Besturingselementen toevoegen die één stukje informatie verzamelen van of weergeven aan een gebruiker, is eenvoudig maar soms niet voldoende. Soms wilt u meerdere gegevenspunten verzamelen, zoals een lijst met items voor een onkostendeclaratie, of meerdere gegevenspunten weergeven, zoals een lijst met gebruikers. U kunt verschillende besturingselementen of zelfs een lijst met besturingselementen toevoegen aan het formulier en vervolgens hopen dat u er voldoende hebt toegevoegd, maar dit is niet de meest efficiënte manier om een formulier te ontwerpen. Daarom biedt Microsoft InfoPath 2010 verschillende besturingselementen waarmee u herhalende gegevens, zoals de databasetabellen of lijsten van verschillende lengte, kunt vastleggen of weergeven.

In dit artikel

Over besturingselementen voor herhalende gegevens

Herhalende sectie

Besturingselementen voor herhalende secties bevatten andere besturingselementen, zoals een normaal sectiebesturingselement, maar u kunt naar wens secties invoegen. Laten we een verzekeringsaanvraagformulier nemen waarin gebruikers de naam en leeftijd van hun kinderen moeten vermelden. U kunt dit soort formulieren ontwerpen als een papieren formulier, met drie velden voor tijdelijke aanduidingen, ervan uitgaande dat de meeste mensen niet meer dan drie kinderen hebben. Als iemand echter meer dan drie kinderen heeft, dan zijn er geen extra velden om die toe te voegen. Met behulp van het besturingselement voor een herhalende sectie kunnen gebruikers zoveel velden toevoegen als ze nodig hebben om alle kinderen te vermelden.

Nadat u een besturingselement voor een herhalende sectie heeft ingevoegd in een formuliersjabloon, wordt alleen een lege container ingevoegd. Om ervoor te zorgen dat een besturingselement voor een herhalende sectie daadwerkelijk nuttig is, moet u extra besturingselementen, zoals tabel- of tekstvelden, in het besturingselement voor een herhalende sectie invoegen.

Wanneer gebruikers hun aanwijzer over de herhalende sectie bewegen, wordt een blauwe knop met een pijl weergegeven in de linker bovenhoek. Dit is de snelmenuknop. Gebruikers kunnen op deze knop klikken om de opties voor het invoegen of verwijderen van de herhalende sectie te zien.

Gebruik een herhalende sectie als u een van de volgende dingen wilt doen:

 • Meerdere exemplaren verzamelen van hetzelfde type gegevens, zoals in het geval van het toevoegen van kinderen aan een verzekeringsaanvraagformulier.

 • Variërende hoeveelheden gegevens weergeven op een formulier, zoals de werknemersrecords uit een database, en één record weergeven als er slechts één als resultaat wordt geretourneerd, of tien als er tien worden geretourneerd.

 • Lege gebieden voor tijdelijke aanduidingen voorkomen die kostbare ruimte op uw formuliersjabloon innemen.

Naar boven

Herhalende tabel

Hoewel u met herhalende secties besturingselementen kunt toevoegen en indelen zoals u dat zou doen in een normale sectie, is een tabelopmaak soms nodig. Voeg een herhalende tabel toe om gegevens in een tabel weer te geven, zoals uit een database, of om gebruikers in staat te stellen rijen toe te voegen en aanvullende tabelgegevens in te voeren.

Een herhalende tabel bestaat uit drie delen, de veldnamenrij, een of meer rijen met gegevens en de voettekstrij. De veldnamenrij wordt meestal gebruikt voor de kolomkoppen en de voettekstrij kan worden gebruikt voor het invoegen van tekstvakken of expressievakken die waarden optellen van de rijen met gegevens. Rijen met gegevens worden zo vaak als nodig is herhaald, zodat de gegevens waarmee de tabel dynamisch of via invoer van de gebruiker wordt gevuld, in de tabel passen. Er is slechts één rij voor veldnamen en voor voettekst en standaard zijn alleen de veldnamenrij en één gegevensrij zichtbaar.

Gebruik een herhalende tabel als u een van de volgende dingen wilt doen:

 • Gebruikers in staat stellen om gegevens in een gestructureerde tabelvorm in te voeren.

 • Regelitems, numerieke gegevens en andere gegevenstypen verzamelen die het best kunnen worden weergegeven in een tabel.

 • Ruimte op het formulier besparen door alleen de rijen weer te geven die ook echt gegevens bevatten.

 • Records afkomstig uit een database, webservice of andere gegevensbron weergeven of bewerken in een tabel op de formuliersjabloon.

Naar boven

Herhalende recursieve sectie

Een herhalende recursieve sectie bevat andere besturingselementen, kan in zichzelf worden ingevoegd en is afhankelijk (afhankelijk maken: Een besturingselement afhankelijk maken van een veld of groep in de gegevensbron, zodat de gegevens worden opgeslagen die in dat besturingselement worden ingevoerd. Als een besturingselement niet-afhankelijk is, is het niet gekoppeld aan een veld of groep en worden de gegevens die worden ingevoerd in het besturingselement niet opgeslagen.) van geneste verwijzingsgroepen (verwijzingsgroep: een groep die is verbonden met een andere groep zodat de eigenschappen van deze twee groepen en van de groepen en velden in deze twee groepen, altijd overeenkomen. Als de eigenschappen van één groep worden gewijzigd, wordt de andere groep automatisch bijgewerkt.). Gebruik herhalende recursieve secties om hiërarchische inhoud te maken, zoals een overzicht.

Naar boven

Horizontale herhalende tabel

Een horizontale herhalende tabel is een herhalende sectie die een tabel bevat met het opgegeven aantal rijen dat horizontaal wordt herhaald, en een tabel met rijkoppen aan de zijkant. Deze afzonderlijke onderdelen zijn gebundeld in een vooraf geconfigureerde verzameling die gegevens in tabelvorm kan bevatten of verzamelen en die, naarmate meer gegevens wordt toegevoegd, wordt uitgebreid met kolommen, in plaats van met rijen. U kunt bijvoorbeeld een horizontale herhalende tabel gebruiken om verkoopgegevens te verzamelen voor elk kwartaal. Als uw formuliersjabloon is gekoppeld aan een database, kunt u een horizontale herhalende tabel ook gebruiken om records uit die database weer te geven of te manipuleren.

Een horizontale herhalende tabel bestaat uit twee delen: de koptekstkolom, die standaard wordt weergegeven, en een gegevenskolom die wordt herhaald om de gegevens in te passen waarmee de tabel dynamisch of via invoer van de gebruiker wordt gevuld.

Gebruik een horizontale herhalende tabel als u een van de volgende dingen wilt doen:

 • Gebruikers in staat stellen om gegevens in een gestructureerde tabelvorm in te voeren.

 • Gegevens verzamelen van een gebruiker die het beste in een tabel kunnen worden weergegeven.

 • Ruimte besparen op de formuliersjabloon door alleen de kolommen weer te geven die ook echt gegevens bevatten.

