Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Select a different account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

In Microsoft Outlook kunt u opgeven dat voor alle berichten die u verzendt, een cc (Automatic Carbon Copy) wordt verzonden naar andere personen of distributielijsten. 

Een scenario waarin deze regel nuttig is, is wanneer alle leden van een team verantwoordelijk zijn voor het reageren op inkomende e-mailberichten, zoals een ondersteuningscentrum. Wanneer één teamlid een bericht beantwoordt, ontvangt de rest van het team automatisch een kopie van het antwoord en blijft iedereen op de hoogte van de uitgaande communicatie.

U moet eerst een regel maken om automatisch een carbon copy (CC) te verzenden van alle e-mailberichten die u verzendt.

Deze specifieke regel wordt een clientregel genoemd. Een clientregel wordt alleen uitgevoerd op de computer waarop deze is gemaakt en wordt alleen uitgevoerd als Outlook wordt uitgevoerd. Als u een e-mailbericht verzendt met behulp van uw e-mailaccount op een andere computer, wordt de regel pas vanaf die computer uitgevoerd als deze op die computer is gemaakt. U moet deze regel maken op elke computer waarop u deze wilt gebruiken.

De regel maken

 1. Klik in E-mail op het tabblad Start in de groep Verplaatsen op Regels > Regels & waarschuwingen.

  Het dialoogvenster Regels en waarschuwingen

  Het dialoogvenster Regels en waarschuwingen wordt weergegeven.

 2. Klik op het tabblad E-mailregels op Nieuwe regel.

  Nieuwe regel selecteren

 3. Klik in de wizard Regelsonder Beginnen met een lege regelop Regel toepassen op berichten die ik verzend.

  Selecteer Regel toepassen op berichten die ik verzend

 4. Klik op Volgendeen klik nogmaals op Volgende.

 5. Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven met de melding dat deze regel van toepassing is op elk bericht dat u verzendt. Klik dan op Ja.

  Bevestigingsbericht

 6. Schakel onder Stap 1: Selecteer actie(en)het selectievakje Het bericht ccen naar personen of openbare groep in.

  Actie(en) selecteren

 7. Klik onder Stap 2: Bewerk de beschrijvingvan de regel (klik op een onderstreepte waarde) op personen of openbare groep.

 8. Klik in het dialoogvenster Regeladres op een naam of groep en klik vervolgens op Aan. Herhaal deze stap totdat alle namen of groepen die u wilt toevoegen, zijn opgenomen in het vak Aan.

 9. Klik op OK.

 10. Klik in de wizard Regelsop Volgende en klik nogmaals op Volgende.

 11. Typ onder Stap 1: geef een naam op voor deze regel een naam die u herkent voor deze regel.

  De nieuwe regel een naam geven

 12. Schakel in stap 2: Regelopties instellenhet selectievakje Deze regel in- of uit.

 13. Klik op Voltooien.

 14. U ziet een bericht waarin wordt aangegeven dat de regel alleen wordt uitgevoerd wanneer u uw e-mail controleert in Outlook. Klik op OK.

Telkens wanneer u een bericht verzendt, of het nu een nieuw bericht, een antwoord of een bericht is dat u doorgestuurd, worden de personen of groepen die u in de regel hebt opgegeven, automatisch toegevoegd als CC-geadresseerden. U ziet niet de namen van de personen of groepen op de CC-regel terwijl u het bericht op stelt, maar elke geadresseerde van het bericht ziet deze namen.

Naar boven

De regel uitschakelen

Als u niet automatisch een CC wilt verzenden, moet u eerst de regel uitschakelen.

 1. Klik in Mail op het tabblad Start op Regels > Regels & waarschuwingen.

 2. Schakel op het tabblad E-mailregels onder Regel het selectievakje uit voor de regel die u eerder hebt gemaakt.

 3. Klik op OK.

U kunt nu een bericht verzenden zonder dat er via de automatische CC-regel een kopie wordt verzonden naar andere personen of distributielijsten. De regel blijft uitgeschakeld totdat u teruggaat naar het dialoogvenster Regels en waarschuwingen en de regel weer inschakelt.

Tip: Zie de volgende sectie 'Een categorie gebruiken om de automatische CC uit te schakelen per bericht' als u deze regel snel voor één bericht wilt kunnen uitschakelen.

