Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Laatst bijgewerkt: juni 2013

Inhoud

Aanvulling op de privacyverklaring voor Microsoft Lync Web App

Deze pagina is een aanvulling op de Privacyverklaring voor Microsoft Lync-producten. Teneinde de praktijken voor gegevensverzameling en gebruik te begrijpen die relevant zijn voor een bepaald Microsoft Lync-product of dienst, wordt u aanbevolen zowel de Privacyverklaring voor Microsoft Lync-producten en deze aanvulling lezen.

In dit privacysupplement worden de implementatie en het gebruik van Microsoft Lync Web App-communicatiesoftware beschreven die is geïmplementeerd in het bedrijf waarvan u de onlinevergaderingen via Lync Web App volgt. Als het bedrijf Lync Web App als online-oplossing of als service gebruikt (met andere woorden: als een derde partij [bijvoorbeeld Microsoft] de servers host waarop de software wordt uitgevoerd), worden er gegevens naar deze derde partij verzonden. Raadpleeg de beheerder van uw bedrijf of uw serviceprovider voor meer informatie over het gebruik van de gegevens die naar deze derde partij worden verzonden.

Logboekregistratie aan de clientzijde

Wat deze functie doet: met Logboekregistratie op clients worden gegevens verzameld die door de ondersteuning op het tweede niveau kan worden gebruikt om de oorzaak van een probleem vast te stellen. Logboekregistratie op clients vindt lokaal plaats, op de computer van de gebruiker.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: als Logboekregistratie op clients is ingeschakeld, worden specifieke gebruiksgegevens in een logboek geregistreerd en opgeslagen op de locatie die is geconfigureerd door de IT-beheerder van het bedrijf waarvan u de vergadering bijwoont. Deze gegevens kunnen onder andere omvatten het onderwerp en de locatie van vergadering, SIP-berichten (Session Initiation Protocol), informatie over de afzender en ontvanger van chatberichten, de route van het bericht, de lijst met contactpersonen en de aanwezigheidsgegevens van de gebruikers, de namen van programma's, bijlagen, Microsoft PowerPoint-bestanden, whiteboards of van peilingen die u deelt, vragen van peilingen die zijn gedeeld en een index van de opties die de gebruikers hebben gekozen. De inhoud van Lync-chatsessies (chatberichten, PowerPoint-bestanden, inhoud van whiteboards, notities, gegevens van peilingen, enzovoort) wordt niet geregistreerd in logboeken op de client. Er wordt geen informatie naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: de gegevens die worden verzameld in clientlogboeken kunnen worden gebruikt door de klantenondersteuning van de gebruiker of naar Microsoft worden verzonden om problemen met Lync op te lossen.

Keuze/beheer: logboekregistratie aan de clientzijde is standaard uitgeschakeld. De beheerder van het bedrijf kan deze functie in- of uitschakelen voor het bedrijf door de volgende stappen uit te voeren:

 1. Klik in de rechterbovenhoek van het hoofdvenster van Lync op Opties (tandwielpictogram).

 2. Selecteer Hulpmiddelen en klik op Opties.

 3. Klik in het dialoogvenster Opties op Algemeen.

 4. Schakel onder Logboekregistratie het selectievakje Logboekregistratie inschakelen in of uit.

 5. Klik op OK.

Cookies

Wat deze functie doet: Lync Web App maakt gebruik van 'cookies'. Dit zijn kleine tekstbestanden die kunnen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookies op uw harde schijf heeft geplaatst. We kunnen cookies gebruiken voor het opslaan van uw gebruikersvoorkeuren en instellingen, om te helpen bij het aanmelden, of voor het beheer van de serververbinding en resourceaffiniteit.

Gegevens die worden verzameld, verwerkt of overgebracht: Lync Web App gebruikt geen cookies of webbakens voor marketingdoeleinden, of om uw persoonlijke gegevens te verzamelen. Alle cookies zijn sessiecookies.

