Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Van toepassing op

ComboBox-object

ListBox-object

Als u een selectie maakt in een keuzelijst of keuzelijst met invoervak, bepaalt de eigenschap BoundColumn in Microsoft Office Access 2007 welke kolomwaarden moeten worden gebruikt als de waarde voor het besturingselement. Als het besturingselement afhankelijk is van een veld, wordt de waarde in de kolom die door de eigenschap BoundColumn wordt bepaald, opgeslagen in het veld dat in de eigenschap ControlSource wordt genoemd. Lezen/schrijven Long.

expressie.BoundColumn

expressie Vereist. Een expressie die een van de objecten in de lijst Van toepassing op retourneert.

Instelling

De eigenschap BoundColumn gebruikt de volgende instellingen.

Instelling

Beschrijving

0

De eigenschapswaarde ListIndex, en niet de kolomwaarde, wordt opgeslagen in de huidige record. De eigenschapswaarde ListIndex van de eerste rij is 0, die van de tweede rij is 1, enzovoort. De eigenschap ListIndex wordt ingesteld als een item wordt geselecteerd in een keuzelijst of het keuzelijstgedeelte van een keuzelijst met invoervak. Het kan handig zijn om de eigenschap BoundColumn in te stellen op 0 en de eigenschapswaarde ListIndex van het besturingselement te gebruiken als u bijvoorbeeld alleen een reeks getallen wilt opslaan.

1 of hoger

(Standaard is 1) De waarde in de opgegeven kolom wordt de waarde voor het besturingselement. Als het besturingselement afhankelijk is van een veld, wordt deze instelling in de huidige record in dat veld opgeslagen. De eigenschap BoundColumn kan niet worden ingesteld op een hogere waarde dan de instelling voor ColumnCount.


U kunt de eigenschap BoundColumn instellen met het eigenschappenvenster van het besturingselement, een macro of VBA-code (Visual Basic for Applications).

Voor tabelvelden kunt u deze eigenschap instellen op het tabblad Opzoeken in de sectie Veldeigenschappen van de ontwerpweergave voor tabellen voor velden waarvoor de eigenschap DisplayControl is ingesteld op Keuzelijst met invoervak of Keuzelijst.

tip

De eigenschap BoundColumn wordt automatisch ingesteld wanneer u de wizard Opzoeken als gegevenstype selecteert voor een veld in de ontwerpweergave voor tabellen.

In VBA-code stelt u de eigenschap BoundColumn in met een getal of een numerieke expressie waarvan de waarde gelijk is aan een waarde van 0 tot de instelling van de eigenschap ColumnCount.

Opmerkingen

De linkerkolom in een keuzelijst met invoervak (de meest linkse kolom waarvan de instelling in de eigenschap ColumnWidths van de keuzelijst met invoervak niet 0 is) bevat de gegevens die in het tekstvakgedeelte van het keuzelijst met invoervak worden weergegeven in formulierweergave of een rapport. De eigenschap BoundColumn bepaalt welke kolomwaarde in het tekstvak of de keuzelijst met invoervak wordt opgeslagen als u een selectie maakt. Dit zorgt ervoor dat u gegevens kunt weergeven die verschillen van de gegevens die u opslaat als de waarde van het besturingselement.

Opmerking: Als de afhankelijke kolom niet dezelfde is als de meest linkse kolom in het besturingselement (of als u de eigenschap BoundColumn op 0 instelt), wordt de eigenschap LimitToList ingesteld op Ja.

In Access wordt gebruikgemaakt van op nul gebaseerde getallen om te verwijzen naar kolommen in de eigenschap Column. Dat wil zeggen dat naar de eerste kolom wordt verwezen door middel van de expressie Column(0), naar de tweede kolom door middel van de expressie Column(1), enzovoort. Voor de eigenschap BoundColumn wordt echter gebruikgemaakt van op een gebaseerde getallen om naar de kolommen te verwijzen. Dat betekent dat als de eigenschap BoundColumn is ingesteld op 1, naar de waarde die in die kolom is opgeslagen, wordt verwezen met behulp van de expressie Column(0).

Als de eigenschap AutoExpand is ingesteld op Ja, wordt tijdens het typen automatisch een waarde in het tekstvakgedeelte van de keuzelijst met invoervak ingevuld die overeenkomt met een waarde in de keuzelijst met invoervak.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden

TRAINING VERKENNEN >

Als eerste nieuwe functies krijgen

DEELNEMEN AAN MICROSOFT 365 INSIDERS >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×