoegtoepassingen voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 zijn ingeladen.25 juli 2008
952815Foutbericht wanneer u een zoekopdraacht voor Geavanceerd zoeken in Microsoft Dynamics CRM 4.0 uitvoert: Microsoft CRM onafgehandelde fout gegevens: Serverfout in '/' Application.25 juli 2008
950088E-mailberichten worden niet verstuurt vanuit Outlook Web Access, vanuit Outlook Mobile Access of vanuit Outlook Rules nadat u Microsoft Dynamics CRM 4.0-client voor Outlook opent.28 juli 2008
948126Niet alle werkstromen worden weergegeven in een zoekvenster naar de relaties tussen accounts in Microsoft Dynamics CRM 4.0.1 augustus 2008
951538De waarde in de kolom Werkelijk einde is onjuist in de weergave "Mijn ontvangen e-mails" in de lijst E-mailtype activiteiten in Microsoft Dynamics CRM 4.0.1 augustus 2008
951174De inhoud in het tabblad Opmerkingen wordt mogelijk niet weergegeven als u klik op het tabblad Opmerkingen in een entiteitpagina in Microsoft Dynamics CRM 4.0.13 augustus 2008
952547Een record wordt verplaatst naar de onderkant van het raster als u het voorbeeldgedeelte van de record op volledig scherm weergeeft in Microsoft Dynamics CRM 4.0.13 augustus 2008
950886Foutbericht als u de rapportage-wizard start of als u de activiteit Bulkimport in Microsoft Dynamics CRM 4.0 opstart: 'De aangemelde gebruiker beschikt niet over de vereiste beveiligingsmachtigingen om deze records weer te geven of deze specifieke actie uit te voeren'13 augustus 2008
950154Foutbericht wanneer u het bovenliggende accountveld in een verkoopkansformulier in Microsoft Dynamics CRM 4.0 wijzigt: "Geen kenmerk'14 augustus 2008
954498De marktlijst bevat nog steeds leden die u wilt verwijderen nadat u hebt geklikt op Marktlijst bijwerken in de pagina Leden beheren in Microsoft Dynamics CRM 4.0.14 augustus 2008
954800Outlook reageert niet meer als u e-mailberichten in Microsoft Dynamics CRM 4.0-client voor Outlook opent, afsluit, beantwoordt of doorstuurt.14 augustus 2008
952115De velden met dynamische waarden hebben geen inhoud als u een e-mailsjabloon gebruikt om een direct e-mailbericht in Microsoft Dynamics CRM 4.0 te versturen.14 augustus 2008
950374 De tekst verschijnt op een enkele regel als u de pagina Voorbeeld opent voor een activiteit in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 16 juli 2008
955049 Foutbericht wanneer u offline wilt gaan in de Microsoft Dynamics CRM 4.0-client voor Outlook: "Mislukte verplaatsingsgegevens voor de entiteit "Opgeslagen weergave" tijdens actie Invoegen, countRows = 13" 16 juli 2008
952019 Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-Mail Router-service stopt de verwerking van e-mailberichten na een bepaalde tijd. 16 juli 2008
951711 Er is een update beschikbaar voor de omschakeling tussen zomer- en wintertijd van 2008 in Israël voor Microsoft Dynamics CRM 3.0 en voor de Microsoft Dynamics CRM 3.0-client van Outlook 21 juli 2008
951098 De weergave Jaar van de weergave MiniAgenda geeft de datum onjuist weer als u de keuzeoptie "Weeknummers in Agendaweergave" op het formulier Regionale opties klant - Persoonlijke opties in Microsoft Dynamics CRM 4.0 aankruist. 23 juli 2008
948126 Niet alle werkstromen worden weergegeven in een zoekvenster naar de relaties tussen accounts in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 24 juli 2008
948843 De computer kan langzaam gaan draaien tijdens het uitvoeren of bewerken van werkstromen in de Microsoft Dynamics CRM 4.0. 24 juli 2008
950175 U kunt Outlook niet zoals verwacht gebruiken, totdat u alle invoegtoepassingen voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 zijn ingeladen. 25 juli 2008
952815 Foutbericht wanneer u een zoekopdraacht voor Geavanceerd zoeken in Microsoft Dynamics CRM 4.0 uitvoert: Microsoft CRM onafgehandelde fout gegevens: Serverfout in '/' Application. 25 juli 2008
951538 De waarde in de kolom Werkelijk einde is onjuist in de weergave "Mijn ontvangen e-mails" in de lijst E-mailtype activiteiten in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 25 juli 2008
950088 E-mailberichten worden niet verstuurt vanuit Outlook Web Access, vanuit Outlook Mobile Access of vanuit Outlook Rules nadat u Microsoft Dynamics CRM 4.0-client voor Outlook opent. 28 juli 2008
951174 De inhoud in het tabblad Opmerkingen wordt mogelijk niet weergegeven als u klik op het tabblad Opmerkingen in een entiteitpagina in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 13 augustus 2008
952547 Een record wordt verplaatst naar de onderkant van het raster als u het voorbeeldgedeelte van de record op volledig scherm weergeeft in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 13 augustus 2008
950886 Foutbericht als u de rapportage-wizard start of als u de activiteit Bulkimport in Microsoft Dynamics CRM 4.0 opstart: 'De aangemelde gebruiker beschikt niet over de vereiste beveiligingsmachtigingen om deze records weer te geven of deze specifieke actie uit te voeren' 13 augustus 2008
950154 Foutbericht wanneer u het bovenliggende accountveld in een verkoopkansformulier in Microsoft Dynamics CRM 4.0 wijzigt: "Geen kenmerk' 14 augustus 2008
954498 De marktlijst bevat nog steeds leden die u wilt verwijderen nadat u hebt geklikt op Marktlijst bijwerken in de pagina Leden beheren in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 14 augustus 2008
954800 Microsoft Outlook reageert niet meer als u e-mailberichten in Microsoft Dynamics CRM 4.0-client voor Outlook opent, afsluit, beantwoordt of doorstuurt. 14 augustus 2008
952115 De velden met dynamische waarden hebben geen inhoud als u een e-mailsjabloon gebruikt om een direct e-mailbericht in Microsoft Dynamics CRM 4.0 te versturen. 14 augustus 2008
952601 Foutbericht als het installatieprogramma voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 een controle uitvoert in de Environmental Diagnostic Wizard (EDW): "Fout| controle FullTextRunningValidator: Mislukt: Service msftesql op computer '[computer naam]' niet gevonden' 15 augustus 2008
952602 Foutbericht wanneer u Microsoft Dynamics CRM Data Connector voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 probeert te installeren: 'Valideren van de installatie van SQL Server Reporting Services Report Server niet mogelijk' 15 augustus 2008
951252 Eén of meer aanpassingen worden onverwacht verwijderd van een rapport als u de rapportage-wizard gebruikt om het rapport in Microsoft Dynamics CRM 4.0 te wijzigen. 15 augustus 2008
950490 Foutbericht wanneer u werkstroomregels vanuit Microsoft Dynamics CRM 3.0 naar Microsoft Dynamics CRM 4.0 bijwerkt: "System.OutOfMemoryException" 21 augustus 2008
