Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Standaard wordt u gevraagd om te bevestigen dat u een object wilt verwijderen uit het navigatiedeelvenster of wanneer u een actiequery uitvoert. U kunt deze bevestigingsberichten uitschakelen als u liever niet wordt gevraagd. Als de berichten niet worden weergegeven en u hier om wilt worden gevraagd, kunt u ze weer in- en uit zetten.

In dit artikel

Bevestigingsberichten voor object verwijderen uitschakelen

Belangrijk:  Als u deze instelling gebruikt om bevestigingsberichten voor het verwijderen van objecten uit te schakelen, worden de berichten op die computer niet weergegeven wanneer u objecten verwijdert uit het navigatiedeelvenster.

 1. Klik op het tabblad Bestand op Opties.

 2. Klik aan de linkerkant van het dialoogvenster Opties voor Access op Clientinstellingen.

 3. Aan de rechterkant van het dialoogvenster Opties voor Access, in de sectie Bewerken, onder Bevestigen,moet u het selectievakje Document verwijderen wissen en vervolgens op OK klikken.

Overzicht van bevestigingsberichten van actiequery's

Actiequery's zijn een manier om de gegevens in uw database te wijzigen. Met een actiequery kunt u gegevens toevoegen, verwijderen of bijwerken, of een nieuwe tabel maken met behulp van bestaande gegevens. Actiequery's zijn zeer krachtig, maar deze macht brengt de kans op onbedoelde gegevenswijzigingen met zich mee. Vanwege de mogelijkheid van gegevensverlies vraagt Access standaard om bevestiging wanneer u een actiequery uitvoert. Hierdoor wordt de kans op onbedoelde gegevenswijzigingen verkleind.

Tip:  Als u wilt zien welke gegevens door een actiequery worden uitgevoerd, klikt u voordat u de query uitvoert op het tabblad Start in de groep Weergaven op Beeld en klikt u vervolgens op Gegevensbladweergave.

Als u liever niet wilt dat u actiequery's bevestigt of als u wel om bevestiging vraagt, kunt u de berichten in- of uitschakelen.

 • Bevestigingsberichten van actiequery's voor een computer bepalen   
  U kunt een instelling in het dialoogvenster Opties voor Access gebruiken om het standaardgedrag in te stellen voor Access-databases die op een bepaalde computer worden geopend. Als u deze instelling gebruikt om de berichten uit te schakelen, worden de berichten in Access onder geen enkele omstandigheden weergegeven. Als u deze instelling gebruikt om de berichten in te schakelen, worden de berichten alleen weergegeven als ze zijn uitgeschakeld door een macro of door VBA.

 • Bevestigingsberichten van actiequery's uitschakelen voor een database   
  Kies deze methode om waarschuwingen voor een bepaalde database uit te schakelen wanneer deze wordt geopend. U gebruikt de actie BerichtenOpenen in een AutoExec-macro om de berichten uit te schakelen. Deze macroactie werkt alleen als het databasebestand vertrouwd is. Zie het artikel Bepalen of u een database kunt vertrouwen voor meer informatie over vertrouwde databases.

 • Bevestigingsberichten van actiequery's uitschakelen voor een specifieke set taken   
  Kies deze methode om waarschuwingen uit te schakelen voor de duur van een reeks taken en ze vervolgens weer in te schakelen. U kunt bijvoorbeeld de berichten uitschakelen terwijl een tabel maken-query wordt uitgevoerd en deze vervolgens weer in schakelen. U kunt de macroactie SetWarningsgebruiken en u kunt ook de VBA-methode DoCmd.SetWarnings gebruiken. Deze macroactie werkt alleen als het databasebestand vertrouwd is. Zie het artikel Bepalen of u een database kunt vertrouwen voor meer informatie over vertrouwde databases.

Naar boven

Bevestigingsberichten van actiequery's voor een computer bepalen

Belangrijk:  Als u deze instelling gebruikt om bevestigingsberichten van actiequery's uit te schakelen, worden de berichten op die computer niet weergegeven, zelfs niet voor een database met een macro of module waarin de berichten worden in- of uitgeschakeld.

 1. Klik op het tabblad Bestand op Opties.

 2. Klik aan de linkerkant van het dialoogvenster Opties voor Access op Clientinstellingen.

 3. Aan de rechterkant van het dialoogvenster Opties voor Access, in de sectie Bewerken, onder Bevestigen,het selectievakje Actiequery's uit en klik op OK.

Naar boven

Bevestigingsberichten van actiequery's uitschakelen voor een database

U kunt de actie BerichtenOpenen in een AutoExec-macro gebruiken om bevestigingsberichten voor actiequery's uit te schakelen voor een database.

Belangrijk:  Als de database met de macro niet wordt vertrouwd, wordt de actie SetWarnings niet uitgevoerd. Zie het artikel Bepalen of u een database kunt vertrouwen voor meer informatie over vertrouwen en databases.

Opmerking:  Het is mogelijk deze macro te omzeilen als er al een macro met de naam AutoExec bestaat, opent u die macro in de ontwerpweergave en voert u vervolgens stap 2 tot en met 4 van de volgende procedure uit.

 1. Klik op het tabblad Maken in de groep Macro's en code op Macro.

  Afbeelding op het lint van Access-macro's en -codegroep

 2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst boven aan de opbouwprogramma voor macro's de actie SetWarnings.

  • Als de actie SetWarnings niet wordt weergegeven, zorgt u op het tabblad Ontwerpen, in de groep Weergeven/verbergen, dat alle acties weergeven is geselecteerd.

 3. Klik onder de actie Instellen op de pijl naast Waarschuwingen aan en selecteer de 3D-optie.

 4. Klik op Opslaan.

 5. Typ AutoExecin het dialoogvenster Opslaan als.

 6. Klik op OK en sluit de opbouwfunctie voor macro's. De nieuwe macro wordt uitgevoerd als u de database weer opent.

Zie het artikel Een macro voor een gebruikersinterface maken voor meer informatie over het maken van macro's.

Naar boven

Bevestigingsberichten van actiequery's uitschakelen voor een specifieke set taken

Er zijn twee eenvoudige manieren om bevestigingsberichten voor actiequery's uit te schakelen voor een set taken: met behulp van een macro en met behulp van een VBA-module. U kunt in beide 2010 codes gebruiken om de waarschuwingen uit te schakelen, de reeks taken uit te voeren en de waarschuwingen vervolgens weer in te schakelen. U koppelt de code aan een gebeurtenis, zoals de klikgebeurtenis van een opdrachtknop of de gebeurtenis Openen van een formulier.

U koppelt een module aan een gebeurtenis en wanneer de gebeurtenis plaatsvindt, wordt de module uitgevoerd. U kunt bijvoorbeeld een module koppelen aan de gebeurtenis On Open voor een formulier. Wanneer het formulier wordt geopend, wordt de module uitgevoerd. In de volgende procedure wordt uitgelegd hoe u de methode DoCmd.SetWarnings gebruikt in de gebeurtenis On Open van een formulier.

 1. Open het formulier in de ontwerpweergave.

 2. Als het eigenschappenvenster niet zichtbaar is, drukt u op F4 om het te openen.

 3. Klik op het vierkantje linksboven in het formulier, net onder het objecttabblad van het formulier.

 4. Zorg ervoor dat in het eigenschappenblad op het tabblad Overige de eigenschap Module is ingesteld op Ja.

 5. Klik op het tabblad Gebeurtenis op de gebeurtenis Bij openen en klik vervolgens op de knop Opbouwen (het beletselpunt naast de pijl).

 6. Ga in het dialoogvenster Opbouwer kiezen op een van de volgende twee dingen te werk:

  • Als u een VBA-module wilt gebruiken, dubbelklikt u op De opbouwer voor code en volgt u de overige stappen in deze procedure.

  • Als u een macro wilt gebruiken, dubbelklikt u op De opbouwer voor macro's en volgt u de stappen in de procedure Een macro gebruiken om de berichten uit en weer in te schakelen.

 7. Typ DoCmd.SetWarnings (WarningsOff) en druk op Enter.

 8. Voer de benodigde code in om de taken uit te voeren die u wilt uitvoeren met uitgeschakelde bevestigingsberichten.

 9. Typ DoCmd.SetWarnings (WarningsOn)op een nieuwe regel.

 10. Sluit de VBA-editor en sla het formulier op.

Een macro gebruiken om de berichten uit en weer in te schakelen

 1. Selecteer in de vervolgkeuzelijst boven aan de opbouwprogramma voor macro's de actie SetWarnings.

  • Als de actie SetWarnings niet wordt weergegeven, zorgt u op het tabblad Ontwerpen, in de groep Weergeven/verbergen, dat alle acties weergeven is geselecteerd.

 2. Klik onder de actie SetWarnings op de pijl naast Waarschuwingen aan en selecteer Nee.

 3. Voer de benodigde macroacties in om de taken uit te voeren die moeten worden uitgevoerd als bevestigingsberichten zijn uitgeschakeld.

 4. Onder de laatste taakactie selecteert u de actie Instellen, klikt u op de pijl naast de waarschuwingen aan en selecteert u Ja.

 5. Sluit de opbouwer voor macro's, sla de macro op en sla het formulier op.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×