Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Indeling

Beschrijving

Afbeelding

Architectuurindeling

Gebruik deze indeling om hiërarchische relaties weer te geven die zich van onder naar boven ontwikkelen. Deze indeling is geschikt voor weergave van architectuuronderdelen of objecten die voortbouwen op andere objecten.

Architectuurindeling voor SmartArt-afbeelding

Pijllint

Gebruik dit diagram om verwante of tegengestelde concepten weer te geven die enig verband met elkaar hebben, zoals tegengestelde krachten. De eerste twee regels tekst op niveau 1 worden gebruikt voor tekst in de pijlen. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

alternatieve tekst

Balans

Gebruik dit diagram om twee ideeën te vergelijken of de relatie tussen twee ideeën weer te geven. Elke regel van de eerste twee regels met tekst op niveau 1 komt overeen met tekst boven aan één kant van het centrale punt. Tekst op niveau 2 wordt benadrukt en is beperkt tot vier vormen aan elke kant van het centrale punt. De nadruk komt te liggen op de kant met de meeste vormen met de tekst op niveau 2. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

alternatieve tekst

Eenvoudige cirkel

Gebruik dit diagram om weer te geven hoe afzonderlijke delen een geheel vormen. De eerste zeven regels tekst op niveau 1 komen overeen met de gelijkmatig verdeelde wig- of cirkelvormen. De bovenste tekstvorm op niveau 1 wordt buiten de rest van de cirkel weergegeven voor extra nadruk. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

alternatieve tekst

Eenvoudige radiaal

Gebruik deze gegevens om de relatie met een centraal idee in een cyclus weer te geven. De eerste regel tekst op niveau 1 komt overeen met de centrale vorm en de tekst op niveau 2 komt overeen met de omringende cirkelvormen. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

alternatieve tekst

Eenvoudig doel

Gebruik dit diagram om insluitings-, gradatie- of hiërarchierelaties weer te geven. De eerste vijf regels van de tekst op niveau 1 worden gekoppeld aan een cirkel. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

alternatieve tekst

Eenvoudige venn

Gebruik dit diagram om overlappende of onderling verbonden relaties weer te geven. De eerste zeven regels van de tekst op niveau 1 komen overeen met een cirkel. Als er vier regels met tekst op niveau 1 of minder zijn, wordt de tekst binnen de cirkels weergegeven. Bij meer dan vier regels met tekst op niveau 1 wordt de tekst buiten de cirkels weergegeven. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

Indeling voor SmartArt-afbeelding

Cirkelrelatie

Gebruik dit diagram om de relatie naar of van een centraal idee weer te geven. Tekst op niveau 2 wordt niet-opeenvolgend toegevoegd en is beperkt tot vijf items. Er kan slechts één item op niveau 1 zijn.

alternatieve tekst

Continue afbeeldingslijst

Gebruik dit diagram om onderling verbonden groepen gegevens weer te geven. In de cirkelvorm kunnen afbeeldingen worden geplaatst.

alternatieve tekst

In elkaar overlopende pijlen

Gebruik deze indeling om ideeën of concepten weer te geven die samenkomen in een centraal punt. Dit werkt het best met uitsluitend tekst op niveau 1.

alternatieve tekst

Samenkomende radiaal

Gebruik dit diagram om de relatie weer te geven van concepten of componenten met een centraal idee in een cyclus. De eerste regel van de tekst op niveau 1 komt overeen met de centrale cirkelvorm en de regels met tekst op niveau 2 komen overeen met de omringende rechthoekige vormen. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

alternatieve tekst

Neutraliserende pijlen

Gebruik deze gegevens om twee tegengestelde ideeën of concepten weer te geven. Elk van de eerste twee regels tekst op niveau 1 komt overeen met een pijl en werkt goed met tekst op niveau 2. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

alternatieve tekst

Cyclusmatrix

Gebruik dit diagram om de relatie weer te geven met een centraal idee in een cyclische opeenvolging. Elke regel van de eerste vier regels met tekst op niveau 1 komt overeen met een wig- of cirkelvorm en tekst op niveau 2 wordt weergegeven in een rechthoekige vorm aan de zijkant van de wig- of cirkelvorm. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

alternatieve tekst

Uiteenlopende pijlen

Gebruik dit diagram om ideeën of concepten weer te geven die zijn gebaseerd op een centrale bron. Dit werkt het best met uitsluitend tekst op niveau 1.