 • Records afkomstig uit een database, webservice of andere gegevensbron weergeven of bewerken in een tabel op de formuliersjabloon.

Naar boven

Hoofdsectie/detailsectie

Als u verwacht dat gebruikers met grote hoeveelheden gegevens in uw formulier zullen werken, bijvoorbeeld met meerdere records in een database, kunt u een besturingselement met hoofd- en detailsectie gebruiken, zodat zij die gegevens eenvoudiger kunnen beheren. Wanneer een gebruiker een item in een hoofdsectie selecteert, wordt verwante informatie over het item in een detailsectie weergegeven.

U kunt bijvoorbeeld een hoofdsectie en detailsectie gebruiken in het ontwerp van een HR-formulier dat is gekoppeld aan een database met werknemersrecords. In de hoofdsectie kan de naam en functie van een werknemer worden weergegeven en in de detailsectie de locatie, de datum van indiensttreding en de geboortedatum. In databasetermen is dit het equivalent van een één-op-één-relatie.

Zo kunt u de hoofdsectie ook gebruiken om een bepaalde set records weer te geven (met bijvoorbeeld de namen van klanten) en in de detailsectie gerelateerde records weer te geven (bijvoorbeeld orders van klanten). In databasetermen is dit het equivalent van een één-op-veel-relatie.

Naar boven

De relatie tussen hoofd- en detailsectie

In feite bestaat een besturingselement hoofd-/detailsectie uit twee gerelateerde besturingselementen. Het ene besturingselement is de hoofdsectie en het andere besturingselement is de detailsectie. De hoofdsectie is altijd een herhalende tabel. De detailsectie kan een herhalende tabel of een herhalende sectie zijn. U kunt de relatie hoofd- en detailsectie maken door de juiste herhalende besturingselementen in een formulier in te voegen en vervolgens de eigenschappen van elk besturingselement te wijzigen. Of u kunt een vooraf gedefinieerde hoofd-/detailsectie invoegen via de sectie Containers in het taakvenster Besturingselementen.

Wanneer u via het taakvenster Besturingselementen een hoofd-/detailsectie invoegt, wordt door Microsoft Office InfoPath 2010 een één-op-één-relatie gecreëerd tussen de hoofdsectie en de detailsectie. Dit betekent dat elke geselecteerde rij in de hoofdsectie slechts één overeenkomend resultaat heeft in de detailsectie. Zowel hoofdsectie en detailsectie zijn in een standaard één-op-één-relatie afhankelijk van dezelfde herhalende groep in de gegevensbron.

Desgewenst kunt u belangrijke velden in de gegevensbron specificeren die gerelateerde gegevens bevatten voor het creëren van een één-op-veel-relatie voor een besturingselement hoofd-/detailsectie. In dit type relatie kan elke selectie in de hoofdsectie resulteren in meerdere overeenkomende namen in de detailsectie. Als een gebruiker bijvoorbeeld een leverancierrecord in een hoofdsectie selecteert, kan hij of zij in de detailsectie de producten bekijken die gekoppeld zijn aan die leverancier. De hoofd- en detailsectie zijn in een standaard één-op-één-relatie afhankelijk van afzonderlijke herhalende groepen in de gegevensbron.

Als u een één-op-veel-relatie wilt maken, moet u op het tabblad Hoofd-/detailsectie de opties gebruiken in het dialoogvenster van elk besturingselement om de juiste sleutelvelden op te geven.

In feite bestaat een hoofd-/detailsectie uit twee gerelateerde besturingselementen. Het ene besturingselement is de hoofdsectie en het andere besturingselement is de detailsectie. De hoofdsectie is altijd een herhalende tabel. De detailsectie kan een herhalende tabel of een herhalende sectie zijn.

Gebruik een hoofdsectie of een detailsectie als u een van de volgende handelingen wilt uitvoeren:

 • Gebruikers die formuleren invullen die zijn gebaseerd op uw formuliersjabloon efficiënter laten werken met grote hoeveelheden gegevens.

 • Het equivalent van een één-op-één-relatie weergeven. U kunt bijvoorbeeld een hoofdsectie en een detailsectie gebruiken in het ontwerp van een HR-formulier dat is gekoppeld aan een database met werknemersrecords. In de hoofdsectie kan de naam van een werknemer en de functie worden weergegeven en in de detailssectie kan de datum van indiensttreding en de geboortedatum worden weergegeven.

 • Het equivalent van een één-op-veel-relatie weergeven. Zo kunt u de hoofdsectie ook gebruiken om een bepaalde set records weer te geven (met bijvoorbeeld de namen van klanten) en in de detailsectie gerelateerde records weer te geven (bijvoorbeeld orders van klanten).

InfoPath bevat een vooraf gedefinieerde hoofd-/detailsectie die kan worden ingevoegd met het taakvenster Besturingselementen. Ook kunt u een hoofd-/detailsectie maken door een herhalende tabel en een herhalende sectie (of twee herhalende tabellen) in te voegen en vervolgens de eigenschappen van de besturingselementen te wijzigen.

Als uw formuliersjabloon voornamelijk voor het computerscherm is bedoeld, kunt u overwegen het detailbesturingselement in een schuifbalkgebied-besturingselement op uw formuliersjabloon te plaatsen. Op deze manier kunnen gebruikers altijd door de gegevens bladeren wanneer er een grote hoeveelheden gegevens in de sectie wordt weergegeven. Dit is niet de beste optie als uw gebruikers hun formulieren willen afdrukken, omdat alle verborgen gegevens in het schuifbalkgebied op het scherm evenmin in het afgedrukte formulier worden weergegeven.

Naar boven

Herhalende keuzegroep

U kunt een herhalende keuzegroep invoegen op het formulier, zodat gebruikers meerdere Keuzegroepen kunnen toevoegen (keuzegroep: een besturingselement dat wordt gebruikt voor het weergeven van een set onderlinge exclusieve keuzes. Standaard bevat een keuzegroep twee keuzesecties, een waarvan wordt weergegeven als standaardkeuze in het formulier. bij het invullen.

Wanneer gebruikers de muisaanwijzer boven de standaardkeuze in het formulier plaatsen, wordt er een snelmenuknop weergegeven in de linkerbovenhoek van de herhalende keuzegroep. Gebruikers kunnen op deze knop klikken om opties voor het invoegen, verwijderen of vervangen van keuzes weer te geven.

Zo kunt u voor een reisformulier een herhalende keuzegroep gebruiken waarmee gebruikers gegevens over zakenreizen kunnen invoeren. Voor elk transportsegment kunnen gebruikers een van de drie keuzemogelijkheden, vlucht, auto of trein, selecteren. Na elke keuze wordt een verschillende set velden weergegeven.

Naar boven

Besturingselementen voor herhalende gegevens invoegen

Een herhalende recursieve sectie invoegen

Opmerking:  U kunt het besturingselement herhalende recursieve sectie alleen invoegen in een formulier dat ofwel is gemaakt met de formuliersjabloon Leeg formulier (InfoPath Filler), of waarvoor de Compatibiliteit in het dialoogvenster Formulieropties is ingesteld op InfoPath Filler-formulier.

