Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

nieuwe Microsoft Edge  is voorzien van ingebouwde toegankelijkheidsopties waarmee u kunt browsen op een manier die het best aansluit bij uw behoeften.

In dit artikel

Tekst groter maken

Webteksten hardop laten voorlezen

Prettiger lezen

Afbeeldingsbeschrijvingen voor schermlezers ophalen

Overzicht van hoge zichtbaarheid

Met een toetsenbord surfen op internet

Bladeren met navigatietoetsen

Bladeren door tabbladen

Hoog contrast gebruiken voor een betere leesbaarheid

Vragen voordat u vensters met tabbladen sluit

Bijschriftstijl aanpassen

Windows 11 

In Windows 11 zijn alle toegankelijkheidsfuncties te vinden op één instellingenpagina in Microsoft Edge.

 • Ga naar Instellingen en meer > Instellingen  > Toegankelijkheid.

Tekst groter maken

Als u één webpagina in Microsoft Edge wilt vergroten, selecteert u Instellingen en meer  en kiest u vervolgens Inzoomen , Uitzoomen of Volledig scherm .

Of gebruik de volgende toetsenbordsneltoetsen:

Druk op

Om dit te doen

  Ctrl + plusteken (+)

Inzoomen met 25%

  Ctrl + minteken (-)

Uitzoomen met 25%

 Ctrl + nul (0)

Zoomniveau opnieuw instellen op standaardwaarde

  Ctrl + Muiswiel omhoog

Inzoomen

  Ctrl + Muiswiel omlaag

Uitzoomen

  F11

Schakelen tussen volledig scherm en volledig scherm afsluiten

Als u het standaardzoomniveau voor alle websites in Microsoft Edge wilt instellen, gaat u naar Instellingen en meer > Instellingen > Toegankelijkheid en selecteert u het gewenste zoomniveau in de vervolgkeuzelijst onder Paginazoom.

Beheer eenvoudig zoomniveaus voor specifieke sites door zoomniveauste selecteren.

Microsoft Edge menu-instelling om paginazoom aan te passen.

U kunt ook tekst vergroten in Windows. Wijzigingen die u hier aanbrengt, zijn van toepassing op de meeste tekst op uw apparaat.

 • Selecteer in Windows 11Start > Instellingen > Toegankelijkheid > Tekengrootte. Sleep de schuifregelaar totdat de voorbeeldtekst gemakkelijk te lezen is en selecteer vervolgens Toepassen.

 • Selecteer in Windows 10 Start > Instellingen > Toegankelijkheid > Weergave > Tekst groter maken. Sleep de schuifregelaar totdat de voorbeeldtekst gemakkelijk te lezen is en selecteer vervolgens Toepassen

Webteksten hardop laten voorlezen

Microsoft Edge kan nieuws, sportverhalen en andere webpagina's hardop voorlezen. Wanneer de webpagina is geopend, selecteert (klik met de rechtermuisknop) en houdt u deze vast op de pagina en kiest u Hardop voorlezen . U kunt ook naar Instellingen en meer gaan en vervolgens Hardop voorlezen selecteren. 

Of gebruik de volgende toetsenbordsneltoets:

Druk op

Om dit te doen

  Ctrl + Shift + U

Hardop voorlezen starten of stoppen

Prettiger lezen

De insluitende lezer in Microsoft Edge biedt een overzichtelijkere en eenvoudigere indeling met minder afleidingen. U kunt het thema en de tekengrootte aan uw wensen aanpassen.

 1. Ga in Microsoft Edge naar de pagina die u wilt lezen.

 2. Selecteer Insluitende lezer invoeren op de adresbalk (deze is alleen beschikbaar op sommige webpagina's).

 3. Selecteer onder Tekstvoorkeurenhet tekstformaat en wijzig het paginathema in een van de 23 opties.

U kunt de volgende toetsenbordsneltoets gebruiken voor de Insluitende lezer:

Druk op

Om dit te doen

  F9

Insluitende lezer invoeren of sluiten

Zie Insluitende lezen gebruiken in Microsoft Edge

Afbeeldingsbeschrijvingen van Microsoft ophalen

Microsoft Edge kan niet-gelabelde afbeeldingen detecteren en beschrijvingen genereren. Beschrijvingen van afbeeldingen kunnen hardop worden voorgelezen door schermlezers in het Engels, Spaans, Japans, Portugees en vereenvoudigd Chinees. 

