In het veld Begindatum wordt de datum weergegeven waarop een taak, resource of toewijzing volgens de planning moet beginnen. U kunt Microsoft Project de begindatum laten berekenen of u kunt de begindatum zelf invoeren.

De velden Begindatum zijn in verschillende categorieën onderverdeeld.

Gegevenstype    Datum

Begindatum (taakveld)

Invoertype    Berekend of ingevoerd

Berekeningswijze    Project berekent de begindatum van een taak vanaf de begindatum van het project en eventuele taakafhankelijkheid. Project kan ook gebruikmaken van de taakduur en andere taakbeperkingen. Als u resources hebt toegewezen, houdt Project ook rekening met de resourcekalender en toewijzingseenheden.

Als u een begindatum opgeeft voor een automatisch geplande taak, wordt in Project de beperking Niet eerder beginnen dan aan de taak toegewezen en wordt de ingevoerde begindatum gebruikt als datum van beperking. Als uw project wordt gepland op basis van de einddatum en als u een begindatum invoert, wordt automatisch de beperking Niet later beginnen dan op de taak toegepast.

Als u Microsoft Project 2010 gebruikt en een begindatum invoert voor een handmatig geplande taak, wordt de datum gewoon ongewijzigd ingevoerd en worden er geen taakbeperkingen toegewezen of andere planningswijzigingen aangebracht.

Als u een werkelijke begindatum invoert die verschilt van de geplande begindatum, wordt de geplande begindatum in overeenstemming gebracht met de datum in het veld Werkelijke begindatum.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Begindatum toe aan een taakblad als u de begindatums van taken wilt bekijken of hierop wilt filteren. Het veld Begindatum wordt standaard weergegeven in de weergave Gantt-diagram.

Voorbeeld    U wilt filteren op alle begindatums die na maart zijn gepland. U filtert op het veld Begindatum om alleen die taken weer te geven waarvan de geplande begindatum na 31 maart valt.

Opmerkingen    In een handmatig geplande taak kunt u een geldige begindatum invoeren, of tekst zoals Later besluiten of Onbekend. Een handmatig geplande taak wordt beschouwd als een tijdelijke aanduiding totdat twee van de drie planningsfactoren (begindatum, einddatum en duur) geldige planningsgegevens bevatten.

Als u het percentage voltooid of de werkelijke hoeveelheid werk opgeeft, kan de resterende hoeveelheid werk bij de statusdatum opnieuw worden gepland, waardoor deze geplande begindatum kan verschuiven. U kunt deze voortgangsvelden in het project ook ongewijzigd laten, zelfs als voltooid werk in de toekomst of resterend werk in het verleden wordt weergegeven.

Als u een Project 2010 gebruikt, klikt u op het tabblad Bestand, klikt u op Optiesen klikt u vervolgens op Berekening. Schakel de selectievakjes Einde van onderdelen die na statusdatum zijn voltooid, terug verplaatsen naar statusdatum en Het begin van het resterende deel vóór de statusdatum voorwaarts verplaatsen naar achter de statusdatum uit. U kunt de statusdatum instellen op een andere datum dan de datum van vandaag. Klik op het tabblad Project in de groep Eigenschappen op Projectgegevens en voer de datum in het vak Statusdatum in.

Begindatum (resourceveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningsmethode    De begindatum voor de resource wordt in Project ingesteld op de vroegste begindatum van alle toewijzingen voor de resource.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Begindatum toe aan een resourceblad als u de vroegste begindatum voor resources wilt bekijken of erop wilt filteren.

Voorbeeld    U wilt zien wanneer Elize volgens de planning moet zijn begonnen met de eerste taak van de tien taken die aan haar zijn toegewezen. Hiervoor voegt u het veld Begindatum toe aan de weergave Resourceblad. De eerste begindatum van alle toewijzingen van Elize wordt nu weergegeven.

Begindatum (toewijzingsveld)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    In Project wordt de begindatum van de toewijzing berekend op basis van de resourcekalender en taakafhankelijkheid. Daarnaast wordt als volgt rekening gehouden met de begindatum van de taak en eventuele toewijzingsvertragingen:

Begindatum (toewijzing) = begindatum (taak) + vertraging (toewijzing)

Als u een begindatum voor de toewijzing invoert die later is dan de begindatum voor de taak, wordt het verschil in Project als toewijzingsvertraging ingevoerd.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Begindatum toe aan de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik als u de begindatums die zijn gepland voor toewijzingen wilt bekijken, bewerken of erop wilt filteren.

Voorbeeld    U moet alle begindatums controleren voor de zeven medewerkers die zijn toegewezen aan de taak 'Voorstel schrijven'. In de weergave Taakgebruik voegt u het veld Begindatum toe. Onder de taak 'Voorstel schrijven' ziet u de begindatums voor elke resource die aan de taak is toegewezen.

Opmerkingen    Als u het percentage voltooid of de werkelijke hoeveelheid werk opgeeft, kan de resterende hoeveelheid werk bij de statusdatum opnieuw worden gepland, waardoor de geplande begindatum van opvolgende taken en gekoppelde toewijzingen kan verschuiven. U kunt deze voortgangsvelden in het project ook ongewijzigd laten, zelfs als voltooid werk in de toekomst of resterend werk in het verleden wordt weergegeven.

Als u Microsoft Project 2010 gebruikt, klikt u op

het tabblad Bestand

, klikt u op Opties en klikt u vervolgens op Berekening. Schakel de selectievakjes Einde van onderdelen die na statusdatum zijn voltooid, terug verplaatsen naar statusdatum en Het begin van het resterende deel vóór de statusdatum voorwaarts verplaatsen naar achter de statusdatum uit. U kunt de statusdatum instellen op een andere datum dan de datum van vandaag. Klik op het tabblad Project in de groep Status op Statusdatum en voer vervolgens de datum in.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×