Een herhalende recursieve sectie invoegen (de gegevensbron wordt automatisch gemaakt)

Als u ervoor kiest dat Microsoft Office InfoPath 2010 de gegevensbron maakt wanneer u een herhalende recursieve sectie invoegt, maakt InfoPath een herhalende groep die een verwijzing naar zichzelf bevat.

 1. Plaats de invoegpositie op de plek waar u de herhalende recursieve sectie wilt invoegen.

 2. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op de knop Deelvenster met besturingselementen in de rechterbenedenhoek van de sectie Besturingselementen op het tabblad Start.

 3. Schakel het selectievakje Gegevensbron automatisch maken in het taakvenster Besturingselementen in.

  Opmerking:  Als het selectievakje niet beschikbaar is, staat het ontwerp van het formulier niet toe dat de gegevensbron automatisch wordt gemaakt. U moet dan een herhalende recursieve sectie invoegen die afhankelijk is van een bestaande herhalende groep of van een groep die u maakt.

 4. Klik onder de besturingselementen Containers op Herhalende recursieve sectie.

 5. Als u een besturingselement wilt toevoegen aan de sectie, sleept u het gewenste besturingselement vanuit het taakvenster Besturingselementen naar de sectie.

  Opmerking:  U moet een besturingselement dat zich al op het formulier bevindt, niet naar deze sectie verplaatsen, tenzij het veld van het besturingselement al deel uitmaakt van de groep van de sectie.

Naar boven

Een herhalende recursieve sectie invoegen (de sectie is afhankelijk van een bestaande herhalende groep)

 1. Plaats de invoegpositie op de plek waar u de herhalende recursieve sectie wilt invoegen.

 2. Als het taakvenster Velden niet zichtbaar is, klikt u op Velden weergeven in de sectie Formuliergegevens op het tabblad Gegevens.

 3. In het taakvenster Velden klikt u met de rechtermuisknop op de groep waarvan u de herhalende recursieve sectie afhankelijk van wilt laten zijn.

 4. Klik op Herhalende recursieve sectie.

  Opmerking:  De groep moet worden herhaald en moet een verwijzing naar zichzelf bevatten. Als u een dergelijke groep wilt maken, klikt u met de rechtermuisknop op een herhalende groep in het taakvenster velden , klikt u op verwijzingen verwijst u naar de groep zelf (de groep die u met de rechtermuisknop hebt geklikt).

Tip:  U kunt ook het taakvenster Besturingselementen gebruiken om een herhalende recursieve sectie in te voegen die afhankelijk is van een bestaande groep. Het selectievakje Gegevensbron automatisch maken moet dan wel uitgeschakeld zijn.

Naar boven

Herhalende keuzegroep invoegen

Een herhalende keuzegroep invoegen (de gegevensbron wordt automatisch gemaakt)

U kunt Microsoft Office InfoPath 2010 automatisch de gegevensbron laten maken wanneer u herhalende keuzegroepen (evenals andere besturingselementen) invoegt. Als u dat doet, worden er automatisch groepen gemaakt in InfoPath die afhankelijk zijn van de keuzesecties binnen die herhalende keuzegroep. Daarnaast wordt in InfoPath een 'virtuele' groep gemaakt die afhankelijk is van de herhalende keuzegroep. Achter de naam van een virtuele groep in het taakvenster Velden wordt (keuze) weergegeven.

Opmerking:  U kunt het besturingselement Herhalende keuzegroep alleen invoegen in een formulier dat is gemaakt met de formuliersjabloon Leeg formulier (InfoPath Filler), of waarvoor de Compatibiliteit in het dialoogvenster Formulieropties is ingesteld op InfoPath Filler-formulier.

 1. Plaats de invoegpositie op de plek waar u de herhalende keuzegroep wilt invoegen.

 2. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op de knop Deelvenster met besturingselementen in de rechterbenedenhoek van de sectie Besturingselementen op het tabblad Start.

 3. Schakel het selectievakje Gegevensbron automatisch maken in het taakvenster Besturingselementen in.

 4. Klik onder Containers op Herhalende keuzegroep.

  Op het formulier wordt een herhalende keuzegroep met twee keuzesecties geplaatst.

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk om besturingselementen toe te voegen aan de keuzesecties in de herhalende keuzegroep:

  • Als u besturingselementen wilt toevoegen aan de sectie voor de standaardkeuze, sleept u de gewenste besturingselementen vanuit het taakvenster Besturingselementen naar de keuzesectie met de naam Keuzesectie (standaard).

  • Als u besturingselementen wilt toevoegen aan de sectie voor de alternatieve keuze, sleept u de gewenste besturingselementen vanuit het taakvenster Besturingselementen naar de keuzesectie met de naam Keuzesectie.

 6. Test de sectie door op het tabblad Start op Voorbeeld te klikken.

  Als u gebruikers meer dan twee opties wilt bieden, kunt u extra keuzesecties invoegen in de herhalende keuzegroep. Plaats hiertoe de invoegpositie in de herhalende keuzegroep en klik vervolgens in het taakvensterBesturingselementen onder Containers op Keuzesectie.

Naar boven

Een herhalende keuzegroep invoegen (de groep is afhankelijk van een bestaande groep)

 1. Plaats de invoegpositie op de plek waar u de herhalende keuzegroep wilt invoegen.

 2. Als het taakvenster Velden niet zichtbaar is, klikt u op Velden weergeven in de sectie Formuliergegevens op het tabblad Gegevens.

 3. Klik in het taakvenster Velden met de rechtermuisknop op de groep waarvan u de herhalende keuzegroep afhankelijk wilt maken en klik vervolgens op Herhalende keuzegroep.

  Opmerking:  Als Herhalende keuzegroep niet beschikbaar is, biedt de groep waarvan u de keuzegroep afhankelijk wilt maken geen ondersteuning voor dit type besturingselement. Herhalende keuzegroepen kunnen uitsluitend afhankelijk zijn van herhalende virtuele groepen. In de gegevensbron worden virtuele groepen weergegeven als (keuze).

 4. Test de sectie door op het tabblad Start op Voorbeeld te klikken.

Tip:  U kunt het taakvenster Besturingselementen gebruiken om een herhalende keuzegroep in te voegen die afhankelijk is van een bestaande groep. Het selectievakje Gegevensbron automatisch maken moet dan wel uitgeschakeld zijn.

Naar boven

Een herhalende tabel invoegen

 1. Plaats de cursor waar u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op de knop Deelvenster met besturingselementen in de rechterbenedenhoek van de sectie Besturingselementen op het tabblad Start.