Keuze/beheer:

Cookies blokkeren via browseropties. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt uw browserinstellingen meestal wijzigen als u cookies wilt blokkeren. In Internet Explorer 9 bijvoorbeeld, kunt u cookies als volgt blokkeren:

 1. Klik op Extra en selecteer vervolgens Internetopties.

 2. Klik op het tabblad Privacy boven aan het venster.

 3. Schuif de regelaar omhoog of omlaag om te selecteren welk type cookies u wilt blokkeren.

Instructies voor het blokkeren van cookies in andere browsers kunt u vinden op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Als u cookies blokkeert, kan dit tot gevolg hebben dat u zich niet meer kunt aanmelden of dat u andere interactieve functies van Microsoft-producten die afhankelijk zijn van cookies niet meer kunt gebruiken. Daarnaast kunt u mogelijk sommige advertentievoorkeuren die afhankelijk zijn van cookies niet meer handhaven.

Cookies verwijderen via browseropties. Als u cookies accepteert, kunt u ze later weer verwijderen. In Internet Explorer 9 bijvoorbeeld, kun u cookies als volgt verwijderen:

 1. Klik op Extra en selecteer vervolgens Internetopties.

 2. Klik op het tabblad Algemeen onder Browsegeschiedenis op de knop Verwijderen.

 3. In het pop-upvenster schakelt u het vakje naast Cookies in.

 4. Klik op de knop Verwijderen.

Instructies voor het verwijderen van cookies in andere browsers kunt u vinden op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Als u cookies verwijdert, worden de door die cookies beheerde instellingen en voorkeuren, inclusief advertentievoorkeuren, ook verwijderd en moeten deze mogelijk opnieuw worden ingesteld.

Programma voor kwaliteitsverbetering

Wat deze functie doet: als u deelneemt aan het programma voor verbetering van de gebruikerservaring (CEIP of Customer Experience Improvement Program), worden basisgegevens verzameld over de manier waarop u Lync Web App en de audio- en videoapparaten van uw computer gebruikt. Deze rapporten worden naar Microsoft verzonden om ons te helpen de functies te verbeteren die klanten het meest gebruiken en oplossingen te vinden voor gangbare problemen. CEIP verzamelt ook informatie over het soort en aantal fouten dat u ondervindt, software- en hardwareprestaties en de snelheid van services. Microsoft verzamelt niet uw naam, adres of andere contactgegevens.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: CEIP-gegevens worden automatisch naar Microsoft verzonden wanneer deze functie is ingeschakeld. Voor meer informatie over de gegevens die worden verzameld, verwerkt of verzonden door CEIP raadpleegt u de privacyverklaring van het Microsoft-programma voor verbetering van de gebruikerservaring.

Gebruik van gegevens: Microsoft gebruikt deze gegevens om zo de kwaliteit, betrouwbaarheid en prestaties van software en services van Microsoft te verbeteren.

Keuze/beheer: CEIP is standaard uitgeschakeld. De beheerder van het bedrijf kan CEIP in- of uitschakelen voor de organisatie.

Opmerking: Als de beheerder de instelling om CEIP in of uit te schakelen wijzigt terwijl de gebruiker Lync al gebruikt, wordt de nieuwe instelling pas toegepast nadat de gebruiker Lync heeft afgesloten en zich opnieuw heeft aangemeld.

Bureaublad en toepassingen delen

Wat deze functie doet: met Bureaublad en toepassingen delen kunnen gebruikers samenwerken via een videochat terwijl ze hun bureaublad of geselecteerde toepassingen delen met alle deelnemers aan de vergadering, zodat ze bestanden kunnen delen en bewerken alsof ze in dezelfde ruimte zijn als hun collega's. Als een gebruiker het bureaublad of de toepassing deelt, bepaalt deze aanvankelijk als enige wat er gebeurt. De gebruiker kan desgewenst het beheer van het gedeelde bureaublad of de gedeelde toepassing overdragen aan andere gebruikers, en toestaan dat deze navigeren en wijzigingen maken met de eigen muis en het eigen toetsenbord (zie de sectie Besturing van bureaublad en toepassingen delen). Bureaublad en toepassingen delen in Lync Web App is alleen mogelijk als u een Lync Web App installeert. Gebruikers kunnen de invoegtoepassing installeren wanneer ze deelnemen aan de vergadering of als ze voor het eerst proberen Bureaublad en toepassingen delen te starten, krijgen ze de vraag of ze de invoegtoepassing willen installeren.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: als een deelsessie wordt gestart, kunnen alle gesprekspartners de beeldschermen, het volledige bureaublad of geselecteerde programma's op het computerscherm zien, afhankelijk van wat wordt gedeeld. Er wordt geen informatie naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: via Bureaublad en toepassingen delen kunt u samenwerken met gesprekspartners.