Een categorie gebruiken om de automatische CC uit te schakelen per bericht

Als u de flexibiliteit wilt gebruiken om de nieuwe automatische CC-regel in één bericht uit te schakelen zonder naar het dialoogvenster Regels en waarschuwingen te gaan, kunt u de categoriefunctie in Outlook gebruiken, samen met de regel.

Bewerk de regel die u eerder hebt gemaakt, zodat er niet automatisch een kopie naar anderen wordt verstuurd via de CC-regel als u een opgegeven categorie aan het bericht toevoegt.

 1. Klik in Mail op het tabblad Start op Regels > Regels & waarschuwingen.

 2. Klik op het tabblad E-mailregels op de regel die u eerder hebt gemaakt en klik vervolgens op Regel wijzigen.

  De regel wijzigen

 3. Klik op Regel bewerken Instellingen.

  Regelinstellingen bewerken

 4. Klik op Volgende bij de eerste twee stappen van de wizard Regels totdat u Zijn er uitzonderingen? ziet.

 5. Schakel onder Stap 1: selecteer een of meerdere uitzonderingen (indien nodig), het selectievakje behalve als dit is toegewezen aan categorie in.

  Uitzonderingen selecteren

 6. Klik onder Stap 2: bewerk de beschrijving van de regel (klik op een onderstreepte waarde) op categorie.

 7. Klik in het dialoogvenster Kleurcategorieën op Nieuw.

  dialoogvenster Kleurcategorieën

 8. Typ geen auto cc in het dialoogvenster Nieuwe categorie toevoegen in het vak Naam.

  Nieuwe categorie toevoegen

  U kunt ook een sneltoets toewijzen om deze categorie snel op een bericht toe te passen. Klik hiervoor op een optie in de lijstSneltoets.

 9. Klik op OK om de dialoogvensters Nieuwe categorie toevoegen en Kleurcategorieën te sluiten.

 10. Klik op Voltooien.

 11. U ziet een bericht waarin wordt aangegeven dat de regel een clientregel is. Klik op OK.

Wanneer u een bericht wilt verzenden en de automatische CC-regel voor dit bericht wilt uitschakelen, past u de categorie toe op het bericht.

 1. Wanneer u een nieuw bericht op stelt of een bericht beantwoordt of doorgestuurd, klikt u op het tabblad Opties op Meer opties.

  Meer opties

 2. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen op Categorieënen klik vervolgens op Geen auto CC.

Tip: Gebruik de sneltoets voor de categorie als u een sneltoets hebt opgegeven tijdens het maken van de speciale categorie.

Wanneer u het bericht verzendt, wordt er niet automatisch een kopie naar anderen verzonden met de regel Automatische CC.

Naar boven

U moet eerst een regel maken om automatisch een carbon copy (CC) te verzenden van alle e-mailberichten die u verzendt.

Deze specifieke regel wordt een clientregel genoemd. Een clientregel wordt alleen uitgevoerd op de computer waarop deze is gemaakt en wordt alleen uitgevoerd als Outlook wordt uitgevoerd. Als u een e-mailbericht verzendt met behulp van uw e-mailaccount op een andere computer, wordt de regel pas vanaf die computer uitgevoerd als deze op die computer is gemaakt. U moet deze regel maken op elke computer waarop u deze wilt gebruiken.

De regel maken

 1. Klik in Mail in het menu Extra op Regels en waarschuwingen.

  Het menu Extra

 2. Klik op het tabblad E-mailregels op Nieuwe regel.

  Het dialoogvenster Regels en waarschuwingen

 3. Klik in het dialoogvenster Wizard Regels onder Beginnen met een lege regel op Berichten controleren na het verzenden en klik op Volgende.

 4. Klik op Volgende.

  Er verschijnt een bevestiging waarin wordt aangegeven dat deze regel wordt toegepast op elk bericht dat u verzendt. Klik op Ja.

 5. Schakel onder Stap 1: selecteer een of meerdere acties het selectievakje Bericht CC-en naar personen of distributielijst in.

  Het dialoogvenster Wizard Regels

 6. Klik onder Stap 2: bewerk de beschrijving van de regel (klik op een onderstreepte waarde) op personen of een distributielijst.