 3. Klik onder Containers op Herhalende tabel.

 4. Als u de herhalende tabel in een nieuwe, lege formuliersjabloon invoegt, doet u het volgende:

  1. Voer in het vak Aantal kolommen het aantal kolommen in dat u in de tabel wilt opnemen en klik vervolgens op OK.

  2. De herhalende tabel wordt gemaakt met een tekstvak in elke kolom. Als u een tekstvak wilt converteren naar een ander type besturingselement, klikt u met de rechtermuisknop op het tekstvak, wijst u Besturingselement wijzigen aan en klikt u vervolgens op het gewenste besturingselement.

 5. Als u een herhalende tabel invoegt op een formuliersjabloon die is gebaseerd op een bestaande gegevensbron:

  1. Klik op de eerste pagina van de wizard Herhalende tabel-binding op de gegevensbron die u wilt gebruiken in de lijst Gegevensbron en klik vervolgens op de herhalende groep Pictogram Herhalende groep waarvan u de tabelrijen afhankelijk wilt maken.

   Als u een nieuwe herhalende groep wilt maken, klikt u met de rechtermuisknop op de groep waaraan u de herhalende groep wil toevoegen, klikt u op Toevoegen in het snelmenu en geeft u vervolgens in het dialoogvenster Veld of groep toevoegen de eigenschappen voor de herhalende groep op.

  2. Klik op Volgende.

  3. Dubbelklik op de tweede pagina van de wizard Herhalende tabel-binding op de velden in de lijst Gegevensbinding die u als kolommen aan de tabel wilt toevoegen.

   Als u een nieuw veld wilt maken in de lijst Gegevensbinding, klikt u met de rechtermuisknop op de groep waarvan de herhalende tabel afhankelijk is, klikt u op Toevoegen en geeft u vervolgens in het dialoogvenster Veld of groep toevoegen de eigenschappen voor het veld op.

  4. Als u de kolommen opnieuw wilt rangschikken, selecteert u een kolom in de lijst Kolommen in tabel en klikt u vervolgens op Omhoog of Omlaag.

Naar boven

Een herhalende sectie invoegen

 1. Plaats de cursor op de locatie in de formuliersjabloon waar u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op de knop Deelvenster met besturingselementen in de rechterbenedenhoek van de sectie Besturingselementen op het tabblad Start.

 3. Klik onder Containers op Herhalende sectie.

 4. Als u een herhalende sectie in een nieuwe, lege formuliersjabloon invoegt:

  • Als u besturingselementen wilt toevoegen aan de herhalende sectie, sleept u de gewenste besturingselementen vanuit het taakvenster Besturingselementen in de herhalende sectie op de formuliersjabloon.

   Opmerking:  U dient een besturingselement dat zich al op de formuliersjabloon in de sectie bevindt, alleen te verwijderen als het veld van het besturingselement al tot de groep van de sectie in de gegevensbron behoort. Anders kan de binding voor dat besturingselement worden verbroken.

  • Als u een label wilt toevoegen aan het besturingselement, typt u de tekst boven het besturingselement.

 5. Als u een herhalende sectie invoegt op een formuliersjabloon die is gebaseerd op een bestaande gegevensbron:

  1. Selecteer in het dialoogvenster Herhalende sectie-binding de herhalende groep waar u de gegevens voor de herhalende sectie wilt opslaan en klik vervolgens op OK.

  2. Voeg besturingselementen toe aan de herhalende sectie en maak ze vervolgens afhankelijk van de bijbehorende velden in de gegevensbron.

  3. In InfoPath wordt de naam van het veld of de groep als label voor het besturingselement gebruikt. Wijzig zo nodig de tekst van het label.

   U kunt besturingselementen ook invoegen met behulp van het taakvenster Velden. Klik met de rechtermuisknop in het taakvenster Velden op de herhalende groep waar u de herhalende sectie afhankelijk van wilt maken en klik vervolgens op Herhalende sectie.

Naar boven

Een besturingselement hoofd-/detailsectie invoegen

Opmerking:  U kunt het besturingselement Hoofd-/detailsectie alleen invoegen in een formulier dat is gemaakt met de formuliersjabloon Leeg formulier (InfoPath Filler), of waarvoor de Compatibiliteit in het dialoogvenster Formulieropties is ingesteld op InfoPath Filler-formulier.

Een besturingselement hoofd-/detailsectie invoegen in een nieuwe, lege formuliersjabloon

InfoPath bevat een vooraf gedefinieerde hoofd-/detailsectie die kan worden ingevoegd met het taakvenster Besturingselementen. Ook kunt u een hoofd-/detailsectie maken door een herhalende tabel en een herhalende sectie (of twee herhalende tabellen) in te voegen en vervolgens de eigenschappen van de besturingselementen te wijzigen.

Wanneer u een nieuwe, lege formuliersjabloon ontwerpt, is het selectievakje Gegevensbron automatisch maken in het taakvenster Besturingselementen standaard ingeschakeld. Daardoor kan InfoPath automatisch velden en groepen maken in de gegevensbron wanneer u besturingselementen aan de formuliersjabloon toevoegt. Deze velden en groepen worden aangegeven met pictogrammen voor mappen en bestanden in het taakvenster Gegevensbron.

 1. Plaats de cursor op de locatie in de formuliersjabloon waar u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op de knop Deelvenster met besturingselementen in de rechterbenedenhoek van de sectie Besturingselementen op het tabblad Start.

 3. Klik onder Containers, klikt u op Hoofd-/detailsectie.

 4. Geef het aantal kolommen op voor de hoofdsectie in het vak Aantal kolommen in hoofdsectie van het dialoogvenster Hoofd-/detailsectie invoegen.

 5. Geef het aantal velden op voor de detailsectie in het vak Aantal velden in detailsectie en klik vervolgens op OK.

  Twee besturingselementen worden ingevoegd op de formuliersjabloon: Herhalende tabel (hoofdsectie) en Herhalende sectie (detailsectie).

 6. Als u de hoofdtekst/detail verhouding wilt testen, klikt u op het tabblad Start op voorbeelden voert u gegevens in het hoofdbesturingselement in. Gerelateerde gegevens worden weergegeven in het detailbesturingselement. Klik ook op verschillende rijen in het hoofdbesturingselement om te bevestigen dat de bijbehorende gegevens worden weergegeven in het detailbesturingselement.

Naar boven

Een besturingselement hoofd-/detailsectie invoegen in een formuliersjabloon die is gebaseerd op een bestaande gegevensbron

Als u het ontwerp van de formuliersjabloon baseert op een bestaand Extensible Markup Language (XML)-bestand, bestaande database of webservice, worden de velden en groepen in het taakvenster Gegevensbron door InfoPath opgehaald uit die bestaande gegevensbron. In dit scenario kunt u een besturingselement hoofd-/detailsectie invoegen vanuit het taakvenster Besturingselementen, zoals wordt beschreven in de volgende procedure.

Hoofd-/detailsectie kunnen afhankelijk zijn van dezelfde herhalende groep of van verschillende herhalende groepen, naargelang uw specifieke eisen. De besturingselementen in een hoofd-/detailsectie zijn afhankelijk van velden die deel uitmaken van een herhalende groep.