Keuze/beheer:

U start het delen van het bureaublad of een toepassing als volgt (vanuit een gesprek of vergadering):

 1. Plaats de muisaanwijzer in het gespreksvenster boven het pictogram Delen.

 2. Selecteer Bureaublad of Programma in het pop-upmenu.

 3. Selecteer, als u het bureaublad deelt, in het dialoogvenster Bureaublad delen de monitor die u wilt delen.

- of -

 1. Selecteer, als u een programma deelt, in het dialoogvenster Programma's delen het programma of de programma's die u wilt delen.

 2. Klik op Delen.

Het delen van uw bureaublad of toepassing stoppen:

 • Selecteer Delen stoppen op de balk voor delen boven aan het inhoudsgebied in het gespreksvenster.

  Belangrijk: 

  • Belangrijke documenten of afbeeldingen die zijn geopend op uw bureaublad en die zijn beveiligd met DRM-software (Digital Rights Management) zijn mogelijk zichtbaar voor andere personen met wie u uw bureaublad deelt in een Lync Web App-gesprek.

  • Bepaalde toepassingen, zoals Visio, Excel en Notepad, kunnen niet worden gedeeld per venster. Dit houdt in dat als u meerdere vensters van de toepassing hebt geopend, alle geopende (niet-geminimaliseerde) vensters worden gedeeld in Lync Web App. In Lync Web App wordt er een rand voor delen weergegeven rond alle gedeelde vensters om aan te geven dat deze worden gedeeld.

  • Als de gebruiker in Windows 8 de bureaubladmodus verlaat, worden onderdelen van het scherm die de oorspronkelijk gedeelde toepassing overlappen mogelijk toch nog weergegeven. De balk voor delen wordt echter mogelijk niet weergegeven.

Besturing van bureaublad en toepassingen delen

Wat deze functie doet: door de besturing van hun bureaublad of een toepassing te delen kunnen gebruikers de besturing overgeven aan een andere deelnemer aan het gesprek of de vergadering, die ook Lync of Lync Web App gebruikt op een andere computer.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: nadat u de besturing hebt overgegeven, kan die persoon het gedeelde bureaublad of programma besturen en wijzigingen aanbrengen alsof hij of zij de gedeelde computer rechtstreeks gebruikt met zijn of haar toetsenbord en muis. De gebruiker die zijn of haar bureaublad of programma deelt en de andere deelnemers aan het Lync-gesprek of de Lync-vergadering kunnen deze wijzigingen zien terwijl ze plaatsvinden. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: wanneer u de besturing van uw bureaublad of een toepassing deelt, kan een deelnemer aan het gesprek of de vergadering de besturing van het gedeelde bureaublad of programma overnemen, terwijl u en andere deelnemers toekijken.

Keuze/beheer:

U kunt de besturing van uw bureaublad of een toepassing als volgt delen (zie Bureaublad en toepassingen delen als u deze nog niet deelt):

 1. Klik op Besturing overgeven boven in het scherm.

 2. Kies aan wie u de besturing wilt overgeven.

U kunt de besturing van uw bureaublad als volgt weer overnemen van een externe partij:

 1. Klik op Besturing overgeven boven in het scherm.

 2. Klik op Besturing overnemen.

Chatberichten tijdens vergaderingen (meerdere partijen)

Wat deze functie doet: met de functie Chatberichten tijdens vergaderingen kunt u chatberichten verzenden naar en ontvangen van de deelnemers in een Lync Web App-vergadering. Verzonden berichten worden verzonden naar alle deelnemers.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: chatberichten die worden verzonden door een deelnemer, worden samen met de naam van de afzender en het tijdstempel verzonden naar alle gesprekspartners (met uitzondering van de gesprekspartners die telefonisch deelnemen) die deelnemen aan het gesprek. Er wordt geen informatie verzonden naar Microsoft.

