Aanraakbewegingen en sneltoetsen in OneNote voor Windows 8

In OneNote voor Windows 8 worden verscheidene aanraakbewegingen en sneltoetsen ondersteund waarmee u door de interface kunt navigeren en u de opdrachten eenvoudiger kunt gebruiken.

Aanraakbewegingen

 Radiale menu's

 • Als u een radiaal menu wilt uitbreiden, de opdrachten hiervan wilt activeren of de beschikbare submenu's wilt weergeven, tikt u op het bijbehorende pictogram wanneer dit wordt weergegeven op het scherm.

 • Als u meer opdrachten wilt zien die betrekking hebben op een bepaalde opdracht in het radiale menu, tikt u op de pijl naast die opdracht of veegt u vanuit het midden naar de zijkant in de richting van de pijl.

 • Als u een van de opdrachten op het hoogste niveau van een radiaal menu snel wilt activeren, maakt u een veegbeweging om het pictogram op het scherm zonder het eerst uit te vouwen. Terwijl u een veegbeweging om het pictogram maakt, wordt met knopinfo bevestigd welke opdracht wordt toegepast wanneer u uw vinger van het scherm haalt.

Zie Radiale menu's gebruiken om OneNote-opdrachten weer te geven voor meer informatie.

Navigatie

 • Als u de navigatie wilt weergeven, zet u uw vinger op het tekenpapier en veegt u naar rechts.

 • Als u OneNote-opties wilt weergeven, gaat u naar een pagina in uw notitieblok, veegt u van de rechterkant van het scherm naar links en tikt u op Instellingen.

 • Als u pagina's en secties in uw notitieblok wilt verplaatsen, sleept u de pagina of sectie horizontaal tot deze loskomt en zet u de pagina of sectie neer op de gewenste plek.

 • Als u notitieblokken, secties of pagina's wilt selecteren of wijzigen, tikt u op de gewenste notitieblok-, sectie- of paginatab.

 • Als u snel een notitieblok, sectie of pagina wilt selecteren en de app-balk wilt weergeven, veegt u horizontaal over de tab van het notitieblok, de sectie of de pagina.

Tekenpapier van pagina

 • Als u snel over de pagina wilt pannen, tikt u op een leeg gedeelte van de pagina, houdt u dit ingedrukt en veegt u vervolgens in de richting waarin u wilt pannen.

 • Als u een woord wilt selecteren, tikt u op de tekst en sleept u de ronde handgreep die verschijnt, om een selectie te maken.

Zoeken en instellingen

 • Als u de Windows 8-charmsbalk wilt weergeven, veegt u vanaf de rechterkant van het scherm naar links.

App-balk

 • Als u de app-balk van OneNote voor Windows 8 wilt weergeven, veegt u omhoog vanaf de onderkant van het scherm.

Naar boven

Sneltoetsen

Als u met OneNote voor Windows 8 een fysiek toetsenbord gebruikt, kunt u tijd besparen door de volgende ondersteunde sneltoetsen te gebruiken voor populaire opdrachten en taken.

Notities typen en bewerken, en door notities bladeren

Gewenste actie

Drukt u op

Knippen

Ctrl+X

Kopiëren

Ctrl+C of Ctrl+Insert

Plakken

Ctrl+V of Shift+Insert

Ongedaan maken

Ctrl+Z of Alt+Backspace

Opnieuw

Backspace+Y of Shift+Alt+Backspace

Huidig niveau van een interface-element annuleren

Esc

Alle tekst en objecten op een pagina selecteren

CTRL+A

Een nieuwe pagina maken

Ctrl+N

Een nieuwe pagina maken na de huidige pagina

Ctrl+Alt+N

Een nieuwe subpagina maken

Ctrl+Shift+Alt+N

Een subpagina promoveren tot een pagina

Ctrl+Alt+{ (haakje openen)

Een pagina degraderen tot subpagina

Ctrl+Alt+} (haakje sluiten)

Een nieuwe sectie maken

Ctrl+T

Een pagina markeren als gelezen of ongelezen

Ctrl+Q

Naar de vorige pagina in de lijst navigeren

Ctrl+Page Up

Naar de volgende pagina in de lijst navigeren

Ctrl+Page Down

Naar de eerste pagina van de huidige sectie navigeren

Alt+Home

Naar de laatste pagina van de huidige sectie navigeren

Alt+End

Naar de eerder weergegeven pagina navigeren

Alt+pijl-links

Naar de volgende eerder weergegeven pagina navigeren

Alt+pijl-rechts

De notitiebloklijst in- of uitschakelen

Alt+F1

Naar de titel van de huidige pagina navigeren

Ctrl+Shift+T

Naar de bestemming van een koppeling navigeren

Ctrl+Enter (terwijl de cursor op de koppelingstekst staat)

Elementen van de gebruikersinterface doorlopen
(navigatie, radiaal menu, tekenpapier, app-balk enz.)

F6 (een of meer malen indrukken)

Inzoomen op de huidige pagina

Ctrtl+plusteken (alleen op toetsenblok)

Uitzoomen op de huidige pagina

Ctrl+minteken (alleen op toetsenblok)

De huidige datum invoegen

Alt+Shift+D

De huidige tijd invoegen

Alt+Shift+T

De huidige datum en tijd invoegen

Alt+Shift+F

Tekst opmaken

Gewenste actie

Drukt u op

Geselecteerde tekst vet maken

Ctrl+B

Geselecteerde tekst cursief maken

Ctrl+I

Geselecteerde tekst onderstrepen

Ctrl+U

Geselecteerde tekst weergeven als superscript

Ctrl+Shift+= (gelijkteken)

Geselecteerde tekst markeren

Ctrl+Shift+H

Tekstmarkering in- of uitschakelen

Ctrl+Alt+H

Tekstopmaak kopiëren

Ctrl+Shift+C

Tekstopmaak plakken

Ctrl+Shift+V

De tag Taak toepassen op de huidige tekstregel

Ctrl+1

De tag Belangrijk toepassen op de huidige tekstregel

Ctrl+2

De tag Vraag toepassen op de huidige tekstregel

Ctrl+3

Notitietags verwijderen van de huidige tekstregel

Ctrl+0

Tekengrootte met 1 punt verhogen

Ctrl+Shift+. (punt)

Tekengrootte met 1 punt verlagen

Ctrl+Shift+, (komma)

De huidige alinea links uitlijnen

Shift+Alt+pijl-links

De huidige alinea rechts uitlijnen

Shift+Alt+pijl-rechts

Een opsommingslijstitem starten of beëindigen

Ctrl+. (punt) of Ctrl+Shift+L

Een genummerde-lijstitem starten of beëindigen

Ctrl+? of Ctrl+Shift+O

Notities zoeken, delen en synchroniseren

Gewenste actie

Drukt u op

Notities zoeken

Ctrl+E

Huidige pagina delen

Windows-toets+H

Het huidige notitieblok handmatig synchroniseren

Shift+F9

Alle notitieblokken handmatig synchroniseren

F9

Met tabellen werken

Gewenste actie

Drukt u op

Onder een nieuwe rij invoegen

Ctrl+Enter

Rechts een nieuwe kolom invoegen

Ctrl+Alt+F

Links een nieuwe kolom invoegen

Ctrl+Alt+E

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×