Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

In dit artikel worden de syntaxis en het gebruik van de functie AFW.LT.REND in Microsoft Excel beschreven.

Beschrijving

Berekent het rendement voor een waardepapier met een afwijkende (lange of korte) laatste termijn.

Syntaxis

AFW.LT.REND(stortingsdatum;vervaldatum;laatste_rente;rente;prijs;aflossingsprijs;frequentie;[soort_jaar])

Belangrijk: Datums moeten worden opgegeven met de functie DATUM of als resultaten van andere formules of functies. Gebruik bijvoorbeeld DATUM(2008;5;23) voor de datum 23 mei 2008. Er kunnen problemen optreden als u datums opgeeft als tekst.

De syntaxis van de functie AFW.LT.REND heeft de volgende argumenten:

 • stortingsdatum    Vereist. De stortingsdatum van het waardepapier. De stortingsdatum van het waardepapier is de datum (na de uitgiftedatum) waarop het waardepapier aan de koper wordt verkocht.

 • vervaldatum    Vereist. De vervaldatum van het waardepapier. De vervaldatum is de datum waarop het waardepapier verloopt.

 • laatste_rente    Vereist. De laatste couponvervaldatum van het waardepapier.

 • rente Vereist. Het rentepercentage van het waardepapier.

 • prijs    Vereist. De prijs van het waardepapier.

 • aflossingsprijs Vereist. De aflossingsprijs van het waardepapier per € 100 nominale waarde.

 • frequentie Vereist. Het aantal couponuitbetalingen per jaar. Bij jaarlijkse betalingen geeft u 1 op, bij halfjaarlijkse betalingen 2 en bij driemaandelijkse betalingen 4.

 • soort_jaar    Optioneel. Het type dagentelling dat wordt gebruikt.

soort_jaar

Als u het volgende type dagentelling wilt

0 of weggelaten

Amerikaans (NASD) 30/360

1

Werkelijk/werkelijk

2

Werkelijk/360

3

Werkelijk/365

4

Europees 30/360

Opmerkingen

 • In Microsoft Excel worden datums opgeslagen als sequentiële seriële getallen, zodat deze datums in berekeningen kunnen worden gebruikt. 1 januari 1900 is standaard het seriële getal 1 en 1 januari 2008 het seriële getal 39.448, omdat deze datum 39.448 dagen na 1 januari 1900 valt.

 • De stortingsdatum is de datum waarop de koper de coupon heeft gekocht. Bijvoorbeeld een obligatie. De vervaldatum is de datum waarop de coupon verloopt. Een voorbeeld: Op 1 januari 2008 wordt een obligatie voor 30 jaar uitgegeven. Zes maanden later wordt deze door een koper gekocht. In dat geval is de uitgiftedatum 1 januari 2008, de stortingsdatum 1 juli 2008 en de vervaldatum 1 januari 2038; 30 jaar na de uitgiftedatum 1 januari 2008.

 • stortingsdatum, vervaldatum, laatste_rente en soort_jaar worden afgekapt tot gehele getallen.

 • Als stortingsdatum, vervaldatum of laatste_rente een ongeldige datum is geeft AFW.LT.REND de foutwaarde #WAARDE! als resultaat.

 • Als rente < 0 of prijs = 0, geeft AFW.LT.REND de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

 • Als soort_jaar < 0 of > 4, geeft AFW.LT.REND de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

 • Als aan de volgende voorwaarde niet is voldaan, geeft AFW.LT.REND de foutwaarde #GETAL! als resultaat:

  vervaldatum > stortingsdatum > laatste_rente

 • AFW.LT.REND wordt als volgt berekend:

  Vergelijking

  waarbij:

  • Li = looptijd in dagen in de i-e, of laatste, standaardcoupontermijn binnen de afwijkende termijn, waarbij wordt geteld vanaf de laatste datum van rentebetaling voor de aflossingsdatum.

  • DCi = aantal dagen in elke i-e, of laatste, standaardcoupontermijn vastgesteld op basis van de duur van de feitelijke coupontermijn.

  • AC = aantal standaardcoupontermijnen dat in de afwijkende termijn past. Als dit geen geheel getal is, wordt de waarde naar boven afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal.

  • NLi = normale lengte in dagen van de volledige i-e, of laatste, standaardcoupontermijn binnen de afwijkende coupontermijn.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Gegevens

Beschrijving argument

20.04.08

Stortingsdatum

15.06.08

Vervaldatum

24.12.07

Laatste couponvervaldatum

3,75%

Rentepercentage van coupon

€ 99,875

Prijs

€ 100

Aflossingswaarde

2

De frequentie is halfjaarlijks

0

Type dagentelling: 30/360

Formule

Beschrijving

Resultaat

=AFW.LT.REND(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9)

Het rendement van een waardepapier met een afwijkende (lange of korte) laatste termijn, voor de obligatie met de gegevens in A2:A10 als argument voor de functie. Resultaat is 0,04519 of 4,52%.

4,52%

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×