Gebruik van gegevens: met chatberichten kunt u samenwerken met andere deelnemers aan de vergadering door onder andere geschreven tekst, zoals een webadres, concepttaal voor een document, enzovoort te delen.

Keuze/beheer: als de gebruiker de functie Chatberichten tijdens vergaderingen (meerdere partijen) wil inschakelen, moet deze op de knop Chatsessie klikken in het gespreksvenster.

Belangrijk: Voor deelnemers die de Lync-bureaubladtoepassing gebruiken, kan het afschrift van de chatsessie automatisch worden opgeslagen op de computer. Daarnaast kunnen andere Lync Web App-gebruikers het afschrift van de chatsessie selecteren en kopiëren van de Lync Web App-webpagina naar een andere toepassing.

Bijlagen bij vergaderingen

Wat deze functie doet: met bijlagen bij vergaderingen kunnen organisatoren van vergaderingen bestanden uploaden en delen met deelnemers aan de vergadering door ze weer te geven in de vergadering of ze achteraf te laten downloaden.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: Bijlagen bij vergaderingen worden geüpload door de organisator van de vergadering en worden opgeslagen op de Lync Server. De periode dat de bijlagen op de server worden bewaard, kan worden geconfigureerd door de beheerder van het bedrijf. Ze kunnen worden gedownload door de organisator van de vergadering en door de deelnemers aan de vergadering totdat de organisator van de vergadering de bijlagen verwijdert of de door de beheerder geconfigureerde retentieperiode afloopt. Op dat moment wordt de bijlage bij de vergadering verwijderd. Er wordt geen informatie naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: geüploade bijlagen bij vergaderingen worden gedeeld met en kunnen worden gedownload door deelnemers aan de vergadering. De beschikbaarheid van bijlagen kan worden beperkt tot bepaalde rollen van de deelnemers (organisator, presentatoren, iedereen). Als een bijlage niet toegankelijk is voor een bepaalde rol, is deze niet zichtbaar in de lijst met bijlagen.

Keuze/beheer:

 1. Plaats in het gespreksvenster de muisaanwijzer boven het pictogram Delen.

 2. Selecteer het tabblad Bijlagen.

 3. Klik op Bijlage toevoegen.

 4. Blader in het dialoogvenster Bestand selecteren naar het bestand dat u wilt toevoegen en selecteer het bestand.

 5. Klik op Openen.

Eigenaren van een vergadering kunnen bepalen welke deelnemers bijlagen mogen downloaden op basis van hun rol (organisator, presentatoren, iedereen) door de volgende stappen uit te voeren:

 1. Plaats in het gespreksvenster de muisaanwijzer boven het pictogram Delen.

 2. Klik op het tabblad Bijlagen op Bijlagen beheren.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Bijlagen onder Machtigingen de gewenste optie in de vervolgkeuzelijst.

 4. Klik op OK.

Opmerking: Als een bijlage niet beschikbaar is voor bepaalde rollen, is de bijlage niet zichtbaar in de inhoudslijst van die personen en kunnen ze de bijlage niet opslaan op hun computer.

Uitbellen bij vergadering

Wat deze functie doet: bij uitbellen kunnen Lync-gebruikers die aanwezig zijn bij een vergadering een nummer van een openbaar telefoonnetwerk (PSTN) toevoegen aan een bestaand audio-/videogesprek of een bestaande audio-/videovergadering. U kunt een PSTN-gebruiker toevoegen door het PSTN-nummer te bellen via het Lync-toetsenblok. De PSTN-gebruiker wordt toegevoegd wanneer deze de oproep beantwoordt.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: de PSTN-gebruiker ziet de beller-id van de organisator van de vergadering of van de deelnemer wanneer die gebruiker de oproep ontvangt waarmee hij of zij wordt uitgenodigd voor de vergadering.

