Analysis Services MDX-ontwerpfunctie voor query's (Power Pivot)

Kubussen zijn querystructuren die specifiek zijn bedoeld voor het analyseren van een of meer bedrijfsmeetgegevens (zoals nettowinst of brutoverkoop) in verschillende dimensies (tijd, geografie, demografische gegevens, enzovoort). Gebruikers die draaitabellen of draaigrafieken in Excel maken, gebruiken vaak Analysis Services-kubussen als gegevensbron.

MDX is de querytaal voor kubussen. Achter de schermen gebruikt Excel MDX voor het ophalen van velden en gegevenswaarden wanneer u items uit een lijst met draaitabellen kiest. U kunt MDX-query's ook handmatig maken tijdens het importeren van gegevens uit een Analysis Services-kubus.

Als u Power Pivot in Excel gebruikt, kunt u een MDX-query samenstellen met behulp van MDX-ontwerpfunctie voor Query's wanneer u importeert vanuit een multidimensionale database die wordt uitgevoerd in Analysis Services.

Wie zouden de MDX-ontwerpfunctie voor query's moeten gebruiken? U boekt resultaat met de MDX-ontwerpfunctie voor query's als u ervaring met MDX hebt of als u een vooraf gedefinieerde query hebt die u kunt gebruiken of testen. Als u geen MDX-deskundige bent, gebruikt u Excel voor het ophalen van Analysis Services-gegevens. Wanneer u verbinding maakt met een server en een database, ziet u in Excel welke kubussen er beschikbaar zijn en worden alle metingen en dimensies geïmporteerd, zodat u met behulp van de lijst met draaitabelvelden op elk onderdeel van de kubus query's kunt uitvoeren.

 1. Open het Power Pivot-venster.

 2. Klik op Start > Externe gegevens ophalen > Van database > Van Analysis Services of Power Pivot.

 3. Geef in de wizard Tabel importeren de naam van een multidimensionale Analysis Services-server op en kies de database. Klik op Volgende.

 4. Plak de MDX-query in het venster MDX-instructie.

 5. Klik op Valideren.

 6. Als er een foutbericht wordt weergegeven, wist u de query in het venster.

 7. Klik op Ontwerpen om de MDX-ontwerpfunctie voor query's te openen die u naar wens in de ontwerp- of querymodus kunt uitvoeren. De ontwerpfunctie biedt een lijst met functies en laat de gehele kubusstructuur zien, zodat u kunt kiezen welke metingen, KPI's en dimensies u aan het gegevensmodel kunt toevoegen.

 8. Plak de query in het queryvenster. Gebruik de functies en metagegevens die door de ontwerpfunctie worden aangeleverd, om een werkbare query te maken.

 9. Wanneer de query wordt gevalideerd, klikt u op Voltooien om de gegevens op te halen. De gegevens en metagegevens worden geïmporteerd in een gegevensmodel dat u in Power Pivot kunt bekijken. U kunt eventueel relaties maken om deze gegevens aan andere tabellen in het model te koppelen. Zie Relaties maken in de diagramweergave voor meer informatie.

De MDX-ontwerpfunctie voor query's heeft een ontwerpmodus en een querymodus. In elke modus vindt u een deelvenster met metagegevens, waaruit u onderdelen uit geselecteerde kubussen kunt slepen om een MDX-query samen te stellen waarmee de gegevens worden opgehaald die u wilt gebruiken.

Grafische MDX-ontwerpfunctie voor query's in de ontwerpmodus

Als u een MDX-query bewerkt, wordt de grafische MDX-ontwerpfunctie voor query's geopend in de ontwerpmodus.

Op de volgende afbeelding ziet u de deelvensters voor de ontwerpmodus.

Ontwerpfunctie voor relationele query's

De volgende tabel beschrijft de deelvensters in deze modus:

Deelvenster

Functie

Knop Kubus selecteren (...)

Hiermee wordt een geselecteerde kubus weergegeven.

Deelvenster Metagegevens

Hier vindt u een hiërarchische lijst met maateenheden, Key Performance Indicators (KPI’s) en dimensies die voor een geselecteerde kubus zijn gedefinieerd.

Deelvenster Berekende leden

Hierin worden gedefinieerde berekende leden weergegeven, die in de query kunnen worden gebruikt.

Deelvenster Filter

In dit deelvenster kunt u dimensies en gerelateerde hiërarchieën kiezen om brongegevens te filteren en de geretourneerde gegevens te beperken.

Deelvenster Gegevens

Hier worden de kolomkoppen voor de resultatenset weergegeven wanneer u items uit de deelvensters Metagegevens en Berekende leden sleept. Als de knop Automatisch uitvoeren is geselecteerd, wordt de resultatenset automatisch bijgewerkt.

U kunt dimensies, metingen en KPI’s uit het deelvenster Metagegevens en berekende leden uit het deelvenster Berekende leden naar het deelvenster Gegevens slepen. In het deelvenster Filter kunt u dimensies en gerelateerde hiërarchieën selecteren en filterexpressies instellen om de beschikbare querygegevens te beperken. Als de wisselknop Automatisch uitvoeren ( Pictogram Ontwerpfunctie voor relationele query's ) op de werkbalk is geselecteerd, wordt de query uitgevoerd wanneer u een metagegevensobject in het deelvenster Gegevens neerzet. U kunt de query handmatig uitvoeren via de knop Uitvoeren ( Pictogram Relationele ontwerpfunctie voor query's ) op de werkbalk.

