Beschikbare grafiektypen in Office

Wanneer u een grafiek maakt in een Excel-werkblad, een Word-document of een PowerPoint-presentatie, hebt u tal van opties. Of u nu een grafiek gebruikt die wordt aanbevolen voor uw gegevens, of een grafiek kiest uit de lijst met grafieken, het kan geen kwaad om wat meer te weten over de verschillende grafiektypen.

Klik hier om te beginnen met het maken van een grafiek.

Selecteer een optie in de volgende vervolgkeuzelijst voor een beschrijving van een grafiektype.

Gegevens die in kolommen of rijen op een werkblad zijn gerangschikt, kunnen in een kolomdiagram worden weergegeven. In een kolomdiagram worden categorieën meestal langs de horizontale as (categorieas) geplaatst en waarden langs de verticale as (waardeas), zoals in deze grafiek wordt weergegeven:

Een gegroepeerd kolomdiagram

Typen kolomdiagrammen

 • Gegroepeerde kolom en 3D gegroepeerde kolom   

  gegroepeerde kolom- en 3d gegroepeerde kolomdiagram

  In een gegroepeerd kolomdiagram worden waarden in 2D-kolommen weergegeven. In een 3D gegroepeerde kolomdiagram worden kolommen in 3D weergegeven, maar wordt geen derde waardeas gebruikt (diepteas). Gebruik dit grafiektype als de categorieën de volgende kenmerken vertonen:

  • Waardebereiken (bijvoorbeeld items tellen).

  • Specifieke schaalindelingen (bijvoorbeeld een Likert-schaal met waarden zoals Helemaal mee eens, Mee eens, Neutraal, Niet mee eens, Helemaal niet mee eens).

  • Namen die niet in een bepaalde volgorde staan (bijvoorbeeld namen van items, geografische namen of namen van personen).

 • Gestapelde kolom en gestapelde 3D-kolom     In een gestapeld kolomdiagram worden de waarden in gestapelde 2D-kolommen weergegeven. In een gestapeld 3D-kolomdiagram worden de gestapelde kolommen in 3D weergegeven, maar wordt geen derde waardeas (diepteas) gebruikt. Gebruik dit grafiektype als er meerdere gegevensreeks zijn en u het totaal wilt weergeven.

  Gestapelde kolom- en gestapelde 3D-kolomdiagrammen

 • 100% gestapelde kolom en 100% gestapelde 3D-kolom    Een 100% gestapeld kolomdiagram wordt gebruikt om waarden weer te geven in 2D-kolommen, waarbij het totaal 100% bedraagt. Een 100% gestapeld 3D-kolomdiagram wordt gebruikt om de kolommen in 3D-opmaak weer te geven, maar hierbij wordt geen diepteas gebruikt. Gebruik dit grafiektype als u twee of meer gegevensreeksen hebt en u de nadruk wilt leggen op de bijdrage van de gegevensreeksen ten opzichte van het geheel, vooral als het totaal van alle categorieën gelijk is.

  100% gestapelde kolom- en 100% gestapelde 3D-kolomdiagrammen

 • 3D-kolom    Dit grafiektype gebruikt drie assen (horizontale as, verticale as en diepteas) en vergelijkt de gegevenspunten langs de horizontale as en de diepteas. Gebruik dit grafiektype als u gegevens wilt vergelijken op basis van categorieën en gegevensreeksen.

  3d-kolomdiagram

Gegevens die in kolommen of rijen op een werkblad zijn gerangschikt, kunnen in een lijndiagram worden weergegeven. In een lijndiagram worden de categoriegegevens regelmatig over de horizontale as verdeeld en worden alle waardegegevens regelmatig langs de verticale as verdeeld. Met een lijndiagram kunt u doorlopende gegevens over een bepaalde tijdsperiode op een as met een regelmatige schaalverdeling weergeven en lijndiagrammen zijn daarom ideaal voor het weergeven van trends in gegevens met gelijke intervallen, zoals maanden, kwartalen of boekjaren.

lijn met gegevensmarkeringen

Typen lijndiagrammen

 • Lijn en lijn met markeringen    U gebruikt lijndiagrammen (met of zonder markeringen om de verschillende gegevenswaarden aan te geven) om trends ten opzichte van de tijd of regelmatig gerangschikte categorieën weer te geven, vooral als er veel gegevenspunten zijn en de volgorde waarin deze worden weergegeven van belang is. Als er veel categorieën zijn of als de waarden bij benadering zijn, kunt u beter een lijndiagram zonder markeringen gebruiken.

  Lijndiagram en lijndiagram met markeringen

 • Gestapelde lijn en gestapelde lijn met markeringen    U gebruikt dit grafiektype (met of zonder markeringen om de verschillende gegevenswaarden aan te geven) om trends weer te geven van de bijdrage van elke waarde over tijd of regelmatig gerangschikte categorieën.

  Gestapeld lijndiagram en gestapeld lijndiagram met markeringen

 • 100% gestapelde lijn en 100% gestapelde lijn met markeringen    U gebruikt 100% gestapelde lijndiagrammen (met of zonder markeringen om de verschillende waarden aan te geven) om de trend weer te geven van het percentage van elke waarde over een tijdsverloop of regelmatig gerangschikte categorieën. Als er veel categorieën zijn of als de waarden bij benadering zijn, gebruikt u een 100% gestapeld lijndiagram zonder markeringen.

  100% gestapeld lijndiagram en 100% gestapeld lijndiagram met markeringen

 • 3D-lijn    3D-lijndiagrammen geven iedere rij of kolom met gegevens als een 3D-lint weer. Een 3D-lijndiagram heeft horizontale, verticale en diepteassen die u kunt wijzigen.

  3D-lijndiagram

  Notities: 

  • Lijndiagrammen geven het beste resultaat als er meerdere gegevensreeksen zijn voor het diagram. Als er maar één gegevensreeks beschikbaar is, kunt u beter een spreidingsdiagram gebruiken.

  • In gestapelde lijndiagrammen worden de gegevens opgeteld, wat mogelijk niet het gewenste resultaat oplevert. Bovendien is het niet eenvoudig te zien dat de lijnen zijn gestapeld, zodat u beter een ander type lijndiagram of een gestapeld vlakdiagram kunt gebruiken.

Gegevens die in één kolom of rij op een werkblad zijn gerangschikt, kunnen in een cirkeldiagram worden weergegeven. Een cirkeldiagram geeft de grootte weer van items die een gegevensreeks vormen, in verhouding tot de som van de items. De gegevenspunten in een cirkeldiagram worden als percentage van de gehele cirkel weergegeven.

Cirkeldiagram

U kunt een cirkeldiagram gebruiken als:

 • Er slechts één gegevensreeks moet worden weergegeven.

 • Er geen negatieve waarden zijn.

 • Er weinig of geen nulwaarden zijn.

 • Er niet meer dan zeven categorieën zijn die allemaal een deel vormen van de volledige cirkel.

Typen cirkeldiagrammen

 • Cirkel- en 3D-cirkeldiagrammen    Cirkeldiagrammen geven de bijdrage van iedere waarde ten opzichte van een totaal in 2D of 3D weer. U kunt handmatig segmenten uit een cirkeldiagram slepen om deze te benadrukken.

  Cirkel- en 3D-cirkeldiagrammen

 • Cirkel-van-cirkel en staaf-van-cirkel    In cirkel-van-cirkel-diagrammen en staaf-van-cirkel-diagrammen worden cirkeldiagrammen weergegeven waaruit kleinere waarden worden uitgelicht en in een tweede cirkeldiagram of in een gestapeld staafdiagram worden geplaatst, zodat deze beter van elkaar kunnen worden onderscheiden.

  Cirkel-van-cirkel- en staaf-van-cirkeldiagrammen

Gegevens die in kolommen of rijen in een werkblad zijn gerangschikt, kunt u weergeven in een ringdiagram. Net als bij een cirkeldiagram kunt u in een ringdiagram de relatie van onderdelen met een geheel weergeven, maar deze mag meer dan één gegevensreeks bevatten.

Ringdiagram

Typen ringdiagrammen

 • Ring    In ringdiagrammen worden gegevens weergegeven in ringen, waarbij elke ring een gegevensreeks vertegenwoordigt. Als er percentages worden weergegeven in gegevenslabels, is het totaal voor elke ring 100%.

  Ringdiagram

  Opmerking: Een ringdiagram is niet eenvoudig te lezen. U kunt in plaats daarvan een gestapeld kolomdiagram of een gestapeld staafdiagram gebruiken.