Gebruik van gegevens: de beller-id wordt gebruikt om de beller te identificeren bij de persoon die de oproep ontvangt.

Keuze/beheer: voor deze functie is geen beheer beschikbaar voor de gebruiker of beheerder van het bedrijf.

Microsoft Lync Web App-invoegtoepassing

Wat deze functie doet: met de invoegtoepassing voor Lync Web App kunnen Lync Web App-gebruikers audio en video ontvangen die wordt gedeeld door andere deelnemers aan de vergadering en kunnen zij hun audio en video delen met behulp van hun videocamera, luidsprekers en microfoon.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: als de invoegtoepassing is geïnstalleerd, kunnen de andere deelnemers aan de vergadering zien en horen wat door de videocamera en microfoon van de Lync Web App-gebruiker wordt vastgelegd, als deze spraak en video in de vergadering deelt. Er wordt geen informatie naar Microsoft verzonden.

Notities: 

 • Hoewel het sterk wordt aanbevolen, is de installatie van de invoegtoepassing voor Lync Web App optioneel. Audio en video zijn in Lync Web App echter niet mogelijk zonder deze invoegtoepassing.

 • Als de gebruiker geen videoapparaat heeft aangesloten op de computer, kan deze wel video zien van andere gebruikers in de meeting.

Gebruik van gegevens: de spraak- en videogegevens van een Lync Web App-gebruiker worden gebruikt om de Lync-vergaderingservaring te verbeteren doordat uitgebreidere communicatiemogelijkheden worden geboden.

Keuze/beheer: wanneer een Lync Web App-gebruiker deelneemt aan een onlinevergadering wordt de video van de gebruiker niet gedeeld en is de microfoon standaard uitgeschakeld. Bovendien ontvangt de Lync Web App-gebruiker automatisch alle audio- en videogegevens die op dat moment door de andere deelnemers aan de vergadering worden gedeeld.

Als de gebruiker voor het eerst probeert deel te nemen aan een vergadering met Lync Web App, krijgt deze de vraag of hij of zij de invoegtoepassing wil installeren.

Uitgaande audio dempen of het dempen opheffen:

 1. Plaats in het gespreksvenster de muisaanwijzer boven het pictogram Audio.

 2. Klik onder het dialoogvenster Apparaten op Dempen.

Binnenkomende audio dempen of het dempen opheffen:

 1. Plaats in het gespreksvenster de muisaanwijzer boven het pictogram Audio.

 2. Klik onder het dialoogvenster Apparaten op de knop Luidspreker.

Uitgaande video starten:

 1. Plaats in het gespreksvenster de muisaanwijzer boven het pictogram Video.

 2. Klik onder het dialoogvenster Video op Mijn video starten.

Uitgaande video stoppen of onderbreken:

 1. Plaats in het gespreksvenster de muisaanwijzer boven het pictogram Video.

 2. Klik onder het dialoogvenster Video op Video onderbreken of Video beëindigen.

Invoegtoepassing voor Lync Web App verwijderen

 1. Klik in het Configuratiescherm op Programma's.

 2. Klik op Programma verwijderen.

 3. Zoek naar Invoegtoepassing voor Microsoft Lync Web App.

 4. Klik met de rechtermuisknop op Invoegtoepassing voor Microsoft Lync Web App en selecteer Verwijderen.

Opmerking: In Lync Web App worden audio- en videoapparaten van een computer gedeeld met andere audio- of videotoepassingen die deze gebruiken, bijvoorbeeld andere Lync Web App-vergaderingen die tegelijk worden gehouden. Daarom moeten gebruikers het gesprek van een lopende Lync Web App-vergadersessie handmatig in de wacht zetten voordat ze proberen de audio- of videoapparaten te gebruiken in andere toepassingen die tegelijk worden uitgevoerd.