alternatieve tekst

Uiteenlopende radiaal

Gebruik dit diagram om de relatie weer te geven met een centraal idee in een cyclus. De eerste regel van de tekst op niveau 1 komt overeen met de centrale cirkelvorm. Hierbij worden de omringende cirkels benadrukt, en niet zozeer het centrale idee. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

alternatieve tekst

Vergelijking

Gebruik dit diagram om opeenvolgende stappen of taken weer te geven die een plan of resultaat voorstellen. De laatste regel tekst op niveau 1 wordt weergegeven na het gelijkteken (=). Werkt het beste met alleen tekst op niveau 1.

alternatieve tekst

Trechter

Gebruik dit diagram om het filteren van informatie weer te geven of te laten zien hoe delen worden samengevoegd tot één geheel. Hiermee wordt het uiteindelijke resultaat benadrukt. Kan maximaal vier regels met tekst op niveau 1 bevatten en de laatste van deze vier regels wordt onder de trechter weergegeven, terwijl de overige regels overeenkomen met een cirkelvorm. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

alternatieve tekst

Tandwielen

Gebruik dit diagram om ideeën weer te geven die nauw met elkaar zijn verbonden. Elke regel van de eerste drie regels met tekst op niveau 1 komt overeen met een tandwielvorm en de bijbehorende tekst op niveau 2 wordt weergegeven in rechthoeken naast de tandwielvorm. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

alternatieve tekst

Gegroepeerde lijst

Gebruik dit diagram om verschillende groepen en subgroepen informatie weer te geven, of stappen en substappen in een taak, proces of workflow. Tekst op niveau 1 komt overeen met de bovenste horizontale vormen en tekst op niveau 2 komt overeen met verticale substappen onder de verschillende bijbehorende vormen op het bovenste niveau. Werkt goed voor het benadrukken van subgroepen of substappen, hiërarchische informatie of meerdere lijsten met informatie.

alternatieve tekst

Cluster van zeshoeken

Gebruik dit diagram om afbeeldingen met bijbehorende beschrijvende tekst weer te geven. Kleine zeshoeken geven de combinatie van afbeelding en tekst aan. Werkt het best met kleine hoeveelheden tekst.

alternatieve tekst

Hiërarchielijst

Gebruik dit diagram om hiërarchische relaties weer te geven die zich ontwikkelen over verschillende groepen. Kan tevens worden gebruikt om informatie in groepen in te delen of in een overzicht weer te geven.

alternatieve tekst

Overlappende cirkels

Gebruik deze indeling om overlappende of onderling verbonden ideeën of concepten weer te geven. De eerste zeven regels tekst op niveau 1 komen overeen met een cirkel. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar als u schakelt tussen indelingen.

Indeling Overlappende cirkels voor SmartArt-afbeelding

Lineaire venn

Gebruik dit diagram om overlappende relaties in een opeenvolging weer te geven. Werkt het best met uitsluitend tekst op niveau 1.

alternatieve tekst

Genest doel

Gebruik dit diagram om insluitingrelaties weer te geven. Elke regel van de eerste drie regels met tekst op niveau 1 komt overeen met de tekst links boven in de vormen en tekst op niveau 2 komt overeen met de kleinere vormen. Dit werkt het best met een minimale hoeveelheid tekstregels op niveau 2. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

alternatieve tekst

Niet-gerichte cyclus

Gebruik dit diagram voor een opeenvolging van stadia, taken of gebeurtenissen in een kringvormige stroom. Elke vorm is even belangrijk. Dit werkt goed wanneer geen richting hoeft te worden aangegeven.

