Wanneer u de compatibiliteitscontrole gebruikt, kan in berichten worden aangegeven dat er functionaliteit verloren gaat als u een PowerPoint-presentatie opslaat als een PowerPoint 97-2003-bestand (.ppt). Dit document bevat de berichten die tijdens de compatibiliteitscontrole kunnen worden gegenereerd. Gebruik de informatie onder elk bericht om te zien waardoor het bericht wordt weergegeven en suggesties te bekijken over de uit te voeren actie.   

Zie Compatibiliteitsmodus gebruiken om te werken met verschillende versies van PowerPoint.

Er zijn twee soorten berichten van de compatibiliteitscontrole:

 1. In het meest voorkomende geval verliest u alleen de bewerkingsfunctionaliteit wanneer u het bestand opent in een eerdere versie van PowerPoint. Als u bijvoorbeeld een presentatie met een SmartArt-graphicopslaat naar een eerdere versie van de PowerPoint-indeling en u dit bestand opent in bepaalde eerdere versies van PowerPoint, wordt de SmartArt-graphic gewijzigd in een afbeelding. Als u het bestand echter weer opent in een nieuwere versie van PowerPoint en u geen wijzigingen hebt aangebracht in de SmartArt-graphic, kunt u de SmartArt-graphicverder bewerken. Dit soort berichten bevat ‘een eerdere versie van PowerPoint’.

 2. In het tweede geval gaat functionaliteit definitief verloren. Als u bijvoorbeeld de tekst van een tijdelijke aanduiding in een aangepaste indeling hebt gewijzigd, is deze tekst definitief verloren.

U kunt bepaalde inhoud uit latere versies van PowerPoint in eerdere versies van PowerPoint. Vormen en tekst met nieuwe effecten worden bijvoorbeeld geconverteerd naar afbeeldingen (bitmaps) in bepaalde eerdere versies van PowerPoint om ervoor te zorgen dat deze er hetzelfde uitzien in een presentatie. U kunt hierdoor niet de lijndikte, opvulkleur of andere aspecten van de vormen en tekst wijzigen. Wanneer de tekst is geconverteerd naar een bitmap, worden animaties van deze tekst niet weergegeven tijdens de presentatie.

Tip:   Als u een SmartArt-graphic, een vorm of andere objecten in uw presentatie wilt wijzigen, kunt u een kopie van uw PowerPoint-presentatie opslaan en vervolgens de kopie opslaan als een PowerPoint 97-2003-bestand (.ppt). Op deze manier kunt u wijzigingen aanbrengen in de originele presentatie als uw SmartArt-graphics, vormen of andere objecten worden geconverteerd naar afbeeldingen wanneer u de presentatie opslaat in de bestandsindeling van een eerdere versie.

Mediaclips die zijn ingesloten of bijgewerkt in PowerPoint 2010 of nieuwere versies, worden geconverteerd naar een afbeelding die u niet kunt bewerken in eerdere versies van PowerPoint.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Een mediaclip die is ingevoegd of bijgewerkt in de presentatie.

Voeg de clip opnieuw in en gebruik Koppelen aan bestand in plaats van insluiten.

Voor het behoud van het uiterlijk van de vorm worden sommige effecten geconverteerd naar afbeeldingen die worden gebruikt als opvulling voor de vorm. U kunt nog steeds tekst bewerken omdat de tekst boven op deze afbeeldingen wordt weergegeven.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Een vorm met een of meer van de volgende effecten: (binnenste) schaduw, gloed, schuine randen, vloeiende randen of opvulling met kleurovergang.

Verwijder de effecten.

Voor het behoud van het uiterlijk van de vorm worden de vorm en eventuele tekst in deze vorm geconverteerd naar een afbeelding die u niet kunt bewerken in eerdere versies van PowerPoint.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Tekst met een of meer van de volgende effecten: weerspiegeling, (binnenste) schaduw, gloed, transformeren, 3D-draaiing, tekstkaders of opvullingen (kleurovergang, afbeelding en patroon).

Verwijder de teksteffecten.

Doorgehaalde of dubbel doorgehaalde tekst, tekstkolommen, tekst met inspringing op niveau 6 - 9 of verticale tekst.

Verwijder deze met de knoppen in de groep Lettertype of de groep Alinea op het tabblad Start.

Een vorm met een weerspiegelingseffect.

Verwijder de effecten.