Als u een MDX-query maakt in deze modus, worden de volgende aanvullende eigenschappen automatisch opgenomen in de query:

Lideigenschappen MEMBER_CAPTION, MEMBER_UNIQUE_NAME

Celeigenschappen VALUE, BACK_COLOR, FORE_COLOR, FORMATTED_VALUE, FORMAT_STRING, FONT_NAME, FONT_SIZE, FONT_FLAGS

Als u zelf extra eigenschappen wilt opgeven, moet de MDX-query handmatig bewerken in de querymodus.

Het importeren van een MDX-query uit een bestand wordt niet ondersteund.

Werkbalk van de grafische MDX-ontwerpfunctie voor query's in de ontwerpmodus

De werkbalk van de queryontwerpfunctie bevat knoppen waarmee u MDX-query’s kunt ontwerpen met behulp van de grafische gebruikersinterface. De volgende tabel bevat de knoppen en hun functies.

Knop

Beschrijving

Bewerken als tekst

Niet ingeschakeld voor dit type gegevensbron.

Importeren

Een bestaande query importeren uit een RDL-bestand (Report Definition Language) in het bestandssysteem.

Pictogram Ontwerpfunctie voor relationele query's

Overschakelen naar het opdrachttype MDX.

Pictogram Ontwerpfunctie voor relationele query's

De metagegevens van de gegevensbron vernieuwen.

Pictogram Ontwerpfunctie voor relationele query's

Het dialoogvenster Opbouwfunctie voor berekende leden weergeven.

Pictogram Ontwerpfunctie voor relationele query's

Lege cellen weergeven of verbergen in het deelvenster Gegevens. (Dit is equivalent aan het gebruik van de MDX-component NON EMPTY.)

Pictogram Ontwerpfunctie voor relationele query's

De query automatisch query uitvoeren en het resultaat weergeven bij elke gemaakte wijziging. De resultaten worden weergegeven in het deelvenster Gegevens.

Pictogram Ontwerpfunctie voor relationele query's

Aggregaties weergeven in het deelvenster Gegevens.

Pictogram Ontwerpfunctie voor relationele query's

Een geselecteerde kolom in het deelvenster Gegevens uit een query verwijderen.

Pictogram queryparameter

Het dialoogvenster Queryparameters weergeven. Wanneer u een waarde voor een queryparameter opgeeft, wordt automatisch een gelijknamige parameter gemaakt.

Pictogram Ontwerpfunctie voor relationele query's

De query voorbereiden.

Pictogram Relationele ontwerpfunctie voor query's

De query uitvoeren en de resultaten weergeven in het deelvenster Gegevens.

Pictogram Ontwerpfunctie voor relationele query's

De query annuleren.

Pictogram Relationele ontwerpfunctie voor query's

Schakelen tussen de ontwerp- en querymodus.

Naar boven

Grafische MDX-ontwerpfunctie voor query's in de querymodus

Om de querymodus van de grafische queryontwerpfunctie te activeren, klikt u op wisselknop Ontwerpmodus op de werkbalk.

Op de volgende afbeelding ziet u de deelvensters voor de querymodus.

Ontwerpfunctie voor relationele query's

De volgende tabel beschrijft de deelvensters in deze modus:

Deelvenster

Functie

Knop Kubus selecteren (...)

Hiermee wordt een geselecteerde kubus weergegeven.

Deelvenster Metagegevens/Functies/Sjablonen

Hier vindt u een hiërarchische lijst met maateenheden, KPI’s en dimensies die voor een geselecteerde kubus zijn gedefinieerd.

Deelvenster Query

Hierin wordt de querytekst weergegeven.

Deelvenster Resultaat

Hierin worden de resultaten van het uitvoeren van de query weergegeven.

Het deelvenster Metagegevens bevat tabbladen voor Metagegevens, Functies en Sjablonen. Vanuit het tabblad Metagegevens kunt u dimensies, hiërarchieën, KPI’s en metingen naar het MDX-querydeelvenster slepen. Vanuit het tabblad Functies kunt u functies naar het MDX-querydeelvenster slepen. Vanuit het tabblad Sjablonen kunt u MDX-sjablonen naar het MDX-querydeelvenster slepen. Als u de query uitvoert, worden in het deelvenster Resultaat de resultaten voor de MDX-query weergegeven.

U kunt de standaard MDX-query die in de ontwerpmodus is gegenereerd, uitbreiden met aanvullende lid- en celeigenschappen. Als u de query uitvoert, worden deze waarden niet weergegeven in de resultatenset. De waarden worden wel doorgegeven met de veldenverzameling van de gegevensset en kunnen worden gebruikt.

Werkbalk van de grafische queryontwerpfunctie in de querymodus

De werkbalk van de queryontwerpfunctie bevat knoppen waarmee u MDX-query’s kunt ontwerpen met behulp van de grafische gebruikersinterface.

De werkbalkknoppen zijn identiek in de ontwerpmodus en in de querymodus, maar de volgende knoppen zijn niet ingeschakeld in de querymodus:

 • Bewerken als tekst

 • Berekend lid toevoegen ( Pictogram Ontwerpfunctie voor relationele query's )

 • Lege cellen weergeven ( Pictogram Ontwerpfunctie voor relationele query's )

 • Automatisch uitvoeren ( Pictogram Ontwerpfunctie voor relationele query's )

 • Aggregaties weergeven ( Pictogram Ontwerpfunctie voor relationele query's )

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×