Gegevens die in kolommen of rijen in een werkblad zijn gerangschikt, kunt u weergeven in een staafdiagram. Staafdiagrammen illustreren vergelijkingen tussen afzonderlijke items. In een staafdiagram worden de categorieën meestal ingedeeld langs de verticale as en de waarden langs de horizontale as.

Staafdiagram

U kunt een staafdiagram gebruiken als:

 • De labels van de assen lang zijn.

 • De waarden die worden weergegeven perioden zijn.

Typen staafdiagrammen

 • Gegroepeerd staafdiagram en gegroepeerd 3D-staafdiagram    In een gegroepeerd staafdiagram worden de staven in 2D-opmaak weergegeven. In een gegroepeerd 3D-staafdiagram worden de staven in 3D-opmaak weergegeven, maar wordt er geen diepteas gebruikt.

  gegroepeerd staafdiagram en gegroepeerd 3d-staafdiagram

 • Gestapeld staafdiagram en gestapeld 3D-staafdiagram    Dit grafiektype toont de relatie van afzonderlijke items tot het geheel in 2D-opmaak. Een gestapeld 3D-staafdiagram geeft balken met 3D-opmaak weer, maar er wordt geen diepteas gebruikt.

  Gestapeld staafdiagram en gestapeld 3D-staafdiagram

 • 100% gestapeld staafdiagram en 100% gestapeld 3D-staafdiagram    In een 100% gestapeld 2D-staafdiagram wordt het percentage van elke waarde vergeleken met het totaal voor verschillende categorieën. In een 100% gestapeld 3D-staafdiagram worden balken in 3D-opmaak weergegeven, maar wordt er geen diepteas gebruikt.

  100% gestapeld staafdiagram en 100% gestapeld 3D-staafdiagram

Gegevens die in kolommen of rijen op een werkblad zijn gerangschikt, kunnen in een vlakdiagram worden weergegeven. Dit grafiektype kan worden gebruikt om wijzigingen over een bepaalde tijd weer te geven en om de aandacht te vestigen op de totale waarde voor een trend. Door de som van de uitgezette waarden weer te geven, kan in een vlakdiagram ook de verhouding van de delen ten opzichte van het geheel worden weergegeven.

Vlakdiagram

Typen vlakdiagrammen

 • Vlakdiagrammen en 3D-vlakdiagrammen    Vlakdiagrammen geven de trend van waarden weer over een tijdsverloop of andere categoriegegevens; dit geldt zowel voor 2D- als voor 3D-vlakdiagrammen. In 3D-vlakdiagrammen worden drie assen gebruikt die u kunt wijzigen (een horizontale as, een verticale as en een diepteas). Over het algemeen kunt u beter een lijndiagram gebruiken dan een niet-gestapeld vlakdiagram, omdat de gegevens uit verschillende gegevensreeksen elkaar kunnen overlappen.

  Vlakdiagrammen en 3D-vlakdiagrammen

 • Gestapeld vlakdiagram en gestapeld 3D-vlakdiagram    Gestapelde vlakdiagrammen geven de trend weer van de bijdrage van elke waarde over een tijdsverloop of andere categoriegegevens in 2D-opmaak. Een gestapeld 3D-vlakdiagram doet hetzelfde, maar dan met gebruikmaking van een 3D-opmaak, zonder een diepteas te gebruiken.

  Gestapeld vlakdiagram en gestapeld 3D-vlakdiagram

 • 100% gestapeld vlakdiagram en 100% gestapeld 3D-vlakdiagram    100% gestapelde vlakdiagrammen geven de trend weer van het percentage van elke waarde over een tijdsverloop of andere categoriegegevens. Een 100% gestapeld 3D-vlakdiagram doet hetzelfde, maar dan met gebruikmaking van een 3D-opmaak, zonder een diepteas te gebruiken.

  100% gestapeld vlakdiagram en 100% gestapeld 3D-vlakdiagram

Gegevens die in kolommen en rijen op een werkblad zijn gerangschikt, kunnen in een spreidingsdiagram worden weergegeven. Plaats x-waarden in een rij of kolom en voer de bijbehorende y-waarden worden in de naastliggende rijen of kolommen in.

Een spreidingsdiagram heeft twee waardeassen: een horizontale as (x-as) en een de verticale waardeas (y-as). Deze x- en y-waarden worden in enkele gegevenspunten samengebracht en in onregelmatige intervallen of in clusters weergegeven. Spreidingsdiagrammen worden doorgaans gebruikt voor het weergeven en vergelijken van numerieke waarden, zoals wetenschappelijke, statistische en technische gegevens.

spreidingsdiagram

U kunt een spreidingsdiagram gebruiken als:

 • U de schaal van de horizontale as wilt aanpassen.

 • U van de schaal van de horizontale as een logaritmische schaal wilt maken.

 • De waarden van de horizontale as ongelijk zijn verdeeld.

 • Er veel gegevenspunten op de horizontale as zijn.

 • U de onderlinge schaal van de assen wilt aanpassen voor meer informatie over de gegevens van de paren of de gegroepeerde waarden.

 • U de overeenkomsten tussen grote gegevensreeksen wilt weergeven in plaats van de verschillen tussen de gegevenspunten.

 • U een groot aantal gegevenspunten wilt vergelijken zonder rekening te houden met de tijd. Hoe meer gegevens u in een spreidingsdiagram opneemt, hoe beter de vergelijkingen die u kunt maken.

Typen spreidingsdiagrammen

 • Spreiding    In dit type diagram worden gegevenspunten zonder verbindingslijnen weergegeven om waardeparen te vergelijken.

  spreidingsdiagram

 • Spreidingsdiagrammen met gegevenspunten verbonden via vloeiende lijnen en markeringen en spreidingsdiagrammen met gegevenspunten verbonden via vloeiende lijnen    In dit diagram wordt een vloeiende kromme weergegeven die de gegevenspunten verbindt. Vloeiende lijnen kunnen met of zonder markeringen worden weergegeven. Gebruik een vloeiende lijn zonder markeringen als er veel gegevenspunten zijn.

  Spreidingsdiagrammen met gegevenspunten verbonden via vloeiende lijnen en markeringen en spreidingsdiagrammen met gegevenspunten verbonden via vloeiende lijnen

 • Spreidingsdiagrammen met rechte lijnen met en zonder streepjes    Dit diagram bevat directe verbindingslijnen tussen gegevenspunten. Rechte lijnen kunnen met of zonder markeringen worden weergegeven.

  spreidingsdiagrammen met gegevenspunten verbonden via rechte lijnen en markeringen en spreidingsdiagrammen met gegevenspunten verbonden via rechte lijnen

Net zoals bij een spreidingsdiagram, wordt bij een bellendiagram een derde kolom toegevoegd om de grootte van de bellen aan te geven, die worden weergegeven om de gegevenspunten voor de gegevensreeks aan te geven.

Bellendiagram

Typen bellendiagrammen

 • Bellendiagram of bellendiagram met 3D-opmaak    In beide typen bellendiagrammen worden sets met drie waarden in plaats van twee vergeleken, die bellen weergeven in een 2D- of een 3D-opmaak (zonder diepteas). De derde waarde geeft de grootte van de bellenmarkering aan.

  Bellendiagram en bellendiagram met 3D-effect

Gegevens die in een specifieke volgorde in kolommen of rijen op een werkblad zijn gerangschikt, kunnen in een aandelendiagram worden weergegeven. Aandelendiagrammen worden meestal gebruikt om de fluctuatie van aandelenprijzen te illustreren. Dit type diagram kan echter ook voor fluctuaties in andere gegevens worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld om de wisselingen in de dagelijkse regenval of de jaarlijkse temperatuur te illustreren. Zorg ervoor dat de gegevens wel in de juiste volgorde staan als u een aandelendiagram wilt maken.

Als u bijvoorbeeld een eenvoudig hoog/laag/slot-aandelendiagram wilt maken, moeten de gegevens in de volgorde Hoog, Laag en Slot zijn gerangschikt, met de bijbehorende kolomkoppen.

Hoog/laag/slot-diagram

Typen aandelendiagrammen

 • Hoog/laag/slot    Voor dit diagramtype zijn drie reeksen waarden nodig, in de volgorde hoog, laag en slot.

  Hoog/laag/slot-diagram

 • Open/hoog/laag/slot    Voor dit diagramtype zijn vier reeksen waarden nodig, in de juiste volgorde (open, hoog, laag en slot).

  open/hoog/laag/slot-aandelendiagram

 • Volume/hoog/laag/slot    Voor dit diagramtype zijn vier reeksen waarden nodig, in de juiste volgorde (volume, hoog, laag en slot. Dit diagramtype meet het volume met behulp van twee assen: een as voor de kolommen die het volume meten en een andere as voor de aandelenprijzen.