 1. Plaats de cursor op de locatie in de formuliersjabloon waar u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op de knop Deelvenster met besturingselementen in de rechterbenedenhoek van de sectie Besturingselementen op het tabblad Start.

 3. Klik onder Containers op Herhalende tabel.

 4. Klik op de eerste pagina van de wizard Binding van herhalende tabel op de herhalende groep waarvan u de tabelrijen afhankelijk wilt maken en klik vervolgens op Volgende. Als de tabel maar één kolom bevat, kunt u in plaats van een herhalende groep een herhalend veld selecteren.

  U kunt een nieuwe herhalende groep maken waaraan u de tabel wilt binden door met de rechtermuisknop op de groep te klikken waaraan u de herhalende groep wil toevoegen, op Toevoegen te klikken en vervolgens in het dialoogvenster Veld of groep toevoegen de eigenschappen van de herhalende groep in te voeren.

 5. Dubbelklik op de velden in de lijst Gegevensbinding om de kolommen toe te voegen die u in de tabel wilt opnemen.

  U kunt een nieuw veld maken dat u als kolom wilt toevoegen door met de rechtermuisknop op de groep te klikken waarvan de groep afhankelijk is, op Toevoegen te klikken in het snelmenu en in het dialoogvenster Veld of groep toevoegen de eigenschappen van het veld in te voeren.

 6. Als u de kolommen opnieuw wilt indelen, klikt u op een kolom in de lijst Kolommen in tabel, klikt u op Omhoog of Omlaag en vervolgens op Voltooien.

 7. Dubbelklik op het label Herhalende tabel onder de tabel op uw formuliersjabloon.

 8. Klik op het tabblad Eigenschappen van hulpmiddelen voor besturingselementen van het lint op Hoofd-/detailsectie.

 9. Klik op instellen als hoofdsectie, typ de ViewContext-id van de hoofdsectie in het vak Hoofdsectie met id en klik vervolgens op OK.

  Om de ViewContext-id van een besturingselement weer te geven, klikt u met de rechtermuisknop op het besturingselement, klikt u op <Type besturingselement> Eigenschappen en vervolgens op het tabblad Geavanceerd. De View View -id is zichtbaar onder de code sectie van het tabblad. U kunt de waarde naast het label ViewContext: markeren en vervolgens op CTRL + C drukken om de waarde naar het klembord te kopiëren. Normaalgesproken als u een hoofd-of detailsectie configureert, is het hoofdbesturingselement zelf de herhalende tabel en gebruikt u de View View -id van de herhalende tabel die u in deze stap configureert.

 10. Plaats de cursor op de plaats in de formuliersjabloon waar u de herhalende sectie (de detailsectie) wilt invoegen.

 11. Klik in het taakvenster Besturingselementen onder Containers op Herhalende sectie.

  U kunt ook een andere herhalende tabel als de detailsectie gebruiken.

 12. Klik op de eerste pagina van de wizard Herhalende sectie-binding op de herhalende groep waarvan u de sectie afhankelijk wilt maken en klik vervolgens op OK.

 13. Dubbelklik op het label Herhalende sectie dat onder de sectietabel op uw formuliersjabloon verschijnt.

 14. Klik op het tabblad Eigenschappen van hulpmiddelen voor besturingselementen van het lint op Hoofd-/detailsectie.

 15. Klik op Instellen als detailsectie en vervolgens op de naam van de hoofdsectie in de lijst Koppelen aan hoofdsectie met id. De naam die u selecteert, moet overeenkomen met de ViewContext-id van het besturingselement dat u hebt opgegeven in stap 9.

 16. Als u de standaardwaarde (één-op-één-relatie) van de hoofd-/detailsectie wilt wijzigen in een één-op-veelrelatie, klikt u onder Relatie tussen hoofd- en detailsectieop Op sleutelveld en vervolgens op XPath selecteren Pictogram XPath selecteren naast de vakken Sleutelveld (hoofdsectie) en Sleutelveld (detailsectie) om de sleutelvelden te specificeren uit de gegevensbron die de juiste verwante gegevens bevat om een één-op-veelrelatie te maken.

 17. Als u de hoofdtekst/detail verhouding wilt testen, klikt u op het tabblad Start op voorbeelden voert u gegevens in het hoofdbesturingselement in. Gerelateerde gegevens worden weergegeven in het detailbesturingselement. Klik ook op verschillende rijen in het hoofdbesturingselement om te bevestigen dat de bijbehorende gegevens worden weergegeven in het detailbesturingselement.

  U kunt ook het taakvenster Velden gebruiken om hoofd-/detailsecties in te voegen. U kunt de hoofdsectie in het taakvenster Velden maken door met de rechtermuisknop op de herhalende groep te klikken waaraan u de hoofdsectie wilt binden en vervolgens op Herhalende tabel te klikken. Volg dezelfde algemene stappen voor het maken van de detailsectie.

Naar boven

De standaardrelatie tussen een hoofd- en detailsectie wijzigen

Wanneer u via het taakvenster Besturingselementen een hoofd- en detailsectie invoegt op uw formuliersjabloon, wordt er door InfoPath een één-op-één-relatie gecreëerd tussen de hoofdsectie en de detailsectie. Een één-op-één-relatie betekent dat er voor elke selectie in de hoofdsectie één item wordt weergegeven in de detailsectie.

U kunt de relatie tussen hoofd- en detailsectie wijzigen van een een-op-een-relatie (standaard) in een een-op-veel-relatie. Een één-op-veel-relatie betekent dat er voor elke selectie in de hoofdsectie één item wordt weergegeven in de detailsectie.

Wanneer u een hoofd-/detailsectie in uw formuliersjabloon invoegt, wordt er standaard een herhalende tabel en een herhalende sectie ingevoegd. Deze beide besturingselementen zijn afhankelijk van dezelfde herhalende groep in de gegevensbron. Standaard bevatten beide besturingselementen andere besturingselementen die afhankelijk zijn van velden in deze herhalende groep. In een één-op-veel-relatie zijn de hoofdsectie en detailsectie echter afhankelijk van afzonderlijke herhalende groepen.

Als u een hoofd-/detailsectie op uw formuliersjabloon invoegt vanaf het taakvenster Besturingselementen en een één-op-veel-relatie in plaats van een één-op-één-relatie wilt maken, kunt u de detailsectie die door InfoPath is gemaakt verwijderen. Vervolgens kunt u met behulp van de volgende procedure een nieuwe detailsectie maken die beter aansluit bij uw wensen:

 1. Selecteer de herhalende sectie die is aangewezen als detailsectie en druk vervolgens op DELETE.

 2. Voeg een nieuwe herhalende sectie in op de formuliersjabloon:

  1. Plaats de cursor op de locatie in de formuliersjabloon waar u het besturingselement wilt invoegen.

  2. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op de knop Deelvenster met besturingselementen in de rechterbenedenhoek van de sectie Besturingselementen op het tabblad Start.