Voor het behoud van het uiterlijk van de gegroepeerde vormen worden de gegroepeerde vormen geconverteerd naar een afbeelding die u niet kunt bewerken in eerdere versies van PowerPoint.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Gegroepeerde vormen met een of meer van de volgende effecten toegepast op alle vormen: weerspiegeling, gloed, 3D-draaiing of opvullingen (kleurovergang, afbeelding en patroon).

Verwijder de effecten.

Voor het behoud van het uiterlijk van de SmartArt-afbeelding wordt de SmartArt-afbeelding geconverteerd naar een afbeelding die u niet kunt bewerken in eerdere versies van PowerPoint.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Een SmartArt-afbeelding.

SmartArt-afbeeldingen worden geconverteerd naar één object dat niet kan worden bewerkt in versies van PowerPoint die ouder zijn dan Office PowerPoint 2007. U kunt echter de optie Groep opheffen toepassen op de SmartArt-afbeelding, zodat deze kan worden gewijzigd in eerdere versies van PowerPoint. Wanneer u de SmartArt-afbeelding hebt geconverteerd naar afzonderlijke vormen, is de functionaliteit op de tabbladen Hulpmiddelen voor SmartArt niet meer beschikbaar.

Voor het behoud van het uiterlijk van de tabel wordt de tabel geconverteerd naar een afbeelding die u niet kunt bewerken in een eerdere versie van PowerPoint.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Een tabel met WordArt in de cellen.

Verwijder de teksteffecten.

Een tabel met een of meer van de volgende effecten: weerspiegeling, schuine celrand, schaduw of opvullingen (kleurovergang, afbeelding en patroon).

Verwijder de effecten.

Dit bericht wordt weergegeven wanneer u een effect toevoegt aan een vorm en de geconverteerde afbeelding hierdoor groter wordt dan 30 MB.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de vorm

Mogelijke oplossing

Een vorm met een of meer van de volgende effecten: weerspiegeling, gloed, schuine rand, vloeiende randen, 3D-draaiing of opvullingen (kleurovergang, afbeelding en patroon).

Verwijder de effecten.

Voor het behoud van het uiterlijk van de gegroepeerde vormen worden de gegroepeerde vormen geconverteerd naar een afbeelding die u niet kunt bewerken in eerdere versies van PowerPoint en worden effecten verwijderd.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Gegroepeerde vormen met een of meer van de volgende effecten toegepast op alle vormen: weerspiegeling, gloed, schuine rand, vloeiende randen, 3D-draaiing of opvullingen (kleurovergang, afbeelding en patroon).

Verwijder de effecten.

Dit bericht kan worden weergegeven als uw presentatie een aangepaste werkbalk Snelle toegang, aangepaste onderdelen van de gebruikersinterface die niet worden ondersteund in oudere versies van PowerPoint dan Office PowerPoint 2007, of beide bevat. Deze aangepaste functies zijn niet beschikbaar in eerdere versies van PowerPoint.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Een of meer knoppen die specifiek voor deze presentatie zijn toegevoegd aan de werkbalk Snelle toegang.

Een aangepaste interface.

Aangezien de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface in Office PowerPoint 2007 en PowerPoint 2010 heel erg afwijkt van de menu’s en werkbalken in eerdere versies van PowerPoint, zijn aanpassingen die zijn aangebracht in Office PowerPoint 2007 of PowerPoint 2010 niet beschikbaar in eerdere versies van PowerPoint.

In eerdere versies van PowerPoint kunt u vergelijkbare aangepaste opdrachten toevoegen aan werkbalken en menu's.

In Microsoft Office Excel 2007 en hoger heeft een werkblad 16.384 kolommen en 1.048.576 rijen. Werkbladen in eerdere versies van Excel hebben echter slechts 256 kolommen bij 65.536 rijen. Gegevens in cellen die buiten deze kolom- en rijlimiet vallen, gaan verloren in eerdere versies van Excel. Bij formuleverwijzingen naar gegevens in dit gebied treedt de fout #VERW! op.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Een grafiek die is gemaakt van gegevens in cellen buiten de rij- en kolomlimiet van de geselecteerde bestandsindeling.

Klik in de compatibiliteitscontrole van Excel op Zoeken om de cellen en bereiken te zoeken die buiten de rij- en kolomlimiet vallen. Selecteer deze rijen en kolommen en plaats deze binnen de rij- en kolomlimiet van het werkblad of verplaats deze naar een ander werkblad met de opdrachten Knippen en Plakken.