949732 Een bit-type veld wordt onverwacht teruggezet naar de standaardwaarde als u een werkstroomregel uitvoert, om enige andere velden van een record in Microsoft Dynamics CRM 4.0 bij te werken. 29 augustus 2008
951300 De functie Zoeken in volledige tekst kan artikelen in Microsoft Knowledge Base niet vinden en de status van bepaalde contracten kan niet ingesteld worden op Verlopen als u Microsoft Dynamics CRM 4.0 Configuratiebeheer uitvoert. 3 september 2008
951849 Foutbericht als u de Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail routerservice uitvoert op een computer met multi-core processoren: "Een item met dezelfde sleutel is al toegevoegd" 4 september 2008
947278 Foutbericht wanneer u de Microsoft Dynamics CRM-connector voor SSRS probeert te installeren: 'Microsoft.Crm.Setup.SrsDataConnector.AddSrsAspNetAccountToPrivReportingGroupAction is mislukt' 4 september 2008
951268 Het decimaalteken dat wordt bepaald in de gebruikersinstellingen in een niet-Engelse versie van Microsoft Dynamics CRM 3.0 wordt onverwacht gewijzigd als u een upgrade uitvoert naar Microsoft Dynamics CRM 4.0. 8 september 2008
956720 Het geplande vervaltijdstip van een activiteit wordt onverwacht gewijzigd in "12:00 AM" nadat u een sluimertijd instelt of als u de activiteit in een geheugensteun negeert in de Microsoft Dynamics CRM 4.0-client voor Outlook. 9 september 2008
948043 U kunt de aanpassingen niet importeren vanuit Microsoft Dynamics CRM 4.0-systeem dat u heeft bijgewerkt naar een ander Microsoft Dynamics CRM 4.0-systeem dat u ook heeft bijgewerkt. 9 september 20008
954916 Foutbericht wanneer u een activiteit vanuit de weergave voor activiteiten in Microsoft Dynamics CRM 4.0 afdrukt: "Fout: 'LOCID_UI_DIR' is niet gedefinieerd' 9 september 2008
951319 Foutbericht wanneer u een afspraak in Microsoft Dynamics CRM 4.0 aanmaakt. 9 september 2008
952673 Foutbericht wanneer u probeert de Agenda te openen in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Gebeurtenislogboek ongeldig ontvangstadres type" 10 september 2008
952576 De klasse 'RetrieveTeamsSystemUserResponse' retourneert niet alle kenmerken in Microsoft Dynamics CRM 4.0 10 september 2008
953906 Er is een update beschikbaar voor de omschakeling tussen zomer- en wintertijd voor Microsoft Dynamics CRM 3.0 en voor de Microsoft Dynamics CRM 3.0-client van Outlook 18 september 2008
954351 Foutbericht wanneer u probeert de Agenda weer te geven voor een account in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Serverfout in de toepassing '/' ' 25 september 2008
956869 Foutbericht wanneer u probeert een nieuwe organisatie maken of te importeren in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Service msftesql op computer [computernaam] niet gevonden" 26 september 2008
948770 Microsoft Dynamics CRM 4.0 kan onverwacht afsluiten als u op de knop Zoeken druk in een veld klanttype waarmee de gebeurtenis OnChange geactiveerd wordt. 26 september 2008
956129 U kunt een foutbericht ontvangen als u probeert een afspraak op te slaan, een e-mailbericht probeert te promoveren of de e-mailrouter in Microsoft Dynamics CRM 4.0 probeert uit te voeren. 7 oktober 2008
952046 Microsoft Dynamics CRM 4.0-client voor Outlook reageert mogelijk niet meer als andere Outlook-invoegtoepassingen worden geïnstalleerd op de computer. 7 oktober 2008
955056 Met de functie 'Mail samenvoegen' in Microsoft Dynamics CRM 4.0 worden speciale tekens onjuist naar Microsoft Word overgebracht. 14 oktober 2008
953905 Er is een update beschikbaar voor de omschakeling tussen zomer- en wintertijd voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 en voor de Microsoft Dynamics CRM 4.0-client van Outlook 15 oktober 2008
948530 Een update van Microsoft Dynamics CRM 4.0 wijzigt de Microsoft Dynamics CRM-database niet als u het MUI-pakket installeert op een computer waarop Microsoft Dynamics CRM 4.0 wordt uitgevoerd. 17 oktober 2008
957701 Een werkstroom blijft in de status In voortgang of Wachtend op, als u de werkstroom in Microsoft Dynamics CRM 4.0 uitvoert. 21 oktober 2008
951549 Foutbericht wanneer u probeert een manager te verwijderen van een gebruiker in Microsoft Dynamics CRM 4.0: 'Er is een fout opgetreden' 22 oktober 2008
953284 Als u een e-mailbericht in de Microsoft Dynamics CRM 4.0-client voor Outlook verstuurt, blijft het bericht in de map "Wordt uitgevoerd" of de wachtrij "Mijn werk" staan. 22 oktober 2008
953340 E-mailberichten van een CRM-gebruiker naar een wachtrij worden niet bezorgd in de Microsoft Dynamics CRM 4.0 22 oktober 2008
952979 Foutbericht wanneer u de functie Geavanceerd zoeken naar opgeslagen weergaven in Microsoft Dynamics CRM 4.0 gebruikt: 'Er is een fout opgetreden bij de weergave van deze gekoppelde entiteit' 22 oktober 2008
950521 Als u op een URL dubbelklikt waarop een Japans of Chinees tickersymbool staat in Microsoft Dynamics CRM 4.0, wordt een Engelstalige MSN Money-internetpagina geopend. 22 oktober 2008
953099 Een werkstroom wordt onverwacht geactiveerd in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 22 oktober 2008
954811 Het laden van Microsoft Dynamics CRM 4.0 Configuratiebeheer duurt lang op een Microsoft Dynamics CRM 4.0-server. 23 oktober 2008
950430 U kunt een Microsoft Dynamics CRM 4.0-formulier insturen, zelfs als een verplicht zoekveld geen geldige waarde bevat. 23 oktober 2008
950475 De waarde Reden van status van een afspraakrecord wordt gewijzigd naar een standaardwaarde als u de functie Negeren uitvoert op een getraceerde Outlook-herinnering in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 23 oktober 2008
951309 Labels worden niet zoals verwacht omgezett na het importeren van labels in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 23 oktober 2008
954549 Internet e-mailberichten met gevaarlijk of niet-afdrukbare tekens in de Onderwerpregel worden direct naar het postvak Doorsturen van Microsoft Dynamics CRM gestuurd, als u Microsoft Dynamics CRM 4.0-client voor Outlook gebruikt. 23 oktober 2008
954256 Foutbericht als u een onderhoudstaak plant waarvoor een apparaat of voorziening in Microsoft Dynamics CRM 4.0 benodigd zijn: "Ten minste één geadresseerde heeft geen e-mailadres of is gemarkeerd als e-mailbericht 'Niet toestaan'." 23 oktober 2008
957788 Foutbericht als u probeert een activiteit te openen die gebaseerd is op een ActivityPointer-entiteit in een aangepast rapport in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "4200 is geen herkend objecttype" 24 oktober 2008