  3. Schakel het selectievakje Gegevensbron automatisch maken in het taakvenster Besturingselementen in.

  4. Klik op Herhalende sectie bij Voeg besturingselementen in.

 3. Voeg de gewenste besturingselementen in de herhalende sectie in:

  1. Plaats de cursor op de locatie in de formuliersjabloon waar u het besturingselement wilt invoegen.

  2. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op de knop Deelvenster met besturingselementen in de rechterbenedenhoek van de sectie Besturingselementen op het tabblad Start.

  3. Schakel het selectievakje Gegevensbron automatisch maken in het taakvenster Besturingselementen in.

  4. Klik op het gewenste besturingselement bij Voeg besturingselementen in.

  5. Herhaal stap 1 tot en met 4 voor elk besturingselement dat u wilt invoegen.

 4. Dubbelklik op het tabblad van de herhalende sectie op uw formuliersjabloon.

 5. Klik op het tabblad Eigenschappen van hulpmiddelen voor besturingselementen van het lint op Hoofd-/detailsectie.

 6. Klik op Instellen als detailsectie bij Instellingen van hoofd-/detailsectie.

 7. Klik op de ViewContext-id van de hoofdsectie in de lijst Koppelen aan hoofdsectie met id.

  Om de ViewContext-id van een besturingselement weer te geven, klikt u met de rechtermuisknop op het besturingselement, klikt u op <Type besturingselement> Eigenschappen en vervolgens op het tabblad Geavanceerd. De ViewContext-id is zichtbaar in het gedeelte Code van het tabblad. U kunt de waarde naast het label ViewContext: markeren en vervolgens op CTRL + C drukken om de waarde naar het klembord te kopiëren.

 8. Klik op Op sleutelveld onder Relatie tussen hoofd- en detailsectie.

 9. Klik op XPath selecteren naast het vak Sleutelveld (hoofdsectie)Pictogram XPath selecteren, klik op het sleutelveld voor de hoofdsectie in het dialoogvenster Veld of groep selecteren en klik vervolgens op OK.

 10. Klik op XPath selecteren Pictogram XPath selecteren naast het vak Sleutelveld (detailsectie). Klik op het sleutelveld voor de detailsectie in het dialoogvenster Veld of groep selecteren en klik vervolgens op OK.

  Als u uw eigen één-op-veel-relatie wilt maken bij het maken van een hoofd-/detailsectie, kunt u ervoor kiezen zelf handmatig een hoofd-/detailsectie te maken in plaats van de vooraf gedefinieerde hoofd-/detailsecties uit het taakvenster Besturingselementen. Dit kunt u doen door een relatie tussen hoofd- en detailsectie te maken voor een herhalende tabel en een herhalende sectie of voor twee herhalende tabellen op een formulier. Open hiertoe het dialoogvenster Eigenschappen voor elk besturingselement en wijs vervolgens het ene besturingselement aan als hoofdsectie en het andere als detailsectie. Door de eigenschappen van de detailsectie te wijzigen, kunt u vervolgens een een-op-veel-relatie instellen met behulp van sleutelvelden.

Naar boven

Een horizontale herhalende tabel invoegen

Opmerking:  U kunt het besturingselement Horizontale herhalende tabel alleen invoegen in een formulier dat is gemaakt met de formuliersjabloon Leeg formulier (InfoPath Filler), of waarvoor de Compatibiliteit in het dialoogvenster Formulieropties is ingesteld op InfoPath Filler-formulier.

 1. Plaats de cursor op de locatie in de formuliersjabloon waar u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op de knop Deelvenster met besturingselementen in de rechterbenedenhoek van de sectie Besturingselementen op het tabblad Start.

 3. Klik onder Containers op Horizontale herhalende tabel.

 4. Als u een horizontale herhalende tabel invoegt op een nieuwe, lege formuliersjabloon:

  1. Typ in het vak Aantal rijen het aantal rijen dat u standaard voor de tabel wilt instellen.

  2. De horizontale herhalende tabel wordt gemaakt met een tekstvak in elke rij in de gegevenskolom. Als u een tekstvak wilt converteren naar een ander type besturingselement, klikt u met de rechtermuisknop op het tekstvak dat u wilt converteren, wijst u Besturingselement wijzigen aan en klikt u vervolgens op het gewenste besturingselement.

 5. Als u een horizontale herhalende tabel invoegt op een formuliersjabloon die is gebaseerd op een bestaande gegevensbron:

  1. Klik op de eerste pagina van de wizard Herhalende tabel-binding op de gegevensbron die u wilt gebruiken in de lijst Gegevensbron en klik vervolgens op de herhalende groep Pictogram Herhalende groep waarvan u de tabelrijen afhankelijk wilt maken.

   Als u een nieuwe herhalende groep wilt maken, klikt u met de rechtermuisknop op de groep waaraan u de herhalende groep wil toevoegen, klikt u op Toevoegen en geeft u vervolgens in het dialoogvenster Veld of groep toevoegen de eigenschappen voor de herhalende groep op.

  2. Klik op Volgende.

  3. Dubbelklik op de tweede pagina van de wizard Herhalende tabel-binding op de velden in de lijst Gegevensbinding die u als kolommen aan de tabel wilt toevoegen.

   Als u een nieuw veld wilt maken in de lijst Gegevensbinding, klikt u met de rechtermuisknop op de groep waarvan de horizontale herhalende tabel afhankelijk is, klikt u op Toevoegen en geeft u vervolgens in het dialoogvenster Veld of groep toevoegen de eigenschappen voor het veld op.

  4. Als u de volgorde van de kolommen wilt wijzigen, selecteert u een kolom in de lijst Rijen in tabel en klikt u vervolgens op Verplaatsen voor of Verplaatsen na.

  5. Klik op Voltooien.

Naar boven

Tips voor de indeling van besturingselementen voor herhalende gegevens

Met de volgende tips kunt u het uiterlijk, de grootte en andere aspecten van de besturingselementen in een besturingselement voor herhalende gegevens zo goed mogelijk op uw wensen afstemmen.

 • Als u de grootte van verschillende besturingselementen in een besturingselement voor herhalende gegevens in één keer wilt wijzigen, houdt u CTRL ingedrukt, selecteert u de tekstvakken waarvan u de grootte wilt wijzigen en brengt u vervolgens de gewenste wijzigingen aan in de sectie Formaat van besturingselement op het tabblad Eigenschappen van hulpmiddelen voor besturingselementen van het lint.

 • Als u de rand of kleur van de besturingselementen in een besturingselement met herhalende gegevens in één keer wilt wijzigen, houdt u CTRL ingedrukt en selecteert u vervolgens de tekstvakken die u wilt wijzigen. Klik op het lint op het tabblad Eigenschappen van hulpmiddelen voor besturingselementen, klik op Randen of Arcering in het gedeelte Kleur van het tabblad en breng de gewenste wijzigingen aan.

 • Als u de tekst wilt aanpassen die in een tekstvak in een herhalende tabel wordt weergegeven, gebruikt u de vakken Lettertype en Tekengrootte in het gedeelte Tekst opmaken op het tabblad Start van het lint. U kunt ook kunt u de sectie Tekenstijlen gebruiken op het tabblad Start van het lint.