  Volume/hoog/laag/slot-aandelendiagram

 • Volume/open/hoog/laag/slot    Voor dit diagramtype zijn vijf reeksen waarden nodig, in de juiste volgorde (volume, open, hoog, laag en slot).

  Volume/open/hoog/laag/slot-aandelendiagram

Gegevens die in kolommen of rijen op een werkblad zijn gerangschikt, kunnen in een oppervlakdiagram worden weergegeven. Dit diagram is nuttig wanneer u optimale combinaties tussen twee gegevensverzamelingen wilt zoeken. Net zoals in een topografische kaart geven kleuren en patronen gebieden aan die binnen hetzelfde bereik van waarden vallen. U kunt een oppervlakdiagram maken wanneer zowel de categorie- als de gegevensreeksen numerieke waarden bevatten.

Oppervlakdiagram

Typen oppervlakdiagrammen

 • 3D-oppervlak    Dit diagram vormt een 3D-weergave van de gegevens, die u zich kunt voorstellen als een rubberen vel dat over een 3D-kolomdiagram heen is gelegd. Dit type diagram wordt gewoonlijk gebruikt om de verbanden tussen grote hoeveelheden gegevens weer te geven die anders moeilijk te zien zijn. De gekleurde stroken in een oppervlakdiagram geven niet de verschillende gegevensreeksen, maar de verschillen in de waarden aan.

  3D-oppervlakdiagram

 • 3D-oppervlakdraadmodel    Een 3D-oppervlakdiagram dat zonder oppervlakkleuren wordt weergegeven, wordt een 3D-oppervlakdraadmodel genoemd. In dit diagram worden alleen de lijnen weergegeven. Een 3D-oppervlakdraadmodel is niet gemakkelijk te lezen, maar in dit type diagram kunnen grote gegevenssets veel sneller worden uitgezet dan in een 3D-oppervlakdiagram.

  3D-oppervlakdraadmodeldiagram

 • Trek    Contour diagrammen zijn weergegeven oppervlakdiagrammen, vergelijkbaar met tweegrafeerde, topografische kaarten. In een contourdiagram vertegenwoordigen de gekleurde banen specifieke waardebereiken. De lijnen in een contourdiagram verbinden geïnterpoleerde punten van gelijke waarde met elkaar.

  contourdiagram

 • Contourdraadmodel    Contourdraadmodel diagrammen zijn ook weergegeven oppervlakdiagrammen van hierboven. In het draadmodel worden geen gekleurde banen, maar alleen de lijnen weergegeven. Contour diagrammen met draadmodel zijn niet gemakkelijk te lezen. In de meeste gevallen kunt u beter een 3D-oppervlakdiagram in plaats van een contourdraadmodeldiagram gebruiken.

  Contourdraadmodeldiagram

Gegevens die in kolommen of rijen op een werkblad zijn gerangschikt, kunnen in een radardiagram worden weergegeven. In radardiagrammen worden de statistische waarden van verschillende gegevensreeks vergeleken.

Radardiagram

Typen radardiagrammen

 • Radardiagram en radardiagram met markeringen    Radardiagrammen (met of zonder markeringen voor individuele gegevenspunten) geven wijzigingen in waarden weer in relatie tot een middenpunt.

  radardiagram en radardiagram met markeringen

 • Opgevuld radardiagram    In dit grafiektype wordt het gebied dat door een gegevensreeks in beslag wordt genomen, opgevuld met een kleur.

  Opgevuld radardiagram

De Treemap-grafiek biedt een hiërarchische weergave van uw gegevens en een eenvoudige manier om verschillende categorisatie niveaus te vergelijken. In het Treemap diagram worden categorieën op kleur en nabijheid weergegeven en u kunt eenvoudig veel gegevens weergeven die moeilijk kunnen worden weergegeven in andere grafiektypen. U kunt de Treemap-grafiek weergeven wanneer er lege cellen (lege cellen) bestaan binnen de hiërarchiestructuur en Treemap grafieken zijn geschikt voor het vergelijken van de verhoudingen binnen de hiërarchie.

Voorbeeld van een Treemap-grafiek in Office 2016 voor Windows

Opmerking: Er zijn geen subtypen voor de categorie treemapgrafiek.

De zonnestraal-grafiek is ideaal voor het weergeven van hiërarchische gegevens en kan worden weergegeven wanneer er lege cellen (lege cellen) bestaan binnen de hiërarchiestructuur. Elk niveau van de hiërarchie wordt aangeduid met één ring of cirkel met de binnenste cirkel als de bovenkant van de hiërarchie. Een zonnestraal diagram zonder hiërarchische gegevens (één niveau met categorieën), lijkt op een ringdiagram. Een zonnestraal-grafiek met meerdere niveaus met categorieën laat zien hoe de buitenste ringen zich verhouden tot de binnenste belsignalen. Het zonnestraal-diagram is de beste manier om te zien hoe een ring wordt verbroken in de bijdraagtde delen.

Afbeelding van een zonnestraalgrafiek in Office 2016 voor Windows

Opmerking: Er zijn geen subtypen voor de categorie Zonnestraalgrafiek.

Gegevens die zijn uitgezet in een histogram geven de frequentie binnen een verdeling aan. Elke kolom van het diagram wordt een bin of locatie genoemd, die kan worden aangepast om uw gegevens op een andere manier te analyseren.

Voorbeeld van histogram

Soorten histogrammen

 • Histogram    Een histogram toont de verdeling van gegevens gegroepeerd in frequentielocaties.

  Histogram in de subtypegrafiek Histogram
 • Paretografiek    Een pareto is een gesorteerd histogram met kolommen die zijn gesorteerd in aflopende volgorde en een lijn waarmee het totale cumulatieve percentage wordt aangegeven.

  Subtype paretografiek in de beschikbare histogrammen

Een box-and-whisker-grafiek laat zien hoe gegevens zijn verdeeld over kwartielen, waarbij het gemiddelde en uitbijters worden gemarkeerd. Vanuit de vakken of dozen ('boxes') kunnen verticale lijnen ('whiskers') worden getekend om de variabiliteit buiten de bovenste en onderste kwartielen aan te geven. Elk punt buiten deze lijnen wordt beschouwd als een uitbijter of uitschieter. Gebruik dit type grafiek als u verschillende gegevenssets hebt die op een bepaalde manier met elkaar te maken hebben.

Voorbeeld van een box-and-whisker-grafiek

Opmerking: Er zijn geen subtypen voor de categorie box-and-whisker-grafiek.

Een watervalgrafiek laat een voorlopig totaal zien van uw financiële gegevens terwijl er waarden worden opgeteld of afgetrokken. Dit type grafiek is handig om inzicht te krijgen in de manier waarop een beginwaarde wordt beïnvloed door een reeks positieve en negatieve waarden. De kolommen hebben elk een eigen kleur, zodat u positieve en negatieve getallen gemakkelijk uit elkaar kunt houden.

Voorbeeld van een watervaldiagram

Opmerking: Er zijn geen subtypen voor de categorie watervalgrafiek.

Trechterdiagrammen geven waarden weer voor meerdere fasen in een proces.

Grafiek waarin verkooppijplijn wordt weergegeven: fasen in de eerste kolom, waarden in de tweede

In een dergelijk diagram nemen de waarden geleidelijk af, zodat de balken op een trechter lijken. Meer informatie over trechterdiagrammen vindt u hier.

Gegevens die in kolommen of rijen op een werkblad zijn gerangschikt, kunnen in een combinatiegrafiek worden weergegeven. Combinatiegrafieken combineren twee grafiektypen om de gegevens begrijpelijker te maken, met name als deze gegevens zeer gevarieerd zijn. Als er een secundaire as wordt gebruikt, zijn deze grafieken nog gemakkelijker te interpreteren. In dit voorbeeld is een kolomdiagram gebruikt om het aantal huizen aan te geven dat is verkocht tussen januari en juni en is vervolgens een lijndiagram gebruikt om het voor de lezers gemakkelijker te maken de gemiddelde verkoopprijs per maand te ontdekken.

