Basisprincipes van shapes: formaat wijzigen, opmaken, verplaatsen en tekst toevoegen

Typen shapes

Eendimensionaal (1-D)

Een 1D-shape wordt behandeld als een lijn.

Tweedimensionaal (2-D)

Een 2D-shape wordt behandeld als een rechthoek.

Selecteer een of meer shapes

U kunt alle shapes op de pagina selecteren door op Ctrl+A te drukken. Ga op een van de volgende manieren te werk om minder shapes op een pagina te selecteren.

Eén shape selecteren

 1. Klik op een shape.

 2. Op de geselecteerde shape worden selectiegrepen weergegeven.

Meerdere shapes selecteren door een gebied te slepen

 1. Klik op de pagina en sleep.

  Er verschijnt een selectiegebied.

 2. Sleep het selectiegebied zo dat het alle shapes omdat die u wilt selecteren.

  De geselecteerde shapes worden omlijnd door een tijdelijk vak met selectiegrepen.

Meerdere shapes selecteren door op elke shape te klikken

 • Houd de Ctrl-toets ingedrukt en klik op elke vorm die u wilt selecteren.

  De geselecteerde shapes worden omlijnd door een tijdelijk vak met selectiegrepen.

Een shape verplaatsen

Een shape verplaatsen door te slepen

 • Klik op de shape, houd de muisknop ingedrukt en sleep de shape naar een nieuwe locatie.

Een shape verplaatsen met de pijltoetsen

 1. Klik op de shape die u wilt verplaatsen om deze te selecteren.

 2. Druk op een of meer pijltoetsen om de shape te verplaatsen in de richting van de pijlen op de toetsen.

  U kunt een shape met één pixel tegelijk verplaatsen door de Shift-toets ingedrukt te houden terwijl u op een pijltoets drukt.

Tekst aan een vorm toevoegen

Tekst toevoegen aan een shape

 1. Selecteer een shape.

 2. Begin met typen.

  Wanneer u begint te typen terwijl een shape is geselecteerd, schakelt Visio over naar tekst bewerken en zoomt u in op de shape (als de weergave nog niet is ingezoomd).

 3. Druk op Esc of klik buiten de shape om te stoppen met het toevoegen van tekst.

  Visio herstelt de oorspronkelijke weergave als deze automatisch is ingezoomd toen u begon te typen.

Tekst voor een shape bewerken

Tekst voor een shape bewerken

 1. Dubbelklik op de shape die u wilt bewerken.

  Visio schakelt over naar tekst bewerken en zoomt in op de shape (als de weergave nog niet is ingezoomd).

 2. Druk op Esc of klik buiten de shape om te stoppen met het toevoegen van tekst.

  Visio herstelt de oorspronkelijke weergave als deze automatisch is ingezoomd toen u begon te typen.

De opmaak van tekst op een shape wijzigen

 1. Dubbelklik op de shape met de tekst die u wilt opmaken.

 2. Gebruik op het tabblad Start de opties in de groepen Lettertype en Alinea om de tekst op te maken.

  U kunt ook op F11 drukken om het dialoogvenster Tekst te openen, waarin u allerlei soorten tekstopmaak kunt instellen.

De grootte van een shape wijzigen

De afmetingen van een shape wijzigen door te slepen

 1. Selecteer de shape waarvan u de grootte wilt wijzigen.

 2. Klik en sleep een van de selectiegrepen die worden weergegeven op de zijden en hoeken.

  Als u de verhoudingen van de shape wilt behouden, sleept u de greep van een hoek of houdt u bij het slepen van de greep de Shift-toets ingedrukt. Visio wordt de breedte en hoogte van de geselecteerde shape weergegeven op de statusbalk onder aan het venster.

De afmetingen van een shape wijzigen door metingen in te voeren

 1. Klik op het tabblad Beeld in de groep Weergeven op Taakvensters en klik op Grootte en positie.

 2. Selecteer de shape waarvan u de grootte wilt wijzigen.

 3. Voer de waarden voor breedte en hoogte van de shape in.

  Druk op Enter of klik op een andere waarde om de nieuwe waarde van kracht te laten worden.

Een shape opmaken

Een shape opmaken

 • Klik met de rechtermuisknop op een shape en klik vervolgens op Shape opmaken.

Een shape draaien

Een shape draaien door te slepen

 1. Selecteer de shape die u wilt draaien.

 2. Plaats de muisaanwijzer boven de draaigreep totdat deze verandert in een cirkel (Draaiaanwijzer)

 3. Sleep de greep naar de gewenste draaihoek.

Een shape draaien door een getal in te voeren

 1. Klik op het tabblad Beeld in de groep Weergeven op Taakvensters en klik op Grootte en positie.

 2. Typ de gewenste hoek in het vak Hoek en druk op Enter.

Een shape kopiëren

U kunt niet alleen de standaardsneltoetsen voor knippen en plakken (zoals Ctrl+C en Ctrl+V) gebruiken, maar ook een duplicaat van een shape maken terwijl u de shape naar de gewenste plaats sleept. Dit doet u als volgt.

Een shape in uw tekening of diagram dupliceren door te slepen

 1. Houd de Ctrl-toets ingedrukt terwijl u de shape sleept die u wilt dupliceren.

  Visio maakt een kopie van de geselecteerde shape onder de muisaanwijzer.

 2. Laat de muisknop los om de gedupliceerde shape te plaatsen.

Specifieke opdrachten voor shapes vinden

Specifieke opdrachten voor shapes weergeven

 • Klik met de rechtermuisknop op de shape die u wilt inspecteren.

  Visio wordt een snelmenu weergegeven met shapespecifieke opdrachten, waarvan sommige uniek kunnen zijn voor het type shape dat u hebt geselecteerd.

Sommige shapes bevatten speciale besturingsgrepen, die worden aangegeven door Afbeelding van besturingsgreep: gele ruit, waarmee u de shape kunt wijzigen. Elke besturingsgreep heeft een functie die uniek is voor de shape waarop de greep wordt weergegeven. Selecteer de shape en sleep de besturingsgreep.

De functie van een speciale besturingsgreep weergeven

 1. Selecteer de shape die u wilt inspecteren.

 2. Plaats de muisaanwijzer boven de speciale besturingsgreep (Afbeelding van besturingsgreep: gele ruit).

  Na een ogenblik wordt Visio tekst weergegeven om de functie van de greep te beschrijven. U kunt ook de greep slepen om te zien wat het effect is.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×