951640 Foutbericht wanneer u een werkstroom probeert weer te geven in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Het gevraagde record is niet gevonden of u bent niet gemachtigd om deze te bekijken" 27 oktober 2008
956757 U kunt geen beveiligingsrollen importeren vanuit een bijgewerkte organisatie naar een organisatie die nog niet geupgraded is in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 27 oktober 2008
954917 U kunt geen opvolgende activiteit aanmaken als u het veld "Toewijzen aan" instelt op een wachtrij in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 27 oktober 2008
953291 U kunt de functie SetFocus() niet gebruiken om focus te behouden in een veld in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 27 oktober 2008
952733 Wijzigingen in het contactgegevensfilter worden niet gesynchroniseerd met de contactpersonen van een gebruiker in Outlook, in de Microsoft Dynamics CRM 4.0-client voor Microsoft Office Outlook. 27 oktober 2008
951065 Foutbericht als u probeert de functie Geavanceerd zoeken te gebruiken om contactpersonen toe te voegen aan een marktlijst in Microsoft Dynamics CRM 4.0: 'Er is een fout opgetreden' 27 oktober 2008
955247 Foutbericht wanneer u probeert een verkoopkans af te sluiten in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Een is validatiefout opgetreden. De lengte van het kenmerk "onderwerp" van de entiteit 'opportunityclose' overschrijdt de toegestane maximumlengte van '100' " 27 oktober 2008
955745 Foutbericht wanneer u de Microsoft Dynamics CRM 4.0-client voor Outlook probeert in te stellen: "Deze implementatie maakt geen deel uit van de Windows-Platform FIPS gevalideerde cryptografische algoritmen" 27 oktober 2008
955286 Configuratiebeheer reageert niet meer wanneer u Servermanager in Configuratiebeheer in Microsoft Dynamics CRM 4.0 opent. 27 oktober 2008
952311 Foutbericht als u op de knop Lijst verversen klikt, op een raster van een weergave in Microsoft Dynamics CRM 4.0: 'Volgorde van kolommen komt niet overeen met die van de paginering' 28 oktober 2008
958031 Foutbericht als u online gaat in de Microsoft Dynamics CRM 4.0-client voor Outlook met een langzaam netwerk of een netwerk met een hoge latentie: "Er is een onbekende fout opgetreden" 28 oktober 2008
957792 Foutbericht wanneer u probeert om een organisatie te importeren naar Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Fout| importeren organisatie (naam = [Company_Name], Id=[OrganizationID]) is mislukt ' 28 oktober 2008
956805 Foutbericht wanneer u een order bewerkt waarvan de prijs is vergrendeld in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Crm Exception: Bericht: Het product en de eenheid kunnen niet worden bijgewerkt wanneer de entiteit is vergrendeld., foutcode: -2147206371" 28 oktober 2008
957703 Microsoft Dynamics CRM 4.0-client voor Outlook stopt te reageren als u een optie in het dialoogveld Opties wijzigt. 28 oktober 2008
956585 Foutbericht wanneer u Microsoft Dynamics CRM 4.0 installeert: "System.Exception: Actie Microsoft.Crm.Setup.Server.InstallDatabaseAction is mislukt. 28 oktober 2008
955234 De wijzigingen die u hebt aangebracht in offline-modus gaan verloren als u online gaat in Microsoft Dynamics CRM 4.0-client voor Outlook. 28 oktober 2008
954227 Foutbericht wanneer u de functie Duplicaatanalyse uitvoert op gegevensrecords in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Object vereist" 28 oktober 2008
953033 Foutbericht wanneer u probeert gegevens te importeren met betrekking tot een selectielijst kenmerken in de Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Transformeren parseren gegevens" 28 oktober 2008
952874 Een automatisch gegenereerd factuurnummer komt één teken tekort als u een factuur aanmaakt in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 28 oktober 2008
954673 Het e-mailbericht wordt niet verzonden na het voltooien van de Wizard Snelle campagne maken in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 28 oktober 2008
954349 U kunt geen prijslijst selecteren, hoewel er een Prijslijst-zoekknow bestaat in het formulier Entiteit aanmaken of in het formulier Entiteit bijwerken in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 29 oktober 2008
954655 Microsoft Dynamics CRM 4.0 voert geen controle op uniekheid uitop een productnummer nadat u een aangepast kenmerk aan een productentiteit toevoegt. 29 oktober 2008
955452 Nieuwe regels (LF) worden niet gebruikt als u een e-mailbericht verstuurd dat gebruik maakt van een e-mailsjabloon om gegevens weer te geven die nieuwe regels (LF) bevatten in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 29 oktober 2008
953842 Foutberichten als u probeert een bestaande potentiële klant om te zetten naar enkele snelle campagnereacties op entiteiten in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Het gevraagde record is niet gevonden of u bent niet gemachtigd om deze te bekijken" 29 oktober 2008
956354 Het inkomstenbedrag dat wordt berekend voor een afgesloten verkoopkans wordt vermenigvuldigd met 10.000 nadat u een upgrade uitvoert op de Italiaanse versie van Microsoft Dynamics CRM 3.0 naar de Italiaanse versie van Microsoft Dynamics CRM 4.0. 29 oktober 2008
958571 U kunt een organisatie in Configuratiebeheer in Microsoft Dynamics CRM 4.0 niet importeren. 30 oktober 2008
954433 U ontvangt een foutbericht of u kunt geen opzoekwaarde selecteren op de pagina Geavanceerd zoeken in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 30 oktober 2008
953999 Microsoft Dynamics CRM 4.0 retourneert geen resultaten als u probeert resultaten te exporteren naar een Excel-werkblad, nadat u de voorwaarde "volgende X dagen" gebruikt in de zoekopdracht Geavanceerd zoeken. 5 november 2008
955055 Foutbericht wanneer u een samengevoegd maildocument in Microsoft Dynamics CRM 4.0 opent: "Mail_Merge_ [aantal] [1] is een hoofddocument voor een samenvoegbewerking. Word kan haar gegevensbron niet vinden' 5 november 2008
952855 Een gebruiker met de Beheersmodus clienttoegangslicentie kan onverwacht toegang krijgen tot aangepaste entiteiten in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 7 november 2008
955065 U kunt problemen ondervinden bij de indelingen als u een rapport in bepaalde versies van Microsoft Dynamics CRM 4.0 uitvoert. 10 november 20008
948987 Foutbericht als u gegevens importeert in Microsoft Dynamics CRM 4.0 met de Gegevensimportwizard of als u een nieuwe gegevensmigratie start met behulp van Gegevensmigratiebeheer. "Niet-overeenkomend gegevensscheidingsteken: slechts één scheidingsteken gevonden' 11 november 2008