Ga als volgt te werk om deze functie in te schakelen:

 1. Ga naar Instellingen en meer > Instellingen .

 2. Selecteer Toegankelijkheid  > schakel Afbeeldingsbeschrijvingen ophalen van Microsoft voor schermlezersin en selecteer Ja, ik doe mee.

 3. Wanneer deze functie is ingeschakeld, genereert Microsoft Edge automatisch beschrijvingen voor niet-gelabelde afbeeldingen op elke website.

Microsoft Edge menu-instelling voor afbeeldingsbeschrijvingen ophalen.

Focusindicator voor hoge zichtbaarheid 

De focusindicator voor hoge zichtbaarheid creëert een zwart-wit contour rond een gefocust element op een webpagina. Het overzicht wordt weergegeven wanneer u een koppeling of tekstgebied selecteert en wanneer u het navigatietoetsenbord gebruikt, zoals de Tab-toets.

Ga als volgt te werk om deze functie in te schakelen:

 1. Ga naar Instellingen en meer > Instellingen .

 2. Selecteer Toegankelijkheid  en schakel Een overzicht met hoge zichtbaarheid weergeven rond het aandachtsgebied op de paginain.

 3. Wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt gedurende drie seconden een zwart-witcontour weergegeven rond het gefocuste element op een webpagina.

Microsoft Edge menu-instelling voor een overzicht met hoge zichtbaarheid.

Met een toetsenbord surfen op internet

Met alleen uw toetsenbord kunt u snel de focus verplaatsen door de hoofdvensters van uw browser, zoals:

 • Tabbladen in de browser

 • De adres- en zoekbalk

 • De werkbalk Favorieten (indien beschikbaar)

 • Inhoud van webpagina

 • Bepaalde pop-upvensters

Druk op

Om dit te doen

  F6

Focus verplaatsen naar het volgende browservenster

Shift + F6

Focus verplaatsen naar het vorige browservenster

Ctrl + F6

Focus verplaatsen naar het deelvenster voor webinhoud

Bladeren met navigatietoetsen inschakelen

Als u door pagina's wilt navigeren met een tekstcursor, schakelt u bladeren met navigatietoetsen in.

Schakel bladeren met navigatietoetsen alleen in of uit voor de huidige sessie met behulp van de sneltoets: 

Druk op

Om dit te doen

  F7

Bladeren met navigatietoetsen in- of uitschakelen

Schakel bladeren met navigatietoetsen voor onbepaalde tijd in door te gaan naar Instellingen en meer > Instellingen > Toegankelijkheid en de optie Pagina's navigeren met een tekstcursor in te schakelen.

Microsoft Edge menu-instelling voor het inschakelen van bladeren met navigatietoetsen.

Met bladwijzer met navigatietoetsen kunt u de navigatietoets binnen een webpagina verplaatsen met behulp van de pijltoetsen Omhoog, Omlaag, Links en Rechts en de knoppen Home, Page Up en Page Down op uw toetsenbord.

Als u tekst, afbeeldingen of andere elementen op de pagina wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt terwijl u de caret verplaatst. 

Als u bijvoorbeeld het menu voor een afbeelding op de pagina wilt openen:

 1. Gebruik de pijltoetsen om de caret direct vóór de afbeelding te verplaatsen.

 2. Houd Shift ingedrukt terwijl u de caret verplaatst met behulp van de pijl-links of pijl-rechts om de afbeelding te selecteren.

 3. Druk vervolgens op Shift+F10 om het menu voor de afbeelding te openen.

Vanuit dit menu kunt u bijvoorbeeld de afbeelding naar het klembord kopiëren of een visuele zoekopdracht uitvoeren met behulp van de afbeelding.

