Via de algemene opties geeft u de opmaak op voor al uw chatberichten en geeft u andere algemene instellingen op voor de communicatiesoftware Microsoft Lync 2010.

Wat wilt u doen?

Algemene opties openen

Vanuit het hoofdvenster van Lync kunt u de opties voor Persoonlijk op twee manieren openen:

 • Klik op de knop Opties Het pictogram Opties en klik vervolgens op Algemeen .

 • Klik naast de knop Opties op de pijl Menu weergeven en klik achtereenvolgens op Extra , Opties en Algemeen .

Naar boven

Opmaak voor chatberichten instellen

Wanneer u de opties onder Chatberichten in het venster met algemene opties wordt bepaald hoe tekst in het chatvenster wordt weergegeven. U kunt ervoor kiezen dat bij het indrukken van bepaalde toetsencombinaties grafische emoticons in berichten worden getypt:

: )

Als u emoticons hebt ingeschakeld, verschijnt deze toetsencombinatie als "lachebekje" in het chatvenster. Het is ook mogelijk om de berichten van chatters in een chatsessie af te scheiden door afwisselend een gearceerde achtergrond te gebruiken.

De instellingen die u kunt opgeven in het dialoogvenster Lettertype wijzigen, zijn alleen van toepassing op de tekst die u in chatberichten typt. Het lettertype in de Lync-schermen verandert niet. U kunt ook tijdelijk uw lettertype-instellingen in een bepaald chatbericht wijzigen door op de knop Tekst wijzigen te klikken rechts onder in het chatvenster.

Opmaak voor chatberichten instellen

 • Open de algemene opties en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u emoticons wilt weergeven in chatberichten, schakelt u onder Chatberichten het selectievakje Emoticons in chatberichten weergeven in. Als u de typografische equivalenten wilt weergeven in plaats van emoticons, schakelt u het selectievakje uit.

  • Als u een andere achtergrondkleur wilt weergeven wanneer de schrijver verandert, schakelt u het selectievakje Afwisselende achtergrondkleur weergeven voor berichten in het gesprek in.

  • Als u het lettertype wilt wijzigen van de tekst die u in uw chatberichten typt, klikt u op de knop Lettertype wijzigen . Selecteer in het dialoogvenster Lettertype wijzigen een lettertype, stijlgrootte, lettertype-effecten en een handschrift. Klik vervolgens op OK .

Ga voor informatie over het maken en verzenden van een chatbericht naar Een chatbericht maken en verzenden. Lync beschikt niet over een spellingcontrolefunctie voor chatberichten.

Naar boven

Opties voor taal instellen

Als u veel taalversies van Lync 2010 hebt geïnstalleerd, selecteert u de gewenste taal onder Taal.

Naar boven

Opties voor kwaliteit instellen

Als uw organisatie deze functie heeft ingeschakeld, kunt u ervoor kiezen deel te nemen aan het Microsoft-programma voor verbetering van de gebruikerservaring. Als u deelneemt aan het programma, verzendt uw computer of apparaat automatisch informatie naar Microsoft over hoe u bepaalde producten gebruikt. Informatie van uw computer wordt gecombineerd met andere gegevens van het programma om Microsoft te helpen bij het oplossen van problemen en het verbeteren van de producten en functies die klanten het meest gebruiken.

 • Als u wilt deelnemen aan het programma, opent u de algemene opties en schakelt u het selectievakje Microsoft toestaan informatie te verzamelen over mijn gebruik van Lync in.

Naar boven

Opties voor logboekregistratie instellen

Logboeken worden door systeembeheerders gebruikt voor het verzamelen, analyseren en opslaan van gegevens. Een systeembeheerder kan u vragen een van de twee opties voor logboekregistratie in te schakelen om problemen op te lossen. Als u niets wordt gevraagd, hoeft u zich verder niet bezig te houden met deze opties. Ga als volgt te werk als u wordt gevraagd de instellingen voor logboekregistratie te wijzigen of te bevestigen:

 • Open de algemene opties en schakel de selectievakjes Logboekregistratie in Lync inschakelen en Windows-logboekregistratie inschakelen voor Lync in of uit, op basis van het verzoek van de systeembeheerder.

Zie Opties voor logboekregistratie instellen voor meer informatie over logboekregistratie in Lync.

Optie voor toepassingsvenster instellen

Wanneer u in Lync rechtsboven in het venster op Sluiten (X) klikt, blijft Lync actief en blijft u meldingen ontvangen over binnenkomende oproepen of inkomende berichten. Standaard wordt Lync naar de taakbalk geminimaliseerd als u op de knop Sluiten klikt. U kunt echter instellen dat het venster van Lync niet naar de taakbalk maar naar het systeemvak wordt geminimaliseerd. Schakel hiervoor het selectievakje onder Toepassingsvenster in.

 1. Open het venster met algemene opties, schakel onder Toepassingsvenster het selectievakje Minimaliseren naar systeemvak in plaats van naar de taakbalk in en klik op OK.

 2. Klik op Bestand (in het menu of via de vervolgkeuzepijl naast de knop Opties), klik op Afsluiten en meldt u weer aan bij Lync, zodat deze instelling van kracht wordt. Nu zijn de resultaten van de onderstaande acties als volgt:

  • Klik rechtsboven in het venster op de knop Minimaliseren om Lync naar de taakbalk te minimaliseren.

  • Klik rechtsboven in het venster op Sluiten (X) om Lync naar het systeemvak te minimaliseren.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×