Naar boven

Tips voor de indeling van herhalende secties

Met de volgende tips kunt u het uiterlijk, de grootte en andere aspecten van de besturingselementen binnen een besturingselement Herhalende sectie zo goed mogelijk op uw wensen afstemmen.

 • Soms lijken de tekst binnen de besturingselementen in een herhalende sectie en de labels links van deze besturingselementen waarschijnlijk niet af uitgelijnd te zijn. Als u deze snel opnieuw wilt uitlijnen, klikt u met de rechtermuisknop op het besturingselement, klikt u op Eigenschappen van<>klikt u op Uitlijnen op het tabblad grootte en klikt u vervolgens op toepassen. Als het label en besturingselement in de verschillende cellen van een indelingstabel staan, klikt u met de rechtermuisknop op de cel met het label, klikt u op Tabeleigenschappen in het snelmenu en klikt u vervolgens op Centreren onder Verticaal uitlijnen op het tabblad cel.

 • De optie Verticaal herhalen op het tabblad Display in het dialoogvenster Eigenschappen van herhalende sectie is standaard geselecteerd. Dit betekent dat deze secties in een verticale indeling in het formulier worden weergegeven naarmate gebruikers herhalende secties toevoegen. U kunt ervoor kiezen om de herhalende sectie horizontaal uit te breiden door de optie Horizontaal herhalen te selecteren. Zo kunt u volledig andere lay-outs maken. U kunt bijvoorbeeld een formuliersjabloon maken die op een kalender lijkt. De optie Horizontaal herhalen wordt niet ondersteund in browsercompatibele formuliersjablonen.

Naar boven

Tips voor de indeling van een horizontale herhalende tabel

De volgende tips kunnen u helpen het uiterlijk, de grootte en andere aspecten van een horizontale herhalende tabel en de besturingselementen daarin te perfectioneren.

 • Een horizontale herhalende tabel bestaat uit een herhalende sectie binnen een indelingstabel. De rechterrand van de indelingstabel bepaalt waar de kolommen in de tabel verder gaan naar de volgende regel wanneer gebruikers meer kolommen invoegen. Als u de terugloop van de kolommen zelf wilt bepalen, kunt u de rechterrand van de cel in de indelingstabel waarin het besturingselement van de herhalende sectie zich bevindt, naar links of naar rechts slepen.

 • Een horizontale herhalende tabel kan handig zijn bij het afdrukken. Kolommen in het besturingselement lopen door naar de volgende regel op de formuliersjabloon zodat alle informatie in de tabel wordt afgedrukt. Als uw formuliersjabloon echter voornamelijk is bedoeld voor het computerscherm, kunt u overwegen de horizontale herhalende tabel in een schuifbalkgebied op uw formuliersjabloon te plaatsen. Als gebruikers veel gegevens hebben ingevuld in de horizontale herhalende tabel, kunnen ze vervolgens de schuifbalk gebruiken om alle gegevens te bekijken, in plaats van alles tegelijk op het scherm te zien. Houd er echter rekening mee dat, wanneer u een schuifbalkgebied gebruikt, alleen de gegevens die op het scherm zichtbaar zijn in het schuifbalkgebied, worden afgedrukt wanneer een gebruiker het formulier afdrukt.

Naar boven

Manieren om een herhalende sectie aan te passen

Nadat u een herhalende sectie hebt ingevoegd in een formuliersjabloon, kunt u de sectie aanpassen door de eigenschappen en instellingen te wijzigen in het dialoogvenster Eigenschappen van herhalende sectie. Om dit dialoogvenster te openen, klikt u met de rechtermuisknop in de formuliersjabloon op de herhalende sectie waarvan u de eigenschappen wilt wijzigen en klikt u op Eigenschappen van herhalende sectie.

In de onderstaande tabel worden een aantal van de manieren beschreven waarop u een herhalende sectie kunt aanpassen, plus de redenen om dit eventueel te doen. De tabel biedt geen gedetailleerde proceduregegevens aangaande de opties in het dialoogvenster Eigenschappen van herhalende sectie, maar geeft u wel een idee van alle verschillende opties die beschikbaar zijn.

Notities: 

 • Als u een browsercompatibele formuliersjabloon ontwerpt, zijn bepaalde functies in het dialoogvenster Eigenschappen van herhalende sectie niet beschikbaar. U kunt bijvoorbeeld niet de instelling inschakelen waardoor gebruikers secties horizontaal kunnen invoegen, naast elkaar.

 • Als het ontwerp van de formuliersjabloon is gebaseerd op een database, een schema of een andere bestaande gegevensbron, kan het zijn dat u niet alle aspecten van een besturingselement kunt aanpassen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u wel de grootte van het besturingselement kunt aanpassen, maar niet de veld- of groepsnaam, omdat deze zijn afgeleid van de bestaande gegevensbron.

Tabblad

Taak

Details

Gegevens

Groepsnaam wijzigen

Wanneer u een nieuw, leeg formulier ontwerpt, kunt u het standaardveld of de groepsnaam voor een besturingselement wijzigen in een andere waarde die gemakkelijker te herkennen is wanneer u met de gegevensbron werkt. In een schadeformuliersjabloon is een groep met de naam 'Kinderen' bijvoorbeeld begrijpelijker dan een groep met de naam 'groep1'.

Opmerking:  Als u de groepsnaam wijzigt, wordt daardoor niet de afhankelijkheid veranderd tussen een herhalende sectie in de formuliersjabloon en een herhalende groep in de gegevensbron. Als u een herhalende sectie van een andere herhalende groep afhankelijk wilt maken, klikt u met de rechtermuisknop op de herhalende sectie en klikt u vervolgens op Binding wijzigen.

Gegevens

Voorkomen dat gebruikers secties invoegen en verwijderen

Het selectievakje Gebruikers toestaan de secties in te voegen en te verwijderen is standaard ingeschakeld. Als u dit selectievakje uitschakelt, kunnen gebruikers geen secties invoegen in een herhalende sectie of ze eruit verwijderen. Dit kan van pas komen in rapportagesituaties waarbij u herhalende gegevens wilt weergeven maar niet wilt dat gebruikers deze gegevens wijzigen of meer secties toevoegen.

Gegevens

Menuopdrachten aanpassen

Klik op Wijzigen als u de sectie-eigenschappen verder wilt aanpassen. U kunt bijvoorbeeld het dialoogvenster Opdrachten aanpassen openen, waarmee u de namen en locaties kunt aanpassen van de menuopdrachten die worden gebruikt om secties op het formulier van de gebruiker in te voegen of te verwijderen. Zo kunt u het formulier gebruiksvriendelijker maken. U kunt bijvoorbeeld aangepaste opdrachten toevoegen aan het menu Bewerken waarmee gebruikers herhalende secties uit het formulier kunnen verwijderen.