Bladeren door tabbladen

U kunt de Tab-toets gebruiken om snel door items op het scherm te navigeren, zoals:

 • Koppelingen in de vorm van tekst of afbeeldingen

 • Tekstvelden in formulieren op het web

 • De adres- en zoekbalk

 • Knoppen op de werkbalk

 • Tabbladen in de browser

Druk op

Om dit te doen

Tab

Focus verplaatsen naar het volgende item

Shift + Tab

Focus verplaatsen naar het vorige item

Wanneer u de focus verplaatst naar de browsertabbladen, menu's of lijsten, kunt u de pijltoetsen Omhoog, Omlaag, Links en Rechts gebruiken om de focus van het ene naar het andere item te verplaatsen. 

U kunt ook de positie van browsertabbladen (als er meer dan één geopend is) of items op uw favorietenbalk opnieuw rangschikken. Als u een item wilt verplaatsen met behulp van toetsenbordopdrachten, moet de focus op dat item staan.

Druk op

Om dit te doen

Alt + Shift + Pijl-links

Het item met focus naar links verplaatsen

Alt + Shift + Pijl-rechts

Het item met focus naar rechts verplaatsen

Alt + Shift + Pijl-omhoog

Het item met focus omhoog verplaatsen

Alt + Shift + Pijl-omlaag

Het item met focus omlaag verplaatsen

Meer toetsenbordsneltoetsen voor Microsoft Edge

Hoog contrast gebruiken voor een betere leesbaarheid

De modus Hoog contrast maakt het scherm gemakkelijker leesbaar met behulp van meer verschillende kleuren.

Schakel de modus hoog contrast in of uit door de sneltoets te gebruiken: 

Druk op

Om dit te doen

Alt-links + Shift-links + Print Screen

Modus Hoog contrast in- of uitschakelen

Een thema met hoog contrast aanpassen in Windows: 

 • Selecteer in Windows 11Start > Instellingen > Toegankelijkheid > Contrastthema's. Kies een thema in de vervolgkeuzelijst en selecteer Toepassen.

 • Selecteer in Windows 10Start > Instellingen > Toegankelijkheid > Hoog contrast. Zet onder Hoog contrast gebruiken de wisselknop Hoog contrast inschakelen op Aan. Selecteer onder Een thema kiezen een thema met hoog contrast en selecteer Toepassen.

Vragen voordat u vensters met tabbladen sluit

In Microsoft Edge kunt u voorkomen dat uw browser een venster met meerdere geopende tabbladen sluit door om bevestiging te vragen voordat u afsluit.

Ga als volgt te werk om deze functie in te schakelen:

 1. Ga naar Instellingen en meer > Instellingen .

 2. Selecteer Toegankelijkheid en schakel Vragen voordat u een venster sluit met meerdere tabbladen in.

 3. Wanneer deze functie is ingeschakeld, vraagt Microsoft Edge om bevestiging voordat u een venster of vensters sluit waarop meerdere tabbladen zijn geopend.

Microsoft Edge-menu-instelling om te voorkomen dat een venster met meerdere tabbladen wordt gesloten.

Bijschriftstijl aanpassen

Maak uw apparaat gemakkelijker te gebruiken zonder geluid door audio weer te geven als tekst. 

Voor toegang tot de voorkeuren voor bijschriften in Microsoft Edge:

 1. Ga naar Instellingen en meer > Instellingen .

 2. Selecteer Toegankelijkheid en selecteer Systeemvoorkeuren openen voor bijschriften.

Microsoft Edge menukoppeling om systeemvoorkeuren voor bijschriften te openen.

Voor toegang tot de voorkeuren voor bijschriften in Windows:

 • Selecteer in Windows 11 Instellingen voor > > Toegankelijkheid  > Bijschriften .  Kies onder Bijschriftende bijschriftstijl in de vervolgkeuzelijst of selecteer Bewerken om bijschriften aan te passen.

 • Selecteer in Windows 10 Instellingen > > Toegankelijkheid > Ondertiteling.      Selecteer onder Ondertitelingin de verschillende vervolgkeuzemenu's om bijschriften aan te passen.

In dit artikel

Inzoomen op een webpagina

Webteksten hardop laten voorlezen

Prettiger lezen

Afbeeldingsbeschrijvingen voor schermlezers ophalen

Overzicht van hoge zichtbaarheid

Met een toetsenbord surfen op internet

Bladeren door tabbladen

Bladeren met navigatietoetsen

Vragen voordat u vensters met tabbladen sluit

Toegankelijkheidsfuncties in Microsoft Edge

In Microsoft Edge kunnen alle toegankelijkheidsfuncties op één instellingenpagina worden gevonden. 