Dit bericht wordt weergegeven, wanneer u een presentatie met een aangepaste indeling met een of meer ActiveX-besturingselementen opslaat als een PowerPoint 97-2003-presentatie (.ppt).

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Een of meer ActiveX-besturingselementen die zijn toegevoegd aan een aangepaste indeling.

Als uw presentatie geen code bevat, klikt u op Doorgaan. De code wordt nu uit de presentatie verwijderd.

Als de presentatie code bevat en u deze wilt behouden, klikt u op Annuleren.

Notities: 

 • U kunt geen code die is gekoppeld aan ActiveX-besturingselementen in aangepaste indelingen, opslaan in eerdere bestandsindelingen dan PowerPoint 2007.

 • Als u wilt voorkomen dat de code verloren gaat of beschadigd raakt, slaat u het bestand op als een presentatiebestand (.pptx).

Dit bericht wordt weergegeven wanneer u een presentatie met een aangepaste indeling met aangepaste tekst opslaat.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Een aangepaste indeling met aangepaste tekst.

Wanneer u aangepaste tekst opslaat in een eerdere versie, wordt de tekst automatisch gewijzigd in de standaardtekst van de tijdelijke aanduiding of in een tekstvak.

Wijzig de tijdelijke aanduiding in een tekstvak en typ de aangepaste tekst in het tekstvak.

Dit bericht wordt weergegeven wanneer u een animatie-effect toevoegt aan een tijdelijke aanduiding in een aangepaste indeling.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Een animatie-effect dat is toegevoegd aan een tijdelijke aanduiding in een aangepaste indeling.

Wanneer u dit opslaat in een eerdere versie, wordt de tijdelijke aanduiding automatisch gewijzigd in de standaard tijdelijke aanduiding zonder animatie.

Wijzig de tijdelijke aanduiding in een tekstvak of vorm en pas de animatie hierop toe.

Wanneer u bepaalde animatie-effecten op vormen toepast en u de presentatie vervolgens opslaat in de bestandsindeling van een eerdere versie van PowerPoint, zijn de animaties mogelijk niet zichtbaar. Dit komt doordat de animatie is verbonden met tekst of een vorm die is omgezet in een afbeelding.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Een animatie-effect dat is toegepast op een vorm die niet meer kan worden bewerkt (bijvoorbeeld SmartArt-afbeeldingen).

Wanneer u dit opslaat in een eerdere versie, wordt de tijdelijke aanduiding automatisch gewijzigd in de standaard tijdelijke aanduiding zonder animatie.

Wijzig het object als volgt in een afbeelding met animatie:

 1. Selecteer de vorm op de dia.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de vorm en selecteer Opslaan als afbeelding.

 3. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Afbeeldingen op Afbeelding.

 4. Ga naar de afbeelding en klik op Invoegen.

 5. Pas de animatie toe op de afbeelding.

Dit bericht wordt weergegeven wanneer u een presentatie met een niet-geïnitialiseerd ActiveX-besturingselement opslaat. Een niet-geïnitialiseerd ActiveX-besturingselement is een besturingselement dat niet is ingeschakeld. Zie ActiveX-instellingen in Office-bestanden in- of uitschakelen voor meer informatie over het inschakelen van Active X-besturingselementen.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Een niet-geïnitialiseerd ActiveX-besturingselement.

 1. Klik op de berichtenbalk op Opties. Er wordt een beveiligingsdialoogvenster weergegeven waarin u het ActiveX-besturingselement kunt inschakelen. Als u dit doet, wordt het ActiveX-besturingselement geïnitialiseerd. Zie ActiveX-instellingen in Office-bestanden in- of uitschakelen voor informatie over hoe u een veilige keuze kunt maken voordat u op een optie klikt.

 2. Als het bericht nog steeds wordt weergegeven nadat u stap 1 hebt uitgevoerd, verwijdert u het ActiveX-besturingselement uit uw presentatie.

Mogelijk ontvangt u deze waarschuwing als er een gevoeligheidslabel wordt toegepast om de gegevens in uw document te classificeren. U kunt het label zien op de statusbalk of door naar Start> Gevoeligheid.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Een of meer gevoeligheidslabels die zijn toegepast op uw presentatie.

Pas het label opnieuw toe na het opslaan van het document met de Azure Information Protection Client.

