AFRONDEN.BOVEN.WISK, functie

In dit artikel worden de syntaxis van de formule en het gebruik van de functie AFRONDEN.BOVEN.WISK in Microsoft Excel beschreven.

Beschrijving

Rondt een getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud

Syntaxis

AFRONDEN.BOVEN.WISK(getal;[significantie];[modus])

De syntaxis van de functie AFRONDEN.BOVEN.WISK heeft de volgende argumenten:

  • Getal    Vereist. Getal moet kleiner dan 9.99E+307 en groter dan -2.229E-308 zijn.

  • Significantie    Optioneel. De waarde waarvan het afgeronde getal een veelvoud moet vormen.

  • Modus    Optioneel. Bepaalt voor negatieve getallen of Getal naar nul toe of van nul af wordt afgerond.

Opmerkingen

  • Standaard is de significantie +1 voor positieve getallen en -1 voor negatieve getallen.

  • Standaard worden positieve getallen met cijfers achter de komma afgerond op het dichtstbijzijnde hogere gehele getal. Bijvoorbeeld: 6,3 wordt afgerond op 7.

  • Standaard worden negatieve getallen met cijfers achter de komma afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal dat dichter bij 0 ligt. Bijvoorbeeld: -6,7 wordt afgerond op -6.

  • Door de argumenten Significantie en Modus op te geven, kunt u de richting van de afronding voor negatieve getallen wijzigen. Als u bijvoorbeeld -6,3 wilt afgerond op een significantie van 1 met een modus van 1, wordt afgerond van 0 af, naar -7. Er zijn veel combinaties van significantie- en moduswaarden die de afronding van negatieve getallen op verschillende manieren beïnvloeden.

  • Het argument Modus heeft geen effect op positieve getallen.

  • Het getal wordt omhoog afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal dat een veelvoud is van de opgegeven significantie. De uitzondering is als het af te ronden getal een geheel getal is. Bijvoorbeeld: bij een significantie van 3 wordt het getal omhoog afgerond naar het volgende gehele getal dat een veelvoud van 3 is.

  • Als het getal gedeeld door een significantie van 2 of hoger een rest oplevert, wordt het resultaat omhoog afgerond.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Formule

Beschrijving

Resultaat

=AFRONDEN.BOVEN.WISK(24,3;5)

Hiermee wordt 24,3 naar boven afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal dat een veelvoud is van 5 (25).

25

=AFRONDEN.BOVEN.WISK(6,7)

Hiermee wordt 6,7 naar boven afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal (7).

7

=AFRONDEN.BOVEN.WISK(-8,1;2)

Hiermee wordt -8,1 naar boven afgerond (naar 0) op het dichtstbijzijnde gehele getal dat een veelvoud is van 2 (-8).

-8

=AFRONDEN.BOVEN.WISK(-5,5;2;-1)

Hiermee wordt -5,5 naar beneden afgerond (van 0 af) op het dichtstbijzijnde gehele getal dat een veelvoud is van 2 met een modus van -1, waarmee de afrondrichting wordt omgedraaid (-6).

-6

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×