 • Ga naar Instellingen en meer > Instellingen > Toegankelijkheid .

Inzoomen op een webpagina

Als u één webpagina in Microsoft Edge wilt vergroten, selecteert u Instellingen en meer  en kiest u vervolgens Inzoomen , Uitzoomen of Volledig scherm .

Of gebruik de volgende toetsenbordsneltoetsen:

Druk op

Om dit te doen

 Command + plusteken (+)

Inzoomen met 25%

 Command + minteken (-)

Uitzoomen met 25%

 Command + 0

Zoomniveau opnieuw instellen op standaardwaarde

 Ctrl + Command + F

Schakelen tussen volledig scherm en volledig scherm afsluiten

Als u het standaardzoomniveau voor alle websites in Microsoft Edge wilt instellen, gaat u naar Instellingen en meer > Instellingen > Toegankelijkheid en selecteert u het gewenste zoomniveau in de vervolgkeuzelijst onder Paginazoom.

Beheer eenvoudig zoomniveaus voor specifieke sites door zoomniveauste selecteren.

Microsoft Edge menu-instelling om paginazoom aan te passen.

Webteksten hardop laten voorlezen

Microsoft Edge kan nieuws, sportverhalen en andere webpagina's hardop voorlezen. Terwijl uw webpagina is geopend, selecteert en houdt u deze vast (met de rechtermuisknop) op de pagina en kiest u Hardop voorlezen. U kunt ook naar Instellingen en meer gaan en vervolgens Hardop voorlezen selecteren. 

Of gebruik de volgende toetsenbordsneltoets:

Druk op

Om dit te doen

  Command + Shift + U

Hardop voorlezen starten of stoppen

Prettiger lezen

De insluitende lezer in Microsoft Edge biedt een overzichtelijkere en eenvoudigere indeling met minder afleidingen. U kunt het thema en de tekengrootte aan uw wensen aanpassen.

 1. Ga in Microsoft Edge naar de pagina die u wilt lezen.

 2. Selecteer Insluitende lezer invoeren op de adresbalk (deze is alleen beschikbaar op sommige webpagina's).

 3. Selecteer onder Tekstvoorkeurenhet tekstformaat en wijzig het paginathema in een van de 23 opties.

U kunt de volgende toetsenbordsneltoets gebruiken voor de Insluitende lezer:

Druk op

Om dit te doen

  F9

Insluitende lezer invoeren of sluiten

Zie Insluitende lezen gebruiken in Microsoft Edge

Afbeeldingsbeschrijvingen van Microsoft ophalen

Microsoft Edge kan niet-gelabelde afbeeldingen detecteren en beschrijvingen genereren. Beschrijvingen van afbeeldingen kunnen hardop worden voorgelezen door schermlezers in het Engels, Spaans, Japans, Portugees en vereenvoudigd Chinees. 

Ga als volgt te werk om deze functie in te schakelen:

 1. Ga naar Instellingen en meer > Instellingen .

 2. Selecteer Toegankelijkheid  > schakel Afbeeldingsbeschrijvingen ophalen van Microsoft voor schermlezersin en selecteer Ja, ik doe mee.

 3. Wanneer deze functie is ingeschakeld, genereert Microsoft Edge automatisch beschrijvingen voor niet-gelabelde afbeeldingen op elke website.

Microsoft Edge menu-instelling voor afbeeldingsbeschrijvingen ophalen.

Focusindicator voor hoge zichtbaarheid

De focusindicator voor hoge zichtbaarheid creëert een zwart-wit contour rond een gefocust element op een webpagina. Het overzicht wordt weergegeven wanneer u een koppeling of tekstgebied selecteert en wanneer u het navigatietoetsenbord gebruikt, zoals de Tab-toets.

Ga als volgt te werk om deze functie in te schakelen:

 1. Ga naar Instellingen en meer > Instellingen .

 2. Selecteer Toegankelijkheid  en schakel Een overzicht met hoge zichtbaarheid weergeven rond het aandachtsgebied op de pagina in.