956859 De Microsoft Dynamics CRM-werkbalk is uitgeschakeld in Outlook nadat u minder dan één minuut de netwerkverbinding verbreekt. 20 november 2008
952680 Foutbericht bij poging tot toevoegen contractregel aan een contract in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Het gevraagde record is niet gevonden of u bent niet gemachtigd om deze te bekijken" 20 november 2008
950119 Foutbericht wanneer u probeert om een afspraak voor een gerelateerde account in Microsoft Dynamics CRM 3.0 op te slaan: "Schending van UNIQUE KEY-beperking 'UQ_PrincipalObjectAccess'" 5 december 2008
949202 Foutbericht als u op een gedeelte van een grafiek klikt om bepaalde gegevenstabellen in Microsoft Dynamics CRM 4.0 te bekijken: 'De verwerking van FilterExpression voor tabel 'Table0' kan niet worden uitgevoerd' 5 december 2008
951909 Foutbericht wanneer u probeert om een aanpassing te importeren in Microsoft DynamicsCRM 4.0: "Ongeldige naam voorvoegsel" 8 december 2008
950372 U wordt gevraagd uw gebruikersnaam en wachtwoord meerdere keren in te voeren als u Outlook start, of als u op een Microsoft Dynamics CRM-map in Outlook klikt, op een computer waarop Windows Vista draait. 8 december 2008
958902 De tabbladen zijn afgekapt of onzichtbaar als u opmerkingen toevoegt aan een entiteitformulier in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 9 december 2008
954322 Foutbericht wanneer u bepaalde aanpassingen importeert in een bijgewerkte installatie van Microsoft Dynamics CRM 4.0: 'Het bestand kan niet worden geüpload of importeren is mislukt' 9 december 2008
950207 Foutbericht wanneer u probeert een campagne-activiteit te openen in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Uitzondering "type 'System.Web.HttpUnhandledException' is veroorzaakt' 9 december 2008
957406 Foutbericht wanneer u probeert om een afspraak te maken op basis van het contactformulier in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Ten minste één geadresseerde heeft geen e-mailadres of staat gemarkeerd als e-mailbericht 'Niet toestaan'." 9 december 2008
958836 Foutbericht wanneer u een aangepast rapport probeert uit te voeren in Microsoft Dynamics CRM 4.0: 'Er is een fout opgetreden' 9 december 2008
959394 Er wordt een onjuiste record geopend wanneer u dubbelklikt op een record in de Microsoft Dynamics CRM 4.0 9 december 2008
952322 Een werkstroomregel werkt niet zoals verwacht als u deze uitvoert in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 10 december 2008
958287 Foutbericht wanneer u een activiteitenformulier probeert weer te geven in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Uitzondering "type 'System.Web.HttpUnhandledException' is veroorzaakt' 10 december 2008
953489 Er worden geen records weergegeven als u een mailsamenvoeging uitvoert tegen de optie "Alle records op huidige pagina" of tegen de optie "Alle records op alle pagina´s" in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 10 december 2008
954313 Foutbericht als u probeert aan te melden op de Microsoft Dynamics CRM-website via de Microsoft Dynamics CRM 4.0-server: "IP-adres van de aanvraag heeft een andere adresfamilie dan netwerkadres" 10 december 2008
952658 U kunt een Knowledge Base-artikel niet vinden als u ernaar zoekt in de Microsoft Dynamics CRM 4.0-client voor Outlook. 10 december 2008
955418 U kunt een opmerking niet verwijderen door een gebruiker te gebruiken waarvan de rol geen toestemming tot afdrukken heeft in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 10 december 2008
954592 Alle mogelijke toewijzingen tussen de opzoekeigenschap van een aangepaste entiteit en het Klanteigenschap van een offerte gebruiken een onjuiste objecttypecode, nadat u relatie heeft aangemaakt in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 10 december 2008
955981 Foutbericht wanneer u probeert een aangepaste weergave te openen in een service-agenda in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "savedquery met id = 407a955c-6053-dd11-858a-000bdbda0c1e bestaat niet ' 10 december 2008
958181 Foutbericht bij het importeren van een organisatie in Microsoft Dynamics CRM 4.0: 'De type- of naamruimtenaam 'InvokeDotNetAssembly' bestaat niet in de naamruimte 'Microsoft.Crm.Workflow' ' 11 december 2008
957270 U kunt onverwacht een afspraak promoveren waarvoor geen onderwerp bepaald is, zelfs hoewel het kenmerk Onderwerp van de Afspraak-entiteit is ingesteld op Bedrijf verplicht, in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 11 december 2008
956127 Er ontbreken bepaalde entiteitkenmerken voor Outlook-synchronisatie in een bestand met geëxporteerde aanpassingen van Microsoft Dynamics CRM 4.0. 11 december 2008
956282 Foutbericht wanneer u de Microsoft Dynamics CRM 4.0 SDK gebruikt voor het ontwikkelen van een aangepaste werkstroomactiviteitenmodule: "De sleutel mag niet NULL zijn" 11 december 2008
953887 Foutbericht wanneer u bepaalde eigenschappen probeert te bewerken van een geïmporteerde werkstroom in Microsoft Dynamics CRM 4.0: 'Record is niet beschikbaar' 11 december 2008
954940 Foutbericht wanneer u probeert een aangepast entiteitrecord te verwijderen in Microsoft Dynamics CRM: "Is een fout opgetreden, neem contact op met uw beheerder" 11 december 2008
955253 Foutbericht wanneer u probeert deelnemers aan een bestaande afspraak toe te voegen in Microsoft Dynamics CRM 4.0: 'U hebt onvoldoende machtigingen voor toegang tot het Microsoft CRM-object of voor het uitvoeren van de gevraagde bewerking' 11 december 2008
955064 U kunt de aangemaakte activiteiten in het formulier Campagne-activiteit niet bekijken in de Microsoft Dynamics CRM 4.0-webclient. 11 december 2008
956237 De werkstroom blijft in een wachtstand staan nadat u een werkstroomregel hebt aangemaakt om de status van een verkoopkans in Microsoft Dynamics CRM 4.0 te updaten. 11 december 2008
951432 U kunt, nadat u offline bent gegaan, niet weer opnieuw online gaan in de Microsoft Dynamics CRM 4.0-client voor Outlook met offline-toegang als u overschakelt naar een andere netwerkverbinding. 11 december 2008
956771 Een mail-samenvoegsjabloon wordt onverwacht geassocieerd met een onjuiste aangepaste entiteit, nadat u het sjabloon exporteert in een nieuwe omgeving in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 11 december 2008
957305 Er treedt een onverwacht foutbericht op als u producten aan de offertes, orders of facturen toevoegt die zijn aangemaakt vanuit een verkoopkans in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 11 december 2008
