Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

De functie CEL geeft als resultaat informatie over de opmaak, locatie of inhoud van een cel. Als u bijvoorbeeld wilt controleren of een cel een numerieke waarde bevat in plaats van tekst, voordat u met de cel een berekening uitvoert, kunt u de volgende formule gebruiken:

=ALS(CEL("type";A1)="v";A1*2,0)

Met deze formule wordt A1*2 alleen berekend als cel A1 een numerieke waarde bevat en wordt 0 als resultaat gegeven als A1 tekst bevat of leeg is.

Opmerking: Formules die gebruikmaken van CEL hebben taalspecifieke argumentwaarden en retourneren fouten als deze worden berekend met een andere taalversie van Excel. Als u bijvoorbeeld een formule met CEL maakt terwijl u de Tsjechische versie van Excel gebruikt, retourneert die formule een fout als de werkmap wordt geopend met de Franse versie.  Als het voor anderen belangrijk is om uw werkmap te openen met verschillende taalversies van Excel, kunt u overwegen om alternatieve functies te gebruiken of anderen lokale kopieën toe te staan waarin ze de CEL-argumenten aanpassen aan hun taal.

Syntaxis

CEL(infotype; [verwijzing])

De syntaxis van de functie CEL heeft de volgende argumenten:

Argument

Beschrijving

infotype   

Vereist

Dit is een tekstwaarde waarmee u opgeeft welk informatietype u voor de cel wilt ophalen. De volgende lijst bevat de mogelijke waarden voor het argument infotype en de bijbehorende resultaten.

verwijzing    

Optioneel

De cel waarover u informatie wilt ophalen.

Als u dit weglaat, wordt de informatie die is opgegeven in het argument info_type geretourneerd voor de cel die is geselecteerd op het moment van berekening. Als het verwijzingargument een celbereik is, retourneert de functie CEL de informatie voor actieve cel in het geselecteerde bereik.

Belangrijk: Hoewel verwijzing technisch gezien optioneel is, wordt het opnemen ervan in uw formule aangemoedigd, tenzij u begrijpt welk effect de afwezigheid ervan heeft op het resultaat van uw formule en dit effect wilt toepassen. Als u het verwijzingsargument weglaat, wordt er om de volgende redenen niet betrouwbaar informatie over een specifieke cel geproduceerd:

  • Wanneer een cel in de automatische berekeningsmodus wordt gewijzigd door een gebruiker, kan de berekening worden geactiveerd voor of nadat de selectie is voltooid, afhankelijk van het platform dat u voor Excel gebruikt.  Excel voor Windows activeert bijvoorbeeld momenteel berekeningen voordat selectiewijzigingen worden gewijzigd, maarExcel voor het web daarna.

  • Wanneer Co-Authoring met een andere gebruiker die een bewerking aanbrengt, rapporteert deze functie uw actieve cel in plaats van die van de editor.

  • Elke herberekening, bijvoorbeeld door op F9 te drukken, zorgt ervoor dat de functie een nieuw resultaat retourneert, ook al is er geen celbewerking opgetreden.

info_type waarden

In de volgende lijst worden de tekstwaarden beschreven die kunnen worden gebruikt voor het argument info_type. Deze waarden moeten worden ingevoerd in de functie CEL met aanhalingstekens (" ").

infotype

Resultaat

"adres"

De verwijzing naar de eerste cel in de verwijzing in de vorm van tekst. 

"kolom"

Het kolomnummer van de cel in de verwijzing.

"kleur"

De waarde 1 als de cel kleuropmaak voor negatieve waarden bevat, anders is het resultaat 0 (nul).

Opmerking: Deze waarde wordt niet ondersteund in Excel voor het web, Excel Mobile en Excel Starter.

"inhoud"

De waarde van de cel linksboven in de verwijzing; geen formule.

"bestandsnaam"

De bestandsnaam (met het volledige pad) van het bestand dat de verwijzing bevat (als tekst). Als het werkblad met de verwijzing nog niet is opgeslagen, is het resultaat een lege tekenreeks ("").

Opmerking: Deze waarde wordt niet ondersteund in Excel voor het web, Excel Mobile en Excel Starter.