Alle inhoudsmarkeringen die op het document zijn toegepast, zoals wijzigingen in koptekst/voettekst/watermerk, blijven staan.

Belangrijk:  Office 2007 wordt niet langer ondersteund. Voer een upgrade uit naar Microsoft 365 om vanaf elk apparaat te werken en blijf ondersteuning ontvangen.

Nu upgraden

Gebruik de compatibiliteitscontrole om mogelijke functionaliteitsverlies te identificeren wanneer u uw Microsoft Office PowerPoint 2007 opgeslagen in de bestandsindeling van een eerdere versie van PowerPoint. Dit document bevat de berichten die tijdens de compatibiliteitscontrole kunnen worden gegenereerd. Gebruik de informatie onder elk bericht om te zien waardoor het bericht wordt weergegeven en suggesties te bekijken over de uit te voeren actie.

Er zijn twee verschillende typen compatibiliteitscontroleberichten.

In het meest voorkomende geval verliest u alleen de bewerkingsfunctionaliteit wanneer u het bestand opent in een eerdere versie van PowerPoint. Als u bijvoorbeeld een presentatie met een SmartArt-afbeelding opgeslagen in een eerdere versie van de PowerPoint-indeling en dat bestand opent in een eerdere versie van PowerPoint, wordt de SmartArt-afbeelding gewijzigd in een afbeelding. Als u het bestand echter opnieuw opent in Office PowerPoint 2007, zonder wijzigingen aan te geven aan die SmartArt-afbeelding, kunt u uw SmartArt-afbeelding blijven bewerken. Deze typen berichten hebben 'in eerdere versies van PowerPoint' in.

In het tweede geval raakt u de functionaliteit definitief kwijt. Als u bijvoorbeeld de tekst van een tijdelijke aanduiding in een aangepaste indeling hebt gewijzigd, is deze tekst definitief verloren.

U kunt bepaalde Office PowerPoint 2007 niet bewerken in eerdere versies van PowerPoint. Shapes en tekst met nieuwe effecten worden bijvoorbeeld geconverteerd naar afbeeldingen (bitmaps) in eerdere versies van PowerPoint om ervoor te zorgen dat ze er in een presentatie hetzelfde uitzien. U kunt hierdoor niet de lijndikte, opvulkleur of andere aspecten van de vormen en tekst wijzigen. Wanneer de tekst is omgezet in een bitmap, worden animaties op die tekst ook niet weergegeven tijdens de presentatie.

Tip: Als u een SmartArt-afbeelding, vorm of andere objecten in uw Office PowerPoint 2007-presentatie wilt wijzigen, kunt u een kopie van uw Office PowerPoint 2007-presentatie opslaan en vervolgens de kopie opslaan als een PowerPoint 97-2003-bestand. Op deze manier kunt u wijzigingen aanbrengen in de oorspronkelijke Office PowerPoint 2007-presentatie als uw SmartArt-afbeeldingen, vormen of andere objecten worden geconverteerd naar afbeeldingen wanneer u de presentatie opgeslagen in de bestandsindeling van een eerdere versie.

Voor het behoud van het uiterlijk van de vorm worden sommige effecten geconverteerd naar afbeeldingen die worden gebruikt als opvulling voor de vorm. U kunt nog steeds tekst bewerken omdat de tekst boven op deze afbeeldingen wordt weergegeven.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Een vorm met een of meer van de volgende effecten: weerspiegeling, gloed, schuine rand, vloeiende randen, 3D-draaiing of opvullingen (kleurovergang, afbeelding en patroon).

Verwijder de effecten of kleurovergangsvulling.

Voor het behoud van het uiterlijk van de vorm worden de vorm en eventuele tekst in deze vorm geconverteerd naar een afbeelding die u niet kunt bewerken in eerdere versies van PowerPoint.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Tekst met een of meer van de volgende effecten: weerspiegeling, gloed, schuine rand, schaduw (binnenste of perspectief), kromtrekkende transformatie, 3D-draaiing, tekstkaders of opvullingen (kleurovergang, afbeelding en patroon).

Verwijder het teksteffect, de omtrek of de opvulling.

Doorgehaalde of dubbel doorgehaalde tekst, tekstkolommen, tekst met inspringing op niveau 6 - 9 of verticale tekst.

Verwijder deze met de knoppen in de groep Lettertype of de groep Alinea op het tabblad Start.