OneNote-integratie

Wat deze functie doet: Lync Web App-gebruikers kunnen met een client van Lync 2010 of hoger OneNote-notitieblokken die worden gedeeld door deelnemers aan vergaderingen, weergeven en hieraan bijdragen.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: wanneer een deelnemer aan een vergadering die een client van Lync 2010 of hoger gebruikt, een Microsoft OneNote-notitieblok deelt, kunnen Lync Web App-gebruikers dit weergeven en hieraan bijdragen. Alle inhoud die door de Lync Web App-gebruiker in het notitieblok wordt ingevoerd, is zichtbaar en beschikbaar voor alle deelnemers aan de vergadering.

Gebruik van gegevens: met deze functie kunnen Lync Web App-gebruikers OneNote-samenwerking weergeven en hieraan bijdragen.

 1. Plaats in het gespreksvenster de muisaanwijzer boven het pictogram Delen.

 2. Klik op het tabblad Presenteren op ONENOTE.

 3. Selecteer het notitieblok van OneNote dat u wilt openen.

Opmerking: De eigenaar van een vergadering kan de beschikbaarheid van een notitieblok beperken tot een of meer bepaalde rollen binnen de vergadering (organisator, presentator, iedereen). Als er beperkingen gelden voor een OneNote-notitieblok, is het blok niet zichtbaar in de inhoudslijst van die rollen en kan het notitieblok dus niet worden geopend of opgeslagen op hun computer.

Peiling

Wat deze functie doet: met een peiling kunnen organisatoren van een vergadering snel gegevens verzamelen of de voorkeuren van deelnemers aan een vergadering of gesprek bepalen. Deze gegevens kunnen ook worden opgeslagen en na de vergadering worden geanalyseerd.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: afzonderlijke stemmen zijn anoniem. Samengevoegde resultaten van peilingen zijn zichtbaar voor alle presentatoren en kunnen door elke presentator worden weergegeven voor alle deelnemers. Peilingen worden opgeslagen op Lync Server op basis van het verlooptijdbeleid voor de inhoud van vergaderingen, zoals dit is ingesteld door de beheerder van het bedrijf. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: met de functie Peiling wordt de samenwerking verbeterd doordat presentatoren snel de voorkeuren van deelnemers kunnen bepalen.

Keuze/beheer:

 1. Plaats in het gespreksvenster de muisaanwijzer boven het pictogram Delen om het menu te openen.

 2. Klik op het tabblad Presenteren op Peiling

 3. Voer in het dialoogvenster Een peiling maken de Naam peiling, de Vragen en de Keuzes in.

 4. Klik op OK.

Opmerking: Vanuit een peiling kunnen presentatoren de beschikbaarheid van de peiling beperken op basis van de rol van de deelnemer (organisator, presentatoren, iedereen). Als een peiling niet beschikbaar is voor iemand, kan deze persoon de peiling niet zien in de lijst met inhoud wanneer deze momenteel niet is gedeeld en kan de peiling niet worden opgeslagen op de lokale computer. Daarnaast kunnen presentatoren een peiling openen of sluiten voor stemming en de peilingresultaten op elk moment wissen.

Samenwerking via PowerPoint

Wat deze functie doet: bij samenwerking via PowerPoint kunnen gebruikers PowerPoint-presentaties weergeven, bekijken en aantekeningen maken tijdens een onlinegesprek of -vergadering.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: het gebruik van deze functie wordt bepaald door acties van de eindgebruikers, ongeacht of ze een PowerPoint-presentatie uploaden, erin navigeren of aantekeningen maken. Elk bestand dat wordt gepresenteerd in een gesprek of vergadering, wordt verzonden naar alle deelnemers aan de vergadering die het rechtstreeks kunnen ophalen uit een map op hun computer. De eigenaar of presentator van het bestand kan verhinderen dat anderen het bestand opslaan, maar deze personen kunnen het bestand wel ophalen of bekijken. PowerPoint-bestanden worden opgeslagen op Lync Server op basis van het verlooptijdbeleid voor de inhoud van vergaderingen, zoals dit is ingesteld door de beheerder van het bedrijf. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: met samenwerking via PowerPoint kunnen gesprekspartners effectieve presentaties geven en feedback ontvangen.

