Besturingselementen op een formulier automatisch uitlijnen

Wanneer u een nieuw formulier maakt met behulp van een van de hulpmiddelen voor het formulier op het tabblad Maken of wanneer u velden toevoegt aan een formulier terwijl dit is geopend in de indelingsweergave, worden tekstvakken en andere besturingselementen standaard in hulplijnen(indelingen) weergegeven. Met een indeling, die wordt aangegeven door een oranje raster rond de besturingselementen, kunt u besturingselementen horizontaal en verticaal uitlijnen om de vorm een uniform uiterlijk te geven. In dit artikel wordt beschreven hoe u besturingselementen in indelingen toevoegt, verwijdert of opnieuw rangschikt.

In dit artikel

Indelingen

Indelingen zijn er in twee varianten: tabelvorm en gestapeld.

 • In tabelindelingen zijn besturingselementen in rijen en kolommen gerangschikt zoals een spreadsheet, met labels aan de bovenkant. Indelingen in tabelvorm bespannen altijd twee secties van een formulier; in welke sectie de besturingselementen zich ook staan, de labels staan in de bovenstaande sectie.

  Eenvoudige tabelbesturingsindeling

 • In gestapelde indelingen zijn besturingselementen verticaal gerangschikt zoals op een papieren formulier, met een label links van elk besturingselement. Gestapelde indelingen staan altijd in één sectie van het formulier.

  Indeling van gestapelde besturingselementen

Een formulier kan meerdere indelingen van beide typen hebben. U hebt bijvoorbeeld een indeling in tabelvorm om een rij gegevens te maken voor elk record, en een of meer gestapelde indelingen eronder, die meer gegevens uit hetzelfde record bevatten.

Naar boven

Een nieuwe indeling maken

In Access worden in de volgende gevallen automatisch gestapelde indelingen gemaakt:

 • U maakt een nieuw formulier door te klikken op Formulier in de groep Formulieren op het tabblad Maken.

 • U maakt een nieuw formulier door te klikken op Leeg formulier in de groep Formulieren op het tabblad Maken. Vervolgens sleept u een veld uit het veldenlijstvenster naar het formulier.

Op een bestaand formulier kunt u als volgt een nieuwe indeling maken:

 1. Selecteer een besturingselement dat u wilt toevoegen aan de indeling.

 2. Als u andere besturingselementen wilt toevoegen aan dezelfde indeling, houdt u Shift ingedrukt en selecteert u ook die besturingselementen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op het tabblad Schikken in de groep Tabel op Tabelvormof Gestapeld.

  • Klik met de rechtermuisknop op het geselecteerde besturingselement/de geselecteerde besturingselementen, wijs Indeling aan en klik vervolgens op Tabelvorm of Gestapeld.

De indeling wordt gemaakt en de geselecteerde besturingselementen worden hieraan toegevoegd.

Naar boven

Een indeling wijzigen van tabelvorm naar gestapeld of omgekeerd

Ga als volgt te werk om een gehele indeling van het ene type over te schakelen naar het andere type:

 • Selecteer de indeling door te klikken op de oranje indelings selector in de linkerbovenhoek van de indeling. Alle cellen in de indeling worden geselecteerd.

  Tip: U kunt ook alle besturingselementen in een indeling selecteren door één besturingselement te selecteren en vervolgens op het tabblad Rangschikken in de groep Rijen & kolommen te klikken op Indeling selecteren.

 • Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op het tabblad Schikken in de groep Tabel op het 3D-indelingstype(Tabelvormof Gestapeld).

  • Klik met de rechtermuisknop op de indeling, wijs Indeling aanen klik vervolgens op het 3D-indelingstype.

De besturingselementen worden opnieuw gerangschikt in het gewenste indelingstype.

Naar boven

Eén indeling splitsen in twee indelingen

U kunt een indeling als volgt splitsen in twee indelingen:

 1. Houd Shift ingedrukt en klik op de besturingselementen die u naar de nieuwe indeling wilt verplaatsen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op het tabblad Schikken in de groep Tabel op het indelingstype dat u wilt gebruiken voor de nieuwe indeling(tabelvorm of gestapeld).

  • Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde besturingselementen, wijs Indeling aan en klik vervolgens op het gewenste indelingstype voor de nieuwe indeling.

In Access wordt een nieuwe indeling gemaakt en worden de geselecteerde besturingselementen hieraan toegevoegd.

Naar boven

De volgorde van besturingselementen in een indeling wijzigen

 • U kunt een besturingselement in een indeling verplaatsen door het naar de 3e locatie te slepen. Terwijl u het veld sleept, wordt met een horizontale of verticale balk aangegeven waar het wordt geplaatst wanneer u de muisknop loslaat.

 • U kunt een besturingselement van de ene indeling naar een andere indeling van hetzelfde type verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld een besturingselement van de ene gestapelde indeling naar een andere gestapelde indeling slepen, maar niet naar een indeling in tabelvorm.

Naar boven

Besturingselementen toevoegen aan een indeling

Een nieuw veld uit het deelvenster Lijst met velden toevoegen aan een bestaande indeling    

 • Sleep het veld vanuit het veldenlijstvenster naar de indeling. Met een horizontale of verticale balk wordt aangegeven waar het veld wordt geplaatst wanneer u de muisknop loslaat.

Bestaande besturingselementen toevoegen aan een bestaande indeling    

 1. Selecteer het eerste besturingselement dat u wilt toevoegen aan de indeling.

 2. Als u andere besturingselementen wilt toevoegen aan dezelfde indeling, houdt u Shift ingedrukt en selecteert u ook die besturingselementen. U kunt besturingselementen in andere indelingen selecteren.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als het formulier is geopend in de ontwerpweergave, sleept u de geselecteerde velden naar de indeling. Met een horizontale of verticale balk wordt aangegeven waar de velden worden geplaatst wanneer u de muisknop loslaat.

  • Als het formulier is geopend in de indelingsweergave:

   1. Klik op het tabblad Schikken in de groep Tabel op het type indeling waaraan u de besturingselementen wilt toevoegen. Als u besturingselementen aan een indeling in tabelvorm toevoegt, klikt u op Tabelvorm. Als u besturingselementen aan een gestapelde indeling toevoegt, klikt u op Gestapeld.

    In Access wordt een nieuwe indeling gemaakt en worden de geselecteerde besturingselementen hieraan toegevoegd.

   2. Sleep de nieuwe indeling naar de bestaande indeling. Met een horizontale of verticale balk wordt aangegeven waar de velden worden geplaatst wanneer u de muisknop loslaat.

Naar boven

Besturingselementen uit een indeling verwijderen

Als u een besturingselement uit een indeling verwijdert, kunt u het besturingselement overal in het formulier plaatsen zonder dat dit van invloed is op de plaatsing van andere besturingselementen.

 1. Selecteer het besturingselement dat u uit de indeling wilt verwijderen. Als u meerdere besturingselementen wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt en klikt u vervolgens op de besturingselementen die u wilt verwijderen. Als u alle besturingselementen in de indeling wilt selecteren, klikt u op de indelingskiezer in de linkerbovenhoek van de indeling.

 2. Klik met de rechtermuisknop op een van de geselecteerde besturingselementen, wijs Indeling aanen klik op Indeling verwijderen.

  De geselecteerde besturingselementen worden uit de indeling verwijderd.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×