 7. Klik in het dialoogvenster Regeladres op een naam of distributielijst en klik op Aan. Herhaal deze stap totdat alle namen en distributielijsten die u wilt toevoegen, zijn opgenomen in het vak Aan.

 8. Klik op OK.

 9. Klik in het dialoogvenster Wizard Regels op Volgende.

 10. Klik op Volgende.

 11. Typ onder Stap 1: geef een naam op voor deze regel een naam die u herkent voor deze regel.

  Het dialoogvenster Wizard Regels

 12. Klik op Voltooien.

Telkens wanneer u een bericht verzendt, of het nu een nieuw bericht, een antwoord of een bericht is dat u doorgestuurd, worden de personen of distributielijsten die u in de regel hebt opgegeven, automatisch toegevoegd als CC-geadresseerden. Tijdens het opstellen van het bericht ziet u niet de namen van de personen of distributielijsten op de CC-regel, maar ontvangers van het bericht zien deze namen wel.

Naar boven

De regel uitschakelen

Als u niet automatisch een CC wilt verzenden, moet u eerst de regel uitschakelen.

 1. Klik in Mail in het menu Extra op Regels en waarschuwingen.

 2. Schakel op het tabblad E-mailregels onder Regel het selectievakje uit voor de regel die u eerder hebt gemaakt.

 3. Klik op OK.

  U kunt nu een bericht verzenden zonder dat er via de automatische CC-regel een kopie wordt verzonden naar andere personen of distributielijsten. De regel blijft uitgeschakeld totdat u teruggaat naar het dialoogvenster Regels en waarschuwingen en de regel weer inschakelt.

Tip: Zie de volgende sectie 'Een categorie gebruiken om de automatische CC uit te schakelen per bericht' als u deze regel snel voor één bericht wilt kunnen uitschakelen.

Een categorie gebruiken om de automatische CC uit te schakelen per bericht

Als u de nieuwe automatische CC-regel wilt kunnen uitschakelen voor één bericht zonder het dialoogvenster Regels en waarschuwingen te openen, gebruikt u de categoriefunctie in Office Outlook 2007 samen met de regel.

Bewerk de regel die u eerder hebt gemaakt, zodat er niet automatisch een kopie naar anderen wordt verstuurd via de CC-regel als u een opgegeven categorie aan het bericht toevoegt.

 1. Klik in Mail in het menu Extra op Regels en waarschuwingen.

 2. Klik op het tabblad E-mailregels op de regel die u eerder hebt gemaakt, klik op Regel wijzigen en klik op Regelinstellingen bewerken.

  Het dialoogvenster Regels en waarschuwingen

 3. Klik op Volgende bij de eerste twee stappen van de wizard Regels totdat u Zijn er uitzonderingen? ziet.

 4. Schakel onder Stap 1: selecteer een of meerdere uitzonderingen (indien nodig), het selectievakje behalve als dit is toegewezen aan categorie in.

 5. Klik onder Stap 2: bewerk de beschrijving van de regel (klik op een onderstreepte waarde) op categorie.

 6. Klik in het dialoogvenster Kleurcategorieën op Nieuw.

  Dialoogvenster Nieuwe categorie toevoegen

 7. Typ Geen automatische CC in het dialoogvenster Nieuwe categorie toevoegen in het vak Naam.

  U kunt ook een sneltoets toewijzen om deze categorie snel op een bericht toe te passen. Klik hiervoor op een optie in de lijstSneltoets.

 8. Klik op OK om de dialoogvensters Nieuwe categorie toevoegen en Kleurcategorieën te sluiten.

 9. Klik op Voltooien.

Wanneer u een bericht wilt verzenden en de automatische CC-regel voor dit bericht wilt uitschakelen, past u de categorie toe op het bericht.

 1. Wanneer u een nieuw bericht op stelt of een bericht beantwoordt of doorgestuurd, klikt u op het tabblad Bericht in de groep Opties op het startpictogram voor het dialoogvenster Berichtopties Bijschrift 4.

 2. Klik in het dialoogvenster Berichtopties op Categorieën en klik op Geen automatische CC.

Tip: Gebruik de sneltoets voor de categorie als u een sneltoets hebt opgegeven tijdens het maken van de speciale categorie.

Wanneer u het bericht verzendt, wordt er niet automatisch een kopie naar anderen verzonden met de regel Automatische CC.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×