 3. Wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt gedurende drie seconden een zwart-witcontour weergegeven rond het gefocuste element op een webpagina.

Microsoft Edge menu-instelling voor een overzicht met hoge zichtbaarheid.

Met een toetsenbord surfen op internet

Als u met het toetsenbord wilt surfen op internet, moet u Systeemvoorkeuren op uw Mac instellen.

Bladeren door tabbladen

U kunt de Tab-toets gebruiken om snel door items op het scherm te navigeren, zoals:

 • Koppelingen in de vorm van tekst of afbeeldingen

 • Tekstvelden in formulieren op het web

 • De adres- en zoekbalk

 • Knoppen op de werkbalk

Druk op

Om dit te doen

Tab

Focus verplaatsen naar het volgende item

Shift + Tab

Focus verplaatsen naar het vorige item

Wanneer u de focus verplaatst naar de browsertabbladen, menu's of lijsten, kunt u de pijltoetsen Omhoog, Omlaag, Links en Rechts gebruiken om de focus van het ene naar het andere item te verplaatsen. 

U kunt de positie van browsertabbladen ook opnieuw rangschikken (als er meer dan één geopend is). Datzelfde geldt voor items in uw favorietenbalk. Als u een item wilt verplaatsen met behulp van toetsenbordopdrachten, moet de focus op dat item staan.

Druk op

Om dit te doen

Optie + Shift + Pijl-links

Het item met focus naar links verplaatsen

Option + Shift + Pijl-rechts

Het item met focus naar rechts verplaatsen

Option + Shift + Pijl-omhoog

Het item met focus omhoog verplaatsen

Option + Shift + Pijl-omlaag

Het item met focus omlaag verplaatsen

Bladeren met navigatietoetsen inschakelen

Als u door pagina's wilt navigeren met een tekstcursor, schakelt u bladeren met navigatietoetsen in.

Schakel bladeren met navigatietoetsen alleen in of uit voor de huidige sessie met behulp van de sneltoets: 

Druk op

Om dit te doen

  F7

Bladeren met navigatietoetsen in- of uitschakelen

Schakel bladeren met navigatietoetsen voor onbepaalde tijd in door te gaan naar Instellingen en meer > Instellingen > Toegankelijkheid en de optie Pagina's navigeren met een tekstcursor in te schakelen. 

Microsoft Edge menu-instelling voor het inschakelen van bladeren met navigatietoetsen.

Met bladwijzer met navigatietoetsen kunt u de navigatietoets binnen een webpagina verplaatsen met behulp van de pijltoetsen Omhoog, Omlaag, Links en Rechts.

Als u tekst of andere elementen op de pagina wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt terwijl u de navigatietoets verplaatst.

Als u bijvoorbeeld het menu voor een afbeelding op de pagina wilt openen:

 1. Gebruik de pijltoetsen om de caret direct vóór de afbeelding te verplaatsen.

 2. Houd Shift ingedrukt terwijl u de caret verplaatst met behulp van de pijl-links of pijl-rechts om de afbeelding te selecteren.

 3. Druk vervolgens op Shift+F10 om het menu voor de afbeelding te openen.

Vanuit dit menu kunt u bijvoorbeeld de afbeelding naar het klembord kopiëren of een visuele zoekopdracht uitvoeren met behulp van de afbeelding.

Meer toetsenbordsneltoetsen voor Microsoft Edge

Vragen voordat u vensters met tabbladen sluit

In Microsoft Edge kunt u voorkomen dat uw browser een venster met meerdere geopende tabbladen sluit door om bevestiging te vragen voordat u afsluit.

Ga als volgt te werk om deze functie in te schakelen:

 1. Ga naar Instellingen en meer > Instellingen .

 2. Selecteer Toegankelijkheid en schakel Vragen voordat u een venster sluit met meerdere tabbladen in.

 3. Wanneer deze functie is ingeschakeld, vraagt Microsoft Edge om bevestiging voordat u een venster of vensters sluit waarop meerdere tabbladen zijn geopend.

Microsoft Edge-menu-instelling om te voorkomen dat een venster met meerdere tabbladen wordt gesloten.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Zoek oplossingen voor veelvoorkomende problemen of krijg hulp van een ondersteuningsagent.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×