Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

De functie AANTAL telt het aantal cellen dat getallen bevat en tevens het aantal getallen in de argumentenlijst. Gebruik de functie AANTAL om het aantal gegevensitems vast te stellen in een numeriek veld binnen een bereik of een matrix met getallen. U kunt bijvoorbeeld de volgende formule invoeren om het aantal getallen in het bereik A1:A20 te tellen: =AANTAL(A1:A20). Als in dit voorbeeld vijf van de cellen in het bereik getallen bevatten, is het resultaat 5.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Syntaxis

AANTAL(waarde1;[waarde2];...)

De syntaxis van de functie AANTAL heeft de volgende argumenten:

  • waarde1    Verplicht. Het eerste item, de eerste celverwijzing of het eerste bereik waarin u de getallen wilt tellen.

  • waarde2; ...    Optioneel. Maximaal 255 extra items, celverwijzingen of bereiken waarin u de getallen wilt tellen.

Opmerking: De argumenten kunnen verschillende typen gegevens bevatten of daarnaar verwijzen, maar alleen getallen worden geteld.

Opmerkingen

  • Argumenten die getallen, datums of getallen in de vorm van tekst (bijvoorbeeld een getal tussen aanhalingstekens, zoals "1") zijn, worden geteld.

  • Logische waarden en getallen in de vorm van tekst die u rechtstreeks in de lijst met argumenten typt, worden in de berekening opgenomen.

  • Foutwaarden of tekst die niet in een getal kan worden omgezet, worden niet geteld.

  • Als een matrix of verwijzing als argument is opgegeven, worden alleen de getallen in die matrix of verwijzing gebruikt. Lege cellen, logische waarden, tekst of foutwaarden in de matrix of de verwijzing, worden niet geteld.

  • Gebruik de functie AANTALARG als u logische waarden, tekst of foutwaarden wilt tellen.

  • Als u alleen getallen wilt tellen die aan bepaalde criteria voldoen, gebruikt u de functie AANTAL.ALS of de functie AANTALLEN.ALS.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Gegevens

08-12-08

19

22,24

WAAR

#DEEL/0!

Formule

Beschrijving

Resultaat

=AANTAL(A2:A7)

Hiermee wordt het aantal cellen geteld dat een getal bevat in de cellen A2 tot en met A8.

3

=AANTAL(A5:A7)

Hiermee wordt het aantal cellen geteld dat een getal bevat in de cellen A5 tot en met A7.

2

=AANTAL(A2:A7;2)

Hiermee wordt het aantal cellen geteld in de cellen A2 tot en met A8 dat een getal bevat, en de waarde 2.

4

AANTAL.ALS, functie (het aantal cellen tellen dat voldoet aan een criterium)

AANTALARG, functie (het aantal niet-lege cellen in een bereik tellen)

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×