Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u een publicerende site verbindt met een catalogus, kunt u beschrijvende URL’s voor de itempagina van uw catalogus configureren. U kunt ook het volgende doen:

 • Catalogusinhoud integreren met de verzameling publicerende sites.

 • De termenset die wordt gebruikt door de catalogus met de termenset van de verzameling publicerende sites integreren.

 • Maak een categoriepagina en een itempagina.

 • Een resultatenbron voor de catalogus maken.

Voordat u begint

Alvorens uw publicerende site te verbinden met een catalogus, zorgt u voor het volgende:

Een publicerende site verbinden met een catalogus

 1. Selecteer op de publicerende site, in Instellingen Klein tandwiel voor Instellingen vervangt Site-instellingen., Site-instellingen.

 2. Op de pagina Site-instellingen, in de sectie Sitebeheer, selecteert u Catalogusverbindingen beheren.

 3. Op de pagina Catalogusverbindingen beheren selecteert u Verbinding maken met een catalogus.

  Belangrijk:  Er worden alleen verkende catalogi weergegeven.

 4. Zoek de catalogus in de lijst en selecteer Verbinden. U kunt ook de catalogusnaam in het zoekveld typen.

 5. Op de pagina Catalogusbroninstellingen, in de sectie Integratie van verbinding, kiest u:

  • De catalogus in mijn site integreren. Met deze optie kunt u definiëren hoe uw beschrijvende URL's eruit komen te zien en waar u de termenset voor markeringen van de catalogus in de set met navigatietermen van de publicerende site integreert. Er worden ook automatisch een categoriepagina, een catalogusitempagina en een resultatenbron voor de catalogus gemaakt.

  • Verbinding maken, maar de catalogus niet integreren. Via deze optie wordt automatisch een resultatenbron voor de catalogus gemaakt.

   Opmerking:  Als u deze optie selecteert, kunt u geen configuraties meer uitvoeren op de pagina Catalogusbroninstellingen en kunt u geen beschrijvende URL’s meer definiëren voor de pagina’s met catalogusitems.

 6. Selecteer in de sectie Navigatiehiërarchie een term uit de catalogus. De term die u selecteert, is het niveau waarop de termenset voor markeringen van de catalogus worden geïntegreerd in de publicerende site navigatie termenset.
  De standaardwaarde is de termenset die u hebt geselecteerd wanneer u een bibliotheek of lijst als een catalogus ingeschakeld. Als u de sociaalnetwerklabels termenset uit een andere term integreren wilt, als volgt:

  • Selecteer naast het vak Hoofdterm van hiërarchie het pictogram Zoeken naar een geldige keuze.

  • Selecteer in het dialoogvenster Selecteren: termen toevoegen de term die overeenkomt met het niveau van waaruit u de termenset voor markeringen van de catalogus wilt integreren.

  • Als u de hoofdterm, die de bovenliggende term is van de geselecteerde term in de set met navigatietermen van de publicerende site wilt integreren, selecteert u het selectievakje Hoofdterm opnemen in sitenavigatie.

   Opmerking:  Alle items in de catalogus moeten zijn gemarkeerd met een term uit de opgegeven termenset voor markeringen van de catalogus om sitenavigatie voor alle items te laten werken als bedoeld.

 7. In de sectie Navigatiepositie geeft u de term in de set met navigatietermen van de publicerende site op waar de termenset voor markeringen van de catalogus moet worden geïntegreerd:

  • Als u de termenset voor markeringen van de catalogus wilt integreren met de hoofdterm van de set met navigatietermen van de publicerende site, selecteert u Toevoegen aan hoofdmap voor navigatie.

  • Als u de termenset voor markeringen van de catalogus wilt integreren met een term onder de hoofdterm van de set met navigatietermen van de publicerende site, selecteert u Een alternatieve locatie selecteren in sitenavigatie en gaat u als volgt te werk:

   • Selecteer het pictogram Zoeken naar een geldige keuze. Er wordt een dialoogvenster geopend met de set met navigatietermen van de publicerende site.

   • Selecteer in het dialoogvenster Selecteren: termen toevoegen de term die overeenkomt met het niveau van waaruit u de termenset voor markeringen van de catalogus wilt integreren.

 8. Als u wilt dat wijzigingen aan de termenset voor markeringen van de catalogus op de publicerende site worden bijgewerkt, selecteert u in de sectie Navigatie vastmaken het selectievakje Pin termen in sitenavigatie. Deze optie is standaard ingeschakeld.

 9. Geef de URL naar uw catalogusitems op in de sectie URL-gedrag voor catalogusitem:

  • URL's ten opzichte van deze site maken. Deze optie kunt u een beschrijvende URL voor uw itempagina, bijvoorbeeld maken http://www.contoso.com/Computers/model101. Als bezoekers van een item op uw site selecteert, wordt ze worden genomen om de itempagina.

  • URL's wijs broncatalogus maken. Met deze optie niet mogelijk om te maken van een beschrijvende URL naar uw item pagina's. Als bezoekers van een item op uw site selecteert, wordt deze naar het item in de catalogus worden genomen. Hier ziet u hoe een URL naar het item in de catalogus eruit kan: http://www.contoso.com/pages/computers.aspx.

 10. In de sectie URL-indeling voor catalogusitem selecteert u welke eigenschappen de beschrijvende URL van de pagina met itemdetails moet bevatten:

  • Gebruik de standaardnotatie voor de URL die is verstrekt door de catalogus bron. De waarde in dit veld is standaard wat u hebt geselecteerd als Primaire sleutel de wanneer u de bibliotheek of lijst als een catalogus ingeschakeld.