Een vorm met een of meer van de volgende effecten: weerspiegeling, gloed, schuine rand, vloeiende randen, 3D-draaiing of opvullingen (kleurovergang, afbeelding en patroon).

Verwijder de effecten of kleurovergangsvulling.

Voor het behoud van het uiterlijk van de gegroepeerde vormen worden de gegroepeerde vormen geconverteerd naar een afbeelding die u niet kunt bewerken in eerdere versies van PowerPoint.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Gegroepeerde vormen met een of meer van de volgende effecten toegepast op alle vormen: weerspiegeling, gloed, schuine rand, vloeiende randen, 3D-draaiing of opvullingen (kleurovergang, afbeelding en patroon).

Verwijder het 3D-effect.

Voor het behoud van het uiterlijk van de SmartArt-afbeelding wordt de SmartArt-afbeelding geconverteerd naar een afbeelding die u niet kunt bewerken in eerdere versies van PowerPoint.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Een SmartArt-afbeelding.

SmartArt-afbeeldingen worden geconverteerd naar één object dat niet kan worden bewerkt in versies van PowerPoint die ouder zijn dan Office PowerPoint 2007. U kunt de SmartArt-afbeeldingechter converteren naar afzonderlijke shapes, die vervolgens kunnen worden gewijzigd met eerdere versies van PowerPoint. Wanneer u de SmartArt-afbeelding naar afzonderlijke shapes converteert, is functionaliteit op de tabbladen hulpmiddelen voor SmartArt niet meer beschikbaar.

Als u het visuele uiterlijk van de tabel wilt behouden, wordt de tabel geconverteerd naar een afbeelding die u niet kunt bewerken in een eerdere versie van PowerPoint.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Een tabel met WordArt in de cellen.

De WordArt-stijl verwijderen.

Een tabel met een of meer van de volgende effecten: weerspiegeling, schuine celrand, schaduw of opvullingen (kleurovergang, afbeelding en patroon).

Verwijder de effecten.

Dit bericht wordt weergegeven wanneer u een effect toevoegt aan een vorm en de geconverteerde afbeelding hierdoor groter wordt dan 30 MB.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de vorm

Oplossing t o try

Een vorm met een of meer van de volgende effecten: weerspiegeling, gloed, schuine rand, vloeiende randen, 3D-draaiing of opvullingen (kleurovergang, afbeelding en patroon).

Verwijder de effecten of kleurovergangsvulling.

Voor het behoud van het uiterlijk van de gegroepeerde vormen worden de gegroepeerde vormen geconverteerd naar een afbeelding die u niet kunt bewerken in eerdere versies van PowerPoint en worden effecten verwijderd.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Gegroepeerde vormen met een of meer van de volgende effecten toegepast op alle vormen: weerspiegeling, gloed, schuine rand, vloeiende randen, 3D-draaiing of opvullingen (kleurovergang, afbeelding en patroon).

Verwijder het 3D-effect.

Dit bericht kan worden weergegeven als uw presentatie een aangepaste werkbalk Snelle toegang, aangepaste onderdelen van de gebruikersinterface die niet worden ondersteund in oudere versies van PowerPoint dan Office PowerPoint 2007, of beide bevat. Deze aangepaste functies zijn niet beschikbaar in eerdere versies van PowerPoint.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Een of meer knoppen die specifiek voor deze presentatie zijn toegevoegd aan de werkbalk Snelle toegang.

Een aangepaste interface.

Omdat de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface in Office PowerPoint 2007 sterk verschilt van de menu's en werkbalken in eerdere versies van PowerPoint, zijn aanpassingen die in Office PowerPoint 2007 zijn gemaakt, niet beschikbaar in eerdere versies van PowerPoint.

In eerdere versies van PowerPoint kunt u vergelijkbare aangepaste opdrachten toevoegen aan werkbalken en menu's.

In Microsoft Office Excel 2007 is de grootte van het werkblad 16.384 kolommen bij 1.048.576 rijen, maar de werkbladgrootte van eerdere versies van Excel is slechts 256 kolommen bij 65.536 rijen. Gegevens in cellen die buiten deze kolom- en rijlimiet vallen, gaan verloren in eerdere versies van Excel. Bij formuleverwijzingen naar gegevens in dit gebied treedt de fout #VERW! op.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Een grafiek die is gemaakt op basis van gegevens in cellen buiten de rij- en kolomlimiet van de geselecteerde bestandsindeling.

