Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

In dit artikel worden de syntaxis en het gebruik van de functie ADRES in Microsoft Excel beschreven. Koppelingen naar meer informatie over het werken met datums en tijden vindt u in de sectie Zie ook.

Beschrijving

Met de functie ADRES kunt u het adres ophalen van een cel in een werkblad waarvan u het rij- en kolomnummer opgeeft. Het resultaat van ADRES(2;3) is bijvoorbeeld $C$2. Een ander voorbeeld: het resultaat van ADRES(77;300) is $KN$77. U kunt andere functies, zoals de functies RIJ en KOLOM, gebruiken om de argumenten met de rij- en kolomnummers voor de functie ADRES op te geven.

Syntaxis

ADRES(rij_getal;kolom_getal;[abs_getal];[a1];[blad_tekst])

De syntaxis van de functie ADRES heeft de volgende argumenten.

  • rij_getal    Vereist. Een numerieke waarde die het rijnummer voor de celverwijzing aangeeft.

  • kolom_getal    Vereist. Een numerieke waarde die het kolomnummer voor de celverwijzing aangeeft.

  • abs_getal    Optioneel. Een numerieke waarde die het type verwijzing aangeeft dat als resultaat moet worden gegeven.

abs_getal

Geeft het volgende type verwijzing als resultaat

1 of niets

Absolute verwijzing

2

Rij absoluut, kolom relatief

3

Rij relatief, kolom absoluut

4

Relatieve verwijzing

  • A1    Optioneel. Een logische waarde die de verwijzingsstijl A1 of R1C1 aangeeft. In de A1-stijl worden kolommen alfabetisch gelabeld en worden rijen numeriek gelabeld. In de verwijzingsstijl R1C1 worden zowel kolommen als rijen numeriek gelabeld. Als het argument A1 WAAR is of weggelaten, retourneert de functie ADRES een verwijzing in A1-stijl; als ONWAAR, retourneert de functie ADRES een verwijzing in R1C1-stijl.

    Opmerking: Als u het verwijzingstype wilt wijzigen dat in Excel wordt gebruikt, klikt u op het tabblad Bestand op Opties en vervolgens op Formules. Schakel onder Werken met formules het selectievakje Verwijzingstype R1K1 in of uit.

  • sheet_text    Optioneel. Een tekstwaarde die de naam aangeeft van het werkblad dat als externe verwijzing moet worden gebruikt. De formule =ADRES(1,1,,,"Blad2") retourneert bijvoorbeeld Blad2!$A$1. Als het argument sheet_text wordt weggelaten, wordt er geen bladnaam gebruikt en verwijst het adres dat door de functie wordt geretourneerd naar een cel op het huidige blad.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Formule

Beschrijving

Resultaat

=ADRES(2;3)

Absolute verwijzing

$C$2

=ADRES(2;3;2)

Rij absoluut, kolom relatief

C$2

=ADRES(2;3;2;ONWAAR)

Rij absoluut, kolom relatief in R1K1-verwijzingstype

R2C[3]

=ADRES(2;3;1;ONWAAR;"[Map1]Blad1")

Absolute verwijzing naar een andere werkmap en een ander werkblad

'[Map1]Blad1'!R2C3

=ADRES(2;3;1;ONWAAR;"EXCEL_BLAD")

Absolute verwijzing naar een ander werkblad

EXCEL_BLAD!R2K3

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×