   Opmerking: Controleer of alle items in de catalogus waarden hebben voor het opgegeven veld, anders werkt de sitenavigatie niet zoals bedoeld.

  • Handmatig een URL-indeling definiëren. Deze optie kunt u handmatig een notatie opgeven voor de URL. Selecteer deze optie alleen als u een pagina met itemdetails hebt gemaakt en de items in uw catalogus worden niet gemarkeerd met een term met een catalogus termenset voor markeringen. Typ de URL in de volgende indeling: / < map van item details-pagina > / < naam van de pagina met itemdetails > .aspx? < beheerde eigenschapnaam > = [beheerde eigenschapswaarde] - bijvoorbeeld /Pages/itemdetails.aspx?TitleProperty=[Title].

  • Een URL-indeling maken op basis van cataloguseigenschappen. Met deze optie kunt u een aangepaste URL maken op basis van cataloguseigenschappen. Selecteer in de lijst Beschikbare velden maximaal vijf eigenschappen en selecteer vervolgens Toevoegen.

   Belangrijk:  Met eigenschappen van sitekolomtype Nummer wordt geen geldige URL gemaakt. Ook moeten alle items in de catalogus waarden hebben voor de geselecteerde eigenschappen. Sitenavigatie werkt niet als bedoeld voor onderdelen met ontbrekende waarden.

 11. Selecteer in de sectie Categoriepagina:

  • Een nieuwe pagina maken naar een nieuwe categoriepagina voor uw catalogusinhoud automatisch te maken. Selecteer de basispagina die u wilt dat de categoriepagina gebruiken in het menu Selecteer de basispagina . De pagina, worden toegevoegd aan de bibliotheek pagina's met de naam categorie-< naam termenset voor markeringen van catalogus >. De pagina wordt niet automatisch gepubliceerd.

  • Gebruik een bestaande pagina als u al een categoriepagina hebt gemaakt. Selecteer Bladeren en geef vervolgens de locatie van de pagina op.

 12. Selecteer in de sectie Itempagina:

  • Een nieuwe pagina maken om automatisch een nieuwe itempagina voor uw catalogusinhoud te laten maken. Selecteer in het menu Selecteer de hoofdpagina de hoofdpagina die door de itempagina moet worden gebruikt. De pagina wordt toegevoegd aan de bibliotheek Pagina's met de naam Catalogusitem-<naam termset met markeringen van catalogus>. De pagina wordt niet automatisch gepubliceerd.

  • Gebruik een bestaande pagina als u al een itempagina hebt gemaakt. Selecteer Bladeren en geef vervolgens de locatie van de pagina op.

 13. Selecteer OK.

De verbinding van een publicerende site met een catalogus verbreken

Als u de inhoud van een verbonden catalogus uit een publicerende site verwijdert, moet u de verbinding van een publicerende site met de catalogus verbreken.

Belangrijk: 

 • Als u een termenset met de publicerende site navigatie termenset voor markeringen catalogus hebt geïntegreerd, worden de bepalingen van de sociaalnetwerklabels niet verwijderd uit de navigatie wanneer u met de catalogus verbreken. Als u wilt de bepalingen van de sociaalnetwerklabels verwijderen uit de sitenavigatie van uw, moet u de voorwaarden in beheer van het termenarchief verwijderen. Zie maken en beheren van termen in een termenset.

 • Als door SharePoint Server automatisch een categoriepagina en een itemdetailpagina voor de cataloguspagina's is gemaakt, worden ze niet uit de bibliotheek Pagina's verwijderd als u de verbinding met de catalogus verbreekt.

 1. Zorg ervoor dat u lid bent van de SharePoint-groep Eigenaren op de publicerende site.

 2. Op de pagina Site-instellingen, in de sectie Sitebeheer, selecteert u Catalogusverbindingen beheren.

 3. Op de pagina Site-instellingen verschijnt een lijst met verbonden catalogi.

 4. Selecteer in de regel met de catalogus waarmee u de verbinding wilt verbreken de optie Verbinding verbreken en selecteer vervolgens in het dialoogvenster opnieuw Verbinding verbreken.

Over de titel en catalogus-verbindingen voor de browser voor Search Engine Optimization (SEO)

Wanneer u een publicerende site verbinden met een catalogus, wordt de eigenschap SEO browser titel voor de categoriepagina op de publicerende site automatisch worden ingesteld voor het gebruik van de corresponderende term uit de termenset. Als u een term in de sociaalnetwerklabels abonnementsperiode instellen voor het schrijven van webpagina's site nadat u hebt verbonden met een publicerende site wijzigen, de titel van de browser SEO op de publicerende site niet automatisch bijgewerkt. Als u een tag items in de catalogus met de term 'Jassen' hebt toegevoegd en u een publicerende site met deze catalogus verbindt, wordt de titel van de browser SEO voor de categoriepagina waarop u de jacks bijvoorbeeld "Jassen". Als u vervolgens de sociaalnetwerklabels term uit 'Jassen' voor "Winter Jassen" wijzigt, wordt de titel van de browser SEO 'Jassen' nog steeds.

Als u wilt de titel van de browser SEO van een categoriepagina wijzigen nadat u hebt verbonden met een catalogus, bewerk de eigenschap SEO browser titel op de publicerende site.

 1. Ga naar de pagina waar u wilt wijzigen van de eigenschap SEO browser titel op de publicerende site.

 2. Selecteer in het lint van de paginaEigenschappen bewerken en klik vervolgens op bewerken SEO-eigenschappen.

 3. Voer op de pagina SEO-eigenschappen in het veld Titel van de Browser de titel van de SEO-browser die u wilt gebruiken.

 4. Klik op OK om de wijzigingen op te slaan.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×