Algemene opties instellen

In het venster Algemene opties kunt u opmaak instellen voor chatberichten en kunt u andere algemene Lync-instellingen kiezen.

Opmerking: Als deze pagina wordt weergegeven wanneer u op zoek bent naar algemene informatie over Lync, klikt u op de desbetreffende koppelingen in dit onderwerp.

Voorkeuren voor uw gespreksvenster instellen

Wanneer u de algemene opties opent, wordt op basis van de gemaakte selecties bepaald hoe tekst en emoticons in de chatberichten worden weergegeven, of de gesprekken allemaal worden weergegeven in één venster en of de weergave van de gesprekken tussen sessies behouden blijft.

 • Als u de spellingcontrole wilt inschakelen of uitschakelen, schakelt u het selectievakje Spelling controleren tijdens typen in of uit.

 • Als u emoticons wilt weergeven in chatberichten, schakelt u het selectievakje Emoticons in chatberichten weergeven in. Als u de typografische equivalenten wilt weergeven in plaats van emoticons, schakelt u het selectievakje uit.

 • Als u gesprekken op tabbladen wilt weergeven, selecteert u Gesprekken op tabbladen inschakelen. (Dit is een handige manier om meerdere chatgesprekken en onderwerpfeeds tegelijk bij te houden. Wanneer u meerdere gesprekken tegelijk voert, ziet u linksboven in het gespreksvenster een tabblad voor elk gesprek. U hoeft alleen maar op de tabbladen te klikken om tussen de gesprekken te schakelen.)

 • Als u de weergave van elk gesprek op een tabblad wilt beperken tot één regel, selecteert u Tabbladen met één regel maken.

 • Als u wilt dat bij afmelden wordt onthouden welke gesprekken op tabbladen worden weergegeven en u deze weergave automatisch opnieuw wilt instellen wanneer u zich de volgende keer aanmeldt, selecteert u Mijn gesprekken opnieuw openen wanneer ik me aanmeld bij Lync.

 • Als u de standaardtekengrootte, -stijl en -kleur van verzonden chatberichten wilt wijzigen, klikt u op Lettertype wijzigen en selecteert u de gewenste opties in het dialoogvenster. Als u deze voorkeuren voor lettertypen wilt toepassen op ontvangen chatberichten, selecteert u Instellingen toepassen op inkomende berichten.

Opties selecteren om Lync te verbeteren

Als uw organisatie deze functie heeft ingeschakeld, kunt u ervoor kiezen deel te nemen aan het Microsoft-programma voor verbetering van de gebruikerservaring. Als u deelneemt aan het programma, verzendt uw computer of apparaat automatisch informatie naar Microsoft over hoe u bepaalde producten gebruikt. Informatie van uw computer wordt gecombineerd met andere gegevens van het programma om Microsoft te helpen bij het oplossen van problemen en het verbeteren van de producten en functies die klanten het meest gebruiken. Voor meer informatie over het programma voor kwaliteitsverbetering raadpleegt u Microsoft-programma voor kwaliteitsverbetering.

 • Als u wilt deelnemen aan het programma, opent u het venster Algemene opties en selecteert u Aanmelden voor het programma voor kwaliteitsverbetering.

U kunt ervoor kiezen om automatisch foutgegevens naar Microsoft te verzenden, met name over aanmeldingsfouten in Lync en verbindingsproblemen bij Lync-vergaderingen. Met deze informatie kan de oorzaak van het probleem worden achterhaald.

 • Als u gegevens over aanmeldingsfouten en problemen met Lync-vergaderingen wilt verzenden, schakelt u in het venster met algemene opties het selectievakje Automatisch gegevens programma voor kwaliteitsverbetering van Lync naar Microsoft verzenden in.

Uw registratieopties instellen zodat uw ondersteuningsteam beter problemen kan oplossen

Systeemlogboeken worden soms gebruikt voor het analyseren van systeemproblemen. Soms kan uw ondersteuningsteam u vragen logboeken te verzamelen om te helpen met probleemoplossing. Als u niets wordt gevraagd, hoeft u niets te doen. Ga als volgt te werk als u wordt gevraagd de instellingen voor logboekregistratie te wijzigen of te bevestigen:

 • Open de algemene opties en selecteer op basis van de instructies van uw ondersteuningsteam een niveau voor logboekregistratie (Volledig, Licht of Uit) in het vervolgkeuzemenu Logboekregistratie in Lync.

 • Schakel het selectievakje Windows-logboekregistratie voor Lync inschakelen voor het verzamelen van informatie voor probleemoplossing in of uit en volg ook hierbij de instructies van uw ondersteuningsteam op.

Zie voor meer informatie Logboekregistratie in Lync.

Optie voor het toepassingsvenster instellen

Als u rechtsboven in het venster van Lync op de knop Sluiten (X) klikt, blijft Lync actief en blijft u meldingen ontvangen over binnenkomende oproepen of berichten. Lync wordt standaard naar de taakbalk geminimaliseerd als u op de knop Sluiten klikt. U kunt echter instellen dat het venster van Lync niet naar de taakbalk, maar naar het systeemvak (helemaal rechts op de taakbalk) wordt geminimaliseerd. Schakel hiervoor het selectievakje onder Toepassingsvenster in.

 • Open de algemene opties en selecteer onder Toepassingsvenster het selectievakje Minimaliseren naar systeemvak in plaats van naar de taakbalk.

 • Klik op Bestand (in het menu of via de vervolgkeuzepijl naast de kop Opties), klik op Afsluiten en meld u weer aan bij Lync, zodat deze instelling van kracht wordt. Nu zijn de resultaten van de onderstaande acties als volgt:

  • Klik op de knop Minimaliseren in de rechterbovenhoek om Lync te minimaliseren naar de taakbalk.

  • Klik op de knop Sluiten (X) in de rechterbovenhoek om Lync te minimaliseren naar het systeemvak.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×