957920 Er wordt geen e-mailbericht verzonden na het voltooien van de Wizard Snelle campagne maken in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 11 december 2008
955977 U kunt een aangepast entiteitrecoord niet openen terwijl u offline bent, zelfs als u toestemming heeft om het record te openen in de Microsoft Dynamics CRM 4.0-client voor Microsoft Office Outlook. 11 december 2008
959226 Foutbericht bij het importeren van een organisatie in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Het wijzigen van het rapportparameters of gegevensbronnen in de waarden die u hebt opgegeven is niet toegestaan" 11 december 2008
954929 De prestaties zijn slecht als u een gebruiker van één business unit wijzigt in een andere, in Configuratiebeheer in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 11 december 2008
954640 Een map zonder naam verschijnt in het bovenliggende niveau als u het formulier Adres in Microsoft Dynamics CRM 4.0 opent. 11 december 2008
956370 De datum in het veld Startdatum in een contractregel is onjuist, nadat u de actie Contract vernieuwen uitvoert in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 11 december 2008
959775 Er wordt geen e-mailbericht verzonden na het voltooien van de Wizard Snelle campagne maken, zelfs nadat u de hotfix 954673 in Microsoft Dynamics CRM 4.0 hebt toegepast. 11 december 2008
953586 Foutbericht wanneer u probeert de asynchrone service te starten in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Uitzondering tijdens starten asynchrone service: MSCRMAsyncService" 11 december 2008
956751 Een werkstroom wordt tweemaal geactiveerd, zelfs terwijl u de bijbehorende werkstroomregel instelt op eenmaal uitvoeren, als de activiteitsstatus is Voltooid in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 11 december 2008
957975 Microsoft Dynamics CRM 4.0 verwerkt een decimale waarde onjuist, tijdens het uitvoeren van een werkstroom. 11 december 2008
957421 Outlook loopt vast wanneer u Outlook met de Microsoft Dynamics CRM 4.0-client voor Outlook synchroniseert. 11 december 2008
957299 U ontvangt een foutbericht als u Eigenschappen instellen op een verstuurde e-mail aanklikt op een stap in Microsoft Dynamics CRM 4.0 Workflow Designer. 11 december 2008
957919 U krijgt het onjuiste foutbericht wanneer u nogmaals dezelfde factuur aanmaakt in Microsoft Dynamics CRM 4.0 11 december 2008
958072 U kunt bepaalde gebruikers-zoekopdrachten op contactpersonen, potentiële klanten of accounts niet gebruiken, nadat u een upgrade uitvoert van Microsoft Dynamics CRM 3.0 naar Microsoft Dynamics CRM 4.0. 11 december 2008
957377 Gelokaliseerde weergaves bevatten een ongeldig layoutXML-element, nadat u een upgrade uitvoert in de Noorse versie van Microsoft Dynamics CRM 3.0 naar de Noorse versie van Microsoft Dynamics CRM 4.0. 12 december 2008
949069 Multi-lookup kenmerken in sommige formulieren zijn uitgeschakeld na het importeren van sommige aanpassingen in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 12 december 2008
955750 U kunt onverwacht een service-afspraak aanmaken, zelfs als u daarvoor geen machtigingen hebt van de service-entiteit in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 12 december 2008
955061 Foutberichten als u een Presend Callout-gebeurtenis gebruikt om het "Betreft"-object van een e-mailbericht in Microsoft Dynamics CRM 4.0-client voor Outlook op te halen. "Send() mislukt, HR = 80045f00" 12 december 2008
956445 Een record blijft in de Microsoft Dynamics CRM-database staan, zelfs nadat u het record in de Microsoft Dynamics CRM 4.0-webclient hebt gewist. 12 december 2008
955487 De nieuwe regels (LF) verdwijnen als u een e-mailbericht verstuurt via het mail-samenvoegsjabloon in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 12 december 2008
955006 U kunt geen gebruiker van een bovenliggend domein toevoegen aan Microsoft Dynamics CRM 4.0 12 december 2008
955058 De computer is traag wanneer u een aantal configuratiewijzigingen in Microsoft Dynamics CRM 4.0 doorvoert. 12 december 2008
956079 Alleen records die zijn gewijzigd in de laatste 30 dagen worden weergegeven voor het gerelateerde recordtype, als u een rapport aanmaakt met de Rapportagewizard in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 15 december 2008
947762 Een werkstroom waarvoor is gedefinieerd dat de activatie moet plaatsvinden met de voorwaarde "Recordkenmerk gewijzigd" kan onverwacht geactiveerd wworden, zelfs terwijl het gecontroleerde kenmerk in Microsoft Dynamics CRM 4.0 niet is gewijzigd. 16 december 2008
958003 Foutbericht wanneer u een geïmporteerde werkstroom in Microsoft Dynamics CRM 4.0 publiceert: "Automatische werkstroom kan niet worden gepubliceerd als er geen activeringsparameters zijn opgegeven." 16 december 2008
958563 De inhoud van de hoofdtekst van een e-mailbericht wordt niet weergegeven als u de eigenschappen bekijkt van een stap die verwijst naar een e-mailbericht in een werkstroom in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 16 december 2008
955482 Het kenmerk "actualstart" en het kenmerk "actualend" van de ActivityPointer-entiteit worden onverwacht ingesteld op "Alleen datum" in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 16 december 2008
959248 Microsoft Dynamics CRM 4.0 loopt vast wanneer u e-mailberichten verwerkt met behulp van de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router. 16 december 2008
958280 Foutbericht wanneer u probeert een terugkerende weekplanning in Microsoft Dynamics CRM 4.0 op te slaan: "De waarde is te groot of te klein voor een Int32" 16 december 2008
957225 Microsoft Dynamics CRM 4.0 wordt een werkstroomregel onverwacht geactiveerd wanneer u een snelle campagne-e-mailactiviteit verzendt. 16 december 2008
956112 Foutberichten in het toepassingslogboek op de Microsoft Dynamics CRM-server nadat u een snelle campagne verwijdert: "Verwijderen-service tabel opschonen mislukt =[Table_Name]" 16 december 2008
954682 De tabbladvolgorde is niet zoals verwacht, als de tabbladen grote secties met velden met meerdere rijen bevat, in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 16 december 2008
957086 Foutbericht wanneer u probeert een organisator van een afspraak te wijzigen in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Delen opheffen deze record niet mogelijk. De eigenaar van de geselecteerde record heeft als enige toestemming tot het verplaatsen van andere uit de share" 16 december 2008