Keuze/beheer:

 1. Plaats in het gespreksvenster de muisaanwijzer boven het pictogram Delen om het menu te openen.

 2. Klik op het tabblad Presenteren op PowerPoint.

 3. Blader naar de PowerPoint-presentatie die u wilt toevoegen en selecteer het bestand.

 4. Klik op Openen.

Presentatoren kunnen als volgt de machtigingen voor aantekeningen beperken op basis van de rol van de deelnemer (alleen presentatoren, iedereen en niemand):

 1. Plaats de muisaanwijzer op Deelnemers weergeven.

 2. Klik op Meer opties (...).

 3. Klik op Opties voor onlinevergadering.

 4. Selecteer in het dialoogvenster Opties voor onlinevergadering onder Wie kan aantekeningen toevoegen aan PowerPoint-presentaties? de gewenste optie in de vervolgkeuzelijst.

 5. Klik op OK.

Presentatoren kunnen als volgt voorkomen dat deelnemers in hun eentje dia's bekijken op basis van de rol van de deelnemer (alleen presentatoren, iedereen en niemand):

 1. Plaats de muisaanwijzer op Deelnemers weergeven.

 2. Klik op Meer opties (...).

 3. Klik op Opties voor onlinevergadering.

 4. Selecteer in het dialoogvenster Opties voor onlinevergadering onder Wie kan zelf inhoud bekijken? de gewenste optie in de vervolgkeuzelijst.

 5. Klik op OK.

Presentatoren kunnen als volgt bepalen welke deelnemers bijlagen mogen downloaden op basis van hun rol (organisator, presentatoren, iedereen):

 1. Plaats de muisaanwijzer boven het pictogram Delen.

 2. Klik op Presenteerbare inhoud beheren.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Presenteerbare inhoud beheren onder Machtigingen de gewenste optie in de vervolgkeuzelijst.

 4. Klik op OK.

Opmerking: Als een PowerPoint-presentatie niet beschikbaar is voor een bepaalde rol, kan een deelnemer met deze rol de presentatie niet zien in de inhoudslijst en kan deze de bijlage niet opslaan op de eigen computer.

QoE-gegevens (Quality of Experience) verzamelen en rapporteren

Wat deze functie doet: met QoE-gegevens (Quality of Experience) verzamelen en rapporteren wordt de mediakwaliteit van peer-to-peer-communicatie en vergaderingen in Lync Web App verzameld en gerapporteerd. Deze statistieken omvatten IP-adressen, verliespercentage, gebruikte apparaten, gebeurtenissen van slechte kwaliteit tijdens de oproep, enzovoort.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: als de beheerder van het bedrijf QoE inschakelt, worden gegevens over de mediakwaliteit van peer-to-peer-communicaties in Lync en vergaderingen vastgelegd in de QoE-database. Met deze functie wordt niet de inhoud van de Lync-vergaderingen vastgelegd. De QoE-gegevens worden opgeslagen in de Monitoring Server-back-enddatabase die is geïmplementeerd in het bedrijf en worden gerapporteerd in een set Monitoring Server-standaardrapporten. Er wordt geen informatie naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: de beheerder van het bedrijf heeft toegang tot deze gegevens en kan deze gebruiken om feedback te verzamelen over de kwaliteit van media die door het systeem stromen. Dit omvat IP-adressen van gebruikers.

Keuze/beheer: QoE is standaard ingeschakeld, maar de beheerder van het bedrijf moet een Monitoring Server installeren die is verbonden met een back-enddatabase van Monitoring Server, om de desbetreffende gegevens te kunnen verzamelen. De beheerder kan de Monitoring Server-standaardrapporten implementeren of aangepaste rapporten maken door een query uit te voeren op de Monitoring Server-database.