alternatieve tekst

Tegengestelde pijlen

Gebruik dit diagram om twee tegengestelde ideeën weer te geven of ideeën die uit een centraal punt komen. Elke regel van de eerste twee regels met tekst op niveau 1 komt overeen met een pijl. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

alternatieve tekst

Afbeeldingsaccentlijst

Gebruik dit diagram om gegroepeerde of verwante informatie weer te geven. In de kleine vormen in de bovenhoeken kunnen afbeeldingen worden geplaatst. Tekst op niveau 2 wordt benadrukt ten opzichte van tekst op niveau 1 en deze afbeelding is dan ook een goede keus voor grote hoeveelheden tekst op niveau 2.

alternatieve tekst

Plus en min

Gebruik dit om de voor- en nadelen van twee ideeën weer te geven. Elke tekst op niveau 1 kan meerdere subniveaus bevatten. Werkt goed met grote hoeveelheden tekst. Beperkt tot twee items op niveau 1.

alternatieve tekst

Radiaalcluster

Gebruik dit diagram om gegevens weer te geven die gerelateerd zijn aan een centraal idee of thema. De bovenste tekst op niveau 1 wordt in het midden weergegeven. Tekst op niveau 2 wordt in omringende vormen weergegeven. Dit diagram kan maximaal zeven vormen op niveau 2 bevatten. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen. Werkt het best met kleine hoeveelheden tekst.

alternatieve tekst

Radiaalcyclus

Gebruik dit diagram om de relatie weer te geven met een centraal idee. De informatie in de middencirkel wordt benadrukt en de manier waarop de buitenste ring cirkels bijdraagt aan het centrale idee. De eerste regel tekst op niveau 1 komt overeen met de middencirkel en de bijbehorende tekst op niveau 2 komt overeen met de buitenste ring cirkels. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

alternatieve tekst

Radiaallijst

Gebruik dit diagram om de relatie weer te geven met een centraal idee in een cyclus. De middelste shape kan een afbeelding bevatten. Tekst op niveau 1 wordt weergegeven in de kleinere cirkels en eventuele gerelateerde tekst op niveau 2 wordt weergegeven aan de zijkant van de kleinere cirkels.

alternatieve tekst

Radiale venn

Gebruik dit programma om zowel overlappende relaties als de relatie met een centraal idee in een cyclus weer te geven. De eerste regel tekst op niveau 1 komt overeen met de centrale vorm en de lijnen van tekst op niveau 2 komen overeen met de omringende cirkelvormen. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

alternatieve tekst

Gesegmenteerde piramide

Gebruik dit diagram voor insluitingsrelaties, proportionele of onderling verbonden relaties. De eerste negen regels tekst op niveau 1 worden weergegeven in de driehoekige vorm. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen. Werkt het best met uitsluitend tekst op niveau 1.

alternatieve tekst

Gestapelde venn

Gebruik dit om overlappende relaties weer te geven. Een goede keuze voor het benadrukken van groei of gradatie. Deze indeling werkt het best met uitsluitend tekst op niveau 1. De eerste zeven regels tekst op niveau 1 komen overeen met een kringvorm. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

alternatieve tekst

Gebogen tabs

Deze indeling wordt gebruikt om een reeks gerelateerde items weer te geven in een boog. Dit werkt het best met kleine hoeveelheden tekst.

Indeling Gebogen tabs voor SmartArt-afbeelding

Tabelhiërarchie

Gebruik dit diagram om groepen informatie weer te geven die zijn opgebouwd van boven naar beneden, en de hiërarchieën binnen elke groep. Deze indeling bevat geen verbindingslijnen.

alternatieve tekst

Doellijst

Gebruik dit diagram om onderling verbonden of overlappende informatie weer te geven. De eerste zeven regels tekst op niveau 1 worden weergegeven in de rechthoekige vorm. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen. Geschikt voor tekst op niveau 1 en tekst op niveau 2.

alternatieve tekst

Verticale vergelijking

Gebruik dit diagram om opeenvolgende stappen of taken weer te geven die een plan of resultaat voorstellen. De laatste regel tekst op niveau 1 wordt weergegeven na de pijl. Werkt het best met uitsluitend tekst op niveau 1.

alternatieve tekst

Naar boven

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×