In dit artikel wordt het venster met algemene opties beschreven. In dit venster geeft u de opmaak voor chatberichten op en selecteert u andere algemene instellingen voor Lync.

Voorkeuren voor het gespreksvenster instellen

Wanneer u de algemene opties opent, wordt op basis van de gemaakte selecties onder Gespreksvenster bepaald hoe tekst en emoticons in de chatberichten worden weergegeven, ongeacht of de gesprekken allemaal worden weergegeven in één venster en de weergave van de gesprekken tussen sessies behouden blijft.

 • Als u emoticons wilt weergeven in chatberichten, schakelt u het selectievakje Emoticons in chatberichten weergeven in. Als u de typografische equivalenten wilt weergeven in plaats van emoticons, schakelt u het selectievakje uit.

 • Als u de standaardtekengrootte, -tekenstijl en -tekstkleur van de chatberichten die u verzendt, wilt wijzigen, klikt u op de knop Lettertype wijzigen en selecteert u de gewenste opties in het dialoogvenster. Als u deze lettertypevoorkeuren wilt toepassen op de chatberichten die u ontvangt, schakelt u het selectievakje Instellingen toepassen op binnenkomende berichten in.

In Lync kunt u met de optie voor de weergave van gesprekken op tabbladen verschillende chatberichten tegelijk bijhouden. Als u meerdere actieve gesprekken voert, ziet u linksboven in het gespreksvenster een tabblad voor elk gesprek. Klik op de tabbladen om tussen de gesprekken te schakelen.

 • Als u gesprekken op tabbladen wilt inschakelen, schakelt u het selectievakje Gesprekken op tabbladen inschakelen in.

 • Als u de weergave van elk gesprek op een tabblad tot één regel wilt beperken, schakelt u het selectievakje Tabbladen met één regel maken in.

 • Als u wilt dat bij afmelden wordt onthouden welke gesprekken op tabbladen worden weergegeven en als u deze weergave automatisch opnieuw wilt instellen wanneer u zich de volgende keer aanmeldt, schakelt u het selectievakje Mijn gesprekken opnieuw openen wanneer ik me aanmeld bij Lync in.

Opties selecteren om Lync te verbeteren

Als uw organisatie deze functie heeft ingeschakeld, kunt u ervoor kiezen deel te nemen aan het Microsoft-programma voor kwaliteitsverbetering. Als u deelneemt aan het programma, wordt via de computer of het apparaat automatisch informatie naar Microsoft verzonden over hoe u bepaalde producten gebruikt. Informatie van de computer wordt gecombineerd met andere gegevens van het programma om Microsoft te helpen bij het oplossen van problemen en het verbeteren van de producten en functies die klanten het meest gebruiken. Raadpleeg voor meer informatie Microsoft-programma voor kwaliteitsverbetering op de website van Microsoft.

 • Als u wilt deelnemen aan het programma, schakelt u onder Help ons de website te verbeteren het selectievakje Aanmelden voor het programma voor verbetering van de gebruikerservaring in.

U kunt ervoor kiezen om automatisch foutgegevens naar Microsoft te verzenden, met name over aanmeldingsfouten in Lync en verbindingsproblemen bij Lync-vergaderingen. Met deze informatie kan de oorzaak van het probleem worden achterhaald.

 • Als u gegevens over aanmeldingsfouten en problemen met Lync-vergaderingen wilt verzenden, schakelt u in het venster met algemene opties het selectievakje Automatisch gegevens programma voor kwaliteitsverbetering van Lync naar Microsoft verzenden in.

Opties voor logboekregistratie instellen om het ondersteuningsteam te helpen bij het oplossen van problemen

Systeemlogboeken worden soms gebruikt voor het analyseren van systeemproblemen. Soms kan de technische ondersteuning van het bedrijf u vragen om logboeken te verzamelen voor het oplossen van problemen. Als u niets wordt gevraagd, kunt u deze opties negeren. Als u wordt gevraagd de instellingen voor logboekregistratie te wijzigen of te bevestigen, brengt u onder Help uw ondersteuningsteam u helpen de gewenste wijzigingen aan.

 • Als u het niveau voor logboekregistratie wilt wijzigen, selecteert u Volledig, Licht of Uit in de lijst Logboekregistratie in Lync.

 • Als u Windows-logboekregistratie wilt in- of uitschakelen, schakelt u het selectievakje Ook Windows-logboekregistratie inschakelen voor Lync om informatie over het oplossen van gegevens te verzamelen in of uit .

Zie Meer informatie over logboekregistratie in Lync voor meer informatie over het zoeken naar logbestanden van Lync en gebeurtenislogboeken van Windows.

Optie voor het toepassingsvenster instellen

Wanneer u rechtsboven in het hoofdvenster van Lync op de knop Sluiten (X) klikt, blijft Lync actief, zodat u meldingen over binnenkomende oproepen of berichten kunt ontvangen. Standaard wordt Lync geminimaliseerd op de taakbalk als u op de knop Sluiten klikt. U kunt echter instellen dat het venster van Lync niet wordt geminimaliseerd op de taakbalk, maar naar het systeemvak (helemaal rechts op de taakbalk). Schakel hiervoor het selectievakje onder Toepassingsvenster in.

 1. Schakel onder Toepassingsvenster het selectievakje Minimaliseren naar systeemvak in plaats van naar de taakbalk in.

 2. Klik in het hoofdvenster van Lync achtereenvolgens op het menu Opties, Bestand en Afsluiten, en meld u weer aan bij Lync.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×