Opname

Wat deze functie doet: met Opname kunnen deelnemers aan een vergadering alle audio, video, chatberichten, gedeelde toepassingen, Microsoft PowerPoint-presentaties, whiteboard- en peilingsgegevens vastleggen die plaatsvinden tijdens een vergadering en deze opslaan om te archiveren of om af te spelen.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: al deelnemers aan een vergadering ervoor kiezen om een sessie op te nemen, wordt de opname lokaal opgeslagen op hun computer. Als deelnemers inhoud delen tijdens een vergadering die wordt opgenomen, wordt deze inhoud opgenomen in de opname van de vergadering. Wanneer een deelnemer begint met de opname, wordt een melding dat de opname is gestart verzonden aan alle deelnemers aan de vergadering met compatibele clients en apparaten. Deelnemers aan een vergadering die wordt opgenomen, die gebruik maken van niet-compatibele clients of apparaten, worden ook opgenomen maar ontvangen de opnamemelding niet. Een lijst met niet-compatibele clients en apparaten wordt hieronder weergegeven. Er wordt geen informatie naar Microsoft verzonden.

Niet-compatibele clients zijn:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Niet-compatibele apparaten zijn:

 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Opmerking: Ongeacht het gebruikte apparaat krijgt een deelnemer die gebruik maakt van video in de modus volledig scherm, tijdens een vergadering of een gesprek geen melding te zien dat de opname is begonnen, totdat hij of zij terugkeert naar het gespreksvenster.

Gebruik van gegevens: de opname wordt lokaal opgeslagen op de computer van de gebruiker en kan worden gebruikt of worden gedeeld door de eigenaar op dezelfde wijze als deze een ander type bestand zou delen. Als er fouten optreden tijdens de publicatiefase van een opname, kunnen gegevens die zijn vastgelegd in een gepauzeerde opnamestaat, onbedoeld worden opgenomen in de opname. Als een deel van de publicatiefase mislukt (zie Opnamebeheer voor de status 'Waarschuwing...'), moeten opnamen niet naar anderen worden verspreid, ook al kunnen deze wel worden afgespeeld.

Keuze/beheer: gebruikers hebben echter niet de mogelijkheid om vergaderingen op te nemen met Lync Web App. Als een andere deelnemer aan de vergadering deze opneemt met de bureaubladclient wordt een rode opname-indicator weergegeven in de UI.

Samenwerking via een whiteboard

Wat deze functie doet: Samenwerking via een whiteboard stelt gebruikers in staat een virtueel whiteboard te maken en te delen waar deelnemers aan de sessie notities en tekeningen kunnen toevoegen of afbeeldingen kunnen importeren om samen te werken tijdens vergaderingen en gesprekken.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: aantekeningen die worden gemaakt op whiteboards, zijn zichtbaar voor alle deelnemers. Wanneer een whiteboard wordt opgeslagen, worden het whiteboard en alle aantekeningen opgeslagen op de Lync-server. Deze gegevens worden op de server bewaard in overeenstemming met het verlooptijdbeleid voor de inhoud van vergaderingen dat is ingesteld door de beheerder van het bedrijf. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: met de functie Whiteboard wordt de samenwerking verbeterd doordat deelnemers aan de vergadering ideeën kunnen bespreken, kunnen brainstormen, notities kunnen maken enzovoort.

Keuze/beheer:

 1. Plaats in het gespreksvenster de muisaanwijzer boven het pictogram Delen.

 2. Klik op het tabblad Presenteren op Whiteboard.

Eigenaren van vergaderingen kunnen als volgt de downloadmogelijkheid beperken op basis van de rol van de deelnemer (organisator, presentatoren, iedereen):

 1. Plaats de muisaanwijzer boven het pictogram Delen.

 2. Klik onder het tabblad Presenteren op Presenteerbare inhoud beheren.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Vergaderingsinhoud onder Machtigingen de gewenste optie in de vervolgkeuzelijst.

 4. Klik op OK.

Opmerking: Als een whiteboard niet beschikbaar is voor een bepaalde rol, kan een deelnemer met deze rol het whiteboard niet zien in de inhoudslijst en kan deze de bijlage niet opslaan op de eigen computer.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×