Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Voordat u het document deelt, verwijdert u eventuele markeringen door bijgespoorde wijzigingen te accepteren of te weigeren en opmerkingen te verwijderen.

Belangrijk: Als u bijgespoorde wijzigingen wilt verwijderen, moet u deze accepteren of weigeren. Als u opmerkingen wilt verwijderen, moet u deze verwijderen. Als u de weergave Geen markeringen kiest, worden wijzigingen en opmerkingen tijdelijk verborgen. Deze zijn weer zichtbaar wanneer iemand het document de volgende keer opent.

Wijzigingen per keer accepteren of negeren

 1. Klik of tik aan het begin van het document.

 2. Ga op het tabblad Controleren naar Wijzigingen.

 3. Selecteer Accepteren of Weigeren. Wanneer u wijzigingen accepteert of weigert, gaat Word naar de volgende wijziging.

  Wijzigingen accepteren of negeren

 4. Herhaal dit totdat u alle wijzigingen in het document hebt bekeken.

Tip: Als u wijzigingen in het document wilt bekijken zonder deze te accepteren of te weigeren, selecteert u Volgende of Vorige.

Alle wijzigingen accepteren of weigeren

 1. Ga op het tabblad Controleren naar Wijzigingen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer in de vervolgkeuzelijst Accepteren de optie Alle wijzigingen accepteren.

  • Selecteer in de vervolgkeuzelijst Weigeren de optie Alle wijzigingen weigeren.

   Optie Alle wijzigingen accepteren

Opmerkingen één voor één verwijderen

 1. Selecteer een opmerking.

 2. Ga op het tabblad Controleren naar Opmerkingen en selecteer Verwijderen.

  Knop Een opmerking verwijderen

Alle opmerkingen verwijderen

 1. Selecteer een opmerking.

 2. Ga op het tabblad Controleren naar Opmerkingen.

 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Verwijderen de optie Alle opmerkingen in document verwijderen.

  Alle opmerkingen verwijderen

Tips: 

 • Als u een laatste controle wilt uitvoeren, kunt u Documentcontrole uitvoeren. Met dit hulpprogramma wordt gecontroleerd op bijgespoorde wijzigingen en opmerkingen, verborgen tekst, persoonlijke namen in eigenschappen en andere informatie.

 • Als u Documentcontrole wilt uitvoeren, gaat u naar Bestand>Info> Controleren op problemen en selecteert u Document controleren.

Wijzigingen één voor één accepteren of weigeren

 1. Klik of tik aan het begin van het document

 2. Selecteer op het tabblad Controleren de optie Accepteren of Weigeren. Wanneer u wijzigingen accepteert of weigert, gaat Word naar de volgende wijziging.

  Knop Wijzigen accepteren

 3. Herhaal dit totdat u alle wijzigingen in het document hebt bekeken.

Tip: Als u door wijzigingen in het document wilt gaan zonder deze te accepteren of te weigeren, selecteert u Volgende of Vorige.

Alle wijzigingen accepteren of weigeren

 1. Ga naar het tabblad Controleren.

 2. Ga op een van de volgende opties te werk: Wijzigingen en ga op een van de volgende stappen te werk:

  • Selecteer in de vervolgkeuzelijst Accepteren de optie Alle wijzigingen accepteren.

  • Selecteer in de vervolgkeuzelijst Weigeren de optie Alle wijzigingen weigeren.

Opmerkingen één voor één verwijderen

 1. Selecteer een opmerking.

 2. Selecteer op het tabblad Controleren de optie Verwijderen.

  Knop Opmerking verwijderen

Alle opmerkingen verwijderen

 1. Ga naar het tabblad Controleren.

 2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Verwijderen de optie Alle opmerkingen in document verwijderen.

  Alle opmerkingen verwijderen

Bijgehouden wijzigingen verwijderen

 1. Klik aan het begin van het document.

 2. Ga op het tabblad Controleren naar Wijzigingen.

 3. Selecteer Accepteren of Weigeren. Wanneer u wijzigingen accepteert of weigert, gaat Word naar de volgende wijziging.

  Opties onder Wijzigingen op het tabblad Controleren

 4. Herhaal dit totdat u alle wijzigingen in het document hebt verwijderd.

Tip: Als u wijzigingen in het document wilt bekijken zonder deze te accepteren of te weigeren, selecteert u Volgende of Vorige.

Eén wijziging accepteren of weigeren

Wanneer u één wijziging accepteert of weigert, gaat Word niet naar de volgende wijziging in het document.

 • Klik met de rechtermuisknop op de wijziging en selecteer de optie om deze te accepteren of te weigeren.

Opmerkingen verwijderen

U moet opmerkingen afzonderlijk verwijderen van bijgespoorde wijzigingen.

 1. Selecteer een opmerking.

 2. Ga op het tabblad Controleren naar Opmerkingen.

 3. Selecteer Verwijderen.

  Opties onder Opmerkingen op het tabblad Controleren

Alle opmerkingen tegelijk verwijderen 

 1. Naar het tabblad Controleren gaan

 2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Verwijderen de optie Alle opmerkingen in document verwijderen.

Conflicterende wijzigingen oplossen

Wanneer meerdere auteurs samenwerken aan een document, kunnen ze wijzigingen aanbrengen die met elkaar conflicteren. Conflicten kunnen optreden wanneer één persoon offline werkt en het document vervolgens op de server opgeslagen, of wanneer twee personen aan hetzelfde deel van een document werken en opslaan op de server voordat u het document ververst met updates van andere auteurs.

Wanneer wijzigingen conflicteren, moet u deze oplossen voordat u het document op de server kunt opslaan. Alle wijzigingen in het document worden op uw computer opgeslagen in het Microsoft Upload Center, zelfs wanneer het document conflicten bevat. De wijzigingen worden echter niet op de server opgeslagen tot de conflicten zijn opgelost. Als er conflicten aanwezig zijn, wordt dit door Word gemeld via een berichtenbalk boven aan het documentvenster en een melding in de statusbalk.

 1. Klik in de berichtenbalk op Conflicten oplossen.

  In Word worden de conflicten weergegeven in het deelvenster Uw strijdige wijzigingen, en op het lint wordt het tabblad Conflicten weergegeven.

 2. Klik in het deelvenster Uw strijdige wijzigingen op een conflicterende wijziging om het conflicterende deel van het document te markeren.

  In Word worden conflicterende wijzigingen die u hebt aangebracht roze gemarkeerd en worden wijzigingen die andere auteurs hebben aangebracht groen gemarkeerd. Eventuele andere bijgehouden wijzigingen die in het document aanwezig zijn, worden tijdelijk verborgen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  Bewerking

  Werkwijze

  Uw wijziging behouden

  Klik op het tabblad Conflicten, onder Strijdige wijzigingen, op Mijn wijziging accepteren.

  Uw wijziging verwijderen

  Klik op het tabblad Conflicten, onder Strijdige wijzigingen, op Mijn wijziging negeren.


  Tabblad Conflict, groep Conflicten

Wijzigingen accepteren of negeren

U kunt elke wijziging in de juiste volgorde bekijken en bepalen of u de wijziging wilt accepteren of weigeren.

 1. Klik of tik aan het begin van het document.

 2. Ga op het tabblad Controleren naar Bijhouden.

 3. Selecteer Accepteren of Weigeren. Wanneer u wijzigingen accepteert of weigert, gaat Word naar de volgende wijziging.

  Deelvenster Bijhouden met opdrachten Accepteren, Weigeren, Vorige en Volgende.

  Tip: Als u wijzigingen in het document wilt bekijken zonder deze te accepteren of te weigeren, selecteert u Volgende of Vorige.

 4. Herhaal dit totdat u alle wijzigingen in het document hebt bekeken.

Eén wijziging accepteren of weigeren

In plaats van wijzigingen in volgorde door te voeren, kunt u één wijziging accepteren of weigeren. Wanneer u de wijziging accepteert of weigert, wordt de volgende wijziging in het document niet in Word gewijzigd.

 • Klik met de rechtermuisknop op de wijziging en selecteer de optie om deze te accepteren of te weigeren.

  Klik met de rechtermuisknop om een wijziging te accepteren of te weigeren.

Wijzigingen accepteren

 1. Tik tweemaal op een wijziging in het document om deze te selecteren.

 2. Tik op het tabblad Controleren op het pictogram Accepteren.

  Menu Wijzigingen accepteren

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Tik op Accepteren & Naar Volgende gaan om de wijziging te accepteren en naar de volgende wijziging in het document te gaan.

  • Tik op Verwijdering accepteren,Invoegen accepterenof Wijziging accepteren om de geselecteerde wijziging te accepteren, die contextueel per type is geïdentificeerd en niet naar de volgende wijziging in het document te gaan.

  • Tik op Alle weergegeven accepteren om alle wijzigingen te accepteren die zichtbaar zijn, maar niet op wijzigingen die verborgen zijn. Als u bijvoorbeeld alleen wijzigingen bekijkt die door een specifieke revisor zijn aangebracht, accepteert u op Alle weergegeven accepteren alleen de wijzigingen die door die revisor zijn aangebracht.

  • Tik op Alles accepteren om alle wijzigingen in het document te accepteren.

  • Tik op Alle & stoppen met bijhouden om alle wijzigingen in het document te accepteren en Wijzigingen bijhouden uit te schakelen.

 4. Als u naar een andere wijziging wilt gaan zonder deze te accepteren of te weigeren, tikt u op het pictogram Vorige of Volgende.

Wijzigingen weigeren

 1. Tik tweemaal op een wijziging in het document om deze te selecteren.

 2. Tik op het tabblad Controleren op het pictogram Weigeren.

  Menu Wijzigingen weigeren

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Tik op & Naar Volgende gaan om de wijziging te weigeren en naar de volgende wijziging in het document te gaan.

  • Tik op Verwijderen weigeren,Invoegen weigerenof Wijzigen weigeren om de geselecteerde wijziging te weigeren, die contextueel per type is geïdentificeerd en niet naar de volgende wijziging in het document te gaan.

  • Tik op Alle weergegeven weigeren om alle wijzigingen te weigeren die zichtbaar zijn, maar niet op wijzigingen die verborgen zijn. Als u bijvoorbeeld alleen wijzigingen bekijkt die door een specifieke revisor zijn aangebracht, worden alleen de wijzigingen die door die revisor zijn aangebracht, afgewezen als u op Alle weergegeven weigeren tikt.

  • Tik op Alles weigeren om alle wijzigingen in het document te weigeren.

  • Tik op Alle & stoppen met bijhouden om alle wijzigingen in het document te weigeren en Wijzigingen bijhouden uit te schakelen.

 4. Als u naar een andere wijziging wilt gaan zonder deze te accepteren of te weigeren, tikt u op het pictogram Vorige of Volgende.

Opmerkingen verwijderen

 1. Tik tweemaal op een opmerking in het document om deze te selecteren.

 2. Tik op het tabblad Controleren.

  Menu Opmerkingen op tabblad controleren

 3. Tik op het pictogram Verwijderen om de opmerking te verwijderen of houd het pictogram Verwijderen in de wacht totdat de lijst Verwijderen wordt weergegeven en ga op een van de volgende stappen te werk:

  • Tik op Verwijderen om alleen de geselecteerde opmerking te verwijderen.

  • Tik op Alles verwijderen om alle opmerkingen in het document te verwijderen.

 4. Als u naar een andere opmerking wilt gaan zonder deze te verwijderen, tikt u op het pictogram Vorige of Volgende.

Wijzigingen accepteren

 1. Tik tweemaal op een wijziging in het document om deze te selecteren.

 2. Tik op het tabblad Controleren op Accepteren.

  Bijgehouden wijzigingen accepteren

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Tik op Accepteren & Naar Volgende gaan om de wijziging te accepteren en naar de volgende wijziging in het document te gaan.

  • Tik op Verwijdering accepteren,Invoegen accepterenof Wijziging accepteren om de geselecteerde wijziging te accepteren, die contextueel per type is geïdentificeerd en niet naar de volgende wijziging in het document te gaan.

  • Tik op Alle weergegeven accepteren om alle wijzigingen te accepteren die zichtbaar zijn, maar niet op wijzigingen die verborgen zijn. Als u bijvoorbeeld alleen wijzigingen bekijkt die door een specifieke revisor zijn aangebracht, accepteert u op Alle weergegeven accepteren alleen de wijzigingen die door die revisor zijn aangebracht.

  • Tik op Alles accepteren om alle wijzigingen in het document te accepteren.

  • Tik op Alle & stoppen met bijhouden om alle wijzigingen in het document te accepteren en Wijzigingen bijhouden uit te schakelen.

Wijzigingen weigeren

 1. Tik tweemaal op een wijziging in het document om deze te selecteren.

 2. Tik op het tabblad Controleren op Weigeren.

  Bijgespoorde wijzigingen weigeren

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Tik op & Naar Volgende gaan om de wijziging te weigeren en naar de volgende wijziging in het document te gaan.

  • Tik op Verwijderen weigeren,Invoegen weigerenof Wijzigen weigeren om de geselecteerde wijziging te weigeren, die contextueel per type is geïdentificeerd en niet naar de volgende wijziging in het document te gaan.

  • Tik op Alle weergegeven weigeren om alle wijzigingen te weigeren die zichtbaar zijn, maar niet op wijzigingen die verborgen zijn. Als u bijvoorbeeld alleen wijzigingen bekijkt die door een specifieke revisor zijn aangebracht, worden alleen de wijzigingen die door die revisor zijn aangebracht, afgewezen als u op Alle weergegeven weigeren tikt.

  • Tik op Alles weigeren om alle wijzigingen in het document te weigeren.

  • Tik op Alle & stoppen met bijhouden om alle wijzigingen in het document te weigeren en Wijzigingen bijhouden uit te schakelen.

Opmerkingen verwijderen

 1. Tik tweemaal op een opmerking in het document om deze te selecteren.

 2. Tik op het tabblad Controleren op Verwijderenen ga op een van de volgende dingen te werk:

  • Tik op Verwijderen om alleen de geselecteerde opmerking te verwijderen.

  • Tik op Alles verwijderen om alle opmerkingen in het document te verwijderen.

   Opmerkingen verwijderen

  • Als u naar een andere opmerking wilt gaan zonder deze te verwijderen, tikt u op het pictogram Vorige of Volgende.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×