Klik in de Office Excel 2007 compatibiliteitscontrole op Zoeken om de cellen en bereik te zoeken die buiten de limieten voor rijen en kolommen vallen, selecteer ze en plaats ze vervolgens in de kolom- en rijlimieten of op een ander blad met de opdrachten Knippen en plakken.

Wanneer u een Office PowerPoint 2007-presentatie met een aangepaste indeling met een of meer ActiveX-besturingselementen op te slaan als een PowerPoint 97-2003-presentatie (.ppt), wordt dit bericht weergegeven.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Een of meer ActiveX besturingselementen toegevoegd aan een aangepaste indeling.

Als uw presentatie geen code bevat, klikt u op Doorgaan.

Als uw presentatie code bevat, klikt u op Annuleren.

Notities: 

 • In Office PowerPoint 2007 kunt u geen code opslaan die is gekoppeld aan ActiveX besturingselementen voor aangepaste indelingen in eerdere PowerPoint bestandsindelingen.

 • Sla het bestand op als een PowerPoint 2007 presentatiebestand (.pptx) om verloren of beschadigde code te voorkomen.

Dit bericht wordt weergegeven wanneer u een presentatie met een aangepaste indeling met aangepaste tekst opslaat.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Een aangepaste indeling met aangepaste tekst.

Verwijder de aangepaste prompttekst uit de aangepaste indeling.

Selecteer in de weergave Diamodel de aangepaste tekst in de tijdelijke aanduiding en verwijder deze. De standaardtekst voor tijdelijke aanduidingen keert terug zodra de aangepaste tekst is verwijderd.

Dit bericht wordt weergegeven wanneer u een animatie-effect toevoegt aan een tijdelijke aanduiding in een aangepaste indeling.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Een animatie-effect dat is toegevoegd aan een tijdelijke aanduiding in een aangepaste indeling.

Verwijder het animatie-effect uit de tijdelijke aanduiding door het volgende te doen:

 1. Selecteer in de weergave Diamodel de tijdelijke aanduiding.

 2. Klik op het tabblad Animaties in de groep Animaties op Aangepaste animatie.

 3. Klik in de aangepastetaakvenster op Verwijderen.

Wanneer u bepaalde animatie-effecten op shapes toe te passen en vervolgens uw presentatie op te slaan in de bestandsindeling van een eerdere versie van PowerPoint, zijn uw animaties mogelijk niet zichtbaar. De animatie staat namelijk op tekst of een vorm die is omgezet in een afbeelding.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Een animatie-effect dat is toegepast op een vorm die niet meer kan worden gebruikt.

Verwijder de animatie als volgt:

 1. Klik op de shape met de animatie die u wilt verwijderen.

 2. Selecteer op het tabblad Animaties in de groep Animaties in de lijst Animatie de optie Geen animatie.

Dit bericht wordt weergegeven wanneer u een presentatie met een niet-geïnitialiseerd ActiveX-besturingselement opslaat. Een niet-geïnitialiseerd ActiveX-besturingselement is een besturingselement dat niet is ingeschakeld. Zie Besturingselementen in ActiveX documenten in- ActiveX of uitschakelen voor meer informatie over het inschakelen Office van ActiveX besturingselementen.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Een niet-geïnitialiseerd ActiveX-besturingselement.

 1. Klik op de berichtenbalk op Opties. Er wordt een beveiligingsdialoogvenster weergegeven waarin u de optie kunt gebruiken om het Active X-besturingselement in te stellen. Als u dit doet, wordt het ActiveX-besturingselement geïnitialiseerd. Zie De instellingen van ActiveX in- of uitschakelen in Office bestanden voor informatie over het maken van een veilige beslissing voordat u op een optie klikt.

 2. Als u het bericht blijft zien na het uitvoeren van stap 1, verwijdert u het besturingselement ActiveX de presentatie.

Mogelijk ontvangt u deze waarschuwing als er een gevoeligheidslabel wordt toegepast om de gegevens in uw document te classificeren. U kunt het label zien op de statusbalk of door naar Start> Gevoeligheid.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Een of meer gevoeligheidslabels die zijn toegepast op uw presentatie.

Pas het label opnieuw toe na het opslaan van het document met de Azure Information Protection Client.

Alle inhoudsmarkeringen die op het document zijn toegepast, zoals wijzigingen in koptekst/voettekst/watermerk, blijven staan.

Verwante onderwerpen

Een presentatie openen die is gemaakt in een andere versie van PowerPoint

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×