Gegevens

Tiptekst weergeven of aanpassen

Het selectievakje Invoegknop en tiptekst weergeven is standaard ingeschakeld. U kunt dit selectievakje uitschakelen als u niet wilt dat gebruikers instructies op het formulier zien, of u kunt de instructies aanpassen. Als u bijvoorbeeld een sjabloon voor een verzekeringsformulier hebt waarop gebruikers meeverzekerde personen moeten opgeven in een herhalende sectie, zou u de tekst 'Item invoegen' die onder de herhalende sectie wordt weergegeven kunnen wijzigen in 'Volgende meeverzekerde persoon toevoegen'.

Weergave

Gebruikers in staat stellen om secties naast elkaar in te voegen in plaats van onder elkaar.

De optie Verticaal herhalen is standaard geselecteerd. Dit betekent dat deze secties in een verticale indeling in het formulier worden weergegeven naarmate gebruikers herhalende secties toevoegen. U kunt in plaats hiervan ervoor kiezen om de herhalende sectie horizontaal uit te breiden. Zodoende kunt u volledig andere lay-outs maken. U kunt bijvoorbeeld een formuliersjabloon maken die op een kalender lijkt. De optie Horizontaal herhalen wordt niet ondersteund in browsercompatibele formuliersjablonen.

Weergave

Gegevens filteren

Als u op Gegevens filteren klikt, wordt het dialoogvenster Gegevens filteren geopend, waarin u gebruikers in staat kunt stellen gegevens in een herhalende sectie te filteren op basis van door de gebruiker ingevoerde of elders op het formulier geselecteerde waarden. Als u bijvoorbeeld een herhalende sectie gebruikt om informatie te verzamelen over huidige projecten, kunt u een keuzelijst ontwerpen waarmee gebruikers hun projecten kunnen filteren op status.

Hoofdsectie/detailsectie

Een hoofd/-detailrelatie instellen

Op het tabblad Hoofd-/detailsectie kunt u een hoofd-/detailrelatie instellen tussen een herhalende tabel (het hoofdbesturingselement) en een herhalende sectie (het detailbesturingselement). Als u een relatie van dit type instelt, worden verwante gegevens weergegeven in de herhalende sectie op basis van het item dat door een gebruiker wordt geselecteerd in de herhalende tabel. Hoofd-/detailbesturingselementen worden niet ondersteund in browsercompatibele formuliersjablonen.

Grootte

Grootte, opvulling en marges aanpassen

U kunt handmatig de grootte van een besturingselement opgeven door waarden in te voeren in het vak Hoogte en Breedte. U kunt ook de ruimte binnen en buiten het besturingselement aanpassen door de opvulling (de bufferruimte rond de inhoud van het besturingselement) of de marges (de ruimte tussen de rand van het besturingselement en omringende tekst of besturingselementen in de formuliersjabloon) te wijzigen.

Geavanceerd

De tabvolgorde wijzigen

U kunt de positie van een besturingselement in de tabvolgorde van de formuliersjabloon wijzigen. De tabvolgorde is de volgorde waarin in een formulier de focus naar het volgende veld of object wordt verplaatst als gebruikers op TAB of SHIFT+TAB drukken. De tabvolgorde-instelling is voor alle besturingselementen in een formuliersjabloon standaard ingesteld op 0, maar de tabvolgorde begint met 1. Dit betekent dat eerst elk besturingselement met het cijfer 1 in het vak Tabvolgorde wordt weergegeven als gebruikers op de toets TAB drukken. Daarna wordt elk besturingselement met het cijfer 2 in de Tabvolgorde weergegeven, enz. Besturingselementen met het cijfer 0 worden het laatst weergegeven in het vak Tabvolgorde. Als u besturingselementen in de tabvolgorde wilt overslaan, geeft u -1 op in het vak Tabvolgorde.

Geavanceerd

Scherminfo opgeven

Als u een beschrijvende tekst wilt laten weergeven wanneer gebruikers de muisaanwijzer over het besturingselement bewegen, geeft u de gewenste tekst op in het vak Scherminfo. Toegankelijkheidsfuncties, zoals hulpprogramma's voor schermrevisie die scherminformatie leveren in de vorm van spraak of brailleweergave, zijn voor de interpretatie van informatie voor gebruikers vaak van deze scherminfo afhankelijk.

Geavanceerd

De samenvoegingsinstellingen opgeven en aanpassen

Klik op Instellingen samenvoegen om op te geven hoe gegevens die gebruikers in het besturingselement invoeren, eruit moeten zien wanneer meerdere formulieren worden gecombineerd. U kunt bijvoorbeeld de volgorde wijzigen waarin de herhalende secties in het doelformulier worden ingevoegd.

Geavanceerd

De ViewContext- of XmlToEdit-id ophalen voor de herhalende sectie

Met de waarde van ViewContext of XmlToEdit kunt u naar het besturingselement verwijzen in programmacode. Als u bijvoorbeeld de waarde van ViewContext kent, kunt u die waarde gebruiken in combinatie met de methode SelectText of SelectNodes van de klasseView om via een programma een bewerkingsactie uit te voeren op de XML-gegevens die afhankelijk zijn van het besturingselement. Op soortgelijke wijze kunt u, als u de waarde van XmlToEdit kent, die waarde gebruiken in combinatie met de methode ExecuteAction van het object View om via een programma exemplaren van een herhalend besturingselement in te voegen of te verwijderen. U kunt bijvoorbeeld eenActionType-opsommingswaarde opgeven, zoals XCollectionInsert of XCollectionRemoveAll, en de XmlToEdit-naam, waarmee u opgeeft met welke specifieke groep moet worden gewerkt.

Browserformulieren

De instellingen aanpassen voor het weer op de server plaatsen van gegevens

Het tabblad Browserformulieren is alleen beschikbaar wanneer u een browsercompatibele formuliersjabloon ontwerpt. Hiermee kunt u regelen of gegevens naar de server worden verzonden wanneer gebruikers secties op het formulier invoegen of verwijderen.

Andere acties

Regels toepassen

Dubbelklik op het tabblad in de herhalende sectie en klik vervolgens op Regels beheren in de sectie Regels op het tabblad Extra Besturingselementeigenschappen van het lint. Het taakvenster Regels wordt weergegeven, waar u met behulp van regels acties kunt toepassen wanneer gebruikers besturingselementen invoegen of bewerken in de herhalende sectie.

Andere acties

Voorwaardelijke opmaak toevoegen

Dubbelklik op het tabblad in de herhalende sectie en klik op regels beheren in de sectie regels op het tabblad Eigenschappen van hulpmiddelen voor besturingselementen op het lint, klik op Nieuwen klik vervolgens op opmaak. Hiermee kunt u een regel voor voorwaardelijke opmaak maken om het uiterlijk van een besturingselement te wijzigen, op basis van waarden die gebruikers in het formulier invoeren. U kunt bijvoorbeeld kiezen om een herhalende sectie te verbergen wanneer een gebruiker een bepaald selectievakje in het formulier wist.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×