Combinatiegrafiek met secundaire as

Typen combinatiegrafieken

 • Gegroepeerd kolomdiagram met lijndiagram en gegroepeerd kolomdiagram met lijndiagram op de secundaire as    Met of zonder de secundaire worden in deze grafiek een gegroepeerd kolomdiagram en een lijndiagram gecombineerd, waarbij bepaalde gegevensreeksen als kolommen en andere gegevensreeksen als lijnen in dezelfde grafiek worden weergegeven.

  gegroepeerde kolomdiagrammen

 • Gestapeld vlakdiagram met gegroepeerd kolomdiagram    In deze grafiek wordt een gestapeld vlakdiagram gecombineerd met een gegroepeerd kolomdiagram, waarbij enkele gegevensreeksen als gestapelde vlakken en andere gegevensreeksen als kolommen worden weergegeven in dezelfde grafiek.

  Gestapeld vlakdiagram en gegroepeerd kolomdiagram

 • Aangepaste combinatie    In dit type grafiek kunt u de grafieken die u wilt weergeven combineren in dezelfde grafiek.

  aangepast combinatiediagram

U kunt een kaartgrafiek gebruiken om waarden te vergelijken en categorieën weer te geven in verschillende geografische regio's. Gebruik deze optie als uw gegevens geografische regio's bevatten, zoals landen/regio's, provincies of postcodes.

In Landen per populatie worden bijvoorbeeld waarden gebruikt. De waarden geven de totale populatie in elk land aan en worden weergegeven in een kleurovergangsspectrum van twee kleuren. De kleur van elke regio wordt bepaald door de plaats van de waarde in het spectrum in vergelijking met de andere waarden.

Kaartgrafiek met waardegegevens in Excel

In het volgende voorbeeld, Landen per categorie, worden de categorieën met behulp van een standaard legenda weergegeven als groepen of lidmaatschappen. Elk gegevenspunt wordt weergegeven door een geheel andere kleur.

Kaartgrafiek in Excel op categorie

Een grafiektype wijzigen

Ga als volgt te werk als u al een grafiek hebt, maar alleen het type wilt wijzigen:

 1. Selecteer de grafiek, klik op het tabblad Ontwerpen en klik op Grafiektype wijzigen.

  Grafiektype wijzigen

 2. Kies een ander grafiektype in het vak Grafiektype wijzigen.

Er zijn vele grafiektypen beschikbaar waarmee u gegevens voor de lezer kunt verduidelijken. Hier volgen enkele voorbeelden van veelgebruikte grafiektypen en manieren waarop u deze kunt gebruiken.

kolomdiagram

Gegevens die in kolommen of rijen in een Excel-werkblad zijn gerangschikt, kunt u weergeven in een kolomdiagram. In kolomdiagrammen worden categorieën gewoonlijk langs de horizontale as en waarden langs de verticale as uitgezet.

Kolomdiagrammen zijn heel geschikt om te laten zien hoe gegevens in de loop van de tijd veranderen of om items met elkaar te vergelijken.

Kolomdiagrammen bestaan uit de volgende subtypen:

 • Gegroepeerd kolomdiagram     In dit grafiektype worden waarden in verschillende categorieën met elkaar vergeleken. In een gegroepeerd kolomdiagram worden waarden in verticale 2D-rechthoeken weergegeven. In een gegroepeerde kolom in een 3D-diagram worden de gegevens weergegeven in 3D-perspectief.

 • Gestapeld kolomdiagram     In dit grafiektype wordt de verhouding van de afzonderlijke items tot het geheel weergegeven, waarbij voor de verschillende categorieën wordt weergegeven wat de bijdrage is van elke waarde aan een totaal. In een gestapeld kolomdiagram worden waarden in verticale 2D-rechthoeken weergegeven. In een driedimensionaal gestapeld kolomdiagram worden de gegevens weergegeven in 3D-perspectief. Een 3D-perspectief is geen echt 3D-perspectief, omdat er geen derde waardeas (diepteas) wordt gebruikt.

 • 100% gestapeld kolomdiagram     In dit grafiektype wordt voor de verschillende categorieën weergegeven wat het percentage is dat elke waarde bijdraagt aan een totaal. In een 100% gestapeld kolomdiagram worden de waarden in tweedimensionale verticale gestapelde rechthoeken van 100% weergegeven. In een driedimensionale 100% gestapeld kolomdiagram worden de gegevens weergegeven in 3D-perspectief. Een 3D-perspectief is geen echt 3D-perspectief, omdat er geen derde waardeas (diepteas) wordt gebruikt.

 • 3D-kolomdiagram     In dit grafiektype worden drie assen gebruikt die u kunt wijzigen (een horizontale as, verticale as en diepteas). In dit diagram worden gegevenspunten langs de horizontale as en de diepteas met elkaar vergeleken.

lijndiagram

Gegevens die in kolommen of rijen in een Excel-werkblad zijn gerangschikt, kunt u weergeven in een lijndiagram. In lijndiagrammen kunnen continugegevens in de loop van de tijd worden weergegeven, die zijn ingesteld op een gemeenschappelijke schaal, en het is daarom ideaal om trends in gegevens weer te geven. In een lijndiagram worden de categoriegegevens regelmatig over de horizontale as verdeeld en worden alle waardegegevens regelmatig langs de verticale as verdeeld.

Lijndiagrammen zijn geschikt als uw categorielabels tekst bevatten en gelijkmatig verdeelde waarden vertegenwoordigen, zoals maanden, kwartalen of boekjaren.

Lijndiagrammen bestaan uit de volgende subtypen:

 • Lijndiagram met of zonder markeringen     Hier ziet u trends over tijd of bestelde categorieën, met name wanneer er veel gegevenspunten en de volgorde waarin ze worden weergegeven, belangrijk zijn. Als er veel categorieën zijn of als de waarden bij benadering zijn, kunt u beter een lijndiagram zonder markeringen gebruiken.

 • Gestapeld lijndiagram met of zonder markeringen     In dit grafiektype wordt de trend zichtbaar van de bijdragen van elke waarde in de loop van de tijd of voor categorieën in een bepaalde volgorde. Als er veel categorieën zijn of als het gaat om geschatte waarden, kunt u het beste een gestapeld lijndiagram zonder markeringen gebruiken.

 • 100% gestapeld lijndiagram met of zonder markeringen     In dit grafiektype wordt de trend zichtbaar van de percentages die elke waarde bijdraagt in de loop van de tijd of voor categorieën in een bepaalde volgorde. Als er veel categorieën zijn of als het gaat om geschatte waarden, kunt u het beste een 100% gestapeld lijndiagram zonder markeringen gebruiken.

 • 3D-lijndiagram     In dit grafiektype wordt elke rij of kolom met gegevens weergegeven in de vorm van een 3D-lint. Een 3D-lijndiagram heeft een horizontale as, verticale as en diepteas die u kunt wijzigen.

cirkeldiagram

Gegevens die in één kolom of één rij in een Excel-werkblad zijn gerangschikt, kunt u weergeven in een cirkeldiagram. In cirkeldiagrammen wordt de grootte van items weergegeven in één gegevensreeks, proportioneel ten opzichte van de som van de items. De gegevenspunten in een cirkeldiagram worden weergegeven als een percentage van de hele cirkel.

U kunt een cirkeldiagram gebruiken als u slechts één gegevensreeks wilt weergeven, als geen van de waarden negatief is, als vrijwel geen enkele waarde nul is, als u niet meer dan zeven categorieën hebt en de categorieën delen van een hele cirkel vertegenwoordigen.

Cirkeldiagrammen bestaan uit de volgende subtypen:

 • Cirkeldiagram     In dit grafiektype wordt de bijdrage van elke waarde aan een totaal in een twee- of driedimensionale vorm weergegeven. U kunt handmatig segmenten (taartpunten) van het cirkeldiagram uit de cirkel trekken om deze meer nadruk te geven.

 • Cirkel-van-cirkel- of staaf-van-cirkeldiagram     In dit grafiektype worden cirkeldiagrammen weergegeven met door de gebruiker gedefinieerde waarden die uit het hoofdcirkeldiagram zijn opgehaald en zijn gecombineerd in een tweede cirkeldiagram of een gestapeld staafdiagram. Deze grafiektypen zijn handig om ervoor te zorgen dat kleine segmenten in het hoofdcirkeldiagram gemakkelijker van elkaar kunnen worden onderscheiden.

 • Ringdiagram     Net als in een cirkeldiagram wordt in een ringdiagram de verhouding van de delen tot het geheel weergegeven. Een ringdiagram kan echter meerdere gegevensreeksen bevatten. Elke ring van een ringdiagram vertegenwoordigt een gegevensreeks. In dit grafiektype worden de gegevens in ringen weergegeven, waarbij elk ring een gegevensreeks vertegenwoordigt. Als er percentages worden weergegeven in gegevenslabels, is het totaal van elke ring 100%.

  ringdiagram

staafdiagram

Gegevens die in kolommen of rijen in een Excel-werkblad zijn gerangschikt, kunt u weergeven in een staafdiagram.