960249 Foutbericht als u probeert de functie Gegevensimport uit te voeren, om gegevens te importeren in de Traditioneel Chinese versie (CHT) van Microsoft Dynamics CRM 4.0: 'CrmSoapExtension heeft non-CrmException gedetecteerd' 16 december 2008
952852 De geretourneerde telling is onjuist als u een FetchXML-zoekopdracht uitvoert met de Microsoft Dynamics CRM 4.0 Software Development Kit. 16 december 2008
950307 Het offline-gaan proces downloadt geen gebruikersrecord naar de lokale MSDE-database in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 16 december 2008
956045 In de velden "Gemaakt" en "Laatst gewijzigd" wordt alleen de korte datumnotatie weergegeven, in het dialoogvenster "Eigenschappen webpagina" van een record in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 16 december 2008
953764 Het filter "Bovenliggend item gedownload" op een aangepaste entiteit werkt niet zoals verwacht in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 17 december 2008
956257 De startdatum van het boekjaar is onjuist ingesteld in Microsoft Dynamics CRM 4.0 als u in de tijdszone GMT+12 of GMT+13 bent. 17 december 2008
959572 Het veld "Bron campagne" op een verkoopkans wordt niet ingevuld als u een campagnerespons converteert in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 17 december 2008
956537 De bijlage bij een mail-samenvoegsjabloon gaat verloren tijdens het importproces van aanpassingen in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 17 december 2008
955833 Foutbericht als u probeert een gebruikersaccount te wijzigen op de pagina Beveiligingsaccount opgeven in Microsoft Dynamics CRM 4.0: 'De Microsoft CRM-servicesaccount is ongeldig' 17 december 2008
958487 Foutbericht als de beheerder grootschalig opnieuw records toewijst aan een andere gebruiker in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Alleen de status van gepubliceerde werkstromen en werkstroomsjablonen kan op niet-gepubliceerd ingesteld worden." 17 december 2008
958250 Foutbericht treedt op als u 11 oktober 2008 selecteert op de Microsoft CRM-agenda, als u uw instellingen afstelt op de tijdszone Santiago op een computer waarop Windows draait: "Onverwachte fout" 17 december 2008
956521 Wijzigingen worden niet weerspiegeld als u een service-activiteit opnieuw plant met de knop "Opnieuw plannen" in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 17 december 2008
958256 Het veld Bovenliggende klant wordt niet ingevuld op het contactrecord nadat u een potentiële klant omzet naar een accountrecord en naar een contactrecord in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 17 december 2008
956283 Foutbericht als u een wekelijkse werkplanning probeert te bewerken, voor een gebruiker of apparaat in Microsoft Dynamics CRM 4.0: 'Is een fout opgetreden en moet u contact opnemen met uw beheerder' 17 december 2008
957380 U kunt het statuscode-kenmerk niet instellen met het CompoundCreate-proces, voordat u de factuur aanmaakt in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 17 december 2008
958791 Foutbericht wanneer u een gebruiker van een vertrouwd domein toevoegt aan de Microsoft Dynamics CRM 4.0: 'Er is een fout opgetreden' 17 december 2008
959208 De dubbele detectietaak detecteert niet alle duplicaten in Microsoft Dynamics CRM 4.0 17 december 2008
955469 U ontvangt een foutbericht als u een exemplaar van een entiteit toewijst aan een andere gebruiker in de Microsoft Dynamics CRM-webclient of de Microsoft Dynamics CRM 4.0-client voor Outlook. 17 december 2008
958818 Foutbericht wanneer u via wachtrij probeert een e-mailbericht toe te wijzen aan een gebruiker in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Activiteiten die zijn afgesloten kunnen niet worden toegewezen aan een andere gebruiker" 17 december 2008
955423 Foutbericht als u twee account samenvoegt die zijn toegevoegd aan een niet-actieve marktlijst in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "De samenvoegbewerking wordt geannuleerd, neem contact op met de systeembeheerder en probeer het opnieuw" 17 december 2008
955685 Een gebruiker met Roltoewijzingsmachtiging in een onderliggende business unit kan onverwacht de rol Systeembeheerder toewijzen in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 17 december 2008
957589 Foutbericht als u probeert enkele kolommen van de werkstroomentiteitweergaven te bewerken met de functie Geavanceerd zoeken in Microsoft Dynamics CRM 4.0: 'Er is een fout opgetreden in Microsoft Dynamics CRM' 19 december 2008
957318 In de service-agenda in Microsoft Dynamics CRM 4.0 kunt u records bekijken voor de gebruikers en de apparatuur waartoe u met uw beveiligingsrol geen toegang heeft. 19 december 2008
961135 Foutbericht wanneer u probeert een weergave te openen in een service-agenda in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Fout: "Uitzondering type 'System.Web.HttpUnhandledException' is veroorzaakt' 12 december 2008
957960 U kunt niet online gaan nadat u een e-mailbericht verstuurt aan een andere gebruiker in Microsoft Dynamics CRM 4.0-client voor Microsoft Office Outlook. 19 december 2008
955233 U ontvangt een foutbericht bij het opslaan van een beveiligingsrol in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 19 december 2008
950266 Er is een lus in de aanmeldpagina als u probeert de Gegevensmigratiewizard uit te voeren in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 19 december 2008
966206 Een rapport-momentopname wordt niet gemaakt wanneer u probeert een rapport te plannen in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 22 december 2008
955051 Niet alle verplichte kenmerken worden juist geselecteerd en weergegeven als u een nieuwe Gegevenstoewijzing definieert gericht op de Contractentiteit in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 5 januari 2009
957970 Tabbladen kunnen verdwijnen als u tussen de tabbladen klikt van bepaalde entiteitformulier in Microsoft Dynamics CRM 4.0 en het bureaublad. 6 januari 2009
955422 Foutbericht wanneer u probeert een afgesloten verkoopkans opnieuw te openen in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "1 is geen geldige statuscode op de verkoopkans" 6 januari 2009
957031 Foutbericht wanneer u probeert Microsoft Dynamics CRM 4.0 te starten, nadat u een upgrade uitvoert van het besturingssysteem naar Windows Server 2008: 'De gewenste prestatiemeter is geen aangepaste teller. Deze moet worden geïnitialiseerd als alleen-lezen' 6 januari 2009
952599 Het etiket van het adresveld kan onjuist zijn nadat u de aanpassing van de contactentiteit en de accountentiteit publiceert in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 7 januari 2009
952148 De eerste keer nadat u een upgrade uitvoert van de Microsoft Dynamics CRM 3.0-client voor Outlook naar Microsoft Dynamics CRM 4.0 client voor Outlook met offline-toegang krijgt u een foutmelding: "Er heeft zich een onbekende fout voorgedaan" 9 januari 2009
956852 Foutbericht als u een rapport uitvoert dat gebruik maakt van het opdrachttype "StoredProcedure" in de Microsoft Dynamics CRM Connector voor SQL Server Reporting Services: 'De uitvoering van de query is mislukt voor gegevensreeks 'Test_MSCRM' ' 12 januari 2009
955574 Foutbericht wanneer u een samenvoegbewerking in Microsoft Dynamics CRM 4.0 uitvoert: "Entiteit fout 0x80041103 'contactpersoon' bevat geen kenmerk met naam = "" 13 januari 2009
957057 U kunt het gedrag van Verwijderen niet instellen op "Koppeling verwijderen" of op "Beperken" voor een aangepaste relatie tussen twee aangepaste entiteiten in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 13 januari 2009
957704 Er worden geen gebruikers gevonden als u met de achternaam zoekt naar bepaalde systeemgebruikers, via een relatie in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 13 januari 2009
960286 Er is een update beschikbaar voor de omschakeling tussen zomer- en wintertijd voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 en voor de Microsoft Dynamics CRM 4.0-client van Microsoft Office Outlook. 15 januari 2009
957871 De Werkstroom expansie-opdracht records veroorzaakt dat de AsyncOperationTable-tabel in de MSCRM-database te groot wordt, in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 15 januari 2009
953821 Een werkstroom wordt onverwacht geactiveerd als u een record bijwerkt waarvoor een dublicaat bestaat in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 2 maart 2009
968135 Foutbericht wanneer u probeert om een werkstroomregel te importeren in de Turkse versie van Microsoft Dynamics CRM 4.0: "System.Data.SqlClient.SqlException: Ongeldige kolomnaam 'isCrmUIWorkflow' " 9 maart 2009
957966 U kunt een record niet exporteren naar een Excel-werkblad als u een dynamische optie gebruikt in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 9 maart 2009
968672 Ontvanger ziet geen Microsoft Dynamics CRM-getraceerd e-mailpictogram als een Microsoft Dynamics CRM-gebruiker een andere Microsoft Dynamics CRM-gebruiker een Microsoft Dynamics CRM-getraceerde e-mail stuurt. 12 maart 2009
958601 In Microsoft Dynamics CRM 4.0 verdwijnen de opmerkingen als een dubbele record waargenomen wordt als u een record wilt opslaan. 12 maart 2009
968755 De tabellen AsyncOperationBase en WorkflowLogBase worden bijzonder groot en de computer wordt traag als u verschillende werkstromen gebruikt in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 12 maart 2009
968515 De bestaande aangepaste beveiligingsrollen krijgen geen verborgen machtigingen nadat u hotfix 950886 in Microsoft Dynamics CRM 4.0 hebt toegepast. 12 maart 2009
956330 Vertragingen en intensief CPU-gebruik treden op bij het importeren van aanpassingen in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 12 maart 2009
966331 U kunt in Microsoft Dynamics CRM 4.0 een casus toewijzen van één wachtrij naar de andere, ongeacht uw beveiligingsrolmachtigingen. 12 maart 2009
958562 De standaarprecisie van een geld-veld is ingesteld op twee decimalen bij gebruik van de Koreaanse of Japanse taal in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 12 maart 2009
950266 Er is een lus in de aanmeldpagina als u probeert de Gegevensmigratiewizard uit te voeren in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 12 maart 2009
955138 De computer wordt traag of er zijn time-outs wanneer u bepaalde weergaven probeert te gebruiken in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 18 maar 2009
959549 Beheerders kunnen onverwacht Active Directory-gebruikers bekijken die niet behoren tot de organisatie-eenheid van de beheerder, in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 19 maart 2009
969287 De e-mailrouter verplaats ongewenste e-mailberichten naar een map met onbestelbare berichten als het "@"-symbool het eerste teken is in de weergavenaam van de afzender, in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 19 maart 2009
954811 Het laden van Microsoft Dynamics CRM 4.0 Configuratiebeheer duurt lang op een Microsoft Dynamics CRM 4.0-server. 30 maart 2009
961135 Foutbericht wanneer u probeert een weergave te openen in een service-agenda in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Fout: "Uitzondering type 'System.Web.HttpUnhandledException' is veroorzaakt' 6 april 2009
970136 Een account die niet langer de bovenliggende account is van een onderliggende account kan onverwacht de onderliggende accountrecords bekijken in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 13 april 2009
969946 Er is een tool beschikbaar om het traceerteken uit de onderwerpregel van de e-mail en de traceertekenkolom van de e-mailtabel bij te werken, in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 14 april 2009
958084 Er is een hotfix beschikbaar voor het uitschakelen van de functie Smart Matching in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 14 april 2009
969776 Sommige opmerkingen worden niet gesynchroniseerd als u offline gaat in Microsoft Dynamics CRM voor Microsoft Office Outlook. 7 mei 2009
969758 U kunt niet onafhankelijk Active Directory-domeinschema en Microsoft Dynamics CRM 4.0 URL´s instellen voor externe Active Directory-gebruikers en interne Active Directory-gebruikers. 7 mei 2009
953812 Er is een hotfix beschikbaar waarmee u een afspraak in een gedeelde agenda in Microsoft Dynamics CRM 4.0-client voor Outlook kunt traceren. 7 mei 2009
963054 Microsoft Dynamics CRM 4.0 genereert activiteiten voor niet-actieve leden in een marktlijst, als u campagne-activiteiten, snelle campagne-activiteiten of mail-samenvoegactiviteiten aanmaakt vanuit de marktlijst. 7 mei 2009
957720 Sommige records in de offline database verdwijnen als u problemen negeert die optreden als u online gaat in Microsoft Dynamics CRM 4.0 voor Microsoft Office Outlook, met offline Access. 2 juli 2009
959072 Een entiteitformulier wordt langzaam ingeladen nadat u veel velden met verschillende kenmerktypes in Microsoft Dynamics CRM 4.0 toevoegt. 2 juli 2009
956526 Als u een campagne of een snelle campagne aanmaakt om een e-mailactiviteit te genereren met de optie "Toewijzen aan wachtrij", wordt de afzender ten onrechte ingesteld als eigenaar van een bulkbewerking in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 2 juli 2009
971758 Een onverwacht foutbericht treedt op, hoewel u de verkoopkansrol van een klant wijzigt van het eerste duplicaat in een unieke versie, in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 2 juli 2009
971356 U ontvangt een foutbericht "stackoverloop" als de gebeurtenis OnChange() is ingeschakeld voor een opzoekveld in een entiteitsformulier en als dit veld wordt gewijzigd, nadat een dubbel bericht wordt waargenomen in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 2 juli 2009
971082 U kunt geen gegevens uit een veld in een dubbele record in Microsoft Dynamics CRM 4.0 verwijderen. 2 juli 2009
972150 Eigenschappen van leveranciers voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mailrouter schakelen onverwacht over naar de standaardwaarden nadat u deze heeft gewijzigd. 2 juli 2009
971355 Microsoft Dynamics CRM 4.0 maakt onverwacht nieuwe regels (LF´s) aan in e-mailberichten die door een werkstroom worden aangemaakt. 2 juli 2009
972482 Er treedt een foutbericht op als u een afspraak traceert, als het kenmerk "ExchangeEntryID" langer is dan 512 tekens, in de Microsoft Dynamics CRM-client voor Outlook. 2 juli 2009
971353 Foutbericht als u tegelijkertijd meerdere gebruikers aanmaakt door middel van de methode Service.Create(user) in Microsoft Dynamics CRM 4.0. "Kan geen dubbele sleutel invoegen" 2 juli 2009
971354 Microsoft Outlook loopt vast als u de functie "Traceren in CREM" inschakelt voor een gedelegeerde contactpersoon, nadat u het updatepakket 4 voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 hebt geïnstalleerd. 2 juli 2009
972501 De werkbalk van de Microsoft Dynamics CRM 4.0-Outlook-client wordt niet zoals verwacht geladen. 2 juli 2009
972033Foutbericht wanneer u een gebruiker aan Microsoft Dynamics CRM 4.0 uit een vertrouwd bovenliggend domein toevoegt: 'U probeert een gebruiker te maken met een domeinaanmelding die niet bestaat. Selecteer een andere domeinaanmelding en probeer het opnieuw' 27 augustus 2009
974037 E-mailberichten met bepaalde schermnamen worden niet getraceerd in CRM na het installeren van updatepakket 4. 27 augustus 2009
974310 Werkstroom onderbreekt af en toe op de voorwaarde "wachtrij"27 augustus 2009
976091 Er is een update beschikbaar voor de Caïro en West Australia 2009-zomertijdwijzigingen voor Microsoft Dynamics CRM 4.0.22 oktober 2009
975579 Een bestelling wordt onverwacht alleen-lezen als een werkstroomregel of een SDK-applicatie de status van de bestelling wijzigt in "in voortgang" in Microsoft Dynamics CRM 4.0.22 oktober 2009
975529 Foutbericht als u probeert een domeinnaam van een bestaande Microsoft Dynamics CRM-gebruiker in een vertrouwd domein te wijzigen: "De domeinnaam bestaat niet."22 oktober 2009
975490 U ondervindt een impasse, wanneer de asynchrone service van Microsoft Dynamics CRM 4.0 wordt uitgevoerd op meerdere servers22 oktober 2009
974434 U kunt Microsoft Dynamics CRM 4.0 niet installeren of aanvullende organisaties toevoegen in Microsoft Dynamics CRM 4.0, zonder machtigingen van systeembeheerder in Microsoft SQL-server.22 oktober 2009
977714U kunt onverwacht gesloten verkoopkansen of afgesloten potentiële klanten Microsoft Dynamics CRM 4.0 bulkmatig bewerken.17 december 2009
978093De Organisatie importeren-wizard loopt vast als u de optie "Gebruikers handmatig toewijzen" gebruikt om een gebruiker van een extern vertrouwd domein in Microsoft Dynamics CRM 4.0 toe te wijzen. 17 december 2009
978201De service-agenda toont geen service-activiteiten of gewone afspraken die voor de weergave-interval beginnen.17 december 2009
978842Foutbericht als u probeert wijzigingen op te slaan die u hebt aangebracht aan een beveiligingsrol in een business unit in Microsoft Dynamics CRM 4.0: 'Er is een fout opgetreden'11 februari 2010
978872Foutbericht als u een rapport uitvoert terwijl de Microsoft Dynamics CRM 4.0-client voor Outlook op de status "offline" staat: "Fout: Er is een fout opgetreden"11 februari 2010
978929Bijgewerkte records in een Microsoft Dynamics CRM 4.0-organisatiedatabase worden niet gesynchroniseerd naar een offline-database als u offline gaat in Microsoft Dynamics CRM voor Microsoft Office Outlook met offline Access.11 februari 2010
978638Foutbericht bij het synchroniseren van gegevens in Microsoft Dynamics CRM 4.0 voor Microsoft Office Outlook: 'Er is een onbekende fout opgetreden bij het synchroniseren van gegevens naar Outlook'11 februari 2010
979483Een koppeling tussen twee onderwerpen wordt niet verwijderd nadat u een onderwerp in de Microsoft Dynamics CRM 4.0 verwijdert. 11 februari 2010
980627De database van een nieuwe organisatie bevat geen metadata-hotfixes nadat u de metadata-hotfix hebt toegepast op de nieuwe organisatie in Microsoft Dynamics CRM 4.0. 8 april 2010
981885De gegevens in de velden onder het gedeelte Adres van een contactpersoon ontbreekt, nadat u Microsoft Office Outlook gesynchroniseerd hebt met Microsoft Dynamics CRM 4.0. 8 april 2010
981309Microsoft Office Outlook 2007 wordt onverwacht afgesloten als u een samenvoegingsbewerking van mailetiketten aanmaakt in Microsoft Dynamics CRM-client voor Microsoft Office Outlook, waarbij updatepakket 7 voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 is geïnstalleerd.8 april 2010
981839De postcode verschijnt op een onjuiste plaats in een contactpersoon in Microsoft Outlook nadat u Microsoft Outlook met Microsoft Dynamics CRM 4.0 gesynchroniseerd hebt.8 april 2010
981625De DeletionService-service loopt vast als u deze uitvoert om een record uit de Microsoft Dynamics CRM 4.0-database te verwijderen. 3 juni 2010
982510"Microsoft Dynamics CRM was niet in staat om het webadres van de Microsoft Dynamics CRM-server toe te voegen aan de Vertrouwde sites. Waarschuwing als u probeert een Microsoft Dynamics CRM 4.0-client voor Outlook te openen in een door de beveiliging geblokkeerde omgeving. 3 juni 2010
983439De duplicaatdetectieregel werkt niet als u een potentiële klant omzet naar een account in Microsoft Dynamics CRM 4.0.3 juni 2010
2249156Dubbele e-mailberichten worden onverwacht verzonden vanaf servers met de Async-service, voor Microsoft Dynamics CRM 4.029 juli 2010
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst voor overige aandachtspunten.
Eigenschappen

Artikel-id: 949256 - Laatst bijgewerkt: 09/30/2010 12:28:00 - Revisie: 1.0

Microsoft Dynamics CRM 4.0

  • kbmbsupgrade kbtshoot kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmbsmigrate kbexpertisebeginner KB949256
Feedback