Access SQL: SELECT-component

Dit artikel maakt deel uit van een reeks artikelen over Access SQL. In dit artikel wordt besproken hoe u een SELECT-component schrijft, en worden met voorbeelden de verschillende technieken toegelicht die u in een SELECT-component kunt gebruiken.

Voor een overzicht van Access SQL raadpleegt u het artikel Access SQL: basisbegrippen, woordenlijst en syntaxis.

In dit artikel

Velden selecteren: de SELECT-component

Een SELECT-instructie begint meestal met een SELECT-component. U gebruikt een SELECT-component om de namen op te geven van de velden met de gegevens die u in een query wilt gebruiken. U kunt ook expressies gebruiken in plaats van of als aanvulling op velden. U kunt zelfs een andere SELECT-instructie als een veld gebruiken; dit wordt een subquery genoemd.

Stel dat u de telefoonnummers van uw klanten wilt weten. Als we ervan uitgaan dat het veld met de telefoonnummers txtCustPhone heet, ziet de SELECT-component er ongeveer als volgt uit:

SELECT [txtCustomerPhone]

U kunt de naam tussen vierkante haakjes plaatsen. Als de naam geen spaties of speciale tekens bevat, zoals leestekens, is het gebruik van vierkante haakjes niet verplicht. Komen er wel spaties of speciale tekens in de naam voor, dan moet u de vierkante haakjes wel gebruiken.

Tip: Een naam die spaties bevat is gemakkelijker te lezen en kan u tijd besparen wanneer u formulieren en rapporten ontwerpt, maar kan er uiteindelijk toe leiden dat u meer typt wanneer u SQL-instructies schrijft. Houd hier rekening mee wanneer u objecten in uw Access-database een naam geeft.

Als uw SQL-instructie twee of meer velden met dezelfde naam bevat, moet u de naam van de gegevensbron van elk veld toevoegen aan de veldnaam in de SELECT-component. U kunt dezelfde naam gebruiken voor de gegevensbron die u in de FROM-component gebruikt.

Alle velden selecteren

Wanneer u alle velden van een gegevensbron wilt opnemen, kunt u alle velden afzonderlijk in de SELECT-component weergeven of een jokerteken (*) gebruiken. Wanneer de query dan wordt uitgevoerd, bepaalt Access welke velden de gegevensbron bevat, en worden deze velden in de query opgenomen. Hiermee blijft de query up-to-date als er nieuwe velden aan de gegevensbron worden toegevoegd.

U kunt het sterretje met een of meer gegevensbronnen in een SQL-instructie gebruiken. Als u het sterretje gebruikt en er zijn meerdere gegevensbronnen, moet u de naam van de gegevensbron en het sterretje toevoegen, zodat Access kan bepalen uit welke gegevensbron alle velden moeten worden opgenomen.

Stel dat u bijvoorbeeld alle velden van de tabel Orders wilt selecteren, maar alleen het e-mailadres van de tabel Contacts. Uw SELECT-component ziet er dan ongeveer als volgt uit:

SELECT Orders.*, Contacts.[E-mail Address]

Opmerking: Onthoud wanneer u het jokerteken gebruikt. Als er later nieuwe velden aan de gegevensbron worden toegevoegd die niet zijn gepland, voldoen de queryresultaten misschien niet aan de verwachtingen.

Unieke waarden selecteren

Als u weet dat uw instructie dubbele gegevens zal opleveren, en u eigenlijk alleen unieke waarden wilt zien, kunt u het sleutelwoord DISTINCT gebruiken in uw SELECT-component. Stel dat uw klanten verschillende interesses vertegenwoordigen, maar sommigen hetzelfde telefoonnummer gebruiken. Als u hetzelfde telefoonnummer slechts eenmaal wilt zien, moet uw SELECT-component er als volgt uitzien:

SELECT DISTINCT [txtCustomerPhone]

Vervangende namen voor velden of expressies gebruiken: het sleutelwoord AS

U kunt het label wijzigen dat voor elk veld in de gegevensbladweergave wordt weergegeven, door het sleutelwoord AS en een veldalias op te nemen in uw SELECT-component. Een veldalias is een naam die u aan een veld in een query toewijst, zodat de resultaten leesbaarder worden. Als u bijvoorbeeld gegevens uit het veld txtCustPhone wilt selecteren, en het veld bevat telefoonnummers van klanten, kunt u de leesbaarheid van uw resultaten verbeteren door als volgt een veldalias in uw SELECT-instructie te gebruiken:

SELECT [txtCustPhone] AS [Customer Phone]

Opmerking: U moet een veldalias gebruiken wanneer u een expressie in een SELECT-component gebruikt.

Selecteren met behulp van een expressie

Soms wilt u berekeningen bekijken die op uw gegevens zijn gebaseerd, of slechts een deel van de gegevens in een veld ophalen. Stel dat u het geboortejaar van klanten wilt retourneren, gebaseerd op gegevens in het veld BirthDate in uw database. Uw SELECT-component ziet er dan ongeveer als volgt uit:

SELECT DatePart("yyyy",[BirthDate]) AS [Birth Year]

Deze expressie bestaat uit de functie DatePart en twee argumenten: 'yyyy', een constante, en [BirthDate], een aanduiding).

U kunt elke geldige expressie als een veld gebruiken, op voorwaarde dat de expressie één waarde uitvoert wanneer er één invoerwaarde wordt opgegeven.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

×