Gebruik staafdiagrammen om afzonderlijke items met elkaar te vergelijken.

Staafdiagrammen bestaan uit de volgende subtypen:

 • Gegroepeerd staafdiagram en gegroepeerd 3D-staafdiagram     In dit grafiektype worden waarden in verschillende categorieën met elkaar vergeleken. In een gegroepeerd staafdiagram worden de categorieën gewoonlijk langs de verticale as uitgezet en de waarden langs de horizontale as. In een gegroepeerd staafdiagram in 3D worden de horizontale rechthoeken in 3D-vorm weergegeven. De gegevens worden niet op drie assen weergegeven.

 • Gestapeld staafdiagram en gestapeld 3D-staafdiagram     In een gestapeld staafdiagram wordt de verhouding van de afzonderlijke items tot het geheel weergegeven. In een gestapeld staafdiagram in 3D worden de horizontale rechthoeken in 3D-vorm weergegeven. De gegevens worden niet op drie assen weergegeven.

 • 100% gestapeld staafdiagram en 100% gestapeld staafdiagram met 3D-opmaak     In dit grafiektype wordt voor de verschillende categorieën het percentage dat elke waarde bijdraagt aan het totaal weergegeven. In een 100% gestapeld staafdiagram in 3D worden de horizontale rechthoeken in 3D-vorm weergegeven. De gegevens worden niet op drie assen weergegeven.

spreidingsdiagram

Gegevens die in kolommen en rijen in een Excel-werkblad zijn gerangschikt, kunt u weergeven in een spreidingsdiagram. Een spreidingsdiagram heeft twee waardeassen. Hierin wordt een set numerieke gegevens langs de horizontale as (x-as) en een andere set numerieke gegevens langs de verticale as (y-as) afgezet. Deze waarden worden gecombineerd tot enkelvoudige gegevenspunten en weergegeven met onregelmatige intervallen (of clusters).

In een spreidingsdiagram worden de relaties weergegeven tussen de numerieke waarden in meerdere gegevensreeksen of worden twee groepen met getallen uitgezet als één reeks X/Y-coördinaten. Spreidingsdiagrammen worden gewoonlijk gebruikt voor het weergeven en vergelijken van numerieke waarden, zoals wetenschappelijke, statistische en technische gegevens.

Spreidingsdiagrammen bestaan uit de volgende subtypen:

 • Spreidingsdiagram     In dit grafiektype worden waardeparen vergeleken. Gebruik een spreidingsdiagram met gegevensmarkeringen, maar zonder lijnen als het gaat om veel gegevenspunten en als de gegevens door lijnen moeilijker te lezen zijn. U kunt dit grafiektype ook gebruiken wanneer het niet nodig is om de verbindingen tussen de gegevenspunten weer te geven.

 • Spreidingsdiagram met vloeiende lijnen en spreidingsdiagram met vloeiende lijnen en markeringen     In dit grafiektype wordt een vloeiende curve weergegeven die de gegevenspunten met elkaar verbindt. Vloeiende lijnen kunnen met en zonder markeringen worden weergegeven. Gebruik een vloeiende lijn zonder markeringen als er veel gegevenspunten zijn.

 • Spreidingsdiagram met rechte lijnen en spreidingsdiagram met rechte lijnen en markeringen     In dit grafiektype worden rechte verbindingslijnen weergegeven tussen gegevenspunten. Rechte lijnen kunnen met en zonder markeringen worden weergegeven.

 • Bellendiagram of bellendiagram met 3D-effect    Een bellendiagram is een soort spreidingsdiagram waarin de grootte van een bel de waarde van een derde variabele vertegenwoordigt. In dit grafiektype worden sets van drie waarden in plaats van twee waarden vergeleken. De derde waarde bepaalt de grootte van de belmarkering. U kunt de bellen in 2D-vorm of met een 3D-effect weergeven.

  bellendiagram

vlakdiagram

Gegevens die in kolommen of rijen in een Excel-werkblad zijn gerangschikt, kunt u weergeven in een vlakdiagram. Doordat in een vlakdiagram de som van de waarden wordt weergegeven, is in een vlakdiagram ook de verhouding van de delen tot een geheel zichtbaar.

Met vlakdiagrammen wordt de omvang van de wijziging in de loop van de tijd benadrukt en kan worden gebruikt om aandacht te vestigen op de totale waarde in een trend. Gegevens die winst over de tijd vertegenwoordigen, kunnen bijvoorbeeld worden weergegeven in een vlakdiagram om de totale winst te benadrukken.

Vlakdiagrammen bestaan uit de volgende subtypen:

 • Vlakdiagram     In dit grafiektype wordt de trend weergegeven van waarden in de loop van de tijd of van andere categoriegegevens. In 3D-vlakdiagrammen worden drie assen gebruikt (horizontale as, verticale as en diepteas), die u kunt wijzigen. U kunt over het algemeen beter een lijndiagram gebruiken dan een niet-gestapeld vlakdiagram omdat in een vlakdiagram gegevens van een gegevensreeks kunnen worden bedekt door gegevens van andere reeksen.

 • Gestapeld vlakdiagram     In dit grafiektype wordt de trend weergegeven van de bijdragen van elke waarde in de loop van de tijd of van andere categoriegegevens. Een gestapeld vlakdiagram in 3D wordt op dezelfde manier weergegeven, maar hiervoor wordt het 3D-perspectief gebruikt. Een 3D-perspectief is geen echt 3D-perspectief, omdat er geen derde waardeas (diepteas) wordt gebruikt.

 • 100% gestapeld vlakdiagram     In dit grafiektype wordt de trend weergegeven van de percentages die elke waarde bijdraagt in de loop van de tijd of van andere categoriegegevens. Een 100% gestapeld vlakdiagram in 3D wordt op dezelfde manier weergegeven, maar hiervoor wordt het 3D-perspectief gebruikt. Een 3D-perspectief is geen echt 3D-perspectief, omdat er geen derde waardeas (diepteas) wordt gebruikt.

hoog/laag/slot-diagram

Gegevens die in een specifieke volgorde in kolommen of rijen in een Excel-werkblad zijn gerangschikt, kunt u weergeven in een hoog/laag/slot-diagram.

Een hoog/laag/slot-diagram wordt meestal gebruikt voor het weergeven van de fluctuatie in de prijs van aandelen. Maar dit diagram kan ook worden gebruikt voor wetenschappelijke gegevens. In een hoog/laag/slot-diagram kunt u bijvoorbeeld de fluctuatie van dagelijkse of jaarlijkse temperaturen aangeven.

Hoog/laag/slot-diagrammen bestaan uit de volgende subtypen:

 • Hoog/laag/slot-diagram     In dit grafiektype worden aandelenprijzen weergegeven. Hiervoor zijn drie reeksen waarden vereist in de juiste volgorde: hoog, laag en vervolgens slot.

 • Open/hoog/laag/slot-aandelendiagram     Hiervoor zijn vier reeksen waarden vereist in de juiste volgorde: open, hoog, laag en vervolgens slot.

 • Volume/hoog/laag/slot-aandelendiagram     Hiervoor zijn vier reeksen waarden vereist in de juiste volgorde: volume, hoog, laag en vervolgens slot. In dit grafiektype wordt het volume gemeten door twee waardeassen te gebruiken: een voor de kolommen die het volume meten en de andere voor de aandelenprijzen.

 • Volume/open/hoog/laag/slot-aandelendiagram     Hiervoor zijn vijf reeksen waarden vereist in de juiste volgorde: volume, open, hoog, laag en vervolgens slot.

oppervlakdiagram

Gegevens die in kolommen of rijen in een Excel-werkblad zijn gerangschikt, kunt u weergeven in een oppervlakdiagram. Net als op een topografische kaart geven kleuren en patronen gebieden in hetzelfde waardebereik aan.

Een oppervlakdiagram is handig wanneer u optimale combinaties tussen twee sets met gegevens zoekt.

Oppervlakdiagrammen bestaan uit de volgende subtypen:

 • 3D-oppervlakdiagram     In dit grafiektype worden trends in waarden weergegeven in twee dimensies in een continue curve. De gekleurde banen in een oppervlakdiagram vertegenwoordigen niet de gegevensreeksen. Ze vertegenwoordigen de verschillen tussen de waarden. In dit diagram wordt een 3D-weergave van de gegevens getoond, waarbij het lijkt alsof er een rubberen vel over een 3D-kolomdiagram is gespannen. Dit grafiektype wordt gewoonlijk gebruikt om relaties zichtbaar te maken tussen grote hoeveelheden gegevens, die anders moeilijk zijn te zien.

 • 3D-oppervlakdiagram als draadmodel     In dit grafiektype worden alleen de lijnen weergegeven. Een 3D-oppervlakdiagram dat als draadmodel wordt weergegeven, is niet gemakkelijk te lezen, maar dit grafiektype is wel handig om sneller grote gegevenssets in een diagram uit te zetten.

 • Contourdiagram     Dit is een oppervlakdiagram dat u als het ware van bovenaf bekijkt en dat lijkt op een tweedimensionale topografische kaart. In een contourdiagram vertegenwoordigen de gekleurde banen specifieke waardebereiken. De lijnen in een contourdiagram verbinden geïnterpoleerde punten van gelijke waarde met elkaar.

 • Contourdraadmodeldiagram     Dit is een oppervlakdiagram dat u als het ware van bovenaf bekijkt. In het draadmodel worden geen gekleurde banen, maar alleen de lijnen weergegeven. Contourdraadmodeldiagrammen zijn niet gemakkelijk te lezen. In de meeste gevallen kunt u beter een 3D-oppervlakdiagram in plaats van een contourdraadmodeldiagram gebruiken.

radardiagram

In een radardiagram heeft elke categorie een eigen waardeas die in het middelpunt begint. Alle waarden in dezelfde reeks zijn met lijnen verbonden.

Gebruik een radardiagram om de samengestelde waarden van meerdere gegevensreeksen te vergelijken.

Radardiagrammen bestaan uit de volgende subtypen:

 • Radardiagram     In dit grafiektype worden wijzigingen in waarden ten opzichte van een middelpunt weergegeven.

 • Radar met markeringen    Geeft wijzigingen in waarden weer in relatie tot een midden-punt met markeringen.

 • Opgevuld radardiagram     In dit grafiektype worden de wijzigingen in waarden ten opzichte van een middelpunt weergegeven en wordt het gebied dat een gegevensreeks bestrijkt, opgevuld met een kleur.

U kunt een kaartgrafiek gebruiken om waarden te vergelijken en categorieën weer te geven in verschillende geografische regio's. Gebruik deze optie als uw gegevens geografische regio's bevatten, zoals landen/regio's, provincies of postcodes.

Kaartgrafiek met waardegegevens in Excel Kaartgrafiek in Excel op categorie

Zie een kaartgrafiek makenvoor meer informatie.

Trechterdiagrammen geven waarden weer over meerdere fasen in een proces.

Grafiek waarin verkooppijplijn wordt weergegeven: fasen in de eerste kolom, waarden in de tweede

In een dergelijk diagram worden de waarden geleidelijk kleiner, zodat de balken op een trechter lijken. Zie een trechterdiagram makenvoor meer informatie.

De Treemap-grafiek biedt een hiërarchische weergave van uw gegevens en een eenvoudige manier om verschillende categorisatie niveaus te vergelijken. In het Treemap diagram worden categorieën op kleur en nabijheid weergegeven en u kunt eenvoudig veel gegevens weergeven die moeilijk kunnen worden weergegeven in andere grafiektypen. U kunt de Treemap-grafiek weergeven wanneer er lege cellen (lege cellen) bestaan binnen de hiërarchiestructuur en Treemap grafieken zijn geschikt voor het vergelijken van de verhoudingen binnen de hiërarchie.

Voorbeeld van een Treemap-grafiek in Office 2016 voor Windows

Er zijn geen subtypen voor de categorie treemapgrafiek.

Zie een Treemap-grafiek makenvoor meer informatie.

De zonnestraal-grafiek is ideaal voor het weergeven van hiërarchische gegevens en kan worden weergegeven wanneer er lege cellen (lege cellen) bestaan binnen de hiërarchiestructuur. Elk niveau van de hiërarchie wordt aangeduid met één ring of cirkel met de binnenste cirkel als de bovenkant van de hiërarchie. Een zonnestraal diagram zonder hiërarchische gegevens (één niveau met categorieën), lijkt op een ringdiagram. Een zonnestraal-grafiek met meerdere niveaus met categorieën laat zien hoe de buitenste ringen zich verhouden tot de binnenste belsignalen. Het zonnestraal-diagram is de beste manier om te zien hoe een ring wordt verbroken in de bijdraagtde delen.

Afbeelding van een zonnestraalgrafiek in Office 2016 voor Windows

Er zijn geen subtypen voor de categorie Zonnestraalgrafiek.

Zie een zonnestraal-grafiek makenvoor meer informatie.

Een watervalgrafiek laat een voorlopig totaal zien van uw financiële gegevens terwijl er waarden worden opgeteld of afgetrokken. Dit type grafiek is handig om inzicht te krijgen in de manier waarop een beginwaarde wordt beïnvloed door een reeks positieve en negatieve waarden. De kolommen hebben elk een eigen kleur, zodat u positieve en negatieve getallen gemakkelijk uit elkaar kunt houden.

Voorbeeld van een watervaldiagram

Er zijn geen subtypen voor de categorie watervalgrafiek.

Zie een watervalgrafiek makenvoor meer informatie.

Gegevens die zijn uitgezet in een histogram geven de frequentie binnen een verdeling aan. Elke kolom van het diagram wordt een bin of locatie genoemd, die kan worden aangepast om uw gegevens op een andere manier te analyseren.

Voorbeeld van histogram

Typen histogrammen

 • Histogram    Een histogram toont de verdeling van gegevens gegroepeerd in frequentielocaties.

  Histogram in de subtypegrafiek Histogram
 • Paretografiek    Een pareto is een gesorteerd histogram met kolommen die zijn gesorteerd in aflopende volgorde en een lijn waarmee het totale cumulatieve percentage wordt aangegeven.

  Subtype paretografiek in de beschikbare histogrammen

Meer informatie is beschikbaar voor histogram -en Pareto -grafieken.

Een box-and-whisker-grafiek laat zien hoe gegevens zijn verdeeld over kwartielen, waarbij het gemiddelde en uitbijters worden gemarkeerd. Vanuit de vakken of dozen ('boxes') kunnen verticale lijnen ('whiskers') worden getekend om de variabiliteit buiten de bovenste en onderste kwartielen aan te geven. Elk punt buiten deze lijnen wordt beschouwd als een uitbijter of uitschieter. Gebruik dit type grafiek als u verschillende gegevenssets hebt die op een bepaalde manier met elkaar te maken hebben.

Voorbeeld van een box-and-whisker-grafiek

Zie een box en whisker-grafiek makenvoor meer informatie.

kolomdiagram

Gegevens die in kolommen of rijen in een Excel-werkblad zijn gerangschikt, kunt u weergeven in een kolomdiagram. In kolomdiagrammen worden categorieën gewoonlijk langs de horizontale as en waarden langs de verticale as uitgezet.

Kolomdiagrammen zijn heel geschikt om te laten zien hoe gegevens in de loop van de tijd veranderen of om items met elkaar te vergelijken.

Kolomdiagrammen bestaan uit de volgende subtypen:

 • Gegroepeerd kolomdiagram     In dit grafiektype worden waarden in verschillende categorieën met elkaar vergeleken. In een gegroepeerd kolomdiagram worden waarden in verticale 2D-rechthoeken weergegeven. In een gegroepeerde kolom in een 3D-diagram worden de gegevens weergegeven in 3D-perspectief.

 • Gestapeld kolomdiagram     In dit grafiektype wordt de verhouding van de afzonderlijke items tot het geheel weergegeven, waarbij voor de verschillende categorieën wordt weergegeven wat de bijdrage is van elke waarde aan een totaal. In een gestapeld kolomdiagram worden waarden in verticale 2D-rechthoeken weergegeven. In een driedimensionaal gestapeld kolomdiagram worden de gegevens weergegeven in 3D-perspectief. Een 3D-perspectief is geen echt 3D-perspectief, omdat er geen derde waardeas (diepteas) wordt gebruikt.

 • 100% gestapeld kolomdiagram     In dit grafiektype wordt voor de verschillende categorieën weergegeven wat het percentage is dat elke waarde bijdraagt aan een totaal. In een 100% gestapeld kolomdiagram worden de waarden in tweedimensionale verticale gestapelde rechthoeken van 100% weergegeven. In een driedimensionale 100% gestapeld kolomdiagram worden de gegevens weergegeven in 3D-perspectief. Een 3D-perspectief is geen echt 3D-perspectief, omdat er geen derde waardeas (diepteas) wordt gebruikt.

 • 3D-kolomdiagram     In dit grafiektype worden drie assen gebruikt die u kunt wijzigen (een horizontale as, verticale as en diepteas). In dit diagram worden gegevenspunten langs de horizontale as en de diepteas met elkaar vergeleken.

 • Cilinder-, kegel- en piramidediagram     Deze diagrammen zijn beschikbaar in dezelfde typen als rechthoekige kolomdiagrammen: gegroepeerd, gestapeld, 100% gestapeld en 3D. In deze diagrammen worden gegevens ook op dezelfde manier vergeleken. Het enige verschil is dat in deze diagrammen cilinders, kegels of piramidevormen worden weergegeven in plaats van rechthoeken.

lijndiagram

Gegevens die in kolommen of rijen in een Excel-werkblad zijn gerangschikt, kunt u weergeven in een lijndiagram. In lijndiagrammen kunnen continugegevens in de loop van de tijd worden weergegeven, die zijn ingesteld op een gemeenschappelijke schaal, en het is daarom ideaal om trends in gegevens weer te geven. In een lijndiagram worden de categoriegegevens regelmatig over de horizontale as verdeeld en worden alle waardegegevens regelmatig langs de verticale as verdeeld.

Lijndiagrammen zijn geschikt als uw categorielabels tekst bevatten en gelijkmatig verdeelde waarden vertegenwoordigen, zoals maanden, kwartalen of boekjaren.

Lijndiagrammen bestaan uit de volgende subtypen:

 • Lijndiagram met of zonder markeringen     Hier ziet u trends over tijd of bestelde categorieën, met name wanneer er veel gegevenspunten en de volgorde waarin ze worden weergegeven, belangrijk zijn. Als er veel categorieën zijn of als de waarden bij benadering zijn, kunt u beter een lijndiagram zonder markeringen gebruiken.

 • Gestapeld lijndiagram met of zonder markeringen     In dit grafiektype wordt de trend zichtbaar van de bijdragen van elke waarde in de loop van de tijd of voor categorieën in een bepaalde volgorde. Als er veel categorieën zijn of als het gaat om geschatte waarden, kunt u het beste een gestapeld lijndiagram zonder markeringen gebruiken.

 • 100% gestapeld lijndiagram met of zonder markeringen     In dit grafiektype wordt de trend zichtbaar van de percentages die elke waarde bijdraagt in de loop van de tijd of voor categorieën in een bepaalde volgorde. Als er veel categorieën zijn of als het gaat om geschatte waarden, kunt u het beste een 100% gestapeld lijndiagram zonder markeringen gebruiken.

 • 3D-lijndiagram     In dit grafiektype wordt elke rij of kolom met gegevens weergegeven in de vorm van een 3D-lint. Een 3D-lijndiagram heeft een horizontale as, verticale as en diepteas die u kunt wijzigen.

cirkeldiagram

Gegevens die in één kolom of één rij in een Excel-werkblad zijn gerangschikt, kunt u weergeven in een cirkeldiagram. In cirkeldiagrammen wordt de grootte van items weergegeven in één gegevensreeks, proportioneel ten opzichte van de som van de items. De gegevenspunten in een cirkeldiagram worden weergegeven als een percentage van de hele cirkel.

U kunt een cirkeldiagram gebruiken als u slechts één gegevensreeks wilt weergeven, als geen van de waarden negatief is, als vrijwel geen enkele waarde nul is, als u niet meer dan zeven categorieën hebt en de categorieën delen van een hele cirkel vertegenwoordigen.

Cirkeldiagrammen bestaan uit de volgende subtypen:

 • Cirkeldiagram     In dit grafiektype wordt de bijdrage van elke waarde aan een totaal in een twee- of driedimensionale vorm weergegeven. U kunt handmatig segmenten (taartpunten) van het cirkeldiagram uit de cirkel trekken om deze meer nadruk te geven.

 • Cirkel-van-cirkel- of staaf-van-cirkeldiagram     In dit grafiektype worden cirkeldiagrammen weergegeven met door de gebruiker gedefinieerde waarden die uit het hoofdcirkeldiagram zijn opgehaald en zijn gecombineerd in een tweede cirkeldiagram of een gestapeld staafdiagram. Deze grafiektypen zijn handig om ervoor te zorgen dat kleine segmenten in het hoofdcirkeldiagram gemakkelijker van elkaar kunnen worden onderscheiden.

 • Cirkeldiagram met uitgelichte segmenten     In dit grafiektype wordt de bijdrage van elke waarde aan een totaal weergegeven, waarbij afzonderlijke waarden de nadruk krijgen. Cirkeldiagrammen met uitgelichte segmenten kunnen in 3D-vorm worden weergegeven. U kunt de instelling voor het uitlichten van alle segmenten of het uitlichten van afzonderlijke segmenten wijzigen. U kunt de segmenten van een cirkeldiagram met uitgelichte segmenten echter niet handmatig verplaatsen.

staafdiagram

Gegevens die in kolommen of rijen in een Excel-werkblad zijn gerangschikt, kunt u weergeven in een staafdiagram.

Gebruik staafdiagrammen om afzonderlijke items met elkaar te vergelijken.

Staafdiagrammen bestaan uit de volgende subtypen:

 • Gegroepeerd staafdiagram     In dit grafiektype worden waarden in verschillende categorieën met elkaar vergeleken. In een gegroepeerd staafdiagram worden de categorieën gewoonlijk langs de verticale as uitgezet en de waarden langs de horizontale as. In een gegroepeerd staafdiagram in 3D worden de horizontale rechthoeken in 3D-vorm weergegeven. De gegevens worden niet op drie assen weergegeven.

 • Gestapeld staafdiagram     In een gestapeld staafdiagram wordt de verhouding van de afzonderlijke items tot het geheel weergegeven. In een gestapeld staafdiagram in 3D worden de horizontale rechthoeken in 3D-vorm weergegeven. De gegevens worden niet op drie assen weergegeven.

 • 100% gestapeld staafdiagram en 100% gestapeld staafdiagram met 3D-opmaak     In dit grafiektype wordt voor de verschillende categorieën het percentage dat elke waarde bijdraagt aan het totaal weergegeven. In een 100% gestapeld staafdiagram in 3D worden de horizontale rechthoeken in 3D-vorm weergegeven. De gegevens worden niet op drie assen weergegeven.

 • Horizontaal cilinder-, kegel- en piramidediagram     Deze diagrammen zijn beschikbaar in dezelfde typen als rechthoekige staafdiagrammen: gegroepeerd, gestapeld en 100% gestapeld. In deze diagrammen worden gegevens ook op dezelfde manier vergeleken. Het enige verschil is dat in deze diagrammen horizontale cilinders, kegels of piramidevormen worden weergegeven in plaats van horizontale rechthoeken.

vlakdiagram

Gegevens die in kolommen of rijen in een Excel-werkblad zijn gerangschikt, kunt u weergeven in een vlakdiagram. Doordat in een vlakdiagram de som van de waarden wordt weergegeven, is in een vlakdiagram ook de verhouding van de delen tot een geheel zichtbaar.

Met vlakdiagrammen wordt de omvang van de wijziging in de loop van de tijd benadrukt en kan worden gebruikt om aandacht te vestigen op de totale waarde in een trend. Gegevens die winst over de tijd vertegenwoordigen, kunnen bijvoorbeeld worden weergegeven in een vlakdiagram om de totale winst te benadrukken.

Vlakdiagrammen bestaan uit de volgende subtypen:

 • Vlakdiagram     In dit grafiektype wordt de trend weergegeven van waarden in de loop van de tijd of van andere categoriegegevens. In 3D-vlakdiagrammen worden drie assen gebruikt (horizontale as, verticale as en diepteas), die u kunt wijzigen. U kunt over het algemeen beter een lijndiagram gebruiken dan een niet-gestapeld vlakdiagram omdat in een vlakdiagram gegevens van een gegevensreeks kunnen worden bedekt door gegevens van andere reeksen.

 • Gestapeld vlakdiagram     In dit grafiektype wordt de trend weergegeven van de bijdragen van elke waarde in de loop van de tijd of van andere categoriegegevens. Een gestapeld vlakdiagram in 3D wordt op dezelfde manier weergegeven, maar hiervoor wordt het 3D-perspectief gebruikt. Een 3D-perspectief is geen echt 3D-perspectief, omdat er geen derde waardeas (diepteas) wordt gebruikt.

 • 100% gestapeld vlakdiagram     In dit grafiektype wordt de trend weergegeven van de percentages die elke waarde bijdraagt in de loop van de tijd of van andere categoriegegevens. Een 100% gestapeld vlakdiagram in 3D wordt op dezelfde manier weergegeven, maar hiervoor wordt het 3D-perspectief gebruikt. Een 3D-perspectief is geen echt 3D-perspectief, omdat er geen derde waardeas (diepteas) wordt gebruikt.

spreidingsdiagram

Gegevens die in kolommen en rijen in een Excel-werkblad zijn gerangschikt, kunt u weergeven in een spreidingsdiagram. Een spreidingsdiagram heeft twee waardeassen. Hierin wordt een set numerieke gegevens langs de horizontale as (x-as) en een andere set numerieke gegevens langs de verticale as (y-as) afgezet. Deze waarden worden gecombineerd tot enkelvoudige gegevenspunten en weergegeven met onregelmatige intervallen (of clusters).

In een spreidingsdiagram worden de relaties weergegeven tussen de numerieke waarden in meerdere gegevensreeksen of worden twee groepen met getallen uitgezet als één reeks X/Y-coördinaten. Spreidingsdiagrammen worden gewoonlijk gebruikt voor het weergeven en vergelijken van numerieke waarden, zoals wetenschappelijke, statistische en technische gegevens.

Spreidingsdiagrammen bestaan uit de volgende subtypen:

 • Spreidingsdiagram met alleen markeringen     In dit grafiektype worden waardeparen vergeleken. Gebruik een spreidingsdiagram met gegevensmarkeringen, maar zonder lijnen als het gaat om veel gegevenspunten en als de gegevens door lijnen moeilijker te lezen zijn. U kunt dit grafiektype ook gebruiken wanneer het niet nodig is om de verbindingen tussen de gegevenspunten weer te geven.

 • Spreidingsdiagram met vloeiende lijnen en spreidingsdiagram met vloeiende lijnen en markeringen     In dit grafiektype wordt een vloeiende curve weergegeven die de gegevenspunten met elkaar verbindt. Vloeiende lijnen kunnen met en zonder markeringen worden weergegeven. Gebruik een vloeiende lijn zonder markeringen als er veel gegevenspunten zijn.

 • Spreidingsdiagram met rechte lijnen en spreidingsdiagram met rechte lijnen en markeringen     In dit grafiektype worden rechte verbindingslijnen weergegeven tussen gegevenspunten. Rechte lijnen kunnen met en zonder markeringen worden weergegeven.

bellendiagram

Een bellendiagram is een soort spreidingsdiagram waarin de grootte van een bel de waarde van een derde variabele vertegenwoordigt.

Bellendiagrammen bestaan uit de volgende subtypen:

 • Bellendiagram of bellendiagram met 3D-effect     In dit grafiektype worden sets van drie waarden in plaats van twee waarden vergeleken. De derde waarde bepaalt de grootte van de belmarkering. U kunt de bellen in 2D-vorm of met een 3D-effect weergeven.

hoog/laag/slot-diagram

Gegevens die in een specifieke volgorde in kolommen of rijen in een Excel-werkblad zijn gerangschikt, kunt u weergeven in een hoog/laag/slot-diagram.

Een hoog/laag/slot-diagram wordt meestal gebruikt voor het weergeven van de fluctuatie in de prijs van aandelen. Maar dit diagram kan ook worden gebruikt voor wetenschappelijke gegevens. In een hoog/laag/slot-diagram kunt u bijvoorbeeld de fluctuatie van dagelijkse of jaarlijkse temperaturen aangeven.

Hoog/laag/slot-diagrammen bestaan uit de volgende subtypen:

 • Hoog/laag/slot-diagram     In dit grafiektype worden aandelenprijzen weergegeven. Hiervoor zijn drie reeksen waarden vereist in de juiste volgorde: hoog, laag en vervolgens slot.

 • Open/hoog/laag/slot-diagram     Hiervoor zijn vier reeksen waarden vereist in de juiste volgorde: open, hoog, laag en vervolgens slot.

 • Volume/hoog/laag/slot-diagram     Hiervoor zijn vier reeksen waarden vereist in de juiste volgorde: volume, hoog, laag en vervolgens slot. In dit grafiektype wordt het volume gemeten door twee waardeassen te gebruiken: een voor de kolommen die het volume meten en de andere voor de aandelenprijzen.

 • Volume/open/hoog/laag/slot-diagram     Hiervoor zijn vijf reeksen waarden vereist in de juiste volgorde: volume, open, hoog, laag en vervolgens slot.

oppervlakdiagram

Gegevens die in kolommen of rijen in een Excel-werkblad zijn gerangschikt, kunt u weergeven in een oppervlakdiagram. Net als op een topografische kaart geven kleuren en patronen gebieden in hetzelfde waardebereik aan.

Een oppervlakdiagram is handig wanneer u optimale combinaties tussen twee sets met gegevens zoekt.

Oppervlakdiagrammen bestaan uit de volgende subtypen:

 • 3D-oppervlakdiagram     In dit grafiektype worden trends in waarden weergegeven in twee dimensies in een continue curve. De gekleurde banen in een oppervlakdiagram vertegenwoordigen niet de gegevensreeksen. Ze vertegenwoordigen de verschillen tussen de waarden. In dit diagram wordt een 3D-weergave van de gegevens getoond, waarbij het lijkt alsof er een rubberen vel over een 3D-kolomdiagram is gespannen. Dit grafiektype wordt gewoonlijk gebruikt om relaties zichtbaar te maken tussen grote hoeveelheden gegevens, die anders moeilijk zijn te zien.

 • 3D-oppervlakdiagram als draadmodel     In dit grafiektype worden alleen de lijnen weergegeven. Een 3D-oppervlakdiagram dat als draadmodel wordt weergegeven, is niet gemakkelijk te lezen, maar dit grafiektype is wel handig om sneller grote gegevenssets in een diagram uit te zetten.

 • Contourdiagram     Dit is een oppervlakdiagram dat u als het ware van bovenaf bekijkt en dat lijkt op een tweedimensionale topografische kaart. In een contourdiagram vertegenwoordigen de gekleurde banen specifieke waardebereiken. De lijnen in een contourdiagram verbinden geïnterpoleerde punten van gelijke waarde met elkaar.

 • Contourdraadmodeldiagram     Dit is een oppervlakdiagram dat u als het ware van bovenaf bekijkt. In het draadmodel worden geen gekleurde banen, maar alleen de lijnen weergegeven. Contourdraadmodeldiagrammen zijn niet gemakkelijk te lezen. In de meeste gevallen kunt u beter een 3D-oppervlakdiagram in plaats van een contourdraadmodeldiagram gebruiken.

ringdiagram

Net als in een cirkeldiagram wordt in een ringdiagram de verhouding van de delen tot het geheel weergegeven. Een ringdiagram kan echter meerdere gegevensreeksen bevatten. Elke ring van een ringdiagram vertegenwoordigt een gegevensreeks.

Ringdiagrammen bestaan uit de volgende subtypen:

 • Ringdiagram     In dit grafiektype worden de gegevens in ringen weergegeven, waarbij elk ring een gegevensreeks vertegenwoordigt. Als er percentages worden weergegeven in gegevenslabels, is het totaal van elke ring 100%.

 • Ringdiagram met uitgelichte segmenten     In dit grafiektype wordt de bijdrage van elke waarde aan een totaal weergegeven waarbij afzonderlijke waarden de nadruk krijgen. Een ringdiagram kan echter meerdere gegevensreeksen bevatten.

radardiagram

In een radardiagram heeft elke categorie een eigen waardeas die in het middelpunt begint. Alle waarden in dezelfde reeks zijn met lijnen verbonden.

Gebruik een radardiagram om de samengestelde waarden van meerdere gegevensreeksen te vergelijken.

Radardiagrammen bestaan uit de volgende subtypen:

 • Radardiagram     In dit grafiektype worden wijzigingen in waarden ten opzichte van een middelpunt weergegeven.

 • Opgevuld radardiagram     In dit grafiektype worden de wijzigingen in waarden ten opzichte van een middelpunt weergegeven en wordt het gebied dat een gegevensreeks bestrijkt, opgevuld met een kleur.

Een grafiektype wijzigen

Ga als volgt te werk als u al een grafiek hebt, maar alleen het type wilt wijzigen:

 1. Selecteer de grafiek, klik op het tabblad grafiekontwerp en klik op grafiek type wijzigen.

  Rechterhelft van het tabblad Grafiek ontwerpen
 2. Selecteer een nieuw grafiektype in de galerie met beschikbare opties.

Zie ook

Een grafiek maken met aanbevolen grafieken

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×