"notatie"

De tekstwaarde die overeenkomt met de getalnotatie van de cel. De volgende tabel bevat de tekstwaarden voor de verschillende notaties. Als de cel kleuropmaak voor negatieve waarden bevat, wordt "-" aan het einde van de tekstwaarde weergegeven. Als de cel een notatie bevat waarmee positieve waarden of alle waarden tussen haakjes worden geplaatst, wordt "()" aan het einde van de tekstwaarde weergegeven.

Opmerking: Deze waarde wordt niet ondersteund in Excel voor het web, Excel Mobile en Excel Starter.

"haakjes"

De waarde 1 als de cel een notatie bevat waarmee positieve waarden of alle waarden tussen haakjes worden geplaatst; anders is het resultaat 0.

Opmerking: Deze waarde wordt niet ondersteund in Excel voor het web, Excel Mobile en Excel Starter.

"voorvoegsel"

De tekstwaarde die overeenkomt met het voorvoegsel van de cel. Geeft als resultaat een enkel aanhalingsteken (') als de cel links uitgelijnde tekst bevat, een dubbel aanhalingsteken (") als de cel rechts uitgelijnde tekst bevat, een caret (^) als de cel gecentreerde tekst bevat, een backslash (\) als de cel uitgevulde tekst bevat en lege tekst ("") als de cel iets anders bevat.

Opmerking: Deze waarde wordt niet ondersteund in Excel voor het web, Excel Mobile en Excel Starter.

"bescherming"

De waarde 0 als de cel niet is vergrendeld en 1 als de cel wel is vergrendeld.

Opmerking: Deze waarde wordt niet ondersteund in Excel voor het web, Excel Mobile en Excel Starter.

"rij"

Het rijnummer van de cel in de verwijzing.

"type"

De tekstwaarde die overeenkomt met het type gegevens in de cel. Geeft als resultaat "g" (leeg) als de cel leeg is, "l" (label) als de cel een tekstconstante bevat en "w" (waarde) als de cel iets anders bevat.

"breedte"

Retourneert een matrix met 2 items.

Het eerste item in de matrix is de kolombreedte van de cel, afgerond op een geheel getal. Een eenheid voor de kolombreedte komt overeen met de breedte van een teken in de standaardtekengrootte.

Het tweede item in de matrix is een Booleaanse waarde, de waarde is WAAR als de kolombreedte de standaardwaarde is of ONWAAR als de breedte expliciet is ingesteld door de gebruiker. 

Opmerking: Deze waarde wordt niet ondersteund in Excel voor het web, Excel Mobile en Excel Starter.

Notatiecodes van CEL

In de volgende lijst vindt u de tekstwaarden die het resultaat van de functie CEL zijn als het argument infotype "notatie" is en het argument verw een cel is die is opgemaakt met een ingebouwde getalnotatie.

Excel-getalnotatie

Resultaat van de functie CEL

Standaard

"G"

0

"F0"

#.##0

"0,0"

0,00

"F2"

#.##0,00

".2"

€ #.##0_-;€ #.##0-

"C0"

€ #.##0_-;[Rood]€ #.##0-

"C0-"

€ #.##0,00_-;€ #.##0,00-

"C2"

€ #.##0,00_-;[Rood]€ #.##0,00-

"C2-"

0%

"P0"

0,00%

"P2"

0,00E+00

"S2"

# ?/? of # ??/??

"G"

d-m-jj of d-m-jj u:mm of dd-mm-jj

"D4"

d-mmm-jj of dd-mmm-jj

"D1"

d-mmm of dd-mmm

"D2"

mmm-jj

"D3"

dd-mm

"D5"

u:mm AM/PM

"D7"

u:mm:ss AM/PM

"D6"

u:mm

"D9"

u:mm:ss

"D8"

Opmerking: Als het argument info_type in de functie CEL 'opmaak' is en u later een andere notatie toepast op de cel waarnaar wordt verwezen, moet u het werkblad opnieuw berekenen (druk op F9) om de resultaten van de functie CEL bij te werken.

Voorbeelden

Celfunctievoorbeelden

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community of ondersteuning vragen in de Communities.

Zie ook

De opmaak van een cel
wijzigenEen celverwijzing
maken of wijzigenADRES, functie
Voorwaardelijke opmaak toevoegen, wijzigen, zoeken of wissen in een cel

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×