Basistaken in Microsoft OneNote 2013

  OneNote is een digitaal notitieblok met één centrale locatie voor al uw notities en gegevens. U hebt op die manier alles wat u thuis, op het werk of op school nodig hebt, bij elkaar.

OneNote-notitieblokken kunnen veel meer informatie bevatten dan papieren notitieblokken. Daarnaast kunt u deze gemakkelijk opnieuw indelen, afdrukken, delen en met de zoekfunctie snel iets opzoeken. Het grootste voordeel is dat u uw notitieblokken online kunt opslaan, zodat u deze overal kunt gebruiken.

Hier volgen enkele basisstappen waarmee u aan de slag kunt gaan met OneNote.

Een nieuw notitieblok maken

Wanneer u OneNote de eerste keer start, wordt een voorbeeldnotitieblok voor u gemaakt. U kunt dit notitieblok gebruiken of snel een eigen notitieblok maken.

 1. Klik op Bestand > Nieuw.

 2. Selecteer een van de beschikbare locaties (bijvoorbeeld OneDrive) of klik op Locatie toevoegen om de locatie op te geven waarop u het nieuwe notitieblok wilt opslaan. 

  Het proces Nieuw notitieblok in OneNote

 3. Volg de aanwijzingen op het scherm. Als uw nieuwe notitieblok klaar is, wordt deze geopend in een nieuwe sectie met één lege pagina.

Tip:  Nieuwe pagina's zijn meestal leeg. Als u de voorkeur geeft aan een decoratiever ontwerp, kunt u een sjabloon op een nieuwe pagina toepassen door te klikken op Invoegen > Paginasjablonen > Paginasjablonen.

Naar boven

Notities typen of schrijven

Wanneer u klaar bent om notities te maken, gaat u op één van de volgende manieren te werk:

 • Als u notities op een pagina in OneNote wilt typen, klikt u op de plaats waarop u de notities wilt weergeven en begint u te typen.

  Klik op een willekeurige plaats om notities in OneNote te typen.

 • Als u ergens anders op de pagina een notitie wilt toevoegen, klikt u gewoon op die plaats waarna u kunt gaan typen.

 • Als u een paginatitel wilt toevoegen, klikt u op het gebied voor de paginakoptekst bovenaan de pagina en typt u de titel. Titels worden ook weergegeven in de paginatabs rechts op de pagina.

  Een paginatitel toevoegen.

 • Als op uw computer handgeschreven tekst wordt ondersteund, klikt u op het tabblad Tekenen op het lint, selecteert u een pen en schrijft of tekent u direct op het scherm. 

Naar boven

Koppelingen toevoegen

Als u iets typt dat in OneNote als koppeling (ook wel een hyperlink genoemd) wordt herkend, wordt dit automatisch als zodanig opgemaakt. Als u bijvoorbeeld www.microsoft.com in uw notities typt, wordt hier een hyperlink van gemaakt. Door op de hyperlink te klikken, wordt de Microsoft-website in uw browser geopend.

U kunt ook handmatig koppelingen in uw notities invoegen (inclusief koppelingen naar tekst, afbeeldingen en naar andere pagina's en secties van uw notitieblokken). U doet dit als volgt:

 1. Open de tekst of afbeelding waarmee u een koppeling tot stand wilt brengen.

 2. Klik op Invoegen > Koppeling.

  Voeg een koppeling in en klik hierop om naar de URL te gaan.

 3. Typ in het dialoogvenster Koppeling de doel-URL van de koppeling in het veld Adres en klik op OK

Naar boven

Bestanden toevoegen aan uw notities

In OneNote kunnen al uw gegevens over een onderwerp of project op één plaats worden opgeslagen, inclusief kopieën van gerelateerde bestanden en documenten.

 1. Ga in uw notities naar de pagina waar u een bestand of document wilt invoegen.

 2. Klik op Invoegen > Bestandsbijlage.

  Voeg een bestandsbijlage in, zodat u een kopie van de bestanden hebt in OneNote

 3. Selecteer in het dialoogvenster Kies een bestand of een set bestanden om in te voegen een of meer bestanden en klik vervolgens op Invoegen.

  Ingevoegde bestanden worden als pictogram op de notitiepagina weergegeven. Dubbelklik op een pictogram om het bijbehorende bestand te openen.

Vergeet niet dat ingevoegde bestanden slechts kopieën zijn. De kopieën worden niet automatisch bijgewerkt als de oorspronkelijke bestanden worden gewijzigd.

Naar boven

Afbeeldingen invoegen

U kunt schermopnamen, foto's, gescande afbeeldingen, foto's van uw mobiele telefoon en andere afbeeldingstypen in uw notities invoegen.

 1. Plaats op de gewenste pagina de cursor op de positie waar u de afbeelding wilt invoegen.

 2. Klik op Invoegen en voer één van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Schermopname om een selectie van uw computerscherm vast te leggen en deze als afbeelding in uw notities in te voegen.

  • Klik op Afbeeldingen om een afbeeldingsbestand in te voegen dat is opgeslagen op uw computer, in het netwerk of op een ander station (zoals een extern USB-station).

  • Klik op Onlineafbeeldingen om afbeeldingen te zoeken met de zoekfunctie voor Bing Image, in uw OneDrive-account of ergens anders op het web, en deze vervolgens in te voegen.

  • Klik op Gescande afbeelding om een afbeelding in OneNote te scannen met een scanner die op uw computer is aangesloten.

   Afbeeldingen invoegen in OneNote.

Naar boven

Een tabel tekenen

Tabellen zijn handig om de gegevens in uw notitiepagina's in te delen. U begint door een eenvoudig raster te tekenen.

 1. Klik op Invoegen > Tabel.

  Voeg een tabel in OneNote in.

 2. Plaats de muisaanwijzer op het raster om de gewenste tabelgrootte te selecteren en klik vervolgens op de linkermuisknop. Selecteer bijvoorbeeld 4x6 om een tabel met 4 kolommen en 6 rijen te maken.

Als u snel een tabel of onderdelen hiervan wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op een tabelcel, klikt u op Tabel en gebruikt u de opdrachten in het menu.

Tip:  Als een tabel te complex wordt, kunt u deze direct in OneNote naar een echt werkblad converteren. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op de tabel en klik vervolgens op Converteren naar Excel-werkblad.

Naar boven

Meer pagina's toevoegen

Als u meer ruimte in uw notitieblok wilt, kunt u net zo veel pagina's toevoegen als nodig is.

 1. Klik in de sectie van het notitieblok waaraan u pagina's wilt toevoegen, rechts op de pagina op Pagina toevoegen. Klik één keer voor elke pagina die u wilt toevoegen. 

  Meer pagina's aan uw notitieblokken toevoegen.

 2. Als u klaar bent om een van de nieuwe pagina's te gebruiken, typt u een paginatitel in het gebied voor de paginakoptekst en drukt u vervolgens op Enter.

Tip:  Als u de volgorde van de pagina's wilt wijzigen, klikt u op een paginatab en sleept u deze naar een nieuwe positie.

Naar boven

Meer secties toevoegen

Secties in OneNote zijn vergelijkbaar met de gekleurde tabbladen in een map. U kunt in OneNote elk gewenst aantal secties maken.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een sectietabblad bovenaan de huidige pagina en klik op Nieuwe sectie.

  Een nieuwe sectie toevoegen in OneNote.

 2. Typ een titel voor de nieuwe sectie en druk vervolgens op Enter.

Nieuwe secties bevatten altijd één lege nieuwe pagina. U kunt notities op deze pagina maken of de pagina verwijderen en een pagina van een van de sjablonen gebruiken.

Naar boven

Uw notities opslaan

OneNote heeft geen knop Opslaan. U hoeft in OneNote namelijk nooit uw werk op te slaan zoals in andere programma's.

Terwijl u in uw notitieblokken werkt, wordt alles automatisch opgeslagen, ongeacht hoe klein of groot uw wijzigingen zijn. U kunt zich dus helemaal concentreren op uw projecten en ideeën, zonder dat u hoeft na te denken over uw computerbestanden.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×