Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

FIX: Er treedt een time-out op wanneer u SQL Server Management Studio gebruikt om een grote database terugzetten vanaf een back-up op tape in SQL Server 2008

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:967205
Microsoft distribueert oplossingen voor Microsoft SQL Server 2008 als één downloadbaar bestand. Aangezien de oplossingen cumulatief zijn, bevat elke nieuwe versie de hotfixes en de beveiligingscorrecties die opgenomen in de vorige SQL Server 2008 zijn release opgelost.
Symptomen
In Microsoft SQL Server 2008 kunt u SQL Server Management Studio gebruikt om een grote database terugzetten vanaf een back-up op tape. Wanneer u een time-out optreedt deBack-ups opgevenhet dialoogvenster. Bovendien wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Een uitzondering opgetreden tijdens het uitvoeren van Transact-SQL-instructie of batchverwerking. (Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo)
------------------------------
Programmalocatie van het:
bij Microsoft.SqlServer.Management.Common.ServerConnection.ExecuteWithResults (String sqlCommand)
bij Microsoft.SqlServer.Management.Smo.ExecutionManager.ExecuteWithResults (String query)
bij Microsoft.SqlServer.Management.Smo.BackupRestoreBase.ExecuteSqlWithResults (servers, String cmd)
bij Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Restore.ReadBackupHeader (Server srv)
bij Microsoft.SqlServer.Management.SqlManagerUI.SqlRestoreDatabaseGeneral.buttonSelectDevice_Click (Object afzender, EventArgs e)
bij System.Windows.Forms.Control.OnClick (EventArgs e)
bij System.Windows.Forms.Button.OnClick (EventArgs e)
bij System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp (MouseEventArgs mevent)
bij System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp (bericht & m, MouseButtons knop, Int32 muisklikken)
bij System.Windows.Forms.Control.WndProc (bericht & m)
bij System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc (bericht & m)
bij System.Windows.Forms.Button.WndProc (bericht & m)
bij System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage (bericht & m)
bij System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc (bericht & m)
op System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback (IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
===================================
Time-out is verlopen. De time-outperiode is verstreken voordat de bewerking is voltooid of de server reageert niet.HEADERONLY herstellen wordt abnormaal beëindigd. (.Netto SqlClient-Data Provider)
------------------------------
Programmalocatie van het:
bij System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError (SqlException uitzondering, Boolean breakConnection)
bij System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError (SqlException uitzondering, Boolean breakConnection)
bij System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning (TdsParserStateObject stateObj)
bij System.Data.SqlClient.TdsParser.Run (RunBehavior runBehavior, cmdHandler SqlCommand, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet, bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
op System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ConsumeMetaData()
op System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
bij System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader (ds SqlDataReader, RunBehavior, runBehavior, String resetOptionsString)
bij System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds (CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior, runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
bij System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader (CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior, runBehavior, Boolean returnStream, String methode resultaat DbAsyncResult)
bij System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader (CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior, runBehavior, Boolean returnStream, String methode)
bij System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader (CommandBehavior gedrag, String methode)
bij System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader (CommandBehavior gedrag)
bij System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader (CommandBehavior gedrag)
bij System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal (DataSet dataset, DataTable [] datatables, StartRecord-Int32, Int32 maxRecords, String srcTable, opdracht IDbCommand, CommandBehavior gedrag)
bij System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill (DataSet dataSet, Int32 StartRecord-, Int32 maxRecords, String srcTable, opdracht IDbCommand, CommandBehavior gedrag)
bij System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill (DataSet dataSet)
bij Microsoft.SqlServer.Management.Common.ServerConnection.ExecuteWithResults (String sqlCommand)
Oplossing

Cumulatieve update-informatie voor de versie van SQL Server 2008

De correctie voor dit probleem werd eerst uitgebracht in cumulatieve Update 4 voor de versie van SQL Server 2008. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het verkrijgen van dit cumulatieve updatepakket voor SQL Server 2008:
963036Pakket 4 cumulatieve update voor SQL Server 2008
OpmerkingOmdat de builds cumulatief zijn, elke nieuwe release correctie bevat alle hotfixes en de beveiligingscorrecties die opgenomen in de vorige SQL Server 2008 zijn release opgelost. Wij raden de meest recente fix release waarin deze hotfix toepast. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
956909SQL Server 2008 bouwt die zijn uitgebracht nadat SQL Server 2008 is uitgebracht.

Gegevens van de cumulatieve update voor SQL Server 2008 Service Pack 1

De correctie voor dit probleem werd eerst uitgebracht in de cumulatieve Update 1 voor SQL Server 2008 Service Pack 1. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het verkrijgen van dit cumulatieve updatepakket voor SQL Server 2008:
969099Cumulatieve updatepakket 1 voor SQL Server 2008 Service Pack 1
OpmerkingOmdat de builds cumulatief zijn, elke nieuwe release correctie bevat alle hotfixes en de beveiligingscorrecties die opgenomen in de vorige SQL Server 2008 zijn release opgelost. Wij raden de meest recente fix release waarin deze hotfix toepast. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
970365SQL Server 2008 bouwt die zijn uitgebracht na Service Pack 1 voor SQL Server 2008 is uitgebracht
Workaround
Dit probleem omzeilen door Transact-SQL-opdrachten te gebruiken back-up en terugzetten van de database en de SQL Server Management Studio-gebruikersinterface.
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op' is.
Meer informatie

Meer informatie over SQL Server 2005

Dit probleem treedt ook in SQL Server Management Studio van SQL Server 2005.De sectie 'workaroud' omzeilen van dit probleem in SQL Server 2005 of vaste versie van SQL Server Management Studio van SQL Server 2008.

Meer informatie over het cumulatieve updatepakket 4 voor SQL Server 2008

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over welke bestanden worden gewijzigd en voor informatie over de vereisten voor het toepassen van het cumulatieve updatepakket bevat de hotfix die wordt beschreven in dit Microsoft Knowledge Base-artikel:
963036Pakket 4 cumulatieve update voor SQL Server 2008

Meer informatie over het cumulatieve updatepakket 1 voor SQL Server 2008 Service Pack 1

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over welke bestanden worden gewijzigd en voor informatie over de vereisten voor het toepassen van het cumulatieve updatepakket bevat de hotfix die wordt beschreven in dit Microsoft Knowledge Base-artikel:
969099Cumulatieve updatepakket 1 voor SQL Server 2008 Service Pack 1
Referenties
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over de lijst van builds die beschikbaar na de release van SQL Server 2008 zijn:
956909SQL Server 2008 bouwt die zijn uitgebracht nadat SQL Server 2008 is uitgebracht.
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over de incrementele Servicing-Model voor SQL Server:
935897Een incrementele Servicing-Model is beschikbaar vanaf de SQL Server-team leveren hotfixes voor gemelde problemen
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het naamgevingsschema voor SQL Server-updates:
822499Nieuw naamgevingsschema voor software-updatepakketten voor Microsoft SQL Server
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over terminologie voor software-update:
824684Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates voor Microsoft te beschrijven

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 967205 - Laatst bijgewerkt: 03/19/2011 23:46:00 - Revisie: 2.0

Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Workgroup

  • kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbqfe kbfix kbmt